Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2021
Sztuka »
Zło niechrześcijańskie i nieludz...

Zło niechrześcijańskie i nieludzkie. Historia dzieciobójstwa i inne szkice z dziejów codzienności (ebook)

Autor:  

PdfPDF
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 5,79 zł
27,51 zł 33,30 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Autor analizuje problematykę dziejów codzienności, przede wszystkim w państwie pruskim. Jest to pierwsza książka w Polsce poświęcona tej tematyce w odniesieniu do naszego najważniejszego i zachodniego sąsiada. Analizie poddane zostało zjawisko dzieciobójstwa. Temat wprawdzie nośny i makabryczny, ale przede wszystkim ważny, jako element dawnej regulacji urodzeń w świecie bez antykoncepcji. Autor podejmuje też nowatorską i kluczową dla dzisiejszej Polski tematykę dziejów bezpieczeństwa w różnych aspektach – socjalnym, zdrowotnym, edukacyjnym, rodzinnym, mieszkaniowym. Interesuje się kwestią mentalności i stereotypów etnicznych, coraz częściej podejmowaną ważną tematyką historii kobiet. Książka zawiera rozdział o dziejach chłopów, która to problematyka po 1989 r. w polskiej historiografii się prawie nie pojawia i osobny tekst o roli warstw niższych w powstaniu 1794 r. 
 Spis treści

Rozdział 1
„Niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek”
Bezpieczeństwo społeczne w dziejach. 9
„Płynna nowoczesność”: słabości w zakresie bezpieczeństwa społecznego po 1989 r. 9
Czarna legenda PRL-u. Bezpieczeństwo społeczne w II RP i PRL oraz Europie  12
Neoliberalna mitologia III RP. Znacząca rola państwa w II RP. 16
Długie trwanie: zacofana Europa Wschodnia. 18
Bezpieczeństwo społeczne – od troski Kościoła do troski Państwa. 27
Sytuacja w historiografii 37

Rozdział 2
Mentalność pruska, mieszczańska, protestancka czy kapitalistyczna? Prusy 1806-1871  39
Mentalność kapitalistyczna, protestancka i mieszczańska. 39
Mentalność Wielkopolan. 43
Preussentum.. 49
Polskie zwierciadło. 55
Katolickie zwierciadło. 62
Podsumowanie. 64

Rozdział 3
Rodzina w Prusach w latach 1806-1871. 67

Rozdział 4
Bieda i jej zwalczanie w Prusach 1806-1871. 79

Rozdział 5
Kobieta w Królestwie Prus 1806-1871. 94
Miejsce kobiety w społeczeństwie. 94
Kobieta w małżeństwie. 102
Macierzyństwo. 104
Służące i robotnice. 112

Rozdział 6
Niemiecki dyskurs oświeceniowy o dzieciobójstwie. 116

Rozdział 7
Choroba i zdrowie w Królestwie Prus w XIX w. (1806-1871) 126
Na progu nowej epoki 126
Choroby epidemiczne. 128
Innowacje. 129
Liczba lekarzy w Prusach. 130
Znachorzy. 130
Nowoczesny szpital 132
Organizacja służby zdrowia. 134
Medycyna a demografia. 135
Rola państwa i instytucji publicznych w służbie zdrowia. 136
Zmiany w jakości wyżywienia. 137

Rozdział 8
Francuskie wzory kulturowe w XVIII w. i kryzys moralny Prus. 145

Rozdział 9
Religia a zdrowie i leczenie w epoce przednowoczesnej 177
Chrześcijaństwo a leczenie. 177
Medycyna religijna. 179
Modlitwa uzdrawiająca. 182
Święci lekarze. 184
Pielgrzymki 187
Relikwie. 189
Wota i ślubowania. 193

Rozdział 10
Funkcjonowanie wybranych dziedzin medycyny w lecznictwie religijnym epoki przednowoczesnej 194
Rewolucja w medycynie. 194
Stomatologia religijna. 196
Funkcje medyczne czarownic i czarowników.. 198
Religijny charakter chorób umysłowych. 201
Leczenie dżumy i wścieklizny. 203
Znachorzy. 205
Poczucie bezpieczeństwa. 206

Rozdział 11
Problem mieszkaniowy i higiena w Prusach 1806-1871. 209
Mieszkania elit i klasy średniej 210
Mieszkania warstw niższych. 214
„Wohnungsfrage” i polityka mieszkaniowa. 216
Łazienki, toalety, higiena i ciało. 219
Miasto. 221
Podsumowanie. 223

Rozdział 12
Chłopi pod zaborem pruskim na przełomie XVIII i XIX w. 225
Przegląd literatury przedmiotu. 225
Prusy Południowe i Zachodnie – piśmiennictwo. 235
Prusy Południowe – materiał aktowy. 240
Stereotypowość ocen pruskich?. 249

Rozdział 13
Lud w Insurekcji 1794 r. Poglądy Adama M. Skałkowskiego po latach. 252
Dwie rzezie?. 256
Postawa zamożnego mieszczaństwa i szlachty. 264
Rola wojsk ludowych w insurekcji 266
Powstanie versus modernizacja. 273

Skróty. 276

Archiwalia. 276

Literatura, prasa i źródła drukowane. 278

Aneks. 303

Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:

Mężczyźni objaśniają mi świat
Rebecca Solnit
Cena: 24,10 zł
ABC malowania farbami olejnymi
Anna Smaza
Cena: 1,60 zł
Historia sztuki dla bystrzaków
Jesse Bryant Wilder
Cena: 34,90 zł
Rzym. Wędrówki z historią w tle
Bożena Fabiani
Cena: 37,60 zł
Dizajn na co dzień
Don Norman
Cena: 35,11 zł
logotypy