Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Język japoński dla średniozaawan...

Język japoński dla średniozaawansowanych II. Konstrukcje gramatyczne (ebook)

Autor:  

Język japoński dla średniozaawansowanych II. Konstrukcje gramatyczne Ewa Krassowska-Mackiewicz - okładka książki
PdfPDF
Cena:
25,61 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Ewa Krassowska-Mackiewicz – ukończyła japonistykę na Uniwersytecie Warszawskim w 1994 roku. Przez rok była na stypendium na Uniwersytecie w Hiroshimie przyznanym jej przez Japońskie Ministerstwo Edukacji. Od 1997 roku związana jest na stałe z PJATK, gdzie jest pracownikiem Katedry Kultury Japońskiej. Zajmuje się metodologią nauczania języka japońskiego, e-learningiem, kaligrafią i rozmaitymi aspektami kultury japońskiej. Autorka poczytnych książek do nauki języka japońskiego.


Podręcznik ten skierowany jest do wszystkich uczących się języka japońskiego na poziomie średniozaawansowanym, którzy są już gotowi do samodzielnej pracy nad językiem i pogłębiania wiedzy we własnym zakresie. Nowa forma (inna od dotychczasowych książek Wydawnictwa PJATK: Język japoński dla początkujących i Język japoński dla śreniozaawansowanych) jest dostosowana do potrzeb odbiorcy, który poszukuje wyjaśnień coraz bardziej skomplikowanych i zaawansowanych gramatycznie tematów. Choć kolejność prezentowanych zagadnień opiera się na stopniu ich trudności, to uczący się może wybierać tematy dowolnie według potrzeb i traktować podręcznik jako słownik konstrukcji gramatycznych i partykuł.

Spis treści
Wstęp ..............................................................................................................................9
Lekcja 1 Łączenie czasowników z rzeczownikami...........................................................10
Lekcja 2 Łączenie czasowników z przymiotnikami..........................................................13
Lekcja 3 Łączenie czasownikówz innymi czasownikami.................................................16
Lekcja 4 -TA MAMA.................................................................................................................................19
Lekcja 5 -ZU-NI..........................................................................................................................................22
Lekcja 6 -ERU / -RARERU – tryb potencjalny...........................................................................25
Lekcja 7 MIERU / KIKOERU..................................................................................................................28
Lekcja 8 -TAME (-NI) 1)...........................................................................................................................31
Lekcja 9 -TAME (-NI) 2)...........................................................................................................................34
Lekcja 10 -TAI-N DESU-GA…...............................................................................................................37
Lekcja 11 -TAI-TO OMOU........................................................................................................................40
Lekcja 12 -(TA)GATTE IRU.......................................................................................................................43
Lekcja 13 -KA …..........................................................................................................................................46
Lekcja 14 -KA DŌ-KA …..........................................................................................................................49
Lekcja 15 -RO – tryb rozkazujący 1).................................................................................................52
Lekcja 16 -NASAI – tryb rozkazujący 2).........................................................................................55
Lekcja 17 -NA – tryb rozkazujący – negacja...............................................................................58
Lekcja 18 -TE / -NAIDE HOSHII............................................................................................................61
Lekcja 19 -NO-NI – mimo że................................................................................................................64
Lekcja 20 -NO-NI – żeby..........................................................................................................................68
Lekcja 21 -TA TOKORO DA.....................................................................................................................71
Lekcja 22 -TE IRU TOKORO DA.............................................................................................................74
Lekcja 23 -RU TOKORO DA....................................................................................................................77
Lekcja 24 -BAKARI 1).................................................................................................................................80
Lekcja 25 -BAKARI 2).................................................................................................................................83
Lekcja 26 -TARA – tryb warunkowy.................................................................................................87
Lekcja 27 -EBA – tryb warunkowy....................................................................................................93
Lekcja 28 -TO – tryb warunkowy.......................................................................................................97
Lekcja 29 -NARA – tryb warunkowy................................................................................................101
Lekcja 30 -TE-MO / -DE-MO – tryb warunkowy.......................................................................105
Lekcja 31 -DE/-MO/-SHIKA/-KA – liczebnik.................................................................................109
Lekcja 32 -MADE / -MADE-NI...............................................................................................................112
Lekcja 33 -RERU/-RARERU – strona bierna..................................................................................116
Lekcja 34 -SASERU – tryb sprawczy.................................................................................................120
Lekcja 35 -SASETE KUDASAI / ITADAKU........................................................................................123
Lekcja 36 -SASERARERU – tryb bierno-sprawczy....................................................................126
Lekcja 37 -Ō – forma wolitywna........................................................................................................130
Lekcja 38 -(Y)Ō-TO OMOU....................................................................................................................133
Lekcja 39 -(Y)Ō-TO SURU.......................................................................................................................137
Lekcja 40 -SHI...............................................................................................................................................140
Lekcja 41 -YŌ-NI …...................................................................................................................................144
Lekcja 42 (-YŌ-)NI NARU.........................................................................................................................148
Lekcja 43 -YŌ-NI SURU............................................................................................................................152
Lekcja 44 -YŌ DA /-NA /-NI...................................................................................................................155
Lekcja 45 -NAKU NARU...........................................................................................................................158
Lekcja 46 KOTO-NI NARU.......................................................................................................................161
Lekcja 47 KOTO-NI SURU........................................................................................................................164
Lekcja 48 -DEMO........................................................................................................................................167
Lekcja 49 -DARŌ – tryb przypuszczający.....................................................................................170
Lekcja 50 -HAZU-GA NAI........................................................................................................................173
Lekcja 51 -HAZU-DA................................................................................................................................176
Lekcja 52 -DARŌ-TO OMOU.................................................................................................................179
Lekcja 53 -TTE 1).........................................................................................................................................183
Lekcja 54 -TTE 2).........................................................................................................................................186
Lekcja 55 -TE KURU/-TE IKU...................................................................................................................189
Lekcja 56 -NI-MO KAKAWARAZU.......................................................................................................192
Lekcja 57 -IU-MADE-MO NAI................................................................................................................195
Lekcja 58 -TO IU...........................................................................................................................................198
Lekcja 59 -JA NAI?......................................................................................................................................201
Lekcja 60 SEI-DE / OKAGE-DE..............................................................................................................204
Tabela podstawowych czasowników japońskich................................................................................208
Bazy czasowników spółgłoskowych (I grupa).......................................................................................232
Formy nieugrzecznione czasowników.......................................................................................................232
Formy nieugrzecznione przymiotników i konstrukcji rzeczownikowych............................233
Formy ugrzecznione czasowników..............................................................................................................233
Formy ugrzecznione przymiotników i konstrukcji rzeczownikowych...................................234

logotypy