Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2021
Wieś i Rolnictwo nr 1(186)/2020
Wieś i Rolnictwo nr 1(186)/2020
PdfPDF
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 5,85 zł
7,15 zł 13,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

SPIS TREŚCI A r t y k u ł y Maria Halamska: Mieszkańcy wsi a zmiany polityczne (ciąg dalszy rozważań o stuleciu 19182018) [The Rural Population and Political Changes: Continuation of the Reflection on the Century 19182018], doi 10.7366/wir012020/01, s. 7-26 Katarzyna Bańkowska, Jakub Jasiński: Ocena potencjału towarowości gospodarstw ekologicznych na przykładzie województwa podlaskiego [An Evaluation of the Economic Potential of Organic Farms in Podlaskie Voivodeship], doi 10.7366/wir012020/02, s. 27-50 Taras Vasyltsiv, Ruslan Lupak, Olha Levytska: Trends and Characteristics of the Migration From Ukraine to Poland: The Aspect of Rural Areas and Conclusion for State Migration Policy [Trendy i cechy migracji z Ukrainy do Polski aspekt obszarów wiejskich i implikacje dla polityki migracyjnej państwa], doi 10.7366/wir012020/03, s. 51-68 Nguyen Ha Dong: Subjective Well-being and Intergenerational Support Exchange in Old Age in Rural Vietnam [Wsparcie międzypokoleniowe a dobrobyt subiektywny wśród starszych mieszkańców wsi w Wietnamie], doi 10.7366/wir012020/04, s. 69-92 Maria Zuba-Ciszewska: Rola spółdzielni w zapewnieniu dostępności żywności w Polsce na przykładzie produktów mleczarskich [The Role of Cooperatives in Ensuring Food Availability in Poland: On the Example of Dairy Products], doi 10.7366/wir012020/05, s. 93-120 R e c e n z j e i o m ó w i e n i a Izabella Bukraba-Rylska: Wiejskie chorowanie. Recenzja książki Eweliny Szpak Chory człowiek jest wtedy jak coś go boli. Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi w Polsce Ludowej [Country sickness. Review of Ewelina Szpaks book: A Man is Sick when He is in Pain. A Socio-Cultural History of Health and Illness in the Polish Countryside in Peoples Poland], doi 10.7366/wir012020/06, s. 121-132 Uwagi: red. naczelny Mirosław Drygas periodyk wydawany wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
logotypy