Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Kultura w nauczaniu języka polsk...

Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny - programy nauczania - pomoce dydaktyczne (ebook)

Autor:  

Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny - programy nauczania - pomoce dydaktyczne Władysław T. Miodunka - okładka książki
PdfPDF
Cena:
16,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Tom ten przynosi podsumowanie dyskusji toczonej w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu, to znaczy w latach 1992-2003 w związku z obecnością (lub nie) elementów kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Datę początkową wyznaczają dwie prace: Wojciecha Jekiela i Cezarego Rowińskiego z Instytutu "Polonicum" Uniwersytetu Warszawskiego, opublikowane w tomie Vademecum lektora języka polskiego pod redakcją Barbary Bartnickiej, Lidii Kacprzak i Ewy Rohozińskiej (1992). Obie dotyczą obecności kultury polskiej w procesie nauczania języka polskiego jako obcego: praca W. Jakiela odnosi się do tej obecności na zajęciach językowych dla początkujących, praca C. Rowińskiego zaś - do wprowadzania wiedzy o kulturze polskiej na lektoratach dla studentów z poziomu średniego i zaawansowanego. Prace publikowane w niniejszym tomie różnią się od nich znacznie, gdyż odwołują się do pomocy dydaktycznych, uwzględniających elementy kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, biorą pod uwagę przeprowadzone później badania P. Garncarka, G. Zarzyckiej, J. Rokickiego, A. Burzyńskiej i S. Schmidt, przyjmują wreszcie jako punkt odniesienia programy realioznawcze w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego oraz standardy europejskie zaproponowane w tym zakresie przez Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (2003).

WSTĘP

KULTURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO:

JAK BYŁO?

W.T. Miodunka

Czy kultura była traktowana po macoszemu w nauczaniu języka polskiego

jako obcego? Rozważania na marginesie książki Anny Burzyńskiej

M. Jelonkiewicz

Wiedza o Polsce jako element nauczania cudzoziemców języka polskiego.

Przegląd wybranych materiałów dydaktycznych i pomocniczych

U. Dobesz

Uwagi o nauczaniu i testowaniu wiedzy o kulturze

KULTURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO:

JAK BYĆ MOGŁO?

P.E. Gębal

Realioznawstwo w nauczaniu języka niemieckiego

KULTURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO:

JAK BYĆ POWINNO?

W.T. Miodunka

Kompetencja socjokulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Zarys programu nauczania

A.B. Burzyńska i U. Dobesz

Inwentarz tematyczny i funkcjonalno−pojęciowy do nauczania języka

polskiego jako obcego w aspekcie kulturowym

P.E. Gębal

Program nauczania cudzoziemców realiów polskich

KULTURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO:

JAK BĘDZIE?

G. Zarzycka

Mały leksykon kultury polskiej dla cudzoziemców. Opis koncepcji

G. Zarzycka i M. Jelonkiewicz

Indeks haseł do Małego leksykonu kultury polskiej dla cudzoziemców

logotypy