Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
List do Rzymian (NPD)

List do Rzymian (NPD) (ebook)

Autor:  

2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Cena:
8,53 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Nowy Testament we współczesnym języku polskim z komentarzem filologicznym, historycznym i teologicznym


Praca tłumaczy Biblii polega nie tylko na poprawnym przełożeniu poszczególnych słów. Muszą oni znać i uwzględniać realia świata starożytnego, pośród których zechciało zamieszkać natchnione Słowo Boże. Muszą też umieć wyrazić to Słowo przy pomocy współczesnego języka, zrozumiałego dla dzisiejszego człowieka. Nowy Przekład Dynamiczny spełnia te warunki, a w swej formie przekazu treści biblijnych jest niewątpliwie świeży i inspirujący, głównie przez to, że nie stara się tylko PRZEtłumaczyć starożytne teksty natchnione przez Boga, ale także je WYtłumaczyć.


Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski
Kierownik Katedry Filologii Biblijnej UKSW
Ekspert Nauk Humanistycznych Narodowego Centrum Nauki

W nowym tłumaczeniu Listu do Rzymian obok nowoczesnej formy udało się Redakcji NPD zachować powagę i godność stylu należnego przekazowi biblijnemu. Efekt ten osiągnięto nie w drodze odwołań do archaicznych cech tradycyjnej polszczyzny biblijnej, lecz do współczesnej odmiany ogólnej i literackiej języka polskiego, z wielką zarazem dbałością o właściwe przekładowi dynamicznemu odtworzenie ducha języka, kultury oraz mentalności, w jakiej oryginalnie powstał List do Rzymian. Integralną częścią tej metody są dość obszerne komentarze do określonych miejsc tekstu głównego, w których zawierają się rozliczne, przystępnie ujęte dane zarówno o charakterze teologicznym, jak też filologicznym i kulturowym. Z troską i wiernością oddano prymarne przesłanie tej księgi z jednoczesnym zachowaniem komunikatywności przekazu Słowa natchnionego kierowanego do współczesnego polskiego czytelnika. W kontekście konkretnych decyzji przekładowych oznaczało to sięgnięcie po te zasoby polszczyzny, w których znajdują odbicie leksykalne, frazeologiczne i składniowe formy należące do repertuaru żywych cech polskiego stylu biblijnego.


prof. dr hab. Stanisław Koziara
Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

 

 
 • Okładka
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp
 • LIST DO RZYMIAN
 • Komentarz NPD (fragmenty)
  • Ewangelizacja
  • Grzech
  • Izrael
  • Judaizowanie
  • Judejczycy
  • Królestwo Boże
  • Lewita, Lewici
  • Lud Boży
  • Naród wybrany
  • Nowa i stara natura
  • Obrzezanie
  • Oczyszczenia żydowskie
  • Odwieczne i nieskończone Życie
  • Prawo Boże
  • Prawo Mojżeszowe
  • Soma i sarks
 • Wyjaśnienia metodologiczne NPD (fragmenty)
  • Geneza przekładu
  • Źródła i literatura wspomagająca
  • Tytuł publikacji
  • Metoda przekładu
  • Stylistyka targumiczna
  • Kontekstualność Biblii
  • Semantyka przekładu
 • Skróty
 • Przypisy

Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:

logotypy