Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2017
Sztuka »
Kopuły drewniane

Kopuły drewniane

Autor: Barbara Misztal

2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 11,80 zł
47,20 zł 59,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Tysiące lat trwał rozwój konstrukcji od prostych układów słupowo belkowych do łuków i form kopułowych w tym kopuł drewnianych. Niestety wiele rozwiązań konstrukcji kopuł z drewna uległo zapomnieniu. W tej książce odtworzono systemy konstrukcji kopuł, ponieważ wiele z historycznych rozwiązań ma do dzisiaj ekonomiczne, techniczne i ekologiczne uzasadnienie. Opisano różne źródła pochodzenia konstrukcji kopuł: od przekryć kopuło-podobnych do rusztowań drewnianych. Wprowadzono typologię konstrukcji kopuł drewnianych. Zaprezentowano kopuły o konstrukcji żebrowej, powłokowej i siatkowej znamienne tylko dla budownictwa z drewna. Z kopuł żebrowych omówiono kopuły na żebrach południkowych z krążyn i żebrach kratowych, w formie łuków o współrzędnych bipolarnych. Omówiono kopuły powłokowe o powłoce masywnej i cienkościennej: gładkie, powłokowo-żebrowe i żebrowo powłokowe. Osiowo symetryczne konstrukcje powłok gładkich z desek naturalnie sprężonych wyróżniają się niespotykanym do dzisiaj minimalnym zużyciem drewna i stalowych łączników w stosunku do przekrywanej powierzchni. Przypomniano atrakcyjne konstrukcje o siatce rombowej budowane z żeber, których kształt zabezpiecza sferę przed przeskokiem węzłów, znaną przyczyną awarii geodezyjnych kopuł siatkowych ze stali. Pokazano jak wykorzystać naturalne właściwości drewna do budowy estetycznych i ekologicznych konstrukcji z drewna średniej jakości i bez kosztownej selekcji stosowanej w budowie konstrukcji klejonych. Wykazano, że możliwe jest znacząco lepsze wykorzystanie drewna litego, aniżeli w kopułach z drewna klejonego. Kopuły z drewna litego są atrakcyjną propozycją dla budownictwa powszechnego ze względu na estetykę i ekologię. Zwrócono uwagę na analogię drewna do kompozytów włóknistych. Pokazano modele obliczeniowe i propozycje obliczeń konstrukcji z drewna litego. Wskazano tematy najpilniejszych badań, niezbędnych do dalszego rozwoju tej dziedziny wiedzy. W książce przedstawiono rezultaty analiz teoretycznych do stosowania w projektowaniu i budowie konstrukcji z drewna, a także ich wykorzystanie w nauczaniu na uczelniach technicznych.
 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Przedmowa
 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Wybrane elementy historii budowy kopuł
 • 3. Kopuły wielopowłokowe
  • 3.1. Wprowadzenie
  • 3.2. Drewniane rusztowania do budowy konstrukcji murowanych z kamienia lub cegły
  • 3.3. Drewniane kopuły osłonowe wykształcone z drewnianych rusztowań kopuł murowanych
   • 3.3.1. Wielowarstwowe kopuły wybudowane na Bliskim Wschodzie
   • 3.3.2. Wielowarstwowe kopuły budowane w Europie
  • 3.4. Wielopowłokowe kopuły o zewnętrznej i wewnętrznej kopule drewnianej
  • 3.5. Kopuły żebrowe z krążyn
  • 3.6. Wnioski
 • 4. Kopuły grubościenne
  • 4.1. Wprowadzenie
  • 4.2. Sposoby kształtowania połączeń bali
  • 4.3. Kopułopodobne przekrycia z bali
  • 4.4. Zestawienie form kopułopodobnych
  • 4.5. Kopuły o masywnej powłoce
  • 4.6. Przykłady kopuł o masywnej powłoce
  • 4.7. Wnioski
 • 5. Kopuły żebrowe
  • 5.1. Wprowadzenie
  • 5.2. Kopuły żebrowe budowane w Szwajcarii i w Niemczech
  • 5.3. Kopuły żebrowe budowane w Rosji
  • 5.4. Wnioski
 • 6. Kopuły powłokowe
  • 6.1. Wprowadzenie
  • 6.2. Kopuły powłokowe, gładkie
  • 6.3. Kopuły powłokowe sprężane ściągami stalowymi
  • 6.4. Kopuły powłokowo żebrowe
  • 6.5. Kopuły żebrowo-powłokowe
  • 6.6. Wnioski
 • 7. Kopuły siatkowe, żebrowo-powłokowe
  • 7.1. Wprowadzenie
  • 7.2. Kopuły wycinkowe, żebrowo siatkowe
  • 7.3. Kopuły siatkowe z krążyn
  • 7.4. Kopuły siatkowe sprężane stalą
  • 7.5. Kopuły powłokowe na siatce z krążyn wzmocnionych w węźle płaską deską
  • 7.6. Kopuły powłokowe na rombowej siatce z desek
  • 7.7. Badania modeli kopuł siatkowych z krążyn
  • 7.8. Znaczenie żeber-krzyżulców w rozwoju drewnianych kopuł siatkowych
  • 7.9. Wnioski
 • 8. Wybrane przykłady kopuł z drewna klejonego
  • 8.1. Wprowadzenie klejenia drewna do konstrukcji
  • 8.2. Przykłady prestiżowych kopuł z drewna klejonego budowanych w USA
  • 8.3. Przykłady kopuł z drewna klejonego budowanych w Europie o średnicy większej od 100,0 m
  • 8.4. Przykłady prestiżowych kopuł z drewna klejonego wybudowanych w Japonii
  • 8.5. Wnioski
 • 9. Zagadnienia nośności i stateczności ściskanych prętów z drewna
  • 9.1. Wprowadzenie
  • 9.2. Ścieżki równowagi statycznej prętów drewnianych w funkcji obciążenia osiowego
  • 9.3. Analogia utraty stateczności prętów drewnianych do utraty stateczności kompozytów zbrojonych podłużnie włóknem
  • 9.4. Wpływ sił poprzecznych na nośność krytyczną prętów drewnianych
  • 9.5. Wpływ sił ściskających na zniszczenie końców prętów drewnianych w węzłach rozszczepienie końców prętów ściskanych
  • 9.6. Wpływ wklejania stalowych blach węzłowych na nośność prętów z drewna
   • 9.6.1. Zjawiska towarzyszące wklejaniu blach stalowych w skrajne przekroje prętów ściskanych
   • 9.6.2. Przykłady zniszczenia końców prętów drewnianych umocowanych w węzłach stalowych
  • 9.7. Wpływ redukcji sztywności podłużnej prętów ściskanych na przeskok węzłów kopuły
   • 9.7.1. Wpływ siły ściskającej pręt na jego sztywność podłużną
   • 9.7.2. Zjawisko przeskoku węzłów w kopułach jako przyczyna katastrof
  • 9.8. Koncentracja naprężeń stycznych na powierzchni włókien w belkach drewnianych obciążonych poprzecznie i osiowo
  • 9.9. Właściwości ostrzegawcze drewna towarzyszące wyczerpaniu nośności prętów ściskanych
  • 9.10. Wzmacnianie ściskanych prętów drewnianych pod obciążeniem
  • 9.11. Wpływ technologii zabezpieczania drewna na jego nośność
 • 10. Wpływ czasu na właściwości mechaniczne drewna
 • 11. Badania elementów z drewna do budowy kopuł
  • 11.1. Wprowadzenie
  • 11.2. Badania dynamiczne ukierunkowane na dobór i selekcję drewna do budowy kopuł
  • 11.3. Badania dynamiczne ukierunkowane na wyznaczenie modułu sprężystości podłużnej E drewna
  • 11.4. Wnioski
 • 12. Oszacowanie właściwości fizycznych materiałów drewnopochodnych na podstawie pomiaru parametrów drgań swobodnych
  • 12.1. Wprowadzenie
  • 12.2. Badania dynamiczne modeli z materiałów drewnopochodnych
  • 12.3. Porównanie okresu drgań badanych modeli
  • 12.4. Porównanie tłumienia drgań modeli suchych i mokrych w celu ujawnienia materiałów zawilgoconych
  • 12.5. Porównanie ugięć resztkowych i trwałych badanych modeli z materiałów drewnopochodnych
  • 12.6. Badania dynamiczne ukierunkowane na wyznaczenie modułu sprężystości podłużnej E materiałów drewnopochodnych
  • 12.7. Wnioski
 • 13. Zakończenie
 • 14. Podsumowanie
 • Summary
 • Literatura
 • Przypisy

Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:

Polskie nekropolie
Adam Dylewski
Cena: 15,99 zł
Homo Creator et Receptor Artium
Małgorzata Wrześniak
Cena: 24,00 zł
Aranżacje wnętrz
Jacek Niezgoda
Cena: 15,99 zł
logotypy