Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2021
Języki specjalistyczne. Teoria i...

Języki specjalistyczne. Teoria i praktyka glottodydaktyczna (ebook) Książka w języku wielojęzyczne

Autorzy:   , red.

PdfPDF
Cena:
27,30 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Tom został poświęcony zdefiniowaniu pojęcia „języki specjalistyczne”, jak również ukazaniu pewnych problemów i dylematów, na jakie napotykają nauczyciele języków obcych, których zadaniem jest kształcenie językowe z elementami wiedzy specjalistycznej. Książka stanowi zbiór tekstów będących efektem doświadczeń praktykujących nauczycieli glottodydaktyków, pracujących w różnych kontekstach edukacyjnych. Autorami są lektorzy języków obcych na wyższych uczelniach bądź pracujący na wydziałach neofilologicznych wyższych uczelni. Niniejszy zbiór tekstów opracowanych przez nauczycieli glottodydaktyków ukazuje zarówno ich przemyślenia, wiedzę jak i praktyczne doświadczenia w nauczaniu języków specjalistycznych będące wyrazem ich własnych poszukiwań.

Redaktorzy wierzą, że niniejszy tom stanie się nie tylko źródłem wiedzy i pomysłów, jak radzić sobie z nauczaniem języków specjalistycznych, ale że również stanie się inspiracją do dalszych poszukiwań bardziej motywujących i efektywnych metod i technik nauczania, bardziej różnorodnych i wychodzących poza program kursu językowego, realizowanego za pomocą mniej tradycyjnych materiałów dydaktycznych.

Spis treści

Wstęp (Danuta Gabryś-Barker i Ryszard Kalamarz) / 7

I Wprowadzenie pojęcia języków specjalistycznych i kompetencji nauczyciela glottodydaktyka

Ewelina Mitera: Język specjalistyczny a język podstawowy – elementy wspólne i różnicujące / 15

Magdalena Łęska, Jolanta Łącka-Badura: Assessing and Developing Business English Teachers’ Managerial Competencies: A Proposal for a Language-Based Model / 27

Agata Borek: CLILiG a nauczanie języka biznesu / 39

II Różne konteksty, różne dziedziny

Aleksandra Szymańska-Tworek, Julia Makowska-Songin: Teaching English to Medical Students: Reflections on Problems and Solutions from the Teacher’s Perspective / 53

Jacek Pradela: Practising Medical English – How to Look for Medical Resources / 81

Joseph Ohimor: Employers Expectations Regarding the Linguistic Competences of New Graduates Entering the Labour Market – A Pilot Survey / 91

Małgorzata Kodura: Challenges Faced by Novice Translators Confronted with Specialised Translation / 107

Desy Masieri: Il lessico del linguaggio dell’ambiente naturale/ 117

III Nowe technologie a dydaktyka języków specjalistycznych

Agnieszka Gadomska: Using the Interactive Whiteboard Technology for Teaching the Principles of Style during Academic Writing Classes / 129

Aleksandra Krawczyk: Technologie informacyjne w nauczaniu języka specjalistycznego – wskazanie źródeł internetowych jako pomocy dydaktycznych /141

Marta Łęcka: Czy język specjalistyczny może żyć w mediach społecznościowych? Od tekstbooka do Facebooka / 149

Noty / 163

 

logotypy