Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2021
Polish your HR English. Angielsk...

Polish your HR English. Angielski (nie tylko) dla HR-owca-część I (ebook)

Autor:   Infor Pl

2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Wydawca: Infor PL
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 9,98 zł
39,92 zł 49,90 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Polish your HR English. Angielski (nie tylko) dla HR-owca to książka, która z pewnością przyda się nie tylko osobom pracującym w dziale personalnym korporacji, ale wszystkim, którzy posługują się lub będą posługiwać się tym językiem w kontaktach biznesowych.  

Dziś znajomość języków obcych w szczególności języka angielskiego coraz częściej staje się nie tylko atutem, ale wręcz koniecznością w życiu zawodowym. W wielu firmach angielski jest drugim obowiązującym językiem obok polskiego.

Książka została podzielona na trzy części:

Cross-cultural Encounters - Spotkania międzykulturowe
Business Dilemmas  - Dylematy biznesowe
oraz

The power of language – Potęga języka.
Każda z części składa się z 12 lekcji, zawiera ćwiczenie oraz słowniczek.

Cross-cultural Encounters

Pierwsza część koncentruje się na kwestiach komunikacji międzykulturowej w kontekście biznesowym. Znajduje się w niej analiza natury i przyczyn nieporozumień ze szczególnym uwzględnieniem roli języka. W jaki sposób język jest odzwierciedleniem naszej kultury i  nierzadko nieświadomych postaw w życiu codziennym? Jak nasze działania i wypowiedzi są zaprogramowane przez język? Zrozumienie ich może pozwolić uniknąć błędów większych niż językowe. „Cross-cultural Encounters” to cykl dla osób, które chcą lepiej zrozumieć kulturę korporacyjną i język wielonarodowych przedsiębiorstw.

Tematyka cyklu Business Dilemmas dotyczy dylematów typowych dla świata biznesu. Etyka biznesu jest stosunkowo nową dziedziną wiedzy. Rozwija się ona jednak bardzo dynamicznie zapewne dlatego, że tak długo jak istnieje aktywność gospodarcza człowieka, tak długo tej sferze działalności towarzyszą dylematy moralne, a w dobie globalizacji i nowych technologii aspekty etyczne zdają się nabierać jeszcze większego znaczenia.
W cyklu „Business Dilemmas” pokazujemy, jak istotne znaczenie mają kwestie etyczne i moralne w prowadzeniu przedsiębiorstw i zarządzaniu nimi. Przyglądamy się także konkretnym sytuacjom, w których podjęcie właściwej pod względem etycznym decyzji, jest kluczowe dla przedsiębiorstwa.

Z kolei tematyka części The power of language dotyczy języka jako narzędzia komunikacji. Czytelnik dowie się, w jaki sposób ustalony dawno temu system dźwięków i znaków pozwala na przekazywanie myśli, idei oraz uczuć. Skąd wziął się język, jak go przyswajamy i modyfikujemy, żeby podkreślał naszą przynależność do określonej grupy społecznej i zawodowej.

Pozycja rekomendowana przez : Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner, HR Polska oraz Aliant® Małgorzata Krzyżowska Międzynarodowa Kancelaria Prawna.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp
 • Część 1. Cross-cultural encounters Spotkania międzykulturowe
  • Lekcja 1. First encounter: Culture Przystanek pierwszy: Kultura
  • Lekcja 2. Second encounter: Time for business Drugi przystanek: Czas na biznes
  • Lekcja 3. Third encounter: Is it all about power? Trzeci przystanek: Czy zawsze chodzi o władzę?
  • Lekcja 4. Fourth encounter: I or we? Przystanek czwarty: Ja czy my?
  • Lekcja 5. Fifth encounter: Between masculinity and femininity; is culture gender-sensitive? Przystanek piąty: Między męskością i kobiecością, czyli czy kultura ma płeć?
  • Lekcja 6. Different is dangerous about uncertainty avoidance in cultures Inne oznacza niebezpieczne o unikaniu niepewności w kulturach
  • Lekcja 7. Gratification for the (im) patient? Gratyfikacja dla (nie)cierpliwych?
  • Lekcja 8. You cant have your cake and eat it? Indulgence and restraint in cultures Nie można mieć wszystkiego? o pobłażaniu i umiarze w kulturze
  • Lekcja 9. A doomed search for universal laws Poszukiwanie uniwersalnych praw skazane na porażkę
  • Lekcja 10. Emotions under control Emocje pod kontrolą
  • Lekcja 11. The captains of their fate Kowale swojego losu
  • Lekcja 12. Who are you? or What do you do? Kim jesteś? vs. Co robisz?
 • Część 2. Business dilemmas Dylematy biznesowe
  • Lekcja 1. Business ethics Etyka biznesu
  • Lekcja 2. Ethical dilemmas at work Dylematy etyczne w pracy
  • Lekcja 3. It is a difficult decision To trudna decyzja
  • Lekcja 4. Compliance policy Polityka compliance
  • Lekcja 5. It is all about making a rational choice Chodzi o racjonalny wybór
  • Lekcja 6. Rational choice in practice Racjonalny wybór w praktyce
  • Lekcja 7. Rational choice case study 1 Racjonalny wybór studium przypadku 1
  • Lekcja 8. Rational choice case study 2 Racjonalny wybór studium przypadku 2
  • Lekcja 9. Rational choice case study 3 Racjonalny wybór studium przypadku 3
  • Lekcja 10. Rational choice case study 4 Racjonalny wybór studium przypadku 4
  • Lekcja 11. The present and the future of business ethics Teraźniejszość i przyszłość etyki biznesu
  • Lekcja 12. Code of conduct Kodeks postępowania i etyki biznesu
 • Część 3. The power of language Potęga języka
  • Lekcja 1. The origin of languages O pochodzeniu języka
  • Lekcja 2. On language acquisition O przyswajaniu języka
  • Lekcja 3. Our language, our identity Nasz język, nasza tożsamość
  • Lekcja 4. Do you speak Globish? Czy mówisz w języku Globisz?
  • Lekcja 5. Troublesome dialects Kłopotliwe dialekty
  • Lekcja 6. Language uses and abuses Użycia i nadużycia językowe
  • Lekcja 7. The anatomy of swearing Anatomia przeklinania
  • Lekcja 8. Jargon and slang Żargon i slang
  • Lekcja 9. Write about it! Napisz o tym
  • Lekcja 10. The printed word Słowo drukowane
  • Lekcja 11. How to tell a story? Jak opowiedzieć historię?
  • Lekcja 12. The art of public speaking Sztuka przemawiania
logotypy