Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2021
Niemiecki język biznesowy w twoj...

Niemiecki język biznesowy w twojej firmie. Wirtschaftsdeutsch in deinem Unternehmen (ebook) (audiobook)

Autor:  

Czas nagrania: 5 godz. 53 min. Czyta: Masza Bogucka, Martin Rath
2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi Audiobook Audiobook w mp3
Wydawca: Poltext
Wydawca: Poltext
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 9,68 zł
30,22 zł 39,90 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 6,03 zł
18,87 zł 24,90 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni + do przechowalni

eBook
ePub Mobi
30,22 zł
39,90 zł
Audiobook w mp3
Audiobook
18,87 zł
24,90 zł

Język niemiecki

Używasz języka niemieckiego w pracy, podczas wyjazdów czy spotkań służbowych?

Autorka podczas indywidualnych zajęć miała okazję poznać potrzeby pracowników firm i każde pojedyncze słowo niezbędne do korespondencji handlowej czy rozmów biznesowych. Dysponując wiedzą i doświadczeniem lektora języka niemieckiego stworzyła koncepcję materiałów do nauki bazującą na powtarzaniu słów i całych fraz – gdyż (jak dowodzą tego badania nad pamięcią) przynajmniej trzykrotne powtórzenie informacji daje największą szansę na przeniesienie jej do pamięci długotrwałej.

Ta metoda różni się od typowych szkolnych (podręcznikowych) metod nauczania i ćwiczeń. Materiał książki został podzielony na krótkie moduły tematyczne, aby nie zarzucać osoby uczącej się zbyt dużą ilością nowego słownictwa.

W poszczególnych częściach książki znajdują się gotowe do natychmiastowego wykorzystania w pracy typowe zwroty i frazy. Forma książki umożliwia opanowanie różnorodnego słownictwa zarówno w trakcie zajęć prowadzonych przez lektora, jak i w czasie samodzielnej nauki. Załączony do książki plik MP3 umożliwia szybkie nauczenie się niemieckiego języka biznesowego „ze słuchu”, np. w samochodzie w drodze do pracy i z pracy dzięki powtarzaniu na głos całych gotowych i przydatnych w komunikacji biznesowej zwrotów i wyrażeń.

***

AGNIESZKA DUDEK – lektorka języka niemieckiego we Wrocławiu, wyszkolona metodycznie i wyspecjalizowana w prowadzeniu kursów języka niemieckiego w firmach. Prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z lektorami i weryfikuje poziom znajomości języka niemieckiego słuchaczy. Rekomendowana najbardziej wymagającym klientom korporacyjnym. Podstawą ich zadowolenia jest skuteczność opanowania języka niemieckiego przez pracowników, co stanowi priorytet w pracy zawodowej autorki.

Okładka

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Spis treści

Wersja audio gratis

Przedmowa

1. PRZEDSIĘBIORSTWO

1. DAS UNTERNEHMEN

1.1. PREZENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. VORSTELLUNG DES UNTERNEHMENS

1.2. SCHEMAT ORGANIZACYJNY

1.2. ORGANIGRAMM

1.3. DZIAŁY

1.3. ABTEILUNGEN

2. ZATRUDNIENIE

2. EINSTELLUNG

2.1. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

2.1. VORSTELLUNGSGESPRÄCH

2.2. UBIEGANIE SIĘ O PRACĘ

2.2. BEWERBUNG

2.3. UMOWA O PRACĘ

2.3. ARBEITSVERTRAG

2.4. WARUNKI PRACY

2.4. ARBEITSBEDINGUNGEN

3. ATMOSFERA W PRACY

3. BETRIEBSKLIMA

3.1. WZAJEMNE RELACJE W PRACY

3.1. GEGENSEITIGE BEZIEHUNGEN AM ARBEITSPLATZ

3.2. OCENA PRACOWNIKÓW

3.2. BEURTEILUNG DER MITARBEITER

3.3. STRES W ŻYCIU ZAWODOWYM

3.3. STRESS IM BERUFSLEBEN

3.4. ZWOLNIENIE LEKARSKIE

3.4. KRANKSCHREIBUNG

4. W BIURZE

4. IM BÜRO

4.1. POWITANIE I POŻEGNANIE

4.1. BEGRÜßUNG UND ABSCHIED

4.2. POGAWĘDKI

4.2. SMALL TALK

4.3. ZADANIA PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH

4.3. AUFGABEN DER ANGESTELLTEN

4.4. ZADANIA SEKRETAREK

4.4. AUFGABEN DER SEKRETÄRINNEN

5. PRACA PRZY KOMPUTERZE

5. ARBEIT AM COMPUTER

5.1. OBSŁUGA KOMPUTERA

5.1. COMPUTERBEDIENUNG

5.2. KONTAKTY ZE SPECJALISTAMI IT

5.2. KONTAKTE MIT DER IT-ABTEILUNG

6. OBIEG DOKUMENTÓW

6. DOKUMENTENUMLAUF

6.1. DOKUMENTY BIZNESOWE

6.1. GESCHÄFTSDOKUMENTE

6.2. SPORZĄDZANIE UMÓW

6.2. VERFASSUNG DER VERTRÄGE

6.3. PREZENTACJA

6.3. PRÄSENTATION

6.4. STATYSTYKI

6.4. STATISTIKEN

6.5. NEGOCJACJE

6.5. VERHANDLUNGEN

6.6. ARGUMENTACJA

6.6. ARGUMENTATION

6.7. PODRÓŻ SŁUŻBOWA

6.7. DIENSTREISE

7. OBSŁUGA KLIENTA

7. KUNDENDIENST

7.1. OFERTY

7.1. ANGEBOTE

7.2. ZAMÓWIENIA

7.2. BESTELLUNGEN

7.3. ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

7.3. STORNIERUNG DER BESTELLUNGEN

7.4. REKLAMACJE

7.4. REKLAMATIONEN

7.5. PRZEPROSINY

7.5. ENTSCHULDIGUNGEN

8. PRODUKT I HANDEL

8. PRODUKT UND HANDEL

8.1. RYNEK

8.1. MARKT

8.2. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

8.2. CHARAKTERISTIK DES PRODUKTES

8.3. MARKETING

8.3. MARKETING

8.4. WARUNKI PŁATNOŚCI

8.4. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

8.5. WARUNKI DOSTAWY

8.5. LIEFERBEDINGUNGEN

9. LOGISTYKA

9. LOGISTIK

9.1. LOGISTYKA

9.1. LOGISTIK

9.2. PROBLEMY W LOGISTYCE

9.2. PROBLEME IN DER LOGISTIK

9.3. USTALANIE TERMINÓW

9.3. TERMINE FESTLEGEN

9.4. ODWOŁANIE TERMINU

9.4. TERMINABSAGE

9.5. NARADY

9.5. BESPRECHUNGEN

10. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

10. ONLINE-BANKING

10.1. BANKOWOŚĆ

10.1. BANKEN

10.2. PRZELEWY

10.2. ÜBERWEISUNGEN

10.3. KREDYTY

10.3. KREDITE

11. FINANSE

11. FINANZWESEN

11.1. KSIĘGOWOŚĆ

11.1. BUCHHALTUNG

11.2. ROZLICZENIA FINANSOWE

11.2. ABRECHNUNG

11.3. WINDYKACJA

11.3. MAHNUNGEN

11.4. RACHUNKOWOŚĆ

11.4. RECHNUNGSWESEN

12. PRODUKCJA

12. DIE PRODUKTION

12.1. PRODUKCJA

12.1. DIE PRODUKTION

12.2. NAPRAWY

12.2. REPARATUREN

12.3. UTRZYMANIE RUCHU

12.3. INSTANDHALTUNG

12.4. HIGIENA

12.4. HYGIENE

13. ROZMOWY TELEFONICZNE

13. TELEFONGESPRÄCHE

13.1. TELEFONOWANIE

13.1. TELEFONIEREN

13.2. TELEFON NA GORĄCĄ LINIĘ

13.2. HOTLINE ANRUFEN

13.3. PRAWIDŁOWE ZACHOWANIE PRZEZ TELEFON

13.3. RICHTIGES TELEFONVERHALTEN

14. BEZPIECZEŃSTWO

14. SICHERHEIT

14.1. BEZPIECZEŃSTWO NA BUDOWIE

14.1. SICHERHEIT AUF DER BAUSTELLE

14.2. OCHRONA PRACOWNIKÓW

14.2. ARBEITSSCHUTZ

14.3. OCHRONA ŚRODOWISKA

14.3. UMWELTSCHUTZ

15. DODATEK

15. EXTRAS

15.1. PRZYDATNE ZWROTY

15.1. NÜTZLICHE WENDUNGEN

15.2. PRZYDATNE SKRÓTY

15.2. NÜTZLICHE ABKÜRZUNGEN

logotypy