Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2021
Les structures informationnelles...

Les structures informationnelles globales du discours (ebook) Książka w języku francuskim

Autor:  

PdfPDF
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 4,09 zł
16,91 zł 21,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Tematem monografii jest badanie i opis sposobu organizacji informacji na poziomie ponadzdaniowym w dyskursie. Analizie poddano obie części dyskursu: tematyczną i rematyczną, a także relacje między jednostkami globalnych struktur informacyjnych określonymi jako segmenty tematyczne.

Praca składa się z pięciu rozdziałów, z których pierwszy poświęcony jest podstawowym dla tematyki badań pojęciom tekstu, dyskursu i reprezentacji dyskursywnej. W rozdziale tym omówiono problem spójności tekstu, polisemię terminu dyskurs oraz  pojęcie reprezentacji dyskursywnej. Reprezentacja dyskursu została zdefiniowana jako rodzaj reprezentacji poznawczej składającej się z sześciu dziedzin: informacyjnej, funkcjonalnej, ontologicznej, wypowiedzeniowej, aksjologicznej i dziedziny konwencji gatunkowych.

W rozdziale drugim po omówieniu ewolucji pojęcia tematu w językoznawstwie współczesnym przedstawiono model hierarchicznej struktury tematyczno-rematycznej oraz  relacje między modelami elementarnymi a pojęciem prototypu. W kolejnych trzech rozdziałach skupiono się na analizie różnych aspektów globalnej organizacji informacji w dyskursie. 

Rozdział czwarty poświęcony został analizie ponadzdaniowych struktur rematycznych reprezentowanych przez zbiory rematyczne. Analiza korpusu pozwoliła wyróżnić:

- struktury zbudowane tylko z rematów własnych, zależnych bezpośrednio od danego tematu cząstkowego;

- struktury cechujące się obecnością rematów własnych i wspólnych;

- struktury, w których oprócz rematów własnych pojawiają się też rematy zapożyczone, pochodzące ze zbiorów rematycznych zależnych od różnych tematów cząstkowych;

- struktury rematyczne o najwyższym stopniu złożoności, łączące trzy kategorie rematów: własne, wspólne i zapożyczone.

Rozdział ostatni dotyczy relacji między segmentami tematycznymi, czyli jednostkami globalnej struktury informacyjnej dyskursu składającymi się z danego tematu cząstkowego i zbioru rematów podporządkowanych temu tematowi. Zaprezentowano w nim typologię nawiązań tematyczno-rematycznych i czysto rematycznych na poziomie ponadzdaniowym, dzięki którym  możliwy jest przepływ informacji między różnymi segmentami tematycznymi w dyskursie.

Table des matières

 

Introduction / 7

Chapitre 1: Texte, discours et représentation discursive / 9

1.1. L’evolution de la notion de texte /9

1.2. La polysemie du terme de discours / 27

1.3. Representation discursive / 29

 

Chapitre 2: Domaine informationnel de la représentation discursive / 39

2.1. Notion de theme dans les recherches linguistiques contemporaines / 39

2.2. Unites de la structure informationnelle du discours au niveau supraphrastique / 47

2.3. Modeles elementaires de structures informationnelles du discours et notion de prototype / 54

 

Chapitre 3: Structure thématique globale du discours / 59

3.1. Structure thematique globale a un theme partiel / 59

3.2. Structure thematique globale ou dominent deux themes partiels alternants / 64

3.3. Structure thematique globale fondee sur le modele lineaire / 68

3.4. Structure thematique globale a deux ou plusieurs themes partiels repris dans le discours / 75

3.5. Structure thematique globale a themes partiels et hypertheme repris dans le discours / 79

3.6. Structure thematique globale a themes partiels repris dans le discours et a theme generalisant / 85

3.7. Structure thematique globale a theme generalisant et hypertheme repris dans le discours / 87

3.8. Conclusion / 96

 

Chapitre 4: Structures rhématiques au niveau supraphrastique / 97

4.1. Structure rhematique a rhemes propres / 99

4.2. Structure rhematique a rhemes propres et communs / 102

4.3. Structure rhematique a rhemes propres et empruntes / 103

4.4. Structure rhematique a rhemes propres, empruntes et communs / 108

4.5. Conclusion / 117

 

Chapitre 5: L’enchaînement entre les segments thématiques / 119

5.1. Typologie des enchainements entre les segments thematiques / 119

5.2. Structure informationnelle a enchainement thematico-rhematique entre les segments thematiques / 121

5.3. Structure informationnelle a enchainement thematico-rhematique et rhematique entre les segments thematiques / 133

5.4. Conclusion / 141

 

Conclusion / 141

Bibliographie / 145

Streszczenie / 157

Summary / 159

logotypy