Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2017
Jan Paweł II
Ocena:
   1.0/6  Opinie  (1)
Stron: 472
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Wydawca: Septem

Poznaj człowieka, który zmieniał ludzi i rzeczywistość

Karol Wojtyła, Lolek, ksiądz, biskup, kardynał, w końcu... papież. Urodził się w Wadowicach, w skromnej mieszczańskiej rodzinie. Osiemdziesiąt pięć lat później w jego pogrzebie uczestniczyły głowy państw całego świata, a śmierć opłakiwały dziesiątki narodów. Duchowy ojciec Polaków i milionów ludzi na całym globie. Pielgrzym, reformator, poliglota, pisarz i zapalony narciarz. Wielki myśliciel, niepozbawiony poczucia humoru. Nigdy nie przestanie nas fascynować. Zawsze będziemy odczuwać głód informacji na jego temat.

Jan Paweł II pozostanie w sercach Polaków na zawsze największym i najważniejszym, naszym papieżem. Także w dziejach kościoła to jedna z najwybitniejszych postaci. Nie dziwi zatem ilość publikacji na jego temat. Książka, którą dla Was przygotowaliśmy, tym różni się od podobnych wydawnictw, że stanowi prawdziwą encyklopedię wydarzeń i dat kluczowych dla pokolenia żyjącego w dobie Jana Pawła II. Wszystkie opatrzone zostały szczerymi i obiektywnymi komentarzami oraz analizami tego fascynującego żywota. Spójrzmy, jak świat postrzegał Jego Świątobliwość.

 • Kształtowanie się charakteru Karola Wojtyły -- życie pod okupacją hitlerowską i w dobie komunizmu
 • Niewzruszona opoka wiary -- kult maryjny Jana Pawła II
 • Zamach, cudowne wyzdrowienie i powolne podupadanie na zdrowiu
 • Papież jako prawnik, nauczyciel i sędzia
 • Wielki budowniczy mostów między religiami
 • Wzór do naśladowania dla młodzieży na całym świecie

"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Częstochowa, 18 czerwca 1983

O autorach (15)

Podziękowania od autora (17)

Przedmowa (19)

Wstęp (21)

 • O książce (22)
 • Konwencje zastosowane w książce (23)
 • Czego nie czytać (24)
 • Naiwne założenia (25)
 • Jak podzielona jest książka (25)
  • Część I: Poznajemy Jana Pawła II (25)
  • Część II: Kontynuacja dzieła poprzedników i tradycji Kościoła (26)
  • Część III: Unikalny ślad na instytucji papiestwa (26)
  • Część IV: Wykorzystanie nowinek technologicznych z myślą o przyszłości Kościoła (27)
  • Część V: Dekalogi (27)
  • Część VI: Dodatki (28)
 • Ikony użyte w książce (28)
 • Co dalej (29)

Część I: Poznajemy Jana Pawła II (31)

Rozdział 1: Jan Paweł II - niewzruszona opoka wiary (33)

 • Jak to jest być prekursorem? (35)
  • Pierwszy papież z Polski i pierwszy po 455 latach biskup Rzymu niewywodzący się z Włoch (35)
  • Ostatni papież XX wieku - pierwszy papież nowego milenium (36)
  • Dotrzeć do każdego zakątka ziemi, do przedstawicieli różnych religii, do młodych ludzi, gdziekolwiek się znajdują (37)
 • Papież autorem (39)
  • Autor sztuk scenicznych (40)
  • Poeta (41)
 • Jan Paweł II jako filozof i teolog (42)
  • Zamiłowanie do filologii (43)
  • Tajne studia filozoficzne (44)
 • Kontrowersje wokół "znaku, któremu sprzeciwiać się będą" (45)
 • Wracając do dziedzictwa... (48)
 • Papież ludzi. Jan Paweł Wielki? (50)

Rozdział 2: Poznajemy świat, w jakim żył Jan Paweł II (53)

 • Jak doszło do narodzenia się totalitaryzmu (54)
  • Świadectwo końca epoki wiktoriańskiej po zakończeniu wielkiej wojny (57)
  • Odrzucenie demokracji i liberalizmu (59)
  • Niespełnione postanowienia traktatu wersalskiego (61)
  • Kryzys światowy (63)
 • Na falach kryzysu: komunizm i faszyzm (1920 - 1940) (64)
  • Poznajemy dyktatorów (64)
  • Rozprzestrzenianie się antysemityzmu (68)
 • Wojna totalna: druga wojna światowa (1939 - 1945) (69)
  • Wojna na wielu frontach (70)
  • Użycie bomby atomowej (71)
 • Chłód zimnej wojny (1947 - 1991) (71)
  • Zrzucenie żelaznej kurtyny (72)
  • Narodziny supermocarstw: Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Stanów Zjednoczonych (73)
  • Wyścig kosmiczny (74)
  • Zrzucenie jarzma komunizmu (75)
 • Inne siły kulturalne tamtego okresu (77)

Rozdział 3: Odkrywamy historię człowieka, który zostanie papieżem (79)

 • Skromne korzenie (79)
 • Poradzić sobie z rodzinną tragedią (81)
  • Strata matki (81)
  • Strata brata (82)
  • Śmierć ojca (83)
 • Sukcesy w szkole (83)
 • Uzmysłowienie sobie własnej śmiertelności (84)
  • Kula zamachowca (85)
  • Wybaczyć wrogowi (87)
  • Podupadanie na zdrowiu (88)

Rozdział 4: Kształtowanie się charakteru Karola Wojtyły - wczesne lata (91)

 • Wyrastać w kraju o bogatej kulturze (91)
  • Przejawy tradycjonalizmu i wiary katolickiej (92)
  • Życie obok ludzi wyznania żydowskiego (94)
 • Życie pod okupacją hitlerowską (96)
  • Delegalizacja wyższej edukacji (97)
  • Podziemne przedstawienia teatralne jako sprzeciw wobec okupanta (98)
  • Rozwój duchowości (99)
  • Ciężka praca podczas okupacji (101)
  • Wstąpienie do tajnego seminarium w 1942 roku (102)
 • Uciec przed śmiercią (104)
 • Przetrwać w Polsce rządzonej przez komunistów (105)

Rozdział 5: Kształtowanie się poglądów filozoficznych Karola Wojtyły (109)

 • Wykorzystanie tradycyjnej filozofii do zrozumienia świata (109)
 • Teologia ciała (113)
  • Rozumienie znaczenia ciała w małżeństwie (114)
  • Przyjemność seksualna i teologia ciała (115)
 • W stronę świętych pism: wykorzystanie Biblii (116)

Część II: Kontynuacja dzieła poprzedników i tradycji Kościoła (119)

Rozdział 6: Śladami kariery Jana Pawła II (121)

 • Człowiek Maryi - kult maryjny Jana Pawła II (122)
 • Na narty i w góry z wujkiem Lolkiem (125)
  • Święcenia kapłańskie - 1946 rok (126)
  • Praca z młodzieżą (126)
  • Praca w parafii (128)
 • Karol Wojtyła filozofem (129)
  • Uzyskanie stopni naukowych (129)
  • Wykładowca i członek władz uczelni (130)
 • Karol Wojtyła zostaje Pasterzem (biskupem) (131)
  • Uczestnictwo w Soborze Watykańskim II (132)
  • Reformy w diecezji (135)
 • Awans w hierarchii Kościoła (136)
  • Karol Wojtyła arcybiskupem Krakowa (136)
  • Karol Wojtyła otrzymuje kapelusz kardynalski (136)
  • Wybór nowego papieża - Jan Paweł I (138)
 • W butach Rybaka: Kardynał Wojtyła zostaje papieżem (138)

Rozdział 7: Zrozumieć Sobór Watykański II (143)

 • Czym był Sobór Watykański II? (144)
  • Krótka historia Soboru Watykańskiego II (144)
  • Efekty Soboru Watykańskiego II (148)
 • Przemawianie do ojców soborowych (152)
  • Udział w debacie o źródłach Bożego objawienia (152)
  • Kościół katolicki jako społeczność doskonała i katolicy jako pielgrzymi (153)
  • Zwiększanie odpowiedzialności laikatu (155)
  • Kwestia wolności religijnej (156)
 • Wprowadzenie w życie reform soboru (158)

Rozdział 8: Obrona wartości, nauk i tradycji Kościoła katolickiego (161)

 • Utrwalenie tradycyjnej moralności (162)
  • Jak rozumieć dogmat o nieomylności papieża? (162)
  • Dyskusje na temat rozwodu i anulowania małżeństwa (164)
  • Doradztwo w zakresie sztucznych metod zapobiegania ciąży (169)
  • Uproszczenie spraw seksu i reprodukcji (171)
 • Jan Paweł II w zgodzie z obowiązującą doktryną Kościoła katolickiego (172)
  • Odrzucenie święceń kapłańskich kobiet (173)
  • Rozważania na temat związków małżeńskich księży (175)
 • Zdyscyplinowanie duchowieństwa (176)
  • Potępienie księży angażujących się w politykę (177)
  • Reprymendy dla teologów o odmiennych poglądach (178)
  • Ekskomunika biskupa (180)
 • Reakcja na nowe wyzwania dla wiary (181)
  • Wiara w Boga a transplantacja narządów (181)
  • Kwestia badań zmierzających do wykorzystania komórek macierzystych (182)
  • W obliczu skandalu seksualnego duchowieństwa amerykańskiego (182)

Rozdział 9: Obrona cywilizacji życia przed kulturą śmierci (185)

 • Odrzucenie aborcji (185)
  • Określenie stanowiska (188)
  • Zrozumieć wpływ Jana Pawła II na sprawę aborcji (191)
 • Sprzeciw wobec eutanazji (192)
  • Określenie stanowiska (193)
  • Zrozumieć wpływ Jana Pawła II na kwestię eutanazji (195)
 • Brak uzasadnienia dla kary śmierci (196)
  • Określenie stanowiska (197)
  • Zrozumieć wpływ Jana Pawła II na ograniczenie orzekania kary śmierci (198)
 • Potępienie wojen (199)
  • Określenie stanowiska (199)
  • Zrozumieć wpływ Jana Pawła II na kwestię wojen (203)

Część III: Unikalny ślad na instytucji papiestwa (205)

Rozdział 10: Nadążyć za zmianami - Kościół katolicki w czasach współczesnych (207)

 • Papież jako prawnik, nauczyciel i sędzia (208)
  • Twórca prawa (208)
  • Nauka ludu Bożego (209)
  • Papież jako sędzia (209)
 • Zmiany w Kodeksie prawa kanonicznego (1983) (210)
  • Określenie zmian w prawie kanonicznym (210)
  • Zrozumieć znaczenie nowego Kodeksu prawa kanonicznego (215)
 • Zmiany w Katechizmie Kościoła katolickiego (1992) (216)
  • Określenie zmian w Katechizmie (217)
  • Zrozumieć wpływ (224)
 • Reformy w Kurii Rzymskiej (1984 - 1988) (224)
  • Zmiany (225)
  • Zrozumieć wpływ (225)

Rozdział 11: Zmiany w Kościele: Kościół prawdziwie katolicki (227)

 • Pielgrzymki (227)
 • Kanonizacja świętych z całego świata (229)
 • Rozszerzenie Kolegium Kardynałów (233)

Rozdział 12: Papież budowniczym mostów pomiędzy religiami (235)

 • W stronę milenijnego pojednania: katolicy i Żydzi (236)
  • Ustanowienie stosunków dyplomatycznych z Izraelem (237)
  • Przeszkody na drodze do pojednania (238)
 • W chrześcijańskiej rodzinie: katolicy i protestanci (240)
  • Anglikanie (242)
  • Luteranie (243)
 • Tworzenie atmosfery dialogu katolików z muzułmanami (244)
  • Dialog ze światem muzułmańskim (244)
  • Wizyta w meczecie (246)
 • Wysiłki w celu uleczenia stosunków Wschodu z Zachodem: Kościół rzymskokatolicki i Cerkiew prawosławna (247)
  • Pielgrzymka do Turcji (247)
  • Wykorzystanie upadku komunizmu (249)
  • W imię jedności Kościoła (249)
 • Prośba o wybaczenie grzechów przeszłości (250)

Rozdział 13: Pokonać smoka: pomoc w walce z imperium zła (253)

 • Jan Paweł II i blok komunistyczny (253)
  • Kościół katolicki w Polsce pod rządami komunistów (254)
  • Oczekiwanie na reakcję władz polskich na wieść o wyborze (255)
  • Unikalna wiedza papieża dotycząca systemu (256)
 • Pierwsza wizyta w Polsce (258)
  • Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (259)
  • Kolejne pielgrzymki (261)
 • Wsparcie dla "Solidarności" (263)
  • Poparcie strajkujących z perspektywy Watykanu (263)
  • Wykorzystanie potęgi modlitwy (267)

Rozdział 14: Pontyfikat Jana Pawła II i kanonizacje, których dokonał (269)

 • Dowód wielkiego pontyfikatu (269)
 • Modyfikacja procesu kanonizacji i beatyfikacji (272)
  • Zrozumieć zasady obowiązującego procesu (273)
  • Reformy Jana Pawła II dotyczące procesu kanonizacyjnego (276)
 • Ceremonie beatyfikacyjne i kanonizacyjne na całym świecie (278)

Rozdział 15: Dać młodym nadzieję - Światowe Dni Młodzieży (281)

 • Geneza Światowych Dni Młodzieży. Janie Pawle II - kochamy Cię! (282)
 • Tematy, miejsca i czas Światowych Dni Młodzieży (283)
  • Pierwszy Światowy Dzień Młodzieży, 1984 (284)
  • Drugi Światowy Dzień Młodzieży, 1985 (284)
  • Trzeci Światowy Dzień Młodzieży, 1987 (285)
  • Czwarty Światowy Dzień Młodzieży, 1989 (286)
  • Piąty Światowy Dzień Młodzieży, 1991 (287)
  • Szósty Światowy Dzień Młodzieży, 1993 (289)
  • Siódmy Światowy Dzień Młodzieży, 1995 (293)
  • Ósmy Światowy Dzień Młodzieży, 1997 (294)
  • Dziewiąty Światowy Dzień Młodzieży, 2000 (295)
  • Dziesiąty Światowy Dzień Młodzieży, 2002 (297)
 • Zawierzyć w przyszłość: budowa zaufania młodzieży (299)

Część IV: Wykorzystanie nowinek technologicznych z myślą o przyszłości Kościoła (301)

Rozdział 16: Heroiczne podróże niestrudzonego Papieża-Pielgrzyma (303)

 • Zrozumieć ogrom pracy duszpasterskiej na podstawie pielgrzymek (304)
 • Niektóre kluczowe wizyty (306)
  • W imię ewangelizacji (1979 - 1981) (306)
  • W opozycji przeciw komunizmowi (1981 - 1989) (308)
  • W opozycji do materializmu (1989 - 2004) (310)
 • Pielgrzymka do Ziemi Świętej w Roku Jubileuszowym 2000 (312)

Rozdział 17: Papież medialny (317)

 • Czy mnie słychać? Wykorzystanie dostępnych narzędzi komunikacji (318)
  • Przeczytajcie o tym! Prasa watykańska i Watykańska Służba Informacyjna (318)
  • Relacje z prasą (319)
  • Radio Watykańskie (320)
  • Telewizja Watykan (321)
  • Autor, autor: Jan Paweł II wkracza na nowe obszary (322)
 • Watykan online: powstanie i rozwój papieskiej witryny internetowej (323)

Rozdział 18: W drodze do świętości (327)

 • Santo Subito: szybka ścieżka kanonizacyjna (327)
  • Przetrwać próbę czasu (328)
  • Rezygnacja z pięcioletniego okresu oczekiwania na rozpoczęcie procesu (329)
  • Jan Paweł Wielki (329)
 • Życie pełne cnót heroicznych (331)
  • Uzyskanie tytułu "Sługa Boży" (332)
  • Czy Jan Paweł II może być nazywany "Czcigodnym"? (333)
  • Zeznania świadków (333)
 • Beatyfikacja Jana Pawła II (334)
  • W poszukiwaniu cudu (334)
  • Ocena zgromadzonych dowodów (335)
  • Uzyskanie tytułu "Błogosławiony" (336)
 • Kolejne kroki na drodze do świętości (338)
  • Świadectwo drugiego cudu (338)
  • Uzyskanie tytułu "Święty" (338)

Rozdział 19: O przyszłości papiestwa (341)

 • Kolegium Kardynałów (341)
 • Zrozumieć konklawe: proces wyboru nowego papieża (347)
 • Poznajemy nowego papieża, Benedykta XVI (353)
  • Dzieciństwo (353)
  • Pierwsze doświadczenia rządów nazistów (354)
  • W niemieckiej armii (354)
  • Stan kapłański (355)
  • Awans w hierarchii Kościoła (356)
  • Opinie na temat Benedykta XVI (356)
  • Cele Benedykta XVI (358)
 • Co czeka nas w przyszłości? (359)

Część V: Dekalogi (361)

Rozdział 20: Dziesięć (mniej więcej) powodów, dla których Jana Pawła II powinno się nazywać Papieżem całej ludzkości (363)

 • Łatwo dostrzegalny i dostępny (364)
 • Urodził się zwyczajnym i prostym człowiekiem (365)
 • Był szczery (366)
 • Kochał swoją pracę - i to było widać (367)
 • Odnosił się z szacunkiem (367)
 • Miał odwagę (368)
 • Kochał młodzież (369)
 • Postępował zgodnie ze swoimi naukami (369)
 • Był człowiekiem nadziei (371)

Rozdział 21: Dziesięć zabawnych historii z życia Jana Pawła II (375)

 • Jan Paweł II fanem piłki nożnej (375)
 • Buty rybaka (376)
 • Letnia szkoła Jana Pawła II (376)
 • Z igłą i nićmi dla papieża (377)
 • Papieski basen (378)
 • Papież aktor i aktor grający papieża (378)
 • Papież na zboczu (379)
 • W obcych językach? (379)
 • Na drodze w poszukiwaniu Jezusa (380)
 • Dobrze jest być papieżem (380)

Rozdział 22: Dziesięć najważniejszych dokumentów autorstwa Jana Pawła II (383)

 • Redemptor hominis (1979). O godności ludzkiej i tajemnicy odkupienia win człowieka przez Jezusa Chrystusa (385)
  • Główne zagadnienia encykliki (385)
  • Główne części encykliki (386)
 • Laborem exercens (1981). O duchowym celu i świętości pracy rąk ludzkich (390)
  • Przesłanie encykliki (390)
  • Główne zagadnienia encykliki (391)
 • Familiaris consortio (1981). O zadaniach chrześcijańskiej rodziny w świecie współczesnym (395)
  • Główne zagadnienia encykliki (396)
  • Główne części encykliki (396)
 • Salvifici doloris (1984). O chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia (398)
  • Główne zagadnienia listu apostolskiego (399)
  • Główne części listu apostolskiego (399)
 • Redemptoris mater (1987). O błogosławionej Maryi Dziewicy, matce Odkupiciela (Jezusa Chrystusa) i jej roli w życiu pielgrzymującego Kościoła (402)
  • Główne zagadnienia encykliki (402)
  • Główne części encykliki (403)
 • Ex corde ecclesiae (1990). O naturze, zadaniu i obowiązkach katolickiego uniwersytetu (407)
  • Główne zagadnienia z konstytucji apostolskiej (407)
  • Główne części konstytucji (408)
 • Veritatis splendor (1993). O niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła (410)
  • Główne zagadnienia encykliki (410)
  • Główne części encykliki (411)
 • Evangelium vitae (1995). O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (414)
  • Główne zagadnienia encykliki (414)
  • Główne części encykliki (415)
 • Fides et ratio (1998). O więzi pomiędzy wiarą i rozumem (417)
  • Główne zagadnienia encykliki (417)
  • Główne części encykliki (417)
 • Ecclesia de eucharistia (2003). O Eucharystii w życiu Kościoła (419)
  • Główne zagadnienia encykliki (420)
  • Główne części encykliki (420)

Rozdział 23: Dziesięć godnych uwagi beatyfikacji i kanonizacji dokonanych przez Jana Pawła II (425)

 • Święty ojciec Pio z Pietralciny (426)
 • Święty Josemaría Escrivá (428)
 • Święta Faustyna (431)
 • Święta Teresa Benedykta od Krzyża (434)
 • Święta Katarzyna Drexel (435)
 • Święty Maksymilian Kolbe (435)
 • Święta Róża Filipina Duchesne (437)
 • Błogosławiona Kateri Tekakwitha (438)
 • Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty (439)
 • Święty Juan Diego (441)

Część VI: Dodatki (443)

Dodatek A: Kalendarium Jana Pawła II i czasów mu współczesnych (445)

Dodatek B: Dziennik pielgrzymek Jana Pawła II (451)

Skorowidz (459)

6
(0)
5
(0)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(1)

Liczba ocen: 1

Średnia ocena
czytelników

  


  okladka
    Ocena : 1 

  Książka, w której znajduje się mnóstwo błędów - nie polecam.
  logotypy