Facebook

Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2019
Krytyka czystego rozumu

Krytyka czystego rozumu

Autor:  

Stron: 576
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: twarda) 3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Wydawca: Onepress
Wydawca: Onepress
Cena:
49,00 zł
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 9,80 zł
39,20 zł 49,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Druk
Książka drukowana
49,00 zł
eBook
Pdf ePub Mobi
39,20 zł
49,00 zł

Krytyka czystego rozumu Immanuela Kanta jest uważana za jedną z najważniejszych nowożytnych prac filozoficznych. Zagadnieniem, które spaja wywód, jest pytanie o podstawy wiedzy, w szczególności o to, w jaki sposób możliwe jest poznanie płynące z czystego rozumu i jakie są granice ludzkiego poznania. Koncepcje ujęte w tym dziele na zawsze zmieniły rozumienie takich pojęć jak Bóg, absolut czy istota, a równocześnie silnie wpłynęły na podstawy nauki, zwłaszcza matematyki, fizyki czy biologii.

Przemyślenia zawarte w Krytyce czystego rozumu są bezprecedensowe. Dotychczas dochodzenie do istoty rzeczy opierało się na założeniu, że istnieje przeciwieństwo między podmiotem a przedmiotem. Niemiecki filozof to zmienił - położył nacisk na warunki, w jakich umysł poznaje rzeczy i docieka prawdy. Okazało się, że między racjonalizmem a empiryzmem nie ma sprzeczności. Wcześniej uważano, że doświadczenie umożliwia pojęcia. Kant stwierdził, że to pojęcia umożliwiają doświadczenie. Zabieg ten znacznie później nazwano przewrotem kopernikańskim w filozofii.

Książka filozofa z Królewca spotkała się z różnymi reakcjami: część myślicieli zawzięcie ją krytykowała, inni czerpali z niej pełnymi garściami. Stała się jednym z podstawowych dzieł niemieckiego idealizmu filozoficznego, jednak w 1827 roku z powodów religijnych trafiła na indeks ksiąg zakazanych. Późniejsi autorzy często korzystali z koncepcji Kanta, takich jak filozoficzne uzasadnienie nauki, analiza granic poznania zmysłowego czy funkcjonowanie rozumu w świecie.

Oddajemy do rąk Czytelnika najważniejsze dzieło Kanta w przepięknym przekładzie Piotra Chmielowskiego. Mimo upływu lat i być może nieco archaicznego języka jest to rzecz nadzwyczaj aktualna. Wiele wskazuje na to, że wkrótce ludzkość stanie wobec konieczności ponownego określenia, czym jest myśl, czym jest ogląd i pogląd, a także jakie są granice ludzkiego poznania. Krytyka czystego rozumu to lektura wymagająca, skłania do zastanowienia się i podjęcia trudu dociekania. Niezmiennie inspiruje, mobilizuje i wskazuje ścieżkę do poznania prawdy.

Myśli bez treści są czcze, oglądy bez pojęć są ślepe. Stąd równie konieczną jest rzeczą czynić pojęcia swoje zmysłowymi, jak oglądy swoje czynić rozsądkowymi.

 • Od redaktora Biblioteki filozoficznej
 • Kilka słów o Krytyce czystego rozumu
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
 • Przedmowa do pierwszego wydania z roku 1781
 • Przedmowa do drugiego wydania z roku 1787
 • Wstęp
  • I. O różnicy między poznaniem czystym a empirycznym
  • II. Posiadamy pewne poznania a priori, a nawet pospolity rozsądek nigdy bez nich nie jest
  • III. Filozofia potrzebuje umiejętności, która by określiła możliwość, zasady i obszar wszelkich poznań a priori
  • IV. O różnicy między sądami analitycznymi a syntetycznymi
  • V. We wszystkich umiejętnościach teoretycznych rozumu mieszczą się sądy syntetyczne jako zasady[6]
  • VI. Ogólne zadania czystego rozumu
  • VII. Idea i podział odrębnej umiejętności pod nazwą Krytyki czystego rozumu
 • I. Transcendentalna nauka o pierwiastkach poznania
 • Transcendentalnej nauki o pierwiastkach poznania część pierwsza. Estetyka transcendentalna
  • § 1.
  • Estetyki transcendentalnej rozdział pierwszy. O przestrzeni
   • § 2. Metafizyczny wykład tego pojęcia
   • § 3. Transcendentalny wykład pojęcia przestrzeni
   • Wnioski z pojęć powyższych
  • Estetyki transcendentalnej rozdział drugi. O czasie
   • § 4. Metafizyczny wykład pojęcia czasu
   • § 5. Transcendentalny wykład pojęcia czasu[9]
   • § 6. Wnioski z tych pojęć
   • § 7. Objaśnienie
   • § 8. Ogólne uwagi do Estetyki transcendentalnej
  • Zamknięcie Estetyki transcendentalnej
 • Transcendentalnej nauki o pierwiastkach poznania część druga. Logika transcendentalna
  • Wstęp. Idea Logiki transcendentalnej
   • I. O logice w ogólności
   • II. O logice transcendentalnej
   • III. O podziale Logiki ogólnej na Analitykę i Dialektykę
   • IV. O podziale Logiki transcendentalnej na Analitykę i Dialektykę transcendentalną
  • Logiki transcendentalnej dział pierwszy. Analityka transcendentalna
   • Analityki transcendentalnej księga pierwsza. Analityka pojęć
    • Analityki pojęć oddział pierwszy. O wskazówce do odkrycia wszelkich czystych pojęć rozsądkowych
     • Wskazówki transcendentalnej do odkrycia wszystkich czystych pojęć rozsądkowych rozdział pierwszy. O logicznym użyciu rozsądku w ogóle
     • Wskazówki do odkrycia wszystkich czystych pojęć rozsądkowych rozdział drugi
      • § 9. O logicznej czynności rozsądku w sądach
     • Wskazówki do odkrycia wszystkich czystych pojęć rozsądkowych rozdział trzeci
      • § 10. O czystych pojęciach rozsądkowych czyli kategoriach
      • § 11.
      • § 12.
    • Analityki transcendentalnej oddział drugi. O wywodzie czystych pojęć rozsądkowych
     • Rozdział pierwszy
      • § 13. O zasadach wywodu transcendentalnego w ogóle
      • § 14. Przejście do wywodu transcendentalnego kategorii
     • Wywodu czystych pojęć rozsądkowych rozdział drugi[19]. Wywód transcendentalny czystych pojęć rozsądkowych
      • § 15. O możliwości połączenia w ogóle
      • § 16. O pierwotnie-syntetycznej jedności apercepcji
      • § 17. Zasada syntetycznej jedności apercepcji jest najwyższą zasadą wszelkiego użytkowania z rozsądku
      • § 18. Czym jest przedmiotowa jedność samowiedzy
      • § 19. Logiczna forma wszelkich sądów polega na przedmiotowej jedności apercepcji zawartych w nich pojęć
      • § 20. Wszystkie oglądy zmysłowe zależne są od kategorii, jako warunków, pod którymi różne szczegóły oglądów mogą jedynie wejść społem w jedną świadomość
      • § 21. Uwaga
      • § 22. Kategoria nie ma żadnego innego użytku ku poznawaniu rzeczy, prócz tylko zastosowania swego do przedmiotów doświadczenia
      • § 23.
      • § 24. O zastosowaniu kategorii do przedmiotów zmysłowych w ogóle
      • § 25.
      • § 26. Wywód transcendentalny ogólnie możliwego doświadczalnego użytkowania z czystych pojęć rozsądkowych
      • § 27. Wynik tego wywodu pojęć rozsądkowych
      • Krótkie streszczenie tego wywodu
   • Analityki transcendentalnej księga druga. Analityka zasad
    • Wstęp. O rozwadze transcendentalnej w ogóle
    • Transcendentalnej nauki rozwagi (czyli Analityki zasad) oddział pierwszy. O schematyzmie czystych pojęć rozsądkowych
    • Transcendentalnej nauki rozwagi (czyli Analityki zasad) oddział drugi. Systemat wszystkich zasad czystego rozsądku
     • Systematu zasad czystego rozsądku rozdział pierwszy. O najwyższej zasadzie wszystkich sądów analitycznych
     • Systematu zasad czystego rozsądku rozdział drugi. O najwyższej zasadzie wszystkich sądów syntetycznych
     • Systematu zasad czystego rozsądku rozdział trzeci. Systematyczne przedstawienie wszystkich syntetycznych zasad czystego rozsądku
      • 1) Pewniki oglądania
      • 2) Antycypacje spostrzegania
      • 3) Analogie doświadczenia
      • 4) Wymagalniki empirycznego myślenia w ogóle
    • Transcendentalnej nauki rozwagi (czyli Analityki Zasad) oddział trzeci. O podstawie rozróżniania wszystkich przedmiotów w ogóle na Phaenomena i Noumena
    • DODATEK
    • Uwaga do amfibolii pojęć refleksyjnych
  • Logiki transcendentalnej dział drugi. Dialektyka transcendentalna
   • Wstęp
    • I. O złudzie transcendentalnej
    • II. O czystym rozumie jako siedlisku złudy transcendentalnej
     • A) O rozumie w ogóle
     • B) O logicznym użyciu rozumu
     • C) O czystym użyciu rozumu
   • Dialektyki transcendentalnej księga pierwsza. O pojęciach czystego rozumu
    • Pierwszej księgi dialektyki transcendentalnej rozdział pierwszy. O ideach w ogóle
    • Pierwszej księgi dialektyki transcendentalnej rozdział drugi. O ideach transcendentalnych
    • Pierwszej księgi dialektyki transcendentalnej rozdział trzeci. Systemat idei transcendentalnych
   • Dialektyki transcendentalnej księga druga. O dialektycznych wnioskach czystego rozumu
    • Drugiej księgi dialektyki transcendentalnej oddział pierwszy. O paralogizmach czystego rozumu
     • Odparcie Mendelssohnowskiego dowodu trwałości duszy
     • Zamknięcie rozbioru paralogizmu psychologicznego
     • Uwaga ogólna dotycząca przejścia od psychologii rozumowej do kosmologii
    • Drugiej księgi Dialektyki transcendentalnej oddział drugi. Antynomia czystego rozumu
     • Antynomii czystego rozumu rozdział pierwszy. Systemat idei kosmologicznych
     • Antynomii czystego rozumu rozdział drugi. Antytetyka czystego rozumu
      • Antynomia czystego rozumu. Pierwszy spór idei transcendentalnych
      • Antynomii czystego rozumu drugi spór idei transcendentalnych
      • Antynomii czystego rozumu trzeci spór idei
      • Antynomii czystego rozumu czwarty spór idei transcendentalnych
     • Antynomii czystego rozumu rozdział trzeci. O interesie rozumu przy tym jego sporze
     • Antynomii czystego rozumu rozdział czwarty. O zagadnieniach transcendentalnych czystego rozumu, o ile one wręcz muszą mieć rozwiązanie
     • Antynomii czystego rozumu rozdział piąty. Sceptyczne przedstawienie pytań kosmologicznych poprzez wszystkie cztery transcendentalne idee
     • Antynomii czystego rozumu rozdział szósty. Idealizm transcendentalny jako klucz do rozwiązania dialektyki kosmologicznej
     • Antynomii czystego rozumu rozdział siódmy. Krytyczne rozstrzygnięcie kosmologicznego sporu rozumu z samym sobą
     • Antynomii czystego rozumu rozdział ósmy. Kierownicza zasada czystego rozumu ze względu na idee kosmologiczne
     • Antynomii czystego rozumu rozdział dziewiąty. O empirycznym zastosowaniu kierowniczej zasady rozumu co do wszystkich idei kosmologicznych
      • I. Rozwiązanie idei kosmologicznej o całkowitości złożenia zjawisk we wszechświecie
      • II. Rozwiązanie idei kosmologicznej o całkowitości dzielenia danej całości w oglądzie
      • Uwaga kończąca rozwiązanie idei matematyczno-transcendentalnych oraz przygotowanie do rozwiązania idei dynamiczno-transcendentalnych
      • III. Rozwiązanie idei kosmologicznej o całkowitości wywodu zdarzeń świata z ich przyczyn
      • Możliwość przyczynowości przez wolność w zjednoczeniu z powszechnymi prawami konieczności przyrody
      • Objaśnienie kosmologicznej idei wolności w połączeniu z powszechną koniecznością przyrody
      • IV. Rozwiązanie kosmologicznej idei o całkowitości uzależnienia zjawisk, co do ich bytu w ogóle
     • Uwaga zamykająca całą antynomię czystego rozumu
    • Drugiej księgi dialektyki transcendentalnej oddział trzeci. Ideał czystego rozumu
     • Rozdział pierwszy. O ideale w ogóle
     • Oddziału trzeciego rozdział drugi. O ideale transcendentalnym (Prototypon transscendentale)
     • Trzeciego oddziału rozdział trzeci. O dowodach rozumu spekulatywnego, skłaniających do wnioskowania o istnieniu najwyższego jestestwa
      • Z rozumu spekulatywnego wypłynąć mogą trzy tylko rodzaje dowodów istnienia Boga
     • Trzeciego oddziału rozdział czwarty. O niemożliwości ontologicznego dowodu na istnienie Boga
     • Trzeciego oddziału rozdział piąty. O niemożliwości kosmologicznego dowodu na istnienie Boga
      • Odkrycie i wyjaśnienie złudy dialektycznej we wszystkich transcendentalnych dowodach bytu jestestwa koniecznego
     • Trzeciego oddziału rozdział szósty. O niemożliwości dowodu fizyczno-teologicznego
     • Trzeciego oddziału rozdział siódmy. Krytyka wszelkiej teologii, opartej na spekulatywnych zasadach rozumu
      • Przydatek do Dialektyki transcendentalnej. O kierowniczym zastosowaniu idei czystego rozumu
      • O celu ostatecznym przyrodzonej Dialektyki rozumu ludzkiego
 • II. Transcendentalna nauka o metodzie
  • Transcendentalnej nauki o metodzie oddział pierwszy. Karność czystego rozumu
   • Pierwszego oddziału rozdział pierwszy. Karność czystego rozumu w zastosowaniu dogmatycznym
   • Pierwszego oddziału rozdział drugi. Karność czystego rozumu ze względu na jego użycie polemiczne
   • O niemożności sceptycznego zaspokojenia rozumu czystego, rozdwojonego z samym sobą
   • Pierwszego oddziału rozdział trzeci. Karność czystego rozumu ze względu na hipotezy
   • Oddziału pierwszego rozdział czwarty. Karność czystego rozumu ze względu na jego dowody
  • Transcendentalnej nauki o metodzie oddział drugi. Kanon czystego rozumu
   • Kanonu czystego rozumu rozdział pierwszy. O ostatecznym celu czystego użytkowania z rozumu naszego
   • Kanonu rozumu czystego rozdział drugi. O ideale najwyższego dobra, jako powodzie określającym ostateczny cel czystego rozumu
   • Kanonu rozumu czystego rozdział trzeci. O mniemaniu, wiedzy i wierze
  • Transcendentalnej nauki o metodzie oddział trzeci. Architektonika czystego rozumu
  • Transcendentalnej nauki o metodzie oddział czwarty. Dzieje czystego rozumu
 • Dodatek. Dwa dłuższe teksty z I wydania Krytyki
  • I. Wywodu czystych pojęć rozsądkowych rozdział drugi. O apriorycznych podstawach możliwości doświadczenia
   • Tymczasowa przestroga
   • 1. O syntezie ujęcia w oglądzie
   • 2. O syntezie odtworzenia w wyobraźni
   • 3. O syntezie rozpoznania w pojęciu
   • 4. Tymczasowe wyjaśnienie możliwości kategorii, jako poznań a priori
  • Wywodu czystych pojęć rozsądkowych rozdział trzeci. O stosunku rozsądku do przedmiotów w ogóle i o możliwości poznania ich a priori
   • Zwięzłe przedstawienie słuszności i jedynej możliwości tego wywodu czystych pojęć rozsądkowych
  • II. [Paralogizmy]
   • Pierwszy paralogizm substancjalności
   • Krytyka pierwszego paralogizmu czystej psychologii
   • Drugi paralogizm pojedynczości
   • Krytyka drugiego paralogizmu psychologii transcendentalnej
   • Trzeci paralogizm osobowości
   • Krytyka trzeciego paralogizmu psychologii transcendentalnej
   • Czwarty paralogizm idealności (stosunku zewnętrznego)
   • Krytyka czwartego paralogizmu psychologii transcendentalnej
   • Rozejrzenie się w zawartości czystej nauki o duszy zgodnie z tymi paralogizmami

Najczęściej kupowane razem:

Krytyka czystego rozumu plus Pięć reguł sukcesu według Myśl i bogać się. Przemień marzenia w bogactwo plus Rozprawa o metodzie
Cena zestawu: 92,47 zł 108,80 zł
Oszczędzasz: 16,33 zł ( 15% )
Dodaj do koszyka
check Krytyka czystego rozumu

Najczęściej kupowane razem ebooki:

Krytyka czystego rozumu plus Pięć reguł sukcesu według Myśl i bogać się. Przemień marzenia w bogactwo plus Rozprawa o metodzie
Cena zestawu: 92,47 zł 108,80 zł
Oszczędzasz: 16,33 zł ( 15% )
Dodaj do koszyka
check Krytyka czystego rozumu

Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:

Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:

Jak sprytnie wyremontować i wyposażyć mieszkani...
Katarzyna Gorzędowska, Jeremiasz Gorzędowski
Cena: 34,99 zł
50 obiadów za 10 złotych
Marta Szydłowska
Cena: 7,99 zł
Zbuntowane serce
Penelope Ward, Vi Keeland
Cena: 29,60 zł
Daddy Cool
Penelope Ward
Cena: 29,60 zł
logotypy