Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2021
Porady duchowe Ojca Pio

Porady duchowe Ojca Pio (ebook)

Autorzy:   ,

Porady duchowe Ojca Pio
2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Wydawca: Serafin
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 3,91 zł
13,09 zł 17,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Kierownictwo duchowe Ojca Pio nadal jest bardzo pożądane. Jego współcześni czciciele i sympatycy chętnie sięgają po korespondencję z dziećmi duchowymi. Aby ułatwić im poszukiwanie odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, na bazie tych listów powstał wybór porad duchowych Ojca Pio. Dotykają one rozmaitych - istotnych - wątpliwości w wierze i prowadzeniu życia chrześcijańskiego. Są wskazówkami, jak dążyć do miłości, prawdy i piękna duchowego. "Ojciec Pio nie napisał żadnych dzieł duchowych czy mistycznych. Pozostawił jednak listy do swych duchowych dzieci. A musiał odpowiadać na bardzo wiele pytań o porady duchowe, które kierowały do niego osoby z różnych stron świata. Najważniejsze sentencje z tych listów zostały zebrane i spisane w książce wydanej nakładem wydawnictwa Serafin i zatytułowanej Porady duchowe o. Pio. Możemy znaleźć w niej cenne porady miedzy innymi na temat tego, jak odważnie znosić próby, prawdziwie kochać Boga, powierzyć się opiece kierownika duchowego, przywrócić spokój serca czy też jak wzrastać w miłości Boga. Warto przeczytać tę pozycję, aby przekonać się o bliskości Boga w naszym życiu mimo wielu przeciwności, co do których o. Pio daje wskazówki jak je pokonywać. Pisze między innymi: zaufaj bezgranicznej Bożej dobroci, a im silniejsze nieprzyjaciel będzie wzmagał ataki przeciw Tobie, z tym większą ufnością powinnaś spocząć na piersi Boskiego Oblubieńca, który nigdy nie pozwoli na to, byś została pokonana (s. 17, z listu napisanego 17 kwietnia 1914 r. w Petrelcinie do jednej z córek duchowych). Książka ta pozwoli każdemu czytelnikowi na uświadomienie sobie, że otwarcie się na łaskę Bożą w najtrudniejszych momentach życia, pozwala na działanie Jego Miłości w każdej trudnej dla nas sytuacji." - Dorota Mazur portal mojepowolanie.pl
 • Wstęp
 • Jak pośród pokus dostrzec działanie Bożej łaski
 • Jak zwalczać w sobie skrupuły
 • Jak Jezus oczyszcza naszą duszę
 • Jak odczuć przy sobie obecność Boga
 • Jak rozpoznać swoją misję w Kościele
 • Jak podczas pokusy zachować wierność Bogu
 • Jak przezwyciężyć pokusę obrazy Boga
 • Jak rozeznawać natchnienia
 • Jak opłakiwać ludzi zatwardziałych w grzechu
 • Jak zmierzyć własną miłość do Boga
 • Jak nie zaniechać przystępowania do Komunii
 • Jak nie porzucić drogi do świętości
 • Jak nie narzekać na brak nagrody od Jezusa
 • Jak ustrzec się fałszywej pokory
 • Jak przełamać duchową oschłość
 • Jak wesprzeć wzrost duchowy pobożną lekturą
 • Jak nie przesadzić z pragnieniem spotkania Ojca Pio
 • Jak uniknąć złego towarzystwa
 • Jak wzorem świętych sycić duszę pobożną lekturą
 • Jak znosić upokorzenia i pogardę
 • Jak okiełznać strach przed życiem
 • Jak przełamać zniechęcenie do modlitwy
 • Jak nie chełpić się własnym cierpieniem
 • Jak zachować pokój ducha
 • Jak oderwać się od dóbr doczesnych
 • Jak przeniknąć tajemnicę naszego usprawiedliwienia
 • Jak dążyć do doskonałości wewnętrznej
 • Jak dążyć do doskonałości zewnętrznej
 • Jak przygotować się na przyjęcie Ducha Świętego
 • Jak sobie radzić z niemożnością przystępowania do Komunii
 • Jak wystrzegać się próżnej chwały, kłótni i rywalizacji
 • Jak rozmyślać o człowieczeństwie Jezusa
 • Jak żyć w duchu Chrystusa
 • Jak zachować wierność powołaniu
 • Jak wyzbyć się nałogów
 • Jak wystrzegać się grzechów przeciwko bliźniemu
 • Jak działa łaska uświęcająca
 • Jak żyje człowiek nowy
 • Jak poznawać prawo Boże
 • Jak wystrzegać się grzechu pychy
 • Jak pielęgnować silną wiarę
 • Jak znosić cierpienie
 • Jak czynić dobro
 • Jak dobrze przeżyć dzień
 • Jak prawdziwie kochać Boga
 • Jak sobie radzić z oschłością serca i ducha
 • Jak wzrastać w miłości do Boga
 • Jak dobrze przeżyć oczyszczenie duchowe
 • Jak przetrwać ciemności ducha
 • Jak odważnie znosić próby
 • Jak podporządkować swoją wolę Bożym wyrokom
 • Jak nie popaść w pychę
 • Jak zaakceptować Boże plany względem nas
 • Jak modlić się w chwilach próby
 • Jak żyć w bojaźni Bożej
 • Jak dawać przykład życia chrześcijańskiego
 • Jak przeciwdziałać smutkowi i przygnębieniu
 • Jak zaufać Bogu
 • Jak oddać się w opiekę Anioła Stróża
 • Jak powierzyć się opiece kierownika duchowego
 • Jak dbać o czystość ducha
 • Jak prosić o oddalenie cierpienia
 • Jak powinna wyglądać chrześcijańska nadzieja
 • Jak dążyć do świętości
 • Jak przebłagać Boga
 • Jak przywrócić pokój serca
 • Jak nie upadać na duchu
 • Dodatek
logotypy