Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2021
Wieś i Rolnictwo nr 2(179)/2018
Wieś i Rolnictwo nr 2(179)/2018
PdfPDF
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 5,85 zł
7,15 zł 13,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

W numerze [Contents] Jerzy Wilkin: Profesor Marek Kłodziński badacz, organizator, opiekun naukowy i człowiek wszechstronnie zaangażowany (w 80. rocznicę urodzin), s. 912. A r t y k u ł y [Articles] Izabella Bukraba-Rylska: O potrzebie i korzyściach z badania wsi i rolnictwa w Polsce [The Needs and Benefits of Exploring Rural and Agricultural Issues], doi 10.7366/wir022018/01, s. 1330; Józef Stanisław Zegar: Rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich [Agriculture and Rural Development], doi 10.7366/wir022018/02, s. 3148; Aneta Dacko, Mariusz Dacko: Studia nad rozwojem obszarów wiejskich od paradygmatu wzrostu do rezyliencji [Studies on the Development of Rural Areas from the Growth Paradigm to Resilience], doi 10.7366/wir022018/03, s. 4964; Henryk Runowski: Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej między krajami Unii Europejskiej i kierunki ich zmian [Diversification of Agricultural Income among the European Union Member States and the Directions of Its Changes], doi 10.7366/wir022018/04, s. 6584; Keith S. Howe: Contesting the Commons: Economics and Politics in the New Forest National Park of Southern England [Przeciwko dobru publicznemu. Wpływ ekonomii i polityki na Park Narodowy New Forest w południowej Anglii], ], doi 10.7366/wir022018/05, s. 85112; Barbara Kutkowska, Władysław Hasiński: Wielofunkcyjność nowe spojrzenie na rozwój obszarów wiejskich [Multifunctionality a New Approach to the Development of Rural Areas], doi 10.7366/wir022018/06, s. 113132; Walenty Poczta, Arkadiusz Sadowski: Bezpieczeństwo żywnościowe i oddziaływanie środowiskowe rolnictwa w europejskich krajach transformacji ustrojowej [Food Security and Environmental Impact of Agriculture in the European Transition Economies], doi 10.7366/wir022018/07, s. 133150; Wojciech Józwiak, Zofia Mirkowska, Wojciech Ziętara: Gospodarstwa pomocnicze a wykorzystanie ziemi rolniczej [Auxiliary Farms and the Use of Agricultural Land], doi 10.7366/wir022018/08, s. 151168; Iwona Nurzyńska, Mirosław Drygas: Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (UE) zbędny wydatek czy konieczność? [Rural Development Policy in Poland (and in the EU) A Needless Expense or a Must?], doi 10.7366/wir022018/09, s. 169188; Piotr Gibas, Krystian Heffner: Koncentracja zabudowy na obszarach wiejskich [Housing Density in Rural Areas], doi 10.7366/wir022018/10, s. 189208; Adam Czarnecki: Wzorce konsumpcji właścicieli drugich domów i ich znaczenie dla wielofunkcyjności wsi [Second-Home Owners Consumption Patterns and Their Significance for Rural Multifunctionality], doi 10.7366/wir022018/11, s. 209230; Anna Rosa, Patrycjusz Zarębski: Finansowanie działalności innowacyjnej i jej znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich [Innovative Project Funding and Importance for Rural Development], doi 10.7366/wir022018/12, s. 231246; Magdalena Zwolińska-Ligaj, Danuta Guzal-Dec, Mieczysław Adamowicz: Koncepcja inteligentnego rozwoju lokalnych jednostek terytorialnych na obszarach wiejskich regionu peryferyjnego na przykładzie województwa lubelskiego [The Concept of Smart Development of Local Territorial Units in Peripheral Rural Areas. The Case of Lublin Voivodeship], doi 10.7366/wir022018/13, s. 247280. S t o l a t r o z w o j u p o l s k i e j w s i Andrzej Rosner, Monika Stanny: Rozważania o pojęciu i procesie dezagraryzacji polskiej wsi [Deliberations about the Concept and the Process of Deagrarianisation of the Polish Countryside], doi 10.7366/wir022018/14, s. 281292. A r t y k u ł i n f o r m a c y j n y Czy warto uczyć się ekonomii już od najmłodszych lat? [Is It Worth Studying Economics from Early Childhood], s. 293296.

Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:

Kot w domu. Instrukcja obsługi
Barbara Sieradzan
Cena: 19,99 zł
Jak zwierzęta przeżywają żałobę?
Barbara J. King
Cena: 24,32 zł
Kocie mojo, czyli jak być opiekunem szczęśliweg...
Jackson Galaxy, dr Mikel Delgado, Bobby Rock
Cena: 29,99 zł
Akwarium słodkowodne dla bystrzaków
Maddy Hargrove, Mic Hargrove
Cena: 34,90 zł
Jak rozmawiać z psem
Stanley Coren
Cena: 33,23 zł
Trening psów dla bystrzaków
Jack Volhard, Wendy Volhard
Cena: 34,90 zł
logotypy