Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Od zera do Eobywatela

Od zera do Eobywatela (ebook)

Autorzy:   Rafał Bury, Łukasz Galos

Od zera do Eobywatela Rafał Bury, Łukasz Galos - okładka książki
PdfPDF
Wydawca: ITStart
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 7,25 zł
21,75 zł 29,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Treść książki obejmuje zakres całego materiału e-Obywatel, niezbędnego do uzyskania
międzynarodowego certyfikatu. Materiał został podzielony na trzy kluczowe działy
poświęcone: użytkowaniu komputera na co dzień, wyszukiwaniu informacji
za pośrednictwem Internetu oraz tzw. e-Uczestnictwa.
Podręcznik został przygotowany z myślą o osobach, które dopiero zaczynają przygodę
z komputerem podłączonym do Internetu jak i dla bardziej doświadczonych użytkowników,
którzy materiał ten mogą potraktować jako kompendium wiedzy podsumowujące zdobyte
dotychczas informacje.

Spis treści
SPIS TREŚCI ................................................................................................................. 3
WPROWADZENIE DO E-OBYWATEL .................................................................... 9
KTO TO JEST E-OBYWATEL? .......................................................................................... 9
CZYM JEST CERTYFIKAT E-OBYWATEL? ........................................................................ 9
ADRESACI .................................................................................................................... 10
1.1. KOMPUTER ......................................................................................................... 15
ROZPOZNAWANIE GŁÓWNYCH CZĘŚCI KOMPUTERA .................................................... 15
WŁĄCZANIE KOMPUTERA ............................................................................................ 20
ROZPOZNAWANIE IKON I PORUSZANIE SIĘ PO MENU .................................................... 23
PRACA Z OKNAMI ........................................................................................................ 27
UŻYWANIE NA CODZIEŃ MYSZY IKLAWIATURY ........................................................... 28
WŁAŚCIWE WYŁĄCZANIE KOMPUTERA ........................................................................ 30
WYKORZYSTYWANIE FUNKCJI POMOCY ...................................................................... 31
1.2. PLIKI I FOLDERY .............................................................................................. 35
PRZEGLĄDANIE FOLDERÓW I ŚCIEŻEK DOSTĘPU .......................................................... 35
ROZPOZNAWANIE RÓŻNYCH TYPÓW PLIKÓW ............................................................... 36
KOPIOWANIE, PRZENOSZENIE PLIKÓW I FOLDERÓW ..................................................... 38
USUWANIE PLIKÓW I FOLDERÓW ................................................................................. 40
1.3. PROSTE PROGRAMY ........................................................................................ 43
TWORZENIA NOWEGO DOKUMENTU............................................................................. 43
OTWIERANIE ISTNIEJĄCYCH DOKUMENTÓW ................................................................ 45
WPROWADZANIE TEKSTU I JEGO EDYCJA ..................................................................... 47
ZAPISYWANIE PLIKÓW W RÓŻNYCH FORMATACH ........................................................ 50
DRUKOWANIE .............................................................................................................. 55
ZAMYKANIE PROGRAMÓW ........................................................................................... 61
1.4. PODSTAWY INTERNETU. ................................................................................ 65
ZROZUMIENIE ISTOTY INTERNETU ............................................................................... 65
ROZRÓŻNIANIE INTERNETU OD WORLD WIDE WEB .................................................... 66
Spis treści
4
PODSTAWOWE TERMINY INTERNETOWE ...................................................................... 66
Komputer osobisty .................................................................................................. 67
Urządzenia pozwalające na dostęp do Internetu .................................................... 68
ISP .......................................................................................................................... 72
E-mail ..................................................................................................................... 73
Przeglądarka internetowa ...................................................................................... 73
ZROZUMIENIE POJĘCIA URL ........................................................................................ 76
WPROWADZANIE URL W PRZEGLĄDARCE ................................................................... 77
NAWIGOWANIE PO STRONACH ..................................................................................... 79
1.5. PODSTAWY POCZTY ELEKTRONICZNEJ .................................................. 83
ISTOTA POCZTY ELEKTRONICZNEJ ............................................................................... 83
BUDOWA ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ .............................................................. 84
PODSTAWOWE POJĘCIA POCZTY ELEKTRONICZNEJ ...................................................... 84
ISP Usługodawcy ................................................................................................... 84
Konto e-mail ........................................................................................................... 85
Skrzynka pocztowa ................................................................................................. 85
Wirusy i podejrzane wiadomości ............................................................................ 86
PROGRAM POCZTA WINDOWS ..................................................................................... 87
Zakładanie konta e-mail ......................................................................................... 87
Ustawienia i konfiguracja ...................................................................................... 94
Tworzenie nowych wiadomości .............................................................................. 99
Odbieranie poczty ................................................................................................ 105
Dodawanie załaczników do listów ....................................................................... 108
Odpowiadanie na korespondencję ....................................................................... 110
Książka adresowa ................................................................................................. 113
2.1 WYSZUKIWANIE INFORMACJI .................................................................... 121
ZROZUMIENIE ISTOTY FUNKCJONOWANIA WYSZUKIWARKI ....................................... 121
UŻYWANIE SŁÓW KLUCZOWYCH ............................................................................... 123
STOSOWANIE KRYTERIÓW WYSZUKIWANIA ............................................................... 124
WYSZUKIWANIE INNYCH ELEMENTÓW W INTERNECIE .............................................. 137
Wyszukiwanie obrazów ........................................................................................ 137
Wyszukiwanie filmów ........................................................................................... 146
Wyszukiwanie miejsc i lokalizacji ........................................................................ 150
Wyszukiwanie najnowszych informacji ................................................................ 153
KOPIOWANIE I WKLEJANIE ELEMENTÓW STRON WWW ............................................ 156
ZAPISYWANIE OBRAZU ZE STRON INTERNETOWYCH .................................................. 158
ZAPISYWANIE STRON INTERNETOWYCH .................................................................... 159
DRUKOWANIE STRON INTERNETOWYCH .................................................................... 160
DODAWANIE STRONY INTERNETOWEJ DO ZAKŁADEK ............................................... 162
2.2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI .................................................................................. 167
Spis treści
5
NIEPOŻĄDANA POCZTA .............................................................................................. 167
ZAGROŻENIE WIRUSAMI. ........................................................................................... 169
BEZPIECZNY DOSTĘP DO INTERNETU ......................................................................... 173
WPROWADZANIE INFORMACJI POUFNYCH ................................................................. 180
PRAWA KONSUMENTA PODCZAS ZAKUPÓW W SIECI ................................................... 181
NIEUWIERZYTELNIONE WITRYNY INTERNETOWE ...................................................... 183
NIEKONTROLOWANY DOSTĘP DO INTERNETU PRZEZ DZIECI ...................................... 185
Zagrożenia ............................................................................................................ 186
Kontrola czasu pracy dziecka ............................................................................... 186
Programy i gry dostępne dla dzieci ...................................................................... 189
Blokowanie stron internetowych .......................................................................... 194
Programy do kontroli rodzicielskiej ..................................................................... 196
2.3 INFORMACJE: DOSTĘP-UŻYCIE .................................................................. 199
WIADOMOŚCI ............................................................................................................ 199
ADMINISTRACJA ........................................................................................................ 200
KONSUMENT.............................................................................................................. 201
PODRÓŻE ................................................................................................................... 202
OŚWIATA / SZKOLENIE ............................................................................................... 202
ZATRUDNIENIE .......................................................................................................... 203
ZDROWIE ................................................................................................................... 204
GRUPY ZAINTERESOWAŃ ........................................................................................... 204
BIZNES ...................................................................................................................... 205
3.1 SERWISY ON-LINE ........................................................................................... 211
ZROZUMIENIE ISTOTY FORMULARZA INTERNETOWEGO ............................................. 211
POLA FORMULARZY ................................................................................................... 211
KONTROLA DANYCH W FORMULARZU ....................................................................... 214
ŚRODKI OSTROŻNOŚĆI ............................................................................................... 215
3.2. UCZESTNICTWO .............................................................................................. 221
WIADOMOŚCI ............................................................................................................ 221
ADMINISTRACJA ........................................................................................................ 222
UDZIAŁ W DYSKUSJACH ............................................................................................ 232
KONSUMENT.............................................................................................................. 243
PODRÓŻE ................................................................................................................... 250
OŚWIATA/SZKOLENIA ............................................................................................... 263
ZATRUDNIENIE .......................................................................................................... 268
ZDROWIE ................................................................................................................... 271
GRUPY DYSKUSYJNE ................................................................................................. 273
BIZNES ...................................................................................................................... 276

logotypy