Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022

Koran (ebook)

Autor:   Nieznany

2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Wydawca: Armoryka
Cena:
12,30 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Koran - święta księga islamu. Według tradycji muzułmańskiej powstawał w latach 610-632, objawiany fragmentami prorokowi islamu, Mahometowi (zm. 632) przez Archanioła Dżibrila (identyfikowanego w islamie z archaniołem Gabrielem). Słowo Koran pochodzi od arabskiego słowa al-kurn, które oznacza recytację, ponieważ pierwotnie Koran przekazywano ustnie. Według islamu i samego Koranu jego twórcą jest Allah. Za kanoniczną uznano za panowania kalifa Usmana (644-656) redakcję Koranu autorstwa Zajda ibn Sabita, osobistego sekretarza Mahometa. Koran został spisany w klasycznym języku arabskim, przez niektórych utożsamiany z dialektem Kurajszytów, w formie prozy rytmicznej i rytmizowanej (arab. sadż). Zdaniem muzułmanów literacka forma Koranu ma być niemożliwa do naśladowani, co wiąże się z dogmatem religijnym o cudowności Koranu (idżaz al-kuran). Recytacja Koranu jest w świecie islamu uznawana zarówno za praktykę religijną, jak i za jedną z sztuk pięknych. Istnieje wiele odmian recytacji Koranu, uważanych za kanoniczne i różniących się głównie w zakresie fonetyki. Wyjątkowo, ze względów historycznych, dopuszczona jest recytacja Koranu w języku tureckim. Koran składa się ze 114 sur (rozdziałów), które z kolei dzielą się na aje (wersety). Rozróżnia się 90 sur mekkańskich i 24 sury medyńskie, ze względu na miejsce ich objawienia. Sury są w Koranie ułożone przeważnie według długości, od najdłuższej do najkrótszej.

 • KORAN (AL KORAN)
 • Objawienie Koranu
 • 1. Surah al-Fâtiha [OTWIERAJĄCA, objawiona w Mekce]
 • 2. Surah al-Baqarah [KROWA, objawiona w Medynie]
 • 3. Surah Âl-Imrân [RODZINA IMRANA, objawiona w Medynie]
 • 4. Surah an-Nisâ [KOBIETY, objawiona w Medynie]
 • 5. Surah al-Mâ'idah [STÓŁ, objawiona w Medynie]
 • 6. Surah al-An'âm [TRZODA, objawiona w Mekce]
 • 7. Surah al-A'râf [WZNIESIONE KRAWĘDZE, objawiona w Mekce]
 • 8. Surah al-Anfâl [ŁUPY, objawiona w Medynie]
 • 9. Surah at-Taubah [PRZYWILEJE I SKRUCHA, objawiona w Medynie]
 • 10. Surah Yunus [JONASZ - POKÓJ MU, objawiona w Mekce]
 • 11. Surah Hud [HUD, objawiona w Mekce]
 • 12. Surah Yusuf [JÓZEF, objawiona w Mekce]
 • 13. Surah ar-Ra'd [GRZMOT, objawiona w Medynie]
 • 14. Surah Ibrâhîm [ABRAHAM - POKÓJ NIECH BĘDZIE Z NIM, objawiona w Mekce]
 • 15. Surah al-Hidżr [HEDŻR, objawiona w Mekce]
 • 16. Surah an-Nahl [PSZCZOŁA, objawiona w Mekce]
 • 17. Surah al-Isrâ [NOCNA PODRÓŻ, objawiona w Mekce]
 • 18. Surah al-Kahf [JASKINIA, objawiona w Mekce]
 • 19. Surah Maryam [MARYJA - POKÓJ JEJ, objawiona w Mekce]
 • 20. Surah Tâ-Hâ [TA HA, objawiona w Mekce]
 • 21. Surah al-Anbiyâ [PROROCY - POKÓJ IM, objawiona w Mekce]
 • 22. Surah al-Hadż [PIELGRZYMKA, objawiona w Medynie]
 • 23. Surah al-Mu'minun [WIERNI, objawiona w Mekce]
 • 24. Surah an-Nur [ŚWIATŁO, objawiona w Mekce]
 • 25. Surah al-Furqân [FORKAN, objawiona w Mekce]
 • 26. Surah asz-Szu`arâ [POECI, objawiona w Mekce]
 • 27. Surah an-Naml [MRÓWKA, objawiona w Mekce]
 • 28. Surah al-Qasas [DZIEJE, objawiona w Mekce]
 • 29. Surah al-'Ankabut [PAJĄK, objawiona w Mekce]
 • 30. Surah ar-Rum [GRECY, objawiona w Mekce]
 • 31. Surah Luqmân [LOKMAN, objawiona w Mekce]
 • 32. Surah as-Sadżdah [POKŁON, objawiona w Mekce]
 • 33. Surah al-Ahzâb [SPRZYSIĘŻENI, objawiona w Medynie]
 • 34. Surah Saba [SABA, objawiona w Mekce]
 • 35. Surah Fâtir [TWÓRCA, objawiona w Mekce]
 • 36. Surah Yâ-Sîn [JA SIN, objawiona w Mekce]
 • 37. Surah as-Sâffât [SZEREGI, objawiona w Mekce]
 • 38. Surah Sâd [SAD, objawiona w Mekce]
 • 39. Surah az-Zumar [PÓŁKI, objawiona w Mekce]
 • 40. Surah Ghâfir [WIERNY, objawiona w Mekce]
 • 41. Surah Fussilat [TŁUMACZENIE, objawiona w Mekce]
 • 42. Surah asz-Szura [RADA, objawiona w Mekce]
 • 43. Surah az-Zukhruf [OZDOBY ZŁOTE, objawiona w Mekce]
 • 44. Surah ad-Dukhân [DYM, objawiona w Mekce]
 • 45. Surah al-Dżâthiyah [KLĘCZĄCY, objawiona w Mekce]
 • 46. Surah al-Ahqâf [AL-AHKAFF, objawiona w Mekce]
 • 47. Surah Muhammad [MOHAMMED, objawiona w Medynie]
 • 48. Surah al-Fath [ZWYCIĘSTWO, objawiona w Medynie]
 • 49. Surah al-Hudżurât [ŚWIĘTOŚĆ, objawiona w Medynie]
 • 50. Surah Qâf [KAF, objawiona w Mekce]
 • 51. Surah adh-Dhâriyât [ROZPRASZAJĄCE, objawiona w Mekce]
 • 52. Surah at-Tur [GÓRA Synaj, objawiona w Mekce]
 • 53. Surah an-Nadżm [GWIAZDA, objawiona w Mekce]
 • 54. Surah al-Qamar [KSIĘŻYC, objawiona w Mekce]
 • 55. Surah ar-Rahmân [MIŁOSIERNY, objawiona w Medynie]
 • 56. Surah al-Wâqi`yah [SĄD, objawiona w Mekce]
 • 57. Surah al-Hadîd [ŻELAZO, objawiona w Medynie]
 • 58. Surah al-Mudżadilah [SKARGI, objawiona w Medynie]
 • 59. Surah al-Haszr [ZGROMADZENIE albo WYCHODZTWO, objawiona w Medynie]
 • 60. Surah al-Mumtahanah [PRÓBA, objawiona w Medynie]
 • 61. Surah as-Saff [SZYK BOJOWY, objawiona w Medynie]
 • 62. Surah al-Dżumu`ah [ZEBRANIE, objawiona w Medynie]
 • 63. Surah al-Munâfiqun [OBŁUDNI, objawiona w Medynie]
 • 64. Surah at-Taghâbun [ZAWÓD WZAJEMNY, objawiona w Medynie]
 • 65. Surah at-Talaq [ROZWÓD, objawiona w Medynie]
 • 66. Surah at-Tahrîm [OBRONA, objawiona w Medynie]
 • 67. Surah al-Mulk [KRÓLESTWO, objawiona w Mekce]
 • 68. Surah al-Qalam [PIÓRO, objawiona w Mekce]
 • 69. Surah al-Hâqqah [DZIEŃ NIEUCHRONNY, objawiona w Mekce]
 • 70. Surah al-Ma'âridż [WSCHODY NIEBIESKIE, objawiona w Mekce]
 • 71. Surah Nuh [NOE, objawiona w Mekce]
 • 72. Surah al-Dżinn [DUCHY, objawiona w Mekce]
 • 73. Surah al-Muzammil [PROROK OKRYTY SWEWI SZATAMI, objawiona w Mekce]
 • 74. Surah al-Muddaththir [OBWINIĘTY PŁASZCZEM, objawiona w Mekce]
 • 75. Surah al-Qiyâmah [ZMARTWYCHWSTANIE, objawiona w Mekce]
 • 76. Surah al-Insân [CZŁOWIEK, objawiona w Medynie]
 • 77. Surah al-Mursalât [POSŁAŃCY, objawiona w Mekce]
 • 78. Surah an-Naba [WIELKA NOWINA, objawiona w Mekce]
 • 79. Surah an-Nâzi'ât [ANIOŁOWIE PORYWAJĄCY DUSZE, objawiona w Mekce]
 • 80. Surah 'Abasa [CZOŁO SUROWE, objawiona w Mekce]
 • 81. Surah at-Takuîr [SŁOŃCE ZAMKNIĘTE, objawiona w Mekce]
 • 82. Surah al-Intifâr [PRZERWANIE, objawiona w Mekce]
 • 83. Surah al-Mutaffifîn [MIARA NIESPRAWIEDLIWA, objawiona w Mekce]
 • 84. Surah al-Insziqâq [NIEBO OTWARTE, objawiona w Mekce]
 • 85. Surah al-Burudż [ZNAKI NIEBIESKIE, objawiona w Mekce]
 • 86. Surah at-Târiq [GWIAZDA, objawiona w Mekce]
 • 87. Surah al-A'lâ [NAJWYŻSZY, objawiona w Mekce]
 • 88. Surah al-Ghasziyah [DZIEŃ OKRYWAJĄCY, objawiona w Mekce]
 • 89. Surah al-Fadżr [ŚWIT, objawiona w Mekce]
 • 90. Surah al-Balad [KRAJ, objawiona w Mekce]
 • 91. Surah asz-Szams [SŁOŃCE, objawiona w Mekce]
 • 92. Surah al-Lail [NOC, objawiona w Mekce]
 • 93. Surah ad-Duhâ [SŁOŃCE NA WSCHODZIE, objawiona w Mekce]
 • 94. Surah asz-Szarh [CZYŻ NIE OTWORZYŁEM, objawiona w Mekce]
 • 95. Surah at-Tîn [FIGOWE DRZEWO, objawiona w Mekce]
 • 96. Surah al-`Alaq [ZSIADŁA KREW, objawiona w Mekce]
 • 97. Surah al-Qadr [AL KADR, objawiona w Mekce]
 • 98. Surah al-Bayyinah [OCZYWISTOŚĆ, objawiona w Medynie]
 • 99. Surah az-Zalzalah [TRZĘSIENIE ZIEMI, objawiona w Medynie]
 • 100. Surah al-'Âdiyât [RUMAKI, objawiona w Mekce]
 • 101. Surah al-Qâri`ah [DZIEŃ OKROPNOŚCI, objawiona w Mekce]
 • 102. Surah at-Takâthur [CHCIWOŚĆ, objawiona w Mekce]
 • 103. Surah al-'Asr [PO OBIEDZIE, objawiona w Mekce]
 • 104. Surah al-Humazah [POTWARCA, objawiona w Mekce]
 • 105. Surah al-Fîl [SŁOŃ, objawiona w Mekce]
 • 106. Surah Quraysz [KOREJSZYCI, objawiona w Mekce]
 • 107. Surah al-Mâ'un [RĘKA MIŁOSIERDZIA, objawiona w Mekce]
 • 108. Surah al-Kauthar [KAUTHAR - objawiona w Mekce]
 • 109. Surah al-Kafirun [NIEWIERNI - objawiona w Mekce]
 • 110. Surah an-Nasr [POMOC - objawiona w Medynie]
 • 111. Surah al-Masad [ABU-LAHAB - objawiona w Mekce]
 • 112. Surah al-Ichlâs [JEDNOŚĆ BOGA - objawiona w Mekce]
 • 113. Surah al-Falaq [JUTRZENKA - objawiona w Mekce]
 • 114. Surah an-Nâs [LUDZIE - Objawiona w Mekce]
logotypy