Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2020
Opowieści pielgrzyma. W poszukiw...

Opowieści pielgrzyma. W poszukiwaniu nieustannej modlitwy (ebook)

Autor:  

2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Wydawca: Wydawnictwo M
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 8,37 zł
19,53 zł 27,90 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Opowieści pielgrzyma są praktycznym wprowadzeniem do Modlitwy Jezusowej. Autor opisuje w nich przeżycia XIX-wiecznego pielgrzyma, wędrującego po sanktuariach na terenie całej Rosji, który dzielił się z napotkanymi osobami doświadczeniem tej modlitwy. Polega ona na nieustannym przyzywaniu Imienia Jezus, a jej celem jest doświadczenie Bożej obecności i uwielbianie Boga w każdym momencie naszego życia. Dzięki prostocie i przystępności książka szybko zyskała ogromną popularność, została przetłumaczona na wiele języków i należy już do klasyki duchowości. Została też wspomniana w powieści Bracia Karamazow F. Dostojewskiego.

Opowieści pielgrzyma są na tyle przekonywującym świadectwem doświadczeń mistycznych, że przyczyniły się do rozpowszechnienia Modlitwy Jezusowej na całym świecie.

Niniejsze wydanie to przekład pełnego tekstu oryginału, obejmuje fragmenty pomijane dotąd we wcześniejszych publikacjach.

We wstępie ks. prof. Józef Naumowicz opisał też najnowsze badania nad dziełem oraz nad ich autorem Arsenijem Trojepolskim.

 • Wstęp
  • 1. Historia odkrycia tekstu i jego autora
   • Rękopis z Góry Athos i jego wydania
   • Rękopis z Pustelni Optyńskiej
   • Identyfikacja autora
   • Arsenij Trojepolski i jego pisma
   • Tytuł książki
   • Układ pisma i rola ojca duchowego
   • Ramy chronologiczne wędrówki i tożsamość pielgrzyma
   • Lektury poszukiwacza modlitwy
  • 2. Droga pielgrzyma drogą modlitwy serca
   • Geografia wędrówki
   • Droga duchowa poszukiwanie modlitwy nieustannej
   • Etapy modlitwy pielgrzyma
   • Droga miłości do ludzi i świata
   • Jak naśladować modlitwę pielgrzyma
 • Opowieści pielgrzyma
  • Zamiast przedmowy
  • Opowieści podczas pierwszego spotkania
   • 1. Przedstawienie się
   • 2. Przyczyna poszukiwania modlitwy
   • 3. Niepraktyczność usłyszanych kazań
   • 4. Poszukiwanie doświadczonego nauczyciela
   • 5. Znalezienie nauczyciela i jego pogląd na temat kaznodziejów
   • 6. Pouczenie, jak nabyć wewnętrzną modlitwę
   • 7. Praktyczna nauka modlitwy i jej skutki
   • 8. Ciąg dalszy pielgrzymowania oraz nabycie Dobrotolubija
   • 9. Osiągnięcie celu
  • Opowieści podczas drugiego spotkania
   • 10. Pragnienie samotności
   • 11. Podróż na Syberię, doznanie modlitwy serca i płynącej z niej rozkoszy
   • 12. Zbójecki napad i ograbienie
   • 13. Nieoczekiwany zwrot ukradzionych książek
   • 14. Opowiadanie kapitana o cudownej sile Ewangelii
   • 15. Cudowna siła modlitwy Jezusowej
   • 16. Dobrotolubije odkrywa i uświadamia sprawy tajemne
   • 17. Rozmowa ze strażnikiem leśnym, poszukującym zbawienia
   • 18. Zamknięcie się w ziemiance oraz ujrzenie we śnie starca, który przedstawił sposób lektury Dobrotolubija
   • 19. Zastosowanie przeczytanych i poznanych prawd na temat modlitwy wewnętrznej oraz jego wspaniałe skutki
   • 20. Ciąg dalszy pielgrzymowania
   • 21. Napad wilka i obronienie się przed nim dzięki czotkom starca
   • 22. Rozmowa z nauczycielem i pisarzem na noclegu
   • 23. Mieszkanie w kaplicy oraz nauczenie dziewczyny modlitwy Jezusowej
   • 24. Ciąg dalszy pielgrzymowania, oddanie pod sąd i pokrzepiające ujrzenie starca we śnie
   • 25. Choroba i uzdrowienie, poznanie rządcy i wyleczenie jego żony
   • 26. Przybycie do Irkucka, otrzymanie listu polecającego w celu wyjazdu do Jerozolimy
  • Opowieści podczas trzeciego spotkania
   • 27. Miejsce urodzenia, sieroctwo i wychowanie
   • 28. Wejście w dorosłość
   • 29. Zubożenie i pobożne życie
   • 30. Śmierć małżonki
   • 31. Przyczyna pielgrzymowania
  • Opowieści podczas czwartego spotkania
   • 32. Nieoczekiwany towarzysz
   • 33. Pogląd na temat wspominania wydarzeń
   • 34. Przykładna i pobożna rodzina
   • 35. Ukazanie się dusz po śmierci
   • 36. Niewidomy nauczony wewnętrznej modlitwy Jezusowej
   • 37. Ciąg dalszy podróży i pokusa na stacji
   • 38. Pobożny kapłan
   • 39. Cudowna moc i dobroczynność Jezusowej modlitwy, których doświadczyła pielgrzymująca kobieta
   • 40. Młodzieniec nauczony nieustannej modlitwy Jezusowej
  • Opowieści podczas piątego spotkania
   • 41. Powrót z Odessy
   • 42. Zdumiewające wydarzenie przy taborze
   • 43. Goszczący pielgrzymów mieszczanin Jewreinow
   • 44. Pouczenie o tym, że Bóg oddaje stukrotnie
   • 45. O opiece i miłosierdziu Matki Bożej
   • 46. Pasterz cudownie nauczony modlitwy Jezusowej
   • 47. Pouczenie, jak się spowiadać
   • 48. Skutki przystąpienia do Świętych Tajemnic
   • 49. Spotkanie ze staroobrzędowcem
   • 50. Rozmowa ze starcem z Góry Athos o wielkości i intonacji Jezusowej modlitwy
   • 51. Pogląd na temat Żydów
   • 52. Spotkanie z żołnierzem w pobliżu Poczajowa i jego objawienie o mękach piekielnych
   • 53. Nieoczekiwany towarzysz i objaśnienie Ewangelii
  • Opowieści podczas szóstego spotkania
   • 54. Cudowne wydarzenie związane z księgą Ewangelii
   • 55. Tajemnica zbawienia, polegająca na częstej modlitwie
  • Tajemnica zbawienia, odkrywana dzięki nieustannej modlitwie
   • 56. Dowody, że wszyscy i wszędzie mogą się modlić
   • 57. Jakim sposobem utrzymywać Bożą obecność podczas zajęć powodujących rozproszenie
   • 58. Sprzeciw wobec ustnej i częstej modlitwy Jezusowej oraz obalenie go
   • 59. O potędze modlitwy
   • 60. Środki i sposoby pobudzające gorliwość do modlitwy
   • 61. Czy można pragnąć rozkoszy i nagród płynących z cnoty
  • Opowieści podczas siódmego spotkania
   • 62. O ułudzie, czyli zaślepieniu
   • 63. O braku widzeń na modlitwie
   • 64. O przygnębieniu
   • 65. O korzyściach płynących z milczenia
   • 66. O modlitwie za żywych i zmarłych bliźnich
   • 67. Forma modlitwy
  • Trzy klucze do wewnętrznego skarbca Odnalezione w duchowych bogactwach świętych Ojców
   • Klucz pierwszy
   • Klucz drugi
   • Klucz trzeci
  • Nauki świętych ojców o wewnętrznej modlitwie serca
   • A. Zbiór pierwszy
  • 1) Pouczenie św. Symeona Nowego Teologa
  • 2) Pouczenie św. Grzegorza Synajskiego
  • 3) Pouczenie Nicefora Mnicha
  • 4) Pouczenie Ignacego i Kaliksta
   • B. Zbiór drugi
  • 1) Rozdziały Hezychiusza z Jerozolimy, kapłana
  • 2) Rozdziały Filoteusza Synajskiego
  • 3) Rozdziały Teoleptosa Metropolity (Dobrotolubije cz. 2, k. 4450)
  • 4) Maksymy Barsanufiusza Wielkiego i Jana
   • C. Mowa bardzo pożyteczna o abbie Filemonie
   • Zestawienie nauk ojców
logotypy