Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2020
Nowe pogranicze religii i nauki....

Nowe pogranicze religii i nauki. Doświadczenie religijne, neuronauka i Transcendentne

Autor:  

Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka) 3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 7,13 zł
42,77 zł 49,90 zł
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 21,95 zł
17,95 zł 39,90 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
Wysyłamy w 72h + do przechowalni + do przechowalni

Druk
Książka drukowana
42,77 zł
49,90 zł
eBook
Pdf ePub Mobi
17,95 zł
39,90 zł

CZY ŚWIADOMOŚĆ TO TYLKO AKTYWNOŚĆ MÓZGU?

CO DZIEJE SIĘ W NASZYM MÓZGU PODCZAS MISTYCZNEJ EKSTAZY?

CZYM JEST PLURALIZM RELIGIJNY? JAK GO POGODZIĆ Z WŁASNĄ PRAKTYKĄ WIARY?

 

John Hick podejmuje wyzwanie rzucone przez naturalistyczne koncepcje umysłu, według których doświadczenie religijne można wytłumaczyć naukowo jako wytwór procesów zachodzących w naszym mózgu. Hick w fascynujący sposób opisuje przeżycia związane z doświadczeniami religijnymi oraz metody ich obrazowania. Przekonuje jednak, że nie są one złudzeniami i posiadają pewną wartość – zależną nie od wyznania osoby, która ich doświadcza, lecz od skutków, jakie przynoszą: od tego, jak wpływają na życie ludzi i funkcjonowanie społeczeństw.

 

„Biorąc pod uwagę, że wszystkie religie wydają się mieć taką samą wartość, jeśli mierzyć ją owocami, jakie wydają w życiu ludzi, nie ma sensu trwać w zwyczajowym przekonaniu, że tylko jedna religia (mianowicie nasza własna) jest jedną jedyną Prawdą. Dlatego przedstawiam pluralistyczną interpretację wszystkich światowych religii. W największym skrócie: religie są różnymi, warunkowanymi przez kulturę ludzkimi odpowiedziami na ostatecznie niewysłowione transcendentne Rzeczywiste. Owo Rzeczywiste czy też Transcendentne, którego natura leży poza zakresem ludzkich pojęć, jest tym, co musi istnieć, jeśli ludzkie doświadczenie religijne na całym świecie ma nie być urojeniem”.

Fragment książki
Nowe pogranicze religii i nauki

 

Seria W POSZUKIWANIU IDEI XXI WIEKU prezentuje najnowsze publikacje z dziedziny filozofii, nauk społecznych, etyki i neurobiologii, które nie są znane polskiemu czytelnikowi. Stanowią one odbicie najaktualniejszych tendencji intelektualnych we współczesnej humanistyce, naukach przyrodniczych oraz studiach interdyscyplinarnych.

W ramach serii dotychczas ukazały się:

Michael Ruse, Ateizm. Co każdy powinien wiedzieć?

Martin L. Kringelbach, Ośrodek przyjemności. Zaufaj swoim instynktom

Chad Meister, Wprowadzenie do filozofii religii

Henry Jenkins, Sam Ford, Joshua Green, Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze

Victor J. Stenger, Bóg. Błędna hipoteza. Jak nauka wykazuje. że Bóg nie istnieje

Thomas Metzinger, Tunel Ego. Naukowe badanie umysłu a mit świadomego „ja”

Wkrótce ukażą się:

J.L. Schellenberg, Religia ewolucyjna

Przedmowa       13

 

CZĘŚĆ I                 17

 

1. RELIGIE JAKO INSTYTUCJE STWORZONE PRZEZ CZŁOWIEKA   19

Religie przedosiowe      19

Epoka osi            21

Nowe idee epoki osi      24

Religia jako instytucja i religia jako duchowość/mistycyzm          25

Bilans instytucji religijnych          27

„Naukowe” badania religii          32

 

2. DUCHOWOŚĆ I MISTYCYZM  35

„Duchowość” i duchowość         35

Duchowość/mistycyzm                42

Mistycyzm jedności       46

 

3. CZYM JEST DOŚWIADCZENIE RELIGIJNE?         55

Co rozumiemy przez doświadczenie religijne?  55

Rodzaje doświadczenia religijnego         56

Odmieniony świat          58

Doświadczenie obecności           61

Wizje i głosy      64

Niektóre rzadziej spotykane formy doświadczenia religijnego 67

Relacja między wewnętrznymi a zewnętrznymi aspektami religii            68

 

4. „POZNACIE ICH PO ICH OWOCACH”  73

Od wzniosłości do niedorzeczności         73

W obrębie monoteizmów           77

W obrębie buddyzmu   80

Owoce indywidualne i społeczne            82

 

CZĘŚĆ II               93

 

5. WYZWANIE NEURONAUK DLA DOŚWIADCZENIA RELIGIJNEGO           95

Współczesny światopogląd naturalistyczny        95

Materializm religijny?    99

Związek przyczynowy między mózgiem a świadomością              100

Bóg i układ limbiczny     105

Medytacja i mózg           107

 

6. ZASTRZEŻENIA I PYTANIA       113

Doświadczenie religijne jako umysłowa aberracja          113

Doświadczenie religijne i padaczka         118

Medytacja i mózg           125

Narkotyki i doświadczenie religijne        127

Czysta świadomość        131

 

7. TOŻSAMOŚĆ UMYSŁU I MÓZGU?       137

Wyjaśnienie pytań         138

Błąd zrównania korelacji z tożsamością 139

Błędne koło       140

Teoria tożsamości           142

Tajemnica świadomości               149

 

8. WSPÓŁCZESNE TEORIE NATURALISTYCZNE    155

Epifenomenalizm            155

Eksperymenty Libeta    155

Świadomość jako produkt społeczny     158

Świadomość i ewolucja                162

Świadomość jako własność emergentna             166

Naturalizm biologiczny  171

 

9. ALTERNATYWNA MOŻLIWOŚĆ             177

Plastyczność mózgu       178

Plastyczność mózgu obserwowana w medytacji buddyjskiej     180

 

10. WOLNA WOLA?        187

Wolność kompatybilistyczna i niekompatybilistyczna     187

Dowody eksperymentalne         192

Indeterminizm kwantowy          197

Problem samoodniesienia          198

 

CZĘŚĆ III              205

 

11. PROBLEM EPISTEMOLOGICZNY         207

Nasza sytuacja poznawcza          207

Zasada krytycznego zaufania     211

Krytyczne zaufanie i doświadczenie religijne     213

Różnice i sprzeczności   216

 

12. ROZWIĄZANIE EPISTEMOLOGICZNE               223

Doświadczanie jako interpretowanie    223

Poziomy znaczenia         227

Wolność poznawcza      230

 

13. KTÓRAŚ KONKRETNA RELIGIA?         237

Która religia?     237

Zbawienie          243

Odpowiedzi na różnorodność religijną  244

Ekskluzywizm          244

Inkluzywizm             246

Pluralizm    247

 

14. ODPOWIEDZI NA RÓŻNORODNOŚĆ RELIGII 249

Pluralizm wieloaspektowy          249

Pluralizm policentryczny              252

 

15. FILOZOFIA PLURALIZMU RELIGIJNEGO          261

Transcendentne              261

Przesłanki           262

Podstawowe rozróżnienie          262

Transcendentne jako leżące poza ludzkim opisem          264

Problem              268

Rozwiązanie      268

 

16. PLURALIZM I RELIGIE             277

Problem              277

Czy da się pogodzić pluralizm z istniejącą praktyką religijną?      282

Istniejące religie              284

 

17. DUCHOWOŚĆ NA DZISIAJ    291

Kosmiczny optymizm    292

Święci jako inspiracja     293

Modlitwa            296

Medytacja          299

 

18. PO ŚMIERCI?              305

Początki wiary w życie po śmierci            305

Niebo i piekło w tradycji chrześcijańskiej             307

Reinkarnacja     310

Gdzie?  314

Wiele wcieleń w wielu światach               315

 

Podsumowanie               321

Religie jako instytucje i jako duchowość     321

Prymat doświadczenia religijnego 323

Religia i neuronauki              326

Epistemologia i doświadczenie religijne      327

 

Bibliografia         331

 

Indeks  345

logotypy