Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Metodyka nauczania języka niemie...

Metodyka nauczania języka niemieckiego (ebook)

Autor:   Zofia Chłopek

2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 27,60 zł
41,40 zł 69,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Praktyczny i interaktywny podręcznik przygotowujący do nauczania języka niemieckiego. Niezbędnik dla początkujących nauczycieli oraz studentów germanistyki lub lingwistyki stosowanej, do wykorzystania na ćwiczeniach z metodyki. Główną ideą książki jest zgromadzenie w jednym miejscu wiadomości na temat najważniejszych problemów, z którymi styka się nauczyciel. Publikacja łączy rozmaite perspektywy metodologiczne i dyscyplinarne: językoznawczą, psychologiczną, dydaktyki i komunikacji, przyswajania języka. Książka zawiera podstawowe informacje z zakresu glottodydaktyki, ale też skupia się na indywidualnych doświadczeniach zdobytych w trakcie uczenia się i nauczania języków obcych. Prezentuje wiele konkretnych przykładów do omówienia oraz zadań praktycznych, polegających przede wszystkim na ocenie przykładów ćwiczeń z uczniem albo sposobów postępowania nauczyciela. Kładzie nacisk na aktywną rolę ucznia w procesie dydaktycznym poprzez wybór odpowiedniej strategii uczenia się. Przedstawia komentarze do zadań, w których autorka podkreśla, że ocena danego zadania albo sposobu postępowania zależna od kontekstu, w jakim pracuje nauczyciel przede wszystkim od tego, kim są uczniowie i jakie mają cele. Podkreśla rolę stałych oraz powtarzalnych procesów w przyswajaniu języka obcego. Każdy rozdział zawiera podsumowanie i wykaz lektur uzupełniających. Książka pani Zofii Chłopek jest wartościową publikacją metodyczną dla germanistów, bardzo potrzebną, gdyż publikacji tego typu brak przygotowaną kompetentnie i szczegółowo []. Podręcznik akademicki przedstawiony mi do zaopiniowania uważam za tekst wartościowy i bardzo praktycznie przydatny dla studentów germanistyki, którzy pragną zostać nauczycielami. Prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska Metodyka nauczania języka niemieckiego. Podręcznik dla studentów germanistyki i początkujących nauczycieli to publikacja od lat oczekiwana i szczególnie ważna dla wszystkich zainteresowanych nowoczesnym kształceniem nauczycieli języka niemieckiego w naszym kraju. [] Wszystkie zamieszczone w tomie zadania stanowią konkretne wyzwania poznawcze dla użytkowników publikacji. Nie są w żaden sposób banalne. Zachęcają czytelnika do solidnej refleksji na temat najbardziej istotnych aspektów współczesnego kształcenia językowego. Realizacja znacznej części z nich zaplanowana jest w grupach, co ułatwi wspólne negocjowanie i wypracowanie koncepcji zajęć języka niemieckiego. Wszystkie zadania mogą być z powodzeniem wykorzystywane także w ramach seminariów i warsztatów doskonalących dla czynnych zawodowo (nie tylko) początkujących nauczycieli języka niemieckiego. Ich realizacja w kontekście różnych form doskonalenia przyczyni się do większego otwarcia na nowoczesne koncepcje glottodydaktyczne (głównie o podłożu psycho- i neurolingwistycznym). Metodyka nauczania języka niemieckiego Zofii Chłopek to publikacja niezwykle wartościowa pod względem pedeutologicznym. W pełni rekomenduję jej wydanie w obecnym formacie koncepcyjnym. Jej ukazanie się powinno w pośredni sposób przyczynić się do unowocześnienia procesu kształcenia przyszłych germanistów w Polsce. Dr hab. Przemysław E. Gębal
 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp
 • I. Czynniki kształtujące proces uczenia się języków obcych
  • 1. Jak mózg uczy się języków? System językowy, system pojęciowy, układ limbiczny. Pamięć proceduralna i deklaratywna
  • 2. Zapamiętywanie, przechowywanie w pamięci i odtwarzanie z pamięci. Pamięć krótkotrwała i długotrwała
  • 3. Recepcja i produkcja języka
  • 4. Wiek uczniów
  • 5. Płeć uczniów
  • 6. Osobowość uczniów
  • 7. Style poznawcze uczniów
  • 8. Strategie uczniowskie
 • II. Najważniejsze aspekty procesu nauczania języków obcych
  • 9. Komunikacja. Interakcja i mediacja. Działanie za pomocą języka
  • 10. Zorientowanie na ucznia. Personalizacja i indywidualizacja. Aktywizacja uczniów
  • 11. Wspieranie autonomii uczniów
  • 12. Motywowanie uczniów do nauki
  • 13. Działania wychowawcze nauczyciela
  • 14. Nauczanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • 15. Nauczanie niemieckiego jako L3
 • III. Nauczanie elementów języka. Rozwijanie sprawności językowych. Rozwijanie kompetencji interkulturowej. Feedback
  • 16. Nauczanie słownictwa
  • 17. Nauczanie gramatyki
  • 18. Nauczanie wymowy
  • 19. Nauczanie pisowni
  • 20. Rozwijanie sprawności czytania
  • 21. Rozwijanie sprawności słuchania
  • 22. Rozwijanie sprawności pisania
  • 23. Rozwijanie sprawności mówienia
  • 24. Rozwijanie kompetencji interkulturowej
  • 25. Feedback
 • IV. Środki dydaktyczne
  • 26. Podręczniki
  • 27. Materiały uzupełniające podręcznik
  • 28. Nowe media
 • V. Kontrola i ewaluacja osiągnięć
  • 29. Ocena osiągnięć
  • 30. Testy językowe
 • Post scriptum
 • Aneks
  • A. Opis lekcji (I)
  • B. Konspekt lekcji (I)
  • C. Arbeitsblatt: Kognitive Stile
  • D. Test styli kognitywnych (Ely 1995)
  • E. Test strategii uczniowskich (Oxford 1990)
  • F. Strategie uczenia się i używania języka (Bimmel i Rampillon 2000)
  • G. Zadanie na rozwiązywanie problemów
  • H. Opis lekcji (II)
  • I. Lista wyznaczników lekcji komunikacyjnej (Butzkamm 2004: 30)
  • J. Strategie motywacyjne w nauczaniu języka obcego (Dörnyei 2001)
  • K. Arbeitsblatt: Idiomatische Wendungen mit den Namen der Körperteile
  • L. Konspekt lekcji (II)
  • M. Konspekt lekcji (III)
  • N. Opisy dwóch lekcji do analizy komparatywnej
  • O. Obserwacja lekcji
  • P. Opis lekcji (III)
  • R. Kryteria oceny podręcznika do nauki języka obcego
  • S. Arbeitsblatt: Ich möchte nichts mehr sollen müssen von Greta Amelungen
  • T. Das Mobile
  • U. Gra dydaktyczna
  • V. Walizka (der Koffer)
  • W. Zertifikat
 • Przydatne adresy internetowe
  • Pomysły i materiały do nauczania
  • Czasopisma metodyczne
  • Stowarzyszenia
  • Inne
 • Bibliografia
 • Przypisy
logotypy