Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2017
Sztuka »
"Nowa Biblioteka. New Library. U...

"Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, technologie informacyjne i media" 2016, nr 1 (20): Międzynarodowe aspekty bibliotekarstwa

Autor: 

PdfPDF
Cena:
12,30 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Recenzowany kwartalnik naukowy „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”, publikowany przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zawiera artykuły, komunikaty, materiały, sprawozdania oraz recenzje i omówienia publikacji z zakresu szeroko pojętej bibliologii i informatologii. Od 2013 roku periodyk uwzględniany jest w części B wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – za publikację przyznawane są 4 punkty. Każdy z tomów czasopisma ma charakter monograficzny.

 

Prezentowany numer 1/2016, pod redakcją Anny Seweryn, opatrzony jest tytułem „Międzynarodowe aspekty bibliotekarstwa”. Teksty opublikowane w tym tomie można przyporządkować zasadniczo do dwóch grup tematycznych. Pierwszą stanowią artykuły, w których poruszane są wybrane zagadnienia związane ze współpracą bibliotek na płaszczyźnie międzynarodowej. Do tej kategorii można zaliczyć artykuł Anny Matysek, poświęcony działalności międzynarodowych organizacji standaryzacyjnych i normalizacyjnych w zakresie bibliotekarstwa (w ujęciu historycznym i współcześnie); pracę Katarzyny Janczulewicz, dotyczącą transgranicznej współpracy bibliotek i innych instytucji kultury, realizowanej w ramach euroregionów (na przykładzie projektów podjętych przez placówki z województwa śląskiego); oraz tekst Ewy Pali, prezentujący doświadczenia polskich bibliotekarzy, którzy – jako beneficjenci Programu Rozwoju Bibliotek – uczestniczyli w Międzynarodowej Akademii Młodych Bibliotekarzy (International Young Librarians Academy), zorganizowanej w 2012 roku na Łotwie. Odmienny charakter mają teksty Sergiusza Czarzastego i Natalii Wilczek – autorzy ci podjęli problematykę specyfiki działalności bibliotecznej w kontekście międzynarodowych konfliktów zbrojnych, skupiając się na doświadczeniach związanych z odbudową książnic zniszczonych w wyniku działań wojennych w Afganistanie i w Kosowie.

Spis treści

 

Artykuły i komunikaty

 

Anna Matysek: Międzynarodowe organizacje standaryzacyjne i normalizacyjne w zakresie bibliotekarstwa / 7

 

Katarzyna Janczulewicz: Międzynarodowy regionalizm, czyli współpraca bibliotek i instytucji kultury w obrębie euroregionów (na przykładzie województwa śląskiego) / 23

 

Ewa Pala: Międzynarodowa Akademia Młodych Bibliotekarzy jako forum szkoleniowe i integracyjne. Doświadczenia polskich uczestników / 47

 

Sergiusz Czarzasty: „Biblioteki w ogniu wojny” – wybrane aspekty działalności bibliotecznej w Islamskiej Republice Afganistanu / 67

 

Prace drobne

 

Natalia Wilczek: Odbudowa bibliotek po wojnie domowej w Kosowie / 97

 

Sprawozdania

 

Magdalena Gomułka: X Forum Młodych Bibliotekarzy „Zakochaj się w bibliotece” (Warszawa, 17–18 września 2015 r.) / 109

 

Izabela Swoboda: XIII Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej „Informacja naukowa na jednolitym rynku cyfrowym. Badania – Rozwój – Innowacje” (Zakopane, 23–25 września 2015 r.) / 115

 

Marta Łuczak: Systemy biblioteczne nowej generacji – platformy usług (Gliwice, 15–16 października 2015 r.) / 121

 

Jacek Tomaszczyk: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek w świecie informacji” pt. „Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka” (Kraków, 9 października 2015 r.; Katowice, 23 października 2015 r.). Sprawozdanie z katowickiej części konferencji / 127

 

Recenzje i omówienia

 

Magdalena Gomułka: Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej / Natalia Pamuła-Cieślak. –  Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – 171, [4] s. : il. ; 25 cm. – ISBN 978-83-231-3234-9 / 133

 

Katarzyna Janczulewicz: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym : teoria i praktyka. T. 1 / pod red. nauk. Hanny Batorowskiej. – Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, 2015. – 225 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7271-942-3 / 137

Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:

Dalsze gawędy o sztuce XVII wiek
Bożena Fabiani
Cena: 31,20 zł
Co za szycie!
Anna Maksymiuk-Szymańska
Cena: 39,20 zł
Stary Testament w malarstwie
Bożena Fabiani
Cena: 31,20 zł
eleWator 8 (2/2014) - Virginia Woolf
Praca zbiorowa
Cena: 12,01 zł
logotypy