Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2021
Sztuka »
"Nowa Biblioteka. New Library. U...

"Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media" 2017, nr 1 (24): Dziedzictwo materialne - biblioteki, muzea, stowarzyszenia (ebook)

Autor:   red.

PdfPDF
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 3,46 zł
13,82 zł 17,28 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Praca stanowi dwudziesty czwarty numer ukazującego się od 1998 roku czasopisma „Nowa Biblioteka. Zeszyty Monograficzne Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego” (aktualny tytuł: „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”). Periodyk to recenzowany kwartalnik naukowy, o którego wysokim poziomie i znaczeniu dla środowiska bibliologów i informatologów, świadczy jego pozycja w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Część B.

 

Publikowany numer czasopisma „Nowa Biblioteka” poświęcony jest problematyce ochrony dziedzictwa kulturowego. Z dziedzictwem kulturowym stykamy się w każdym prawie elemencie życia, gdyż stanowi ono spuściznę materialną i duchową poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów, oznaczając wartości określające kulturę i tożsamość Polaków w kraju i za granicą. Problematyka dziedzictwa, mając wyjątkowo szeroki zakres znaczeniowy, staje się powszechnie obiektem badań humanistycznych. Przygotowany numer periodyku naukowego poświęcony został wybranym aspektom związanym z dziedzictwem materialnym (zabytkami, muzeami czy bibliotekami) oraz niematerialnym (tradycjami czy przekazami ustnymi). 

W przygotowanym tomie autorzy podejmują próbę refleksji nad różnymi aspektami funkcjonowania instytucji – bibliotek, muzeów i stowarzyszeń – mającymi w swej optyce dbałość dziedzictwo materialne. Pośród omawianych jednostek znalazły się: Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (artykuł Marty Gawlik i Anny Gawinek); Górnołużycka Biblioteka Naukowa w Görlitz (artykuł Michała Żytomirskiego); Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach (artykuł Szymona Króla). Wymienione teksty ukazują, jak ważną częścią misji instytucji jest ochrona i dbałość o dziedzictwo narodowe. Na ten istotny aspekt zwróciła także uwagę Agnieszka Kotwica. Omówiła wybrane muzea książki oraz podjęła rozważania na temat wyzwań, z którymi mierzyć muszą się instytucje muzealne w Polsce. Książka jest bowiem jednym z podstawowych nośników dziedzictwa kulturowego. Ta część materialnego dziedzictwa zainteresowała Irenę Moreino. Autorka przygotowała studium poświęcone mało znanemu w Polsce dziełu – Terra Mariana. Stanowi ono świadectwo wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Łotwy. Podobnie – na spuściźnie wielonarodowej Rzeczypospolitej – skupiła się w swym tekście Izabela Zlot, przypominając zasłużoną dla Polaków, Litwinów i Białorusinów, znamienitą szlachecką rodzinę Pusłowskich. Autorka ukazała – przez pryzmat znajdującego się dziś w rękach trzech krajów dziedzictwa Pusłowskich – jak istotnym aspektem jest kultywowanie wspólnej historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Bardzo ważny, współczesny aspekt działań związanych z zachowaniem dorobku kulturalnego stanowią prace omawiające prawne aspekty ochrony dziedzictwa. Problemy te zgłębiła w swym artykule Magdalena Gomułka. Dotyczy on funkcjonowania Narodowego Zasobu Bibliotecznego w świetle nowelizowanego ustawodawstwa.

 W numerze opublikowana została także kolejna część obszernego materiału, opracowanego przez Katarzynę Janczulewicz, zatytułowana Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską. Materiały do bibliografii. Cz. 3: Litwa i Rosja. 

Każde z wydań „Nowej Biblioteki” zamyka przegląd recenzyjny i sprawozdania. W numerze 1/2017 opublikowanych zostało dziesięć sprawozdań  oraz jedna recenzja.

Spis treści

 

Artykuły i komunikaty

Irena Moreino: Księga Terra Mariana – wybitne zwierciadło historii i przedmiot badań / 7

Anna Gawinek, Marta Gawlik: Ochrona dziedzictwa narodowego na przykładzie kolekcji duchownych w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / 29

Magdalena Gomułka: Narodowy Zasób Biblioteczny w świetle zmian prawnych / 41

Agnieszka Kotwica: Muzealnictwo książki w Polsce – rozważania teoretyczne i rzeczywistość. Bibliologiczny rekonesans badawczy / 57

Izabela Zlot: „Spuścizna Rzeczpospolitej Obojga Narodów”. Polskie, litewskie i białoruskie dziedzictwo pozostałe po rodzinie Pusłowskich / 79

Michał Żytomirski: Współczesna książka polska w zasobach Górnołużyckiej Biblioteki Naukowej w Görlitz / 105

 

PRACE DROBNE

Szymon Król: Geneza Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach i jego wkład w ratowanie pamięci o Żydach i kulturze żydowskiej / 117

 

MATERIAŁY

Katarzyna Janczulewicz: Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską. Materiały do bibliografii. Cz. 3: Litwa i Rosja / 125

 

SPRAWOZDANIA

Hanna Bias: 65. Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML (Rzym, 3–8 lipca 2016 r.) / 149

Beata Starosta: V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy (Wrocław, 15–16 września 2016 r.) / 155

Izabela Kochańczyk: 11. Forum Młodych Bibliotekarzy „W Bibliotece Wszystko Gra” (Opole, 15–16 września 2016 r.) / 161

Magdalena Gapińska: XIV Ogólnopolska Konferencja Polskich Bibliotek Prawniczych „Biblioteka prawnicza jako warsztat pracy prawnika – badacza – naukowca” (Warszawa, 22–23 września 2016 r.) / 167

Adriana Piechota: Narada problemowa poświęcona programowi szkoleniowemu Erasmus+ (Katowice, 26 września 2016 r.) / 171

Weronika Pawłowicz: Konferencja „Książka dawna i jej właściciele” (Wrocław, 29 września–1 października 2016 r.) / 175

Natalia Wilczek: Konferencja naukowa „Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu” (Lublin, 6–7 października 2016 r.) / 181

Katarzyna Janczulewicz: Ogólnopolska konferencja „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie” (Wrocław, 6–7 października 2016 r.) / 187

Jolanta Szulc: 22. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 12–14 września 2016 r.) / 195

Jolanta Szulc: Konferencja „Standard RDA – korzyści i problemy związane z jego wdrożeniem” (Warszawa, 14 października 2016 r.) / 199

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Aleksandra E. Adamczyk: Nowe technologie w edukacji dla bezpieczeństwa: kształcenie w paradygmacie społeczeństwa informacyjnego i jego przyszłość / Małgorzata Gawlik-Kobylińska. – [Warszawa] : rozpisani.pl, cop. 2016. – 201 s. : il. kolor. ; 24 cm. – ISBN 978-83-943106-0-8 / 203

Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:

logotypy