Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2021
Миха ...

Михаил Зощенко. Tекстологические исследования и анализы, семантика и стилистика (ebook) Książka w języku rosyjskim

Autor:  

Михаил Зощенко. Tекстологические исследования и анализы, семантика и стилистика
PdfPDF
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Настоящая монография – результат многолетних научных разысканий автора в области идиостиля Михаила Зощенко (1895–1958). В ней представлены различные риторические приемы, оттеняющие своеобразие слога писателя. Внимание сфокусировано на индивидуальной системе построения речевых средств, а также приемах их отбора и употребления писателем. В книге прослеживаются закономерности языковой структуры текстов Зощенко, проводятся наблюдения над словоупотреблением, выявляются смысловые модификации языковых единиц и особенности синтаксической семантики его произведений.

Monografia stanowi analizę leksykalno-semantyczną dotyczącą synchronii, sięgającą także do diachronii języka rosyjskiego, jakim posługuje się w swoich tekstach pisarz. Uwzględnia zarówno aspekt paradygmatyczny, jak i syntagmatyczny zebranych na tej podstawie środków językowych oraz ich funkcję w tekście. Takie podejście umożliwiło Autorowi stwierdzenie różnorodnych zabiegów artystycznych stosowanych przez Michaiła Zoszczenkę w celu uzyskania komicznego, często groteskowego, efektu oraz wszechstronne poznanie osobliwości stylu pisarza.

Z recenzji prof. US dr hab. Beaty Rycielskiej

Предисловие: предмет исследования и терминологические разыскания 7

Глава I. Ретроспективный дискурс в литературном пространстве М. Зощенко 11

Глава II. Приемы антономазии в структуре зощенковских произведений 25

Глава III. Композиционно-коммуникативная организация зощенковских текстов 35

Глава IV. Pечевая стихия времени: различные деформации и отклонения 47

Глава V. Языковая мистификация, или иллюзия иностранной речи 59

Глава VI. Языковая специфика зощенковского сказа 73

Глава VII. Приемы синонимизации и антонимизации слов и выражений в сочинениях Зощенко 89

Заключительное слово 107

Библиография 109

От редакции об авторе 127

logotypy