Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Wieś i Rolnictwo nr 2(187)/2020
Wieś i Rolnictwo nr 2(187)/2020 Walenty Poczta, Marek Kłodziński, Marie-Claude Maurel, Guillaume Lacquement, Keith S. Howe, Wiesław Musiał, Aleksandra Bilewicz, Tomasz Figlus - okładka książki
PdfPDF
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 2,60 zł
10,40 zł 13,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

SPIS TREŚCI ARTYKUŁY Marie-Claude Maurel, Guillaume Lacquement: Od gospodarstwa wielkoobszarowego do agrobiznesu: w stronę nowego kapitalizmu rolnego w Europie Środkowej?.[From the Large-Scale Farming to Agribusiness: Towards New Agricultural Capitalism in Central Europe?] 10.7366/wir022020/01 s.7-34 Keith S. Howe: One Health, One National Park: A Contribution to New Perspectives and Economics for Modern Times[Jedno Zdrowie, jeden park narodowy: przyczynek do nowych perspektyw i gospodarki na nowe czasy] doi: 10.7366/wir022020/02, s.35-56 Walenty Poczta: Przemiany w rolnictwie polskim w okresie transformacji ustrojowej i akcesji Polski do UE [Changes in Polish Agriculture in the Period of Political Transformation and Accession of Poland to the EU] doi: 10.7366/wir022020/03 s.57-78 Wiesław Musiał: Użyczenie jako alternatywa dla dzierżawy ziemi rolniczej[Lending of Agricultural Land as an Alternative to Land Leasing] doi: 10.7366/wir022020/04, s 79-98 Tomasz Figlus: Transformacja morfologiczna wsi włączonych do miasta po II wojnie światowej na przykładzie Łodzi [Morphological Transformation of Villages Incorporated into the City after World War II on the Example of Łódź] doi: 10.7366/wir022020/05 s.99 -130 Marek Kłodziński: Przemiany społeczno-gospodarcze wsi Przybyszew w latach 19182018 [Socio-Economic Changes in the Village of Przybyszew from 1918 to 2018] doi: 10.7366/wir022020/06 s.131-152 RECENZJE Aleksandra Bilewicz: Recenzja książki Andrzeja W. Kaczorowskiego, Marzeny Pokory-Kalinowskiej i Grzegorza Cymińskiego Droga rolników od Solidarności do niepodległości: 19782018 [Book review: Andrzej W. Kaczorowski, Marzena Pokora-Kalinowska and Grzegorz Cymiński, The farmers path: from Solidarity to independence, 19782018] doi: 10.7366/wir022020/07 s. 153-162 Uwagi: red. naczelny Mirosław Drygas periodyk wydawany wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
logotypy