Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Sztuka »
Inne pojęcia estetyki

Inne pojęcia estetyki (ebook)

Autor:   Grzegorz Sztabiński

3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Cena:
26,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

O czym jest książka Inne pojęcia estetyki? Tytuł nie pozostawia wątpliwości – jest to książka o innych pojęciach estetyki. Autor próbuje spojrzeć na problemy współczesnej estetyki z punktu widzenia stosowanych w niej pojęć. Jednoznacznie i zdecydowanie deklaruje, że jego książka nie jest jednak słownikiem pojęć, lecz zapisem żywej refleksji nad terminami stosowanymi w estetyce, ich swoistością oraz wciąż dziejącą się historią.

     Fragment recenzji prof. dr hab. Romana Kubickiego

 

Monografia jest dobrym kompendium wiedzy o sztuce i estetyce neoawangardy. Sztabiński przeżył i doświadczył jako artysta i teoretyk wspomnianego czasu i widać to w wielu miejscach książki. Pod tym względem, jako komasacja tych dwóch aspektów jest to monografia wyjątkowa.

    Fragment recenzji Sidey’a Myoo (prof. dr hab. Michał Ostrowicki)

 

 

 

Grzegorz Sztabiński – emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego (filozofia, historia sztuki), profesor zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie kieruje Katedrą Teorii i Historii Sztuki oraz prowadzi Pracownię Kompozycji Intermedialnej na Wydziale Sztuk Wizualnych. Opublikował książki Problemy intelektualizacji sztuki w tendencjach awangardowych (Łódź 1991), Dlaczego geometria? Problemy współczesnej sztuki geometrycznej (Łódź 2004), Inne idee awangardy. Wspólnota, wolność, autorytet (Warszawa 2011). Dla wydawnictwa UNIVERSITAS zredagował wybory pism estetycznych Władysława Strzemińskiego (Kraków 2006) i Tadeusza Pawłowskiego (Kraków 2010). Wydał słownik artystów Imiona własne sztuki łódzkiej. Współczesne malarstwo, grafika, rzeźba i twórczość intermedialna (Łódź 2008). Od 1999 roku jest redaktorem naczelnym rocznika „Art Inquiry. Recherches sur les arts”. 

Jako artysta zajmuje się malarstwem, rysunkiem, sztuką instalacji i sporadycznie sztuką performance; jego prace były pokazywane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych (np. São Paulo Art Biennial, 1979; the International Triennial of Drawing in Wrocław, 1978, 1981, 1988, 1992, 1995; Third International Symposium of Performance Art, Lyon 1981; the Symposium of Systematic and Constructive Art in Madrid, 1989; Język geometrii – półwiecze przemian, MCSW Elektrownia, Radom 2016).  

Wstęp

Część pierwsza

Wolność i etos sztuki

Rozdział 1. Piękno żywe i współczesne

Rozdział 2. Kicz a etos sztuki

Rozdział 3. Postkryzys w sztuce a etos artysty

Rozdział 4. Granice wolności w sztuce współczesnej

Rozdział 5. Dowolność i konieczność w krytyce artystycznej

Część druga

Historyczność a sztuka

Rozdział 1. Historia a teraźniejszość w sztuce

Rozdział 2. Aktualność i ponadczasowość jako alergie artystyczne

Rozdział 3. Dyskurs historycystyczny a sztuka współczesna

Rozdział 4. Historia jako obietnica

Rozdział 5. Historyczne i horyzontalne pojmowanie sztuki: artysta jako sprawozdawca

Część trzecia

Konwergencja, partycypacja a problem tożsamości w sztuce

Rozdział 1. Kultura konwergencji a tożsamość dzieła sztuki

Rozdział 2. Partycypacja a estetyka

Rozdział 3. Tożsamość awangardowa

Część czwarta

Sztuka. autonomia, teoria, widmo

Rozdział 1. Czemu służy autonomia sztuki?

Rozdział 2. Sztuka jako teoria w koncepcjach awangardy

Rozdział 3. Sztuka jako język bezpośredni

Rozdział 4. Sztuka jako widmo

Rozdział 5. Dlaczego jest nam potrzebny termin „sztuka”?

logotypy