Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Programowanie w Pythonie dla bys...

Programowanie w Pythonie dla bystrzaków. Wydanie II

Autor:   John Paul Mueller

Ocena:
   5.0/6  Opinie  (1)
Stron: 416
Ksiazka drukowana Druk oprawa miękka 3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Wydawca: Dla bystrzaków
Wydawca: Dla bystrzaków
Cena:
59,00 zł
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 11,80 zł
47,20 zł 59,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Druk
Książka drukowana
59,00 zł
eBook
Pdf ePub Mobi
47,20 zł
59,00 zł
(-20%)

Utworzenie i uruchomienie pierwszej aplikacji

Rozwiązywanie problemów i usuwanie błędów

Praca z Anacondą i używanie funkcji magicznych

Programowanie w Pythonie jest łatwe i sprawia mnóstwo radości!

Oferujący potężne możliwości i dynamiczny Python jest używany do tworzenia wielu różnych aplikacji. Został opracowany jako prawdziwie niezależny od platformy - dzięki temu jest doskonałym narzędziem dla początkujących programistów, zwłaszcza tych, którzy chcą szybko poznać nowy język. Zamieszczone w książce polecenia pozwalają w dość krótkim czasie krok po kroku opanować podstawy Pythona.

W książce:

 • Pobieranie i instalowanie Pythona
 • Używanie powłoki
 • Jupyter Notebook i jego zastosowanie
 • Używanie różnych typów danych
 • Praca z pakietami

O autorze 15

Podziękowania od autora 17

Wprowadzenie 19

CZĘŚĆ I: ROZPOCZĘCIE PRACY Z PYTHONEM 25

Rozdział 1: Komunikowanie się z komputerem 27

 • Powody, dla których chciałbyś komunikować się z komputerem 28
 • Aplikacja to forma komunikacji 29
  • Zastanów się nad procedurami używanymi codziennie 29
  • Zapisywanie procedury 30
 • Traktowanie aplikacji jak każdej innej procedury 31
  • Komputer traktuje zadania dosłownie 31
 • Definiowanie aplikacji 32
  • Komputer używa języka specjalnego 32
  • Pomoc człowiekowi w rozmowie z komputerem 33
 • Dlaczego Python jest tak świetny? 34
  • Powody, dla których warto wybrać Pythona 35
  • Jak możesz skorzystać na stosowaniu Pythona? 36
  • Organizacje stosujące Pythona 37
  • Wyszukiwanie użytecznych aplikacji Pythona 37
  • Porównanie Pythona z innymi językami programowania 39

Rozdział 2: Instalowanie Pythona 41

 • Pobieranie niezbędnej wersji Pythona 41
 • Instalowanie Pythona 44
  • Praca z systemem Windows 45
  • Praca z systemem macOS 47
  • Praca z systemem Linux 49
 • Uzyskanie dostępu do Pythona w systemie 52
  • Używanie systemu Windows 52
  • Używanie systemu macOS 55
  • Używanie systemu Linux 56
 • Sprawdzanie poprawności instalacji 56

Rozdział 3: Praca z Pythonem 59

 • Praca w powłoce 60
  • Uruchamianie Pythona 60
  • Wykorzystanie zalet powłoki 61
  • Wykorzystanie zmiennych środowiskowych Pythona 63
 • Wydawanie polecenia 65
  • Wydawanie poleceń komputerowi 65
  • Zakończenie wydawania polecenia 66
  • Wyświetlenie wyniku 66
 • Korzystanie z pomocy 67
  • Tryb pomocy 68
  • Prośba o pomoc 69
  • Wyjście z trybu pomocy 72
  • Pomoc bezpośrednia 72
 • Zakończenie pracy z powłoką Pythona 74

Rozdział 4: Tworzenie pierwszej aplikacji 77

 • Dlaczego środowisko IDE ma duże znaczenie? 78
  • Tworzenie kodu lepszej jakości 78
  • Debugowanie 79
  • Dlaczego notatnik jest użyteczny? 79
 • Pobieranie dystrybucji Anaconda 80
  • Pobieranie oprogramowania 80
  • Instalowanie dystrybucji Anaconda w systemie Linux 81
  • Instalowanie dystrybucji Anaconda w systemie macOS 82
  • Instalowanie dystrybucji Anaconda w systemie Windows 83
 • Pobieranie zbiorów danych i przykładowych fragmentów kodu 87
  • Używanie Jupyter Notebook 87
  • Definiowanie repozytorium kodu źródłowego 88
 • Utworzenie aplikacji 93
  • Poznajemy komórki 93
  • Dodawanie komórek dokumentujących 95
  • Inna treść w komórce 97
 • Znaczenie wcięć w kodzie 97
 • Dodawanie komentarzy 99
  • Poznajemy komentarze 99
  • Używanie komentarzy jako notatek dla siebie 101
  • Używanie komentarzy do uniemożliwienia uruchomienia kodu 101
 • Zakończenie pracy z Jupyter Notebook 102

Rozdział 5: Praca z dystrybucją Anaconda 105

 • Pobieranie kodu źródłowego 106
 • Praca z punktami kontrolnymi 107
  • Definiowanie użycia punktów kontrolnych 108
  • Zapisywanie punktu kontrolnego 109
  • Przywracanie punktu kontrolnego 109
 • Operowanie komórkami notatnika 109
  • Dodawanie komórek różnych typów 109
  • Dzielenie i łączenie komórek 110
  • Przenoszenie komórki 110
  • Uruchamianie komórki 111
  • Włączanie i wyłączanie danych wyjściowych 112
 • Zmiana wyglądu Jupyter Notebook 113
  • Wyszukiwanie poleceń za pomocą paska poleceń 114
  • Praca z numerami wierszy 115
  • Używanie funkcji Cell Toolbar 115
 • Praca z jądrem 117
 • Uzyskiwanie pomocy 118
 • Używanie funkcji magicznych 120
 • Wyświetlanie uruchomionego procesu 121

CZĘŚĆ II: KOMUNIKACJA 125

Rozdział 6: Przechowywanie i modyfikowanie informacji 127

 • Przechowywanie informacji 128
  • Zmienna jako pojemnik 128
  • Używanie odpowiedniego pojemnika do przechowywania danych 128
 • Definiowanie podstawowych typów danych w Pythonie 129
  • Umieszczanie informacji w zmiennej 129
  • Typy liczbowe 130
  • Wartość boolowska 134
  • Ciąg tekstowy 135
 • Data i godzina 136

Rozdział 7: Zarządzanie informacją 139

 • Określanie sposobu postrzegania danych przez Pythona 140
  • Porównywanie 140
  • Jak komputer przeprowadza porównania? 141
 • Praca z operatorami 141
  • Definiowanie operatorów 142
  • Kolejność operatorów 149
 • Tworzenie i używanie funkcji 150
  • Funkcja jako pakiet kodu 150
  • Wielokrotne używanie kodu 150
  • Definiowanie funkcji 151
  • Uzyskiwanie dostępu do funkcji 153
  • Przekazywanie informacji do funkcji 153
  • Zwrot informacji przez funkcję 157
  • Porównywanie danych wyjściowych funkcji 158
 • Pobieranie danych wejściowych od użytkownika 159

Rozdział 8: Podejmowanie decyzji 161

 • Podejmowanie prostych decyzji za pomocą konstrukcji if 162
  • Konstrukcja if 162
  • Używanie konstrukcji if w aplikacji 163
 • Wybór alternatywy za pomocą konstrukcji if...else 167
  • Konstrukcja if...else 168
  • Używanie konstrukcji if...else w aplikacji 168
  • Używanie konstrukcji if...elif w aplikacji 169
 • Używanie zagnieżdżonych konstrukcji warunkowych 172
  • Używanie wielu konstrukcji if lub if...else 172
  • Łączenie różnych typów konstrukcji warunkowych 174

Rozdział 9: Wykonywanie powtarzających się czynności 177

 • Przetwarzanie danych przy użyciu konstrukcji for 178
  • Polecenie for 179
  • Tworzenie prostej pętli for 179
  • Używanie polecenia break w kodzie 180
  • Używanie polecenia continue w kodzie 182
  • Używanie polecenia pass w kodzie 183
  • Używanie polecenia else w kodzie 184
 • Przetwarzanie danych przy użyciu konstrukcji while 186
  • Polecenie while 186
  • Używanie polecenia while w aplikacji 187
 • Pętle zagnieżdżone 188

Rozdział 10: Obsługa błędów 191

 • Dlaczego Python Cię nie rozumie? 192
 • Źródła błędów 193
  • Klasyfikacja błędów 194
  • Rozróżnianie typów błędów 195
 • Przechwytywanie wyjątków 197
  • Podstawowa obsługa wyjątków 197
  • Obsługa wyjątków od bardziej ogólnych do bardziej szczegółowych 208
  • Zagnieżdżona obsługa błędów 210
 • Zgłaszanie wyjątków 214
  • Zgłoszenie wyjątku w sytuacji szczególnej 214
  • Przekazywanie informacji o błędzie 215
 • Tworzenie i używanie własnych wyjątków 216
 • Używanie klauzuli finally 218

CZĘŚĆ III: NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANE ZADANIA 221

Rozdział 11: Interakcje z pakietami 223

 • Grupowanie kodu 224
  • Typy pakietów 226
  • Bufor pakietów 227
 • Importowanie pakietów 229
  • Polecenie import 230
  • Polecenie from...import 232
 • Wyszukiwanie pakietów na dysku 234
 • Pobieranie pakietów z innych źródeł 235
  • Otwieranie powłoki Anacondy 236
  • Praca z pakietami conda 236
  • Instalowanie pakietów za pomocą narzędzia pip 241
 • Wyświetlanie zawartości pakietu 243
 • Wyświetlanie dokumentacji pakietu 246
  • Uruchamianie Pydoc 246
  • Używanie łączy szybkiego dostępu 248
  • Wpisywanie szukanego wyrażenia 249
  • Wyświetlanie wyników 250

Rozdział 12: Praca z ciągami tekstowymi 253

 • Warto pamiętać, że ciągi tekstowe są różne 254
  • Definiowanie znaku przy użyciu liczb 254
  • Używanie znaków do tworzenia ciągów tekstowych 255
 • Tworzenie ciągów tekstowych wraz ze znakami specjalnymi 257
 • Wybór poszczególnych znaków 259
 • Wycinanie 261
 • Odszukiwanie wartości w ciągu tekstowym 265
 • Formatowanie ciągu tekstowego 267

Rozdział 13: Zarządzanie listą 271

 • Organizowanie informacji w aplikacji 272
  • Porządkowanie danych przy użyciu listy 272
  • W jaki sposób Python wyświetla listę? 273
 • Tworzenie listy 274
 • Dostęp do listy 276
 • Iteracja przez listę 277
 • Modyfikowanie listy 278
 • Przeszukiwanie listy 281
 • Sortowanie listy 283
 • Wyświetlanie listy 284
 • Praca z obiektem Counter 286

Rozdział 14: Kolekcje wszystkich typów danych 289

 • Poznajemy kolekcje 290
 • Praca z krotką 291
 • Praca ze słownikiem 294
  • Tworzenie i używanie słownika 295
  • Zastępowanie konstrukcji switch słownikiem 298
 • Tworzenie stosu przy użyciu listy 301
 • Praca z kolejką 303
 • Praca z kolejką dwukierunkową 306

Rozdział 15: Tworzenie i używanie klasy 309

 • Klasa jako metoda pakowania 310
 • Części klasy 312
  • Tworzenie definicji klasy 312
  • Wbudowane atrybuty klasy 313
  • Praca z metodami 314
  • Praca z konstruktorami 316
  • Praca ze zmiennymi 318
  • Przeciążanie operatorów 322
 • Tworzenie klasy 324
  • Definiowanie klasy MyClass 324
  • Zapisywanie klasy na dysku 325
 • Używanie klasy w aplikacji 326
 • Tworzenie nowej klasy poprzez rozszerzenie już istniejącej 327
  • Tworzenie klasy potomnej 327
  • Testowanie klasy w aplikacji 329

CZĘŚĆ IV: WYKONYWANIE ZADAŃ ZAAWANSOWANYCH 331

Rozdział 16: Przechowywanie danych w pliku 333

 • W jaki sposób działa trwały magazyn danych? 334
 • Tworzenie treści dla trwałego magazynu danych 336
 • Tworzenie pliku 339
 • Odczytywanie zawartości pliku 343
 • Uaktualnianie zawartości pliku 345
 • Usuwanie pliku 349

Rozdział 17: Wysyłanie wiadomości e-mail 351

 • Co się dzieje, gdy wysyłasz wiadomość e-mail? 352
  • Wyświetlanie widomości e-mail przypomina odczytywanie listu 352
  • Definiowanie elementów koperty 354
  • Definiowanie elementów listu 359
 • Tworzenie wiadomości e-mail 363
  • Praca z wiadomością w formacie zwykłego tekstu 364
  • Praca z wiadomością w formacie HTML 365
 • Wyświetlanie otrzymanej wiadomości e-mail 366

CZĘŚĆ V: DEKALOGI 369

Rozdział 18: Dziesięć świetnych zasobów programistycznych 371

 • Praca z dokumentacją Pythona w internecie 372
 • Używanie narzędzia LearnPython.org 373
 • Tworzenie aplikacji internetowych za pomocą Pythona 374
 • Pobieranie bibliotek dodatkowych 374
 • Szybsze tworzenie aplikacji za pomocą środowiska IDE 376
 • Znacznie łatwiejsze sprawdzanie składni 377
 • Wykorzystanie zalet XML-a 377
 • Poznanie najczęściej popełnianych błędów w Pythonie przez początkujących programistów 379
 • Poznanie Unicode 379
 • Zwiększenie szybkości działania aplikacji 380

Rozdział 19: Dziesięć sposobów na zarabianie pieniędzy za pomocą Pythona 383

 • Praca w dziale zapewnienia jakości 384
 • Pracownik działu IT w mniejszej organizacji 385
 • Tworzenie skryptów Pythona dla aplikacji 386
 • Administrowanie siecią 387
 • Nauka programowania 387
 • Pomaganie ludziom w lokalizacji 388
 • Eksploracja danych 388
 • Praca z systemami osadzonymi 389
 • Wykonywanie zadań naukowych 389
 • Analiza danych w czasie rzeczywistym 390

Rozdział 20: Dziesięć narzędzi usprawniających pracę z Pythonem 391

 • Śledzenie błędów za pomocą Roundup Issue Tracker 392
 • Utworzenie środowiska wirtualnego za pomocą VirtualEnv 393
 • Instalowanie aplikacji za pomocą PyInstaller 395
 • Przygotowanie dokumentacji programistycznej za pomocą pdoc 396
 • Opracowanie kodu aplikacji za pomocą Komodo Edit 396
 • Debugowanie aplikacji za pomocą pydbgr 398
 • Środowisko interaktywne dzięki użyciu IPythona 399
 • Testowanie aplikacji Pythona za pomocą PyUnit 399
 • Uporządkowanie kodu za pomocą Isort 400
 • Kontrola wersji z użyciem Mercuriala 400

Rozdział 21: Dziesięć bibliotek, które powinieneś znać 403

 • Przygotowanie bezpiecznego środowiska za pomocą PyCrypto 404
 • Praca z bazą danych za pomocą SQLAlchemy 404
 • Oglądanie świata za pomocą Map Google 405
 • Dodawanie graficznego interfejsu użytkownika za pomocą TkIntera 406
 • Dostarczanie eleganckiej prezentacji danych tabelarycznych za pomocą PrettyTable 406
 • Usprawnienie dźwięku w aplikacji za pomocą PyAudio 406
 • Przeprowadzanie operacji na grafice za pomocą PyQtGraph 408
 • Wyszukiwanie informacji za pomocą IRLib 409
 • Tworzenie za pomocą JPype środowiska współdziałającego z Javą 409
 • Uzyskanie za pomocą Twisted Matrix dostępu do zasobów sieci lokalnej 410
 • Używanie dostępu do zasobów internetu za pomocą bibliotek 411
6
(0)
5
(1)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)

Liczba ocen: 1

Średnia ocena
czytelników

  


  okladka
    Ocena : 5 
  2020-02-16

  potwierdzona zakupem i oceniona przez: Leszek, 2020-02-16

  Nie działa link z przykładami (16 luty 20)
  logotypy