Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Sztuka »
Kulturowa teoria literatury. Głó...

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy (ebook)

Autorzy:   Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz

3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 8,31 zł
15,69 zł 24,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Prezentowany tom jest pierwszym efektem realizacji szerszego projektu poświęconego rozwijaniu koncepcji kulturowej teorii literatury. W tej fazie celem naszym było po prostu uchwycenie zmian zaszłych we współczesnej refleksji teoretycznoliterackiej oraz ukazanie ich skutków dla rozumienia zarówno kluczowych kategorii, jak terytorium i statusu obecnej(i przyszłej) kulturowej - już faktycznie- teorii literatury. Jest ona kulturowa, ze względu na osadzenie jej założeń, narzędzi i przedmiotu tyleż w historycznym polu kultury, co i w antropologicznej wiedzy o niej; jest teorią, bo zachwouje ambicje formułowania prawidłowości o badanych zjawiskach, ich tendencjach rozwojowych oraz naturze relacji między- (a zwłaszcza trans-) kulturowych (i trans-dyscyplinowych); pozostaje też teorią literatury, gdyż jej obiekt centralny (czy prototypowy) stanowi dalej literatura - i w wielości swych dotychczasowych znaczeń, i w postaciach oraz sensach nowych, aktualnie urzeczywistnianych.
Uczestnikami tego przedsięwzięcia byli przede wszystkim członkowie i członkinie Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ oraz zaprzyjaźnieni z nami badacze i badaczki z sąsiednich katedr, którzy podjęli tę pracę realizując projekt badawczy, a także ci, którzy dołączyli do nas później zainteresowani samą problematyką. Dwuczęściowa kompozycja tomu odpowiadać ma intuicyjnie uchwytnym przemianom wewnątrz oraz wokół teorii literatury, pojętej w klasycznie nowoczesnej jej postaci. Stąd część pierwsza zawiera artykuły obrazujące przemiany kluczowych pojęć i problematyk tradycyjnie rozumianej teorii literatury; część druga natomiast - pojęcia i problematyki nie mieszczące sie w tych ramach.

RYSZARD NYCZ, WPROWADZENIE. Kulturowa natura, słaby

profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego

i statusie dyskursu literaturoznawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

CZĘŚĆ I

ANNA BURZYŃSKA

Kulturowy zwrot teorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

TERESA WALAS

Historia literatury w perspektywie kulturowej – dawniej i dziś . . .         93

MICHAŁ PAWEŁ MARKOWSKI

Antropologia, humanizm, interpretacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

RYSZARD NYCZ

Poetyka intertekstualna: tradycje i perspektywy . . . . . . . . . . . . .      153

ANNA ŁEBKOWSKA

Narracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

ANDRZEJ ZAWADZKI

Autor. Podmiot literacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217

ROMA SENDYKA

W stronę kulturowej teorii gatunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249

CZĘŚĆ II

MICHAŁ PAWEŁ MARKOWSKI

O reprezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287

MAGDALENA POPIEL

O nową estetykę. Między filozofią sztuki a filozofią kultury . .             335

514 Spis treści

ANNA ŁEBKOWSKA

Gender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

EUGENIA PROKOP-JANIEC

Etniczność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

HELENA DUĆ-FAJFER

Etniczność a literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433

AGNIESZKA FULIŃSKA

Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451

ELŻBIETA RYBICKA

Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych

teoriach i praktykach kulturowych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   471

NOTY O AUTORACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  491

INDEKS RZECZOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  495

INDEKS NAZWISK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   499

logotypy