Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2021
"Przekłady Literatur Słowiańskic...

"Przekłady Literatur Słowiańskich" 2016. T. 7. Cz. 1: Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie (ebook)

Autor:  

PdfPDF
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 5,89 zł
24,35 zł 30,24 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Tom 7. część 1 czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich” poświęcony jest refleksji badaczy i tłumaczy nad przekładem w zakresie literatury i kultury polskiej, słowackiej, słoweńskiej w relacji do literatur chorwackiej, polskiej, serbskiej, słowackiej i słoweńskiej oraz literatur niemieckojęzycznych pogranicza austriacko-słoweńskiego i niemiecko-rumuńskiego.

Treść zamieszczonych w nim artykułów tworzy panoramę teoretyczną i historyczną w zakresie dyscypliny, jak również konkretnych praktyk translatorskich. Spojrzenie z tych dwóch perspektyw na jednostkowe rozwiązania tłumaczy lepiej oświetla ich rolę jako pośredników (a czasem inicjatorów stylu i myślenia), decyzje, funkcje i pragmatyczność przekładu. W tym kontekście w tomie skupiono uwagę na takich problemach, jak: dominująca w praktyce i/lub w teorii norma tłumaczenia, określająca poetykę historyczną przekładu; aspekt intertekstualności przekładu, czyli jego istnienie wśród innych utworów tłumaczonych albo w kontekście serii; znajomość oryginału w kręgach artystycznych i intelektualnych kultury przyjmującej oraz wieloaspektowość przekładu artystycznego, związana z jego zapotrzebowaniem rodzimym, a także z preferencjami tłumacza, który może być „ambasadorem” obcości lub jej „legislatorem,” wzbogacając własny warsztat artystyczny i/ lub literaturę docelową.

Publikacja adresowana jest do badaczy literatur i kultur słowiańskich (w tym polskiej), studentów oraz do wszystkich zainteresowanych wiedzą o innych kulturach słowiańskich.

Spis treści

 

Halina Janaszek-Ivaničková (ur. 12.12.1931, zm. 12.06.2016) (Lucyna Spyrka) / 5

Wstęp (Bożena Tokarz) / 9

 

Refleksja o przekładzie

Bożena Tokarz: Poza granicami schematów. Kilka uwag o polskiej refleksji nad przekładem / 15

Štefan Vevar: Med medkulturnostjo v prevodni praksi in „medkulturnostjo“ v prevodoslovju / Międzykulturowość w praktyce przekładowej a „międzykulturowość” w translatologii (tłum. Anna Muszyńska Vizintin) / 34/49

Lucyna Spyrka: Koncepcja przekładu L’ubomíra Feldka w kontekście słowackiej myśli przekładoznawczej / 64

Anna Valcerová: Básnický preklad na Slovensku po roku 1945 / Przekład poezji w Słowacji po roku 1945 (tłum. Marta Buczek) / 78/97

 

Funkcja i miejsce przekładu: perspektywa tłumacza

Tea Rogić Musa: (Samo)spoznaja u odnosu spram Drugoga i strana kultura kao izvor vlastita identiteta: pjesnik Zdravko Malić / (Samo)poznanie poprzez Innego i obca kultura jako źródło własnej tożsamości: poeta Zdravko Malić (tłum. Katarzyna Majdzik) / 117/126

Majda Stanovnik: I. Prijatelj in A. Nowaczyński: informativno-korektivna funkcija prevoda (Wildovi aforizmi prek poljščine v slovenščino) / I. Prijatelj i A. Nowaczyński: informacyjno-korekcyjna funkcja przekładu (aforyzmy Wilde’a tłumaczone poprzez polski na słoweński) (tłum. Agnieszka

Bukowczan i Joanna Cieślar) / 136/151

Izabela Lis-Wielgosz: „Zbiór ten nie zostanie bezużytecznym w księgarstwie ciężarem”, czyli Narodowe pieśni serbskie wybrane i przełożone przez Romana Zmorskiego / 165

Monika Skrzeszewska: Wojna, nacjonalizm chorwacki, seks i przekleństwa — czyli jak przetłumaczono książki Vedrany Rudan? / 183

 

Rola tłumacza

Marta Buczek: Danuty Abrahamowicz szkoła przekładu / 201

Zuzana Pojezdalová: Obraz literatury polskiej na Słowacji w tłumaczeniach Jozefa Marušiaka / 220

Joanna Cieślar: Historia Słowenii oczami Polaka. O przekładach literatury słoweńskiej Joanny Pomorskiej / 236

Zvonimir Milanović: Problemi interpretacije i prevođenja stare književnosti. Nekoliko pitanja, primjedbi i propozicija / Problemy interpretacji oraz tłumaczenia literatury dawnej. Kilka uwag, kwestii i propozycji / 250/261

Andrej Šurla: Toneta Pretnarja prevod sonetov Jana Nepomucena Kamińskega / Sonety Jana Nepomucena Kamińskiego w przekładzie Tonego Pretnara (tłum. Joanna Cieślar, Monika Gawlak i Weronika Woźnicka) / 271/286

 

Kultura docelowa w konceptualizacji tłumacza

Silvija Borovnik: Medkulturnost v romanu Maje Haderlap Engel des Vergessens / Angel pozabe in strategija prevoda v slovenščino / Międzykulturowość w powieści Mai Haderlap Engel des vergessens / Angel pozabe i strategia tłumaczenia na język słoweński (tłum. Joanna Cieślar) / 303/316

Jakob Altmann: Niemieckie composita jako jednostki słowotwórcze nacechowane kulturowo w przekładzie na język polski / 327

 

Przekłady literatury dla dzieci i młodzieży

Anita Gostomska: Polskie przekłady zbioru Priče iz davnine Ivany Brlić-Mažuranić / 353

Alica Kulihová: Chorvátska literatúra pre deti a mládež v centre záujmu slovenských prekladatel’ov / Literatura chorwacka dla dzieci i młodzieży w centrum zainteresowania słowackich tłumaczy (tłum. Marta Buczek) / 376/391

 

Noty o Autorach / 407

Indeks autorów (Jakob Altmann) / 413

Indeks tłumaczy (Jakob Altmann) / 419

logotypy