Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Teologia dla początkujących

Teologia dla początkujących (ebook)

Autor:  

3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Wydawca: W drodze
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 8,87 zł
30,12 zł 38,99 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

To jedna z najlepszych, bo najprościej napisanych książek teologicznych. Jest jak brama do bogatego ogrodu wiary chrześcijańskiej. Rzetelna analiza wprowadza wszystkich ciekawych zgłębienia głównych doktryn wiary w świat miłości połączonej z rozumem. Bo jak pisze autor Miłość, aby była w pełni miłością, i to miłością niezniszczalną, musi wynikać z poznania. Lektura pozwala zaspokoić potrzebę naszych dusz, a także otaczających nas ludzi.

Teologia dla początkujących (Theology for beginners) to dobry pierwszy krok w jedynym słusznym kierunku. Książka składa się z dziewiętnastu rozdziałów, w których autor po kolei wprowadza czytelnika w zagadnienia m.in.: tajemnic Trójcy Świętej; początków, czyli etapów tworzenia życia na ziemi; natury człowieka oraz życia nadprzyrodzonego; skutków upadku pierwszych ludzi; obrazu i człowieczeństwa Odkupiciela i prawdy odkupienia. Sheed przybliża również postać Matki Bożej, wspomina o roli i sile sakramentów, łask, darów i cnót, a także istocie Eucharystii i mszy świętej oraz życiu wiecznym.

Pierwsze wydanie książki miało miejsce w 1957 roku, czyli na pięć lat przed rozpoczęciem Soboru Watykańskiego II. Choć od tamtego czasu minęło tyle lat i nastąpiło sporo zmian, to jednak wiara pozostała ta sama niezmienna w swej istocie, mająca ten sam przedmiot otrzymane objawienie, Ewangelię Chrystusa, który jest Ten sam wczoraj i dziś, i na wieki (por. Hbr 13,18).

Ta książka wiele lat temu otworzyła mi oczy na piękno teologii rozumianej jako intelektualne wpatrywanie się w Boga dzięki Jego słowu, objawieniu i darowi rozumu. Sheed obiecał mi kiedyś na kartach tej właśnie, niewielkiej przecież książeczki, wielkie rzeczy jeśli tylko zaufam, że nie ma bardziej fascynujących tematów niż natura Boga Jedynego, Trójca Święta, Bóg-człowiek czy działanie łaski w człowieku. Dziś, po ponad dwudziestu latach od momentu, gdy po raz pierwszy sięgnąłem po Teologię dla początkujących, mogę powiedzieć, że sama książka dała mi znacznie więcej, niż jej autor zapowiadał, a teologia okazała się przygodą jeszcze bardziej fascynującą, niż obiecywała książka. Teologia dla początkujących Franka J. Sheeda wprowadziła mnie do świata, który okazał się bezkresny i fascynujący, piękny i w swym pięknie niewyczerpany, tajemniczy i klarowny jednocześnie świata teologii, czyli Boga poznawanego poprzez słowo i rozum Janusz Pyda OP.

 • Strona tytyłowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp: Po co komu teologia?
  • Dla kogo zatem jest ta książka?
  • Sheed i Ward
  • Trzy wyzwania dla wierzących
 • Rozdział pierwszy: Po co studiować teologię?
 • Rozdział drugi: Duch
  • Duch poznaje, kocha i ma moc
  • Duch tworzy to, czego materia zrobić nie może
  • Duch nie zajmuje miejsca w przestrzeni
  • Duch jest zawsze sobą
 • Rozdział trzeci: Duch nieskończony
  • Bóg jest duchem nieskończonym
  • Bóg jest wszechobecny i wieczny
  • Wiedza, miłość i moc Boża
 • Rozdział czwarty: Trójca Święta
  • Trzy Osoby
  • Zarys doktryny Trójcy Świętej
  • Tajemnica, nie sprzeczność
 • Rozdział piąty: Trzy Osoby
  • Ojciec i Syn
  • Duch Święty
  • Równość w Majestacie
  • Przypisywanie działań
 • Rozdział szósty: Ludzki rozum a doktryna o Trójcy Świętej
  • Tajemnica
  • Przyswoić sobie doktrynę
  • Bóg jest Miłością
 • Rozdział siódmy: Stworzenie
  • Wszystko z niczego
  • Bez Boga nic nie ma sensu
  • Materia, aniołowie, ludzie
  • Jak stwarzał Bóg
 • Rozdział ósmy: Natura człowieka
  • Dusza i ciało
  • Boże prawo a wolność
 • Rozdział dziewiąty: Życie nadprzyrodzone
  • Cel nadprzyrodzony
  • Łaska uświęcająca
  • Wiara, nadzieja, miłość
  • Sprawności nadprzyrodzone
 • Rozdział dziesiąty: Upadek
  • Upadek aniołów
  • Upadek Adama
  • Skutki upadku Adama
  • Jak odnowić upadły rodzaj ludzki?
 • Rozdział jedenasty: Odkupiciel
  • Bóg stał się człowiekiem
  • Obraz naszego Pana
  • Chrystus: Bóg i człowiek
  • Człowieczeństwo Chrystusa
 • Rozdział dwunasty: Odkupienie
  • Cierpienie i śmierć
  • Męka, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie
  • Prawda, życie, zjednoczenie
 • Rozdział trzynasty: Kościół widzialny
  • Struktura Kościoła
  • Kościół powszechny i apostolski
  • Kościół jest jeden
  • Kościół jest święty
  • Nauczanie prawdy
 • Rozdział czternasty: Mistyczne Ciało Chrystusa
 • Rozdział piętnasty: Matka Boża
  • Syn, który wybrał sobie Matkę
  • Niepokalane poczęcie i wniebowzięcie
  • Nasza Matka
 • Rozdział szesnasty: Łaska, cnoty, dary
  • Cnoty moralne
  • Łaska uczynkowa
  • Dary Ducha Świętego
  • Utrata łaski
 • Rozdział siedemnasty: Sakramenty
  • System sakramentalny
  • Szafarze sakramentów
  • Jak się udziela sakramentów
  • Co przynoszą nam sakramenty
  • Odpuszczenie grzechów
 • Rozdział osiemnasty: Eucharystia i msza święta
  • Rzeczywista obecność
  • Przeistoczenie
  • Komunia pod jedną postacią
  • Ofiara mszy świętej
 • Rozdział dziewiętnasty: Życie przyszłe
  • Śmierć
  • Piekło
  • Czyściec
  • Niebo
 • Rozdział dwudziesty: Koniec świata
 • Epilog: Ludzie świeccy w Kościele
  • 1.
  • 2.
 • Posłowie
logotypy