Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Sztuka »
Triumf 1920

Triumf 1920 (ebook)

Autorzy:   Jerzy Miziołek, Joanna M. Sosnowska

Triumf 1920 Jerzy Miziołek, Joanna M. Sosnowska - okładka książki
3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 8,00 zł
29,50 zł 37,50 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Powstała na stulecie Bitwy Warszawskiej publikacja ukazuje tę największą w dziejach Polski batalię w szerokim kontekście historycznym i kulturowym. Jej motywem przewodnim jest triumf militarny, na który złożyły się gigantyczny wysiłek całego narodu, geniusz militarny naczelnego wodza i jego generałów, dokonania oficerów wywiadu radiowego oraz ogromne wsparcie Kościoła. Wypowiedziom wybitnych historyków towarzyszą rozważania historyków sztuki prezentujących szeroką panoramę ikonografii polskich triumfów oraz Bitwę Warszawską w kulturze wizualnej i w pamięci zbiorowej, jakże silnie deformowanej w okresie sowieckiej dominacji. Ta bogato ilustrowana książka m.in. wizerunkami łuków triumfalnych Stanisława Noakowskiego jest też opowieścią o sile odziaływania antycznych tradycji triumfu i rodzajem przypomnienia o konieczności wzniesienia w Warszawie monumentu godnego wielkiej bitwy, będącej niejako mitem założycielskim odrodzonej Polski. Na to odrodzenie złożyły się znaki i symbole obecne w tysiącach dzieł kultury narodowej odzyskanych z Rosji w wyniku wygranej wojny i podpisania Traktatu Ryskiego. ****** The 1920 Triumph. The Image and the Memory The book written to commemorate the hundredth anniversary of the Battle of Warsaw shows this historic battle in broad historical and cultural context. The main theme of the publication is the military triumph, which resulted from the heroic endeavour of the whole nation, military genius of the commander-in-chief and his generals, the work of radio intelligence officers and tremendous support of Polish Catholic Church. The comments of renowned historians are accompanied by reflections of art historians who present an iconographic panorama of Polish military triumphs, and the Battle of Warsaw in visual culture, as well as in collective memory, severely deformed during the Soviet dominance.
 • Spis treści
  • Jerzy Miziołek, Joanna M. Sosnowska
   • I. Wstęp
 • Podziękowania
  • Jerzy Miziołek
   • II. Polonia triumphans
    • Triumf w antycznym Rzymie i jego nowożytne adaptacje
    • Cracovia triumphans
    • Pierwszy pochód triumfalny w Warszawie
    • Warszawa jako nowy Rzym, czyli Varsavia triumphans
    • Triumf i jego namiastka, czyli bramy triumfalne na placu Trzech Krzyży
    • Bramy Wolności Noakowskiego, kilka obrazów i dwa projekty: pomnik Legionów i pomnik Piłsudskiego w Warszawie
    • Zamiast konkluzji
  • Andrzej Nowak
   • III. Polska w perspektywie sowieckiego imperializmu: spojrzenie z Moskwy na rok 1920
  • Jan Żaryn
   • IV. W obronie chrześcijańskiej Polski i Europy Kościół katolicki w 1920 roku
  • Grzegorz Nowik
   • V. Triumf nauki. Rola radiowywiadu w zwycięstwie 1920 roku
    • Geneza wojny Polski z bolszewicką Rosją 19181920
    • Chronologia i periodyzacja wojny oraz przełomowy jej okres
    • Polski radiowywiad i jego atuty
    • Atuty radiowywiadu i jego rola w prowadzeniu wojny na wschodzie oraz przygotowaniu planu Bitwy Warszawskiej
    • Bitwa Warszawska (Bitwa nad Wisłą)
    • Pora na wyjaśnienie zagadki skuteczności polskiego radiowywiadu
    • Konsekwencje wojny Polski z bolszewicką Rosją
    • Post scriptum. Dalsze sukcesy polskiego radiowywiadu w okresie międzywojennym
  • Joanna M. Sosnowska
   • Pomniki i pamięć zbiorowa
    • Obrazy i pamięć indywidualna
    • Fotografia i propaganda
    • Awangarda i brak pamięci
    • Postpamięć i upamiętnianie
  • Bp Michał Janocha
   • VII. Cud nad Wisłą Jana Henryka Rosena w kaplicy papieskiej w Castel Gandolfo
  • Jerzy Miziołek, Maria Veronica Soro
   • VIII. Bitwa Warszawska w malarskiej wizji Arturo Gattiego w Loreto
    • Polska Stolica Apostolska i papież Pius XI
    • Bitwa Warszawska w kaplicy w Loreto
  • Adam Tyszkiewicz
   • IX. 36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej w pamięci kolejnych roczników studentów Uniwersytetu Warszawskiego
    • Utworzenie 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej
    • 10 stycznia 1921 ustawienie triumfalnej pamiątki na terenie Uniwersytetu
    • 2 maja 1921 symboliczny podarunek od Piłsudskiego
    • 27 listopada 1921 podarowanie sztandaru 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej
    • 20 stycznia 1924 odsłonięcie kommemoratywnej tablicy w Pałacu Kazimierzowskim
    • 2 czerwca 1929 roku przypieczętowanie braterstwa krwi akademików i Ojczyzny
    • Zachowanie pamięci po 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej
  • Maria Jolanta Olszewska
   • X. Obraz wojny polsko-bolszewickiej w literaturze polskiej. Rekonesans
    • Udział literatów w wojnie polsko-bolszewickiej
    • Poezja w służbie Ojczyzny
    • Literatura faktu wobec wojny polsko-bolszewickiej
    • Obraz wojny polsko-bolszewickiej w utworach narracyjnych
    • Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wojny polsko-bolszewickiej
    • Lata trzydzieste XX wieku. Obraz wojny polsko-bolszewickiej w spojrzeniu Stanisława Rembeka
    • Po II wojnie światowej. Rozrachunek z wojną lub jej apoteoza. Mackiewicz Goworzycki
    • Zakończenie
  • Piotr Gociek
   • XI. Fantastyczny rok 1920
    • Od klęski do powstania
    • Ofiara całopalna
    • Złe miłego początki?
    • Ratujcie wasze dusze!
    • Fantastyczny rok 1920
  • Jerzy Miziołek
   • XII. Triumf 1920 i trofea: odzyskanie narodowych dóbr kultury
    • Wprowadzenie
    • Kilka uwag o stosunku caratu do polskich dóbr kultury
    • Artykuł XI traktatu ryskiego w kontekście traktatu wersalskiego i działalność Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
    • Efekty prac Mieszanej Komisji Specjalnej
    • Zamiast konkluzji, czyli kilka uwag o Wystawie rewindykacyjnej (1929)
  • Piotr Jamski
   • XIII. Spiżowe Te Deum laudamus
    • Przyczyny masowych przemieszczeń dzwonów
    • Fundusze na akcję
    • Postawa władz rosyjskich i sowieckich
    • Zakończenie
  • Mirosław Nagielski
   • XIV. Smoleńsk walka o wrota do Moskwy. Rywalizacja Rzeczpospolitej z Moskwą o dominację w Europie Środkowo-Wschodniej
    • Utrata Smoleńska
    • Orsza (8 września 1514 roku)
    • Od Staroduba do Połocka (15351563)
    • Wojny Stefana Batorego z Moskwą (15791581)
    • Smoleńsk w granicach Rzeczpospolitej
    • W obronie twierdzy smoleńskiej
    • Kampania smoleńska Władysława IV (16331634)
    • Utrata Smoleńska w 1654 roku
  • Jerzy Miziołek, Joanna M. Sosnowska
   • Summary
    • References
 • Archiwalia
 • Bibliografia
 • Spis ilustracji
  • Skróty zastosowane w spisie ilustracji:
   • Rysunki Stanisława Noakowskiego
    • I. J. Miziołek, J.M. Sosnowska, Wstęp
     • II. J. Miziołek, Polonia Triumphans
     • III. A. Nowak, Polska w perspektywie sowieckiego imperializmu: spojrzenie z Moskwy na rok 1920
     • IV. J. Żaryn, W obronie chrześcijańskiej Polski i Europy Kościół katolicki w 1920 roku
     • V. G. Nowik, Triumf nauki. Rola radiowywiadu w zwycięstwie 1920 roku
     • VI. J.M. Sosnowska, Pamięć i sztuka
     • VII. M. Janocha, Cud nad Wisłą w interpretacji malarskiej Jana Henryka Rosena
     • VIII. J. Miziołek, M.V. Soro, Bitwa Warszawska w malarskiej wizji Arturo Gattiego w Loreto
     • IX. A. Tyszkiewicz, 36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej w pamięci kolejnych roczników studentów Uniwersytetu Warszawskiego
     • X. M.J. Olszewska, Obraz wojny polsko-bolszewickiej w literaturze polskiej. Rekonesans
     • XI. P. Gociek, Fantastyczny rok 1920
     • XII. J. Miziołek, Triumf 1920 i trofea: odzyskanie narodowych dóbr kultury
     • XIII. P. Jamski, Spiżowe Te Deum Laudamus
    • XIV. M. Nagielski, Smoleńsk walka o wrota do Moskwy. Rywalizacja Rzeczpospolitej z Moskwą o dominację w Europie Środkowo-Wschodniej
 • O autorach
 • Indeks osobowy
logotypy