Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Sztuka »
Prawda i fałsz w nauce i sztuce

Prawda i fałsz w nauce i sztuce (ebook)

Autorzy:   Barbara Bokus, Ewa Kosowska

Prawda i fałsz w nauce i sztuce Barbara Bokus, Ewa Kosowska - okładka książki
3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 3,90 zł
15,60 zł 19,50 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Autorzy podejmują refleksję nad prawdą i fałszem w nauce i sztuce. Przypisują prawdzie status nieredukowalnego punktu odniesienia tak w próbach dotarcia do elementarnej wiedzy o świecie, jak i w poszukiwaniach metod i środków artystycznych niezbędnych do osiągnięcia tego celu. Zaprezentowane tu wielopoziomowe i wieloaspektowe badania, prowadzone z wykorzystaniem materiałów pochodzących z różnych epok i różnych kultur, wyraźnie dowodzą, że prawda i fałsz stanowią podstawę wszelkiego rodzaju ludzkich motywacji, wyborów, decyzji i zachowań. Jednocześnie ujawniają, że każda próba ekstrapolacji wyników poszukiwań szczegółowych na poziom uogólnienia o ambicjach uniwersalizujących przez sam fakt ich dyskursywizacji albo podporządkowuje prowadzone rozważania regułom logiki formalnej, albo sytuuje je poza prawdą i fałszem. The authors discuss truth and falsehood in science and the arts. They view truth as an irreducible point of reference, both in striving for elementary knowledge about the world and in seeking methods and artistic means of achieving this goal. The multilevel and multiple-aspect research presented here, conducted on material from different periods and different cultures, shows very clearly that truth and falsehood lie at the foundation of all human motivation, choices, decisions, and behaviors. At the same time, however, it reveals that every bid to extrapolate the results of detailed studies into generalizations aimed at universalization by the very fact of their discursivation either subjects the discussion to the rules of formal logic or situates it outside the realm of truth and falsehood.
 • Spis treści
 • Ewa Kosowska
 • Barbara Bokus
 • Poza prawdą i fałszem
 • Jerzy Axer
 • Między nauką, sztuką i fałszerstwem. Przypadek łacińskiej krytyki tekstu
 • Przemysław Piwowarczyk
 • Mechanizmy mistyfikacji i demistyfikacji w nauce na przykładzie sporu o autentyczność tzw. Ewangelii żony Jezusa
 • Karol Wilczyński
 • Dlaczego filozofia jest zła dla duszy? Komentarz do krytyki filozofów Al-azlego
 • Maria Łukaszewicz-Chantry
 • Jeden tylko poeta nigdy nie kłamie Maciej Kazimierz Sarbiewski o przywileju poetów
 • Izabella Zatorska
 • Iluzja i prawda w teatrze od baroku po romantyzm
 • Wojciech Sajkowski
 • Uczciwość jako cecha człowieka nieucywilizowanego we francuskim obrazie Słowian Południowych na przełomie XVIII i XIX wieku
 • Adam Grzeliński
 • Prawdziwość sądów estetycznych. Georgea Santayany polemika z tradycją
 • Anna Żymełka-Pietrzak
 • Nie naga, lecz nosząca suknię na sukni. Metafora prawdy u Johanna Georga Hamanna
 • Marta Baron-Milian
 • Bezcenna nieużyteczna. Ekonomie i prawdy poezji
 • Paweł Tomczok
 • Prawda i fałsz lustra. Podmiotowość odzwierciedlenie praktyka
 • Michał Rogalski
 • Figura niezaangażowanego badacza. Prawda i prawdopodobieństwo w badaniu myśli religijnej
 • Rafał Zawisza
 • Marańskie matactwa Hanny Arendt a prawda jej kryptoteologii
 • Piotr Kałowski
 • Prawda i fałsz w narracjach: teoria dialogowego Jaw psychoterapii
 • Anna Milanowicz
 • Prawda i nieprawda w ironii
 • Adrianna Smurzyńska
 • Kiedy symulacja pozwala na adekwatne przypisywanie innym stanów mentalnych?
 • Joanna Barska
 • Muzyka a prawda. Ilustracyjność w kontekście estetyki muzyki
 • Karolina Kolinek-Siechowicz
 • Prawda w muzyce czy jest czego szukać? Rozważania w kontekście nurtu wykonawstwa historycznego
 • Anna Chęćka
 • Prawda ucieleśniona w muzyce
 • Piotr Słodkowski
 • Prawda obrazu, prawda materii. Robert Rauschenberg, Henryk Streng i historia sztuki
 • Maciej Junkiert
 • Polska historia literatury jako miejsce pamięci
 • Jan Kutnik
 • Prawda miejsca a prawda ekspozycji analiza przypadku na przykładzie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Indeks nazwisk
logotypy