Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2020
Wizerunek kobiety w mediach

Wizerunek kobiety w mediach (ebook)

Autor:  

Wizerunek kobiety w mediach
PdfPDF
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 9,16 zł
32,67 zł 41,83 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Kobieto - jaka naprawdę jesteś? W pracy przeanalizowano medialny obraz kobiety na polskich i niemieckich stronach internetowych oraz w prasie drukowanej. Oglądowi poddano teksty zarówno traktujące o kobietach, jak i adresowane do kobiet, stąd też analizowanym zagadnieniem był nie tylko obraz medialny, ale i rzeczywista sytuacja kobiet. Badanym okresem była pierwsza dekada XXI w. W centrum zainteresowania badawczego pozostaje kobieta i jej położenie ekonomiczne oraz społeczne w Polsce i w Niemczech. Na bazie materiałów medialnych, zwłaszcza w wersji elektronicznej, analizie poddana została sytuacja kobiet, Polek, przez pryzmat doświadczeń Niemek. Dysertacja podejmuje też kwestie wpływu mediów adresowanych do kobiet w Niemczech na tytuły polskiej prasy kobiecej.

Tematem pracy był wprawdzie wizerunek medialny, ale głęboko osadzony w rzeczywistości i z nią ściśle powiązany. Media bowiem nie istnieją bez rzeczywistości, a rzeczywistość w dobie współczesnej ma charakter medialny. Stąd przenikanie się tych dwóch aspektów życia – medialnego i rzeczywistego. Kluczowe było porównanie i poszukiwanie zbieżności i punktów wspólnych zarówno w wizerunku kobiety, jak i jej sytuacji społeczno–kulturowej. Wybrane aspekty funkcjonowania kobiety w Polsce i Niemczech zostały poddane analizie medialnej oraz rzeczywistej. Ten sposób ujęcia tematu pozwolił na ukazanie badanego „wizerunku medialnego” w szerszym kontekście, w realnie istniejących okolicznościach.
Słowa kluczowe: medialny obraz, kobieta, feminizm, Polka, Niemka, prasa kobieca, kobieta w społeczeństwie 
 Spis treści

Wstęp… 8

I.        Stereotyp kobiety w mediach.. 32
1.       Pojęcie stereotypu. 33
2.       Rola środków komunikacji społecznej w utrwalaniu stereotypów.. 42
A.       Frau. Kobieta. O stereotypowych wyobrażeniach przez pryzmat Internetu. 55
B.       Funkcjonowanie stereotypu w różnych formach przekazu społecznego. 64
C.       Reklamowe uproszczenia myślowe jako skuteczna forma utrwalania stereotypu kobiety. 73
D.       Wpływ dowcipów o kobietach na kształt medialnego wizerunku kobiety. 82
E.       Kolor włosów a intelekt – stereotypowa opozycja i jej znaczenie dla wizerunku kobiety. 84
3.       Walka kobiet ze stereotypami w sferze zawodowej przez pryzmat publikacji medialnych. 87
4.       Media o losie kobiet w dziejach społeczeństw w odniesieniu do stereotypu kobiety. 103

II.       Medialny wizerunek niewiasty i feministki. Miejsce kobiety w społeczeństwie europejskim od średniowiecza po XXI wiek. 110
1.       Władza kobiet zdobyta poprzez związki z mężczyznami w ujęciu dziennikarzy. 113
2.       Awans społeczny i zawodowy kobiet po XVIII w. 118
3.       Kobiety-symbole na przykładzie medialnych wizerunków Edyty Stein oraz Marii Curie-Skłodowskiej 128
4.       Era matriarchatu jako konsekwencja postępującej emancypacji?. 134
5.       Feminizm – zderzenie teorii z praktyką. 143

III.     Prawne aspekty funkcjonowania kobiety współczesnej w Polsce i Niemczech w środkach komunikacji społecznej online. 188
1.       Prawo wobec kobiet w Polsce i w Niemczech. 190
A.       Prawo konstytucyjne. 190
B.       Prawo cywilne i rodzinne. 202
C.       Prawo pracy. 206
Tabela 1. Udział kobiet na uczelniach w RFN w latach 1980 – 1992. 215
D.       Prawo karne. 218
2.       Wizerunek medialny kobiety wobec prawa konstytucyjnego, pracy, cywilnego i rodzinnego oraz karnego. 220
A.       Kobieta jako ofiara męskiej przemocy w ujęciu dziennikarskim.. 222
B.       Wizerunek medialny dzieciobójczyni 234
C.       Przestępczość kobiet i jej wpływ na wizerunek medialny kobiety. 239
D.       Bezprawie w świetle prawa, czyli o nierównym i niekonstytucyjnym traktowaniu obu płci 247
3.       Skutki funkcjonowania prawa cywilnego i rodzinnego w zwierciadle mediów i ich znaczenie w budowaniu wizerunku kobiety współczesnej 257
A.       Konkubinaty a wizerunek kobiety nowoczesnej w świetle tekstów dziennikarskich. 261
Tabela 2. Liczba zawieranych małżeństw i rozwodów w Niemczech. 264
B.       Singiel czy stara panna? Przemiany obyczajowe wobec wizerunku medialnego kobiet samotnych na łamach pism dla pań  266
C.       Toksyczne związki kobiet jako element wizerunku medialnego. 268
D.       Preferencje kobiet przy wyborze  partnerów życiowych. 272
E.        Dylematy uczuciowe kobiet na łamach prasy dla pań wyznacznikiem wizerunku medialnego kobiety. 274
F.        Obraz medialny kobiety zdeterminowanej 276
G.       Walka o podział ról w związkach jako element kreowania wizerunku kobiety w mediach. 280
H.       Medialny portret kandydatki matrymonialnej 286
I.         Zdrada odczuwana przez kobiety i mężczyzn w świetle artykułów internetowych. 291

IV.          Między praktyką a teorią. Analiza obrazu medialnego Polek i Niemek aktywnych na forum publicznym… 294
1.       Uczestnictwo kobiet w życiu publicznym. Wzorcowe wizerunki Niemek oraz Polek. 295
A.       Walka o równouprawnienie na gruncie prawnym.. 295
B.       Kobieta na stanowisku zarządczym.. 297
C.       Wizerunki medialne kobiet-symboli w Niemczech w XXI w. /Analiza wybranych przykładów/. 300
1)       Alice Schwarzer. 300
2)       Angela Merkel 304
3)       Ursula von der Leyen. 307
4)       Monica Hauser. 309
5)       Christiane Nüsslein-Volhard. 311
6)       Margot Käßmann. 313
7)       Kirsten Heisig. 316
8)       Senta Trömel-Plötz. 319
9)       Claudia Schiffer. 322
10)          Marlene Dietrich. 323
D.       Portrety medialne kobiet-symboli w Polsce w XXI w. /Analiza wybranych przykładów/. 325
1)       Magdalena Środa. 325
2)       Henryka Krzywonos. 328
3)       Kazimiera Szczuka. 333
4)       Hanna Suchocka. 336
5)       Henryka Bochniarz. 339
6)       Anna Dymna. 341
7)       Wisława Szymborska. 346
8)       Manuela Gretkowska. 349
E.        Portrety kobiet popularnych, często goszczących na łamach pism dla pań. 352
2.       Wizerunek medialny Polki i Niemki w polityce oraz w pracy. O równouprawnieniu teoretycznie i praktycznie  359
A.       Prawo do edukacji warunkiem realnego równouprawnienia kobiet i mężczyzn. 386
B.       Dyskryminacja kobiet na rynku pracy. 394
Tabela 3. Kariery kobiet i mężczyzn. 400
Tabela 4. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w polskich większych miastach. 412
Tabela 5. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn na określonych stanowiskach. 412
Tabela 6. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w zależności od poziomu wykształcenia. 414
C.       Pokonywanie przeszkód w sferze zawodowej przez kobiety jako temat wiodący prasy kobiecej 417
D.       Wizerunki kobiet spełnionych zawodowo i ich znaczenie medialne. 421
E.        Biologia kontra prawo. Rozważania o sytuacji kobiet na rynku pracy. 425
F.        Wizerunek medialny nowoczesnej „kobiety rodzinnej”. 432
1)       Zagadnienia związane z wychowywaniem dzieci przez pryzmat mediów.. 436
2)       Gospodarstwo domowe. 447
3)       Zdrowie dla całej rodziny. 448
4)       Wypoczynek, moda i samorealizacja kobiet w pismach dla pań. 448
5)       Uroda i kosmetologia. 451
G.       Obraz medialny kobiety w polityce polskiej 452
H.       Równouprawnienie a świadomość obywatelska i realia funkcjonowania kobiet 456

V.      Kwestia męska w wizerunku kobiety współczesnej 462
1.       Kobieta w polityce polskiej  – w zwierciadle mediów.. 466
Tabela 7. Kobiety w parlamencie polskim po 1989 r. 466
Tabela 8 . Udział kobiet w PE wśród 15 „starych” państw członkowskich. 468
2.       Pierwsze  (i  drugie) damy. Media o wizerunku kobiet u boku sławnych mężczyzn. 478
A.       Danuta Wałęsa. 479
B.       Jolanta Kwaśniewska. 483
C.       Maria Kaczyńska. 487
D.       Hannelore Kohl 488
E.        Małgorzata Tusk. 490
F.        Inne kobiety u boku osób publicznych. 492
3.       Język kobiet a mężczyzn – problem wzajemnej komunikacji w świetle materiałów prasowych. 504
A.       Męskie pasje kobiet i ich wpływ na wizerunek kobiety. 509
B.       Anoreksja jako dążenie do „męskiej” doskonałości. O innym spojrzeniu na zagadnienie. 511
C.       Fascynacja męskością jako element wizerunku kobiety współczesnej 516
4.       Kobiety wobec kobiet. Analiza medialna zagadnienia. 518

VI.          Kobieta przełomu wieków XX i XXI. Analiza porównawcza pism dla pań w odniesieniu do realiów funkcjonowania kobiet w obu państwach.. 528
1.       Zakres tematyczny, aspekt socjologiczny. 530
2.       Zróżnicowana edycja – online oraz tradycyjna („papierowa”) jako uzupełniające się i współistniejące formy przekazu medialnego. 534
3.       Poetyka „kobieca” jako specyficzny sposób przekazu treściowego w warstwie werbalnej i pozawerbalnej 539
A.       Stylistyka i dobór słownictwa przesyconego zmysłową kobiecością. 540
B.       Żeńskie formy gramatyczne jako wyraz ideologii feministycznej 542

VII.         Prasa kobieca w Polsce i w Niemczech. Definicja, historia, tematyka.. 554
1.       Historia prasy dla pań. 554
2.       Przegląd tytułów i zawartości tematycznej prasy kobiecej polskojęzycznej 557
3.       Co czytają Niemki? Przegląd pism kobiecych oraz niemieckich stron internetowych dla pań. 562
Tabela 9. Pisma adresowane do kobiet w Niemczech – Frauenzeitschriften. 563
Tabela 10. Portfolio Hubert Burda Media w Polsce. 566
Zakończenie. 578
Bibliografia.. 595
Spis tabel. 635

Streszczenie

Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:

logotypy