Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2021
Słowo, doświadczenie, tajemnica

Słowo, doświadczenie, tajemnica (ebook)

Autorzy:   ,

PdfPDF
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 7,36 zł
30,44 zł 37,80 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Monografia Słowo, doświadczenie, tajemnica jest owocem ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej Słowo wobec doświadczenia T(t)ajemnicy, która odbyła się w dniach 17‒18 października 2013 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach.

Celem spotkania był wspólny namysł przedstawicieli różnych dziedzin humanistyki nad problemem języka w jego relacji do doświadczenia i rzeczywistości. Zastanawiano się nad kwestiami granic wyrażalności w filozofii i teologii, możliwością użycia języka w próbach opisu rzeczywistości nadnaturalnej czy językiem jako takim – jako narzędziem i środkiem wypowiedzi artystycznej. Problemy te prezentowane są z kilku odmiennych perspektyw – filozoficznej, filologicznej i teologicznej. W tomie znajdziemy teksty Autorów takich jak: Zofia Zarębianka, Aleksander Nawarecki, ks. Andrzej Wierciński, ks. Jerzy Szymik, ks. Robert Woźniak, ks. Jacek Kempa i wielu innych.

Spis treści

 

Wstęp (Jacek Kempa, Marta Giglok) / 9

 

Część I

Wokół problemów teoretycznych

 

Andrzej Wierciński

Niewyczerpalność rozumienia: od verbum interius do verbum tenis / 15

 

Beata Drabik-Frączek

Metafora w służbie T(t)ajemnicy / 29

 

Aleksander Gomola

Konceptualizacja zmysłów duchowych w ujęciu językoznawstwa kognitywnego / 43

 

Joanna Nowińska

Dźwięk ujęty w słowo — próba opisu przestrzeni między Bogiem a człowiekiem w Apokalipsie św. Jana / 55

 

Zbigniew Łagosz

Język magiczny — próba ujęcia / 63

 

Magdalena Grabowska

Językowa analiza obrazu Boga w perspektywie wartości i potrzeb człowieka na podstawie wywiadów bezpośrednich / 71

 

Część II

Wokół odniesień literackich

 

Aleksander Nawarecki

Tajemnica, poezja, anagramy / 87

 

Zofia Zarębianka

Duchowa droga w Świecie poemach naiwnych Czesława Miłosza / 103

 

Kamila Czaja

Lekcje (nie tylko) religii. Język szkolny a T(t)ajemnica w poezji księdza Jana Twardowskiego / 115

 

Ewelina Suszek

Ślady na piasku. Słowo poetyckie wobec tajemnicy nieobecności / 135

 

Katarzyna Szkaradnik

Wysnuwać z mrocznej mgły pasma istnienia. Unamuno — hermeneutyka — głód nieśmiertelności / 147

 

Stefan Radziszewski

Bóg jest Poetą… W poszukiwaniu sacrum w królestwie poezji / 159

 

Krzysztof Furmanek

Problemy w opisie Boga i zdarzeń nadnaturalnych u bł. Anny Katarzyny Emmerich / 179

 

Agnieszka Urbańska

Język jako narzędzie w służbie Boga — w oparciu o analizę Dzienniczka świętej siostry M. Faustyny Kowalskiej / 189

 

Justyna Pacukiewicz

Skazani na język — kryzys religijny w poezji wiktoriańskiej / 199

 

Magdalena Piotrowska-Grot

Słowo poetyckie wobec Tajemnicy na przykładzie wybranych wierszy Wojciecha Wencla / 211

 

Paulina Hornik

Symbol wobec T(t)ajemnicy w pismach św. Jana od Krzyża. Rola, znaczenie, interpretacja / 227

 

Maria Midura

Śmierć a granice dyskursu filozoficznego według Vladimira Jankélévitcha / 237

 

Beata Jerzakowska

Niewidomi bohaterowie literaccy i problem języka. Jakim językiem mówi się o tajemnicy utraty wzroku i cudzie jego odzyskania? / 249

 

Izabela Skrobak

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego doświadczenie „religijnego” / 259

 

Część III

Wokół zagadnień teologicznych

 

Jerzy Szymik

Zadania teologii wobec Tajemnicy Boga / 279

 

Robert J. Woźniak

Wiedza w przestrzeni tajemnicy. Uwagi o paradoksalnej naturze teologicznej episteme / 291

 

Jacek Kempa

Wiedza i tajemnica w teologicznym dyskursie o zbawieniu człowieka przez Chrystusa / 303

 

Józef Kozyra

Formy lingwistyczne wyrażające doświadczenie mistyczne św. Pawła pod Damaszkiem / 321

 

Tomasz Kusz

Perfectum greckie w służbie teologii / 335

 

Przemysław Sawa

Język nowej ewangelizacji drogą doświadczenia Tajemnicy / 347

 

Andrzej Pawlik

„A przecież jest światło pośród ciemności naszych czasów”. Doświadczenie religijne w filozofii Abrahama Joshuy Heschela / 365

 

Emilia Dudkiewicz

Kompozytorzy muzyki sakralnej w poszukiwaniu Tajemnicy (w kontekście wybranych biografii) / 373

 

Noty o Autorach / 385

Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:

Rozmyślania
Marek Aureliusz
Cena: 23,92 zł
Władca Świata
Ks. Robert Hugh Benson
Cena: 19,27 zł
logotypy