Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Hiszpański dla bystrzaków. Pozio...

Hiszpański dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany

Autor:   Gail Stein

Ocena:
   3.5/6  Opinie  (2)
Stron: 360
Ksiazka drukowana Druk oprawa miękka 3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Wydawca: Dla bystrzaków
Wydawca: Dla bystrzaków
Cena:
39,90 zł
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 7,98 zł
31,92 zł 39,90 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Druk
Książka drukowana
39,90 zł
eBook
Pdf ePub Mobi
31,92 zł
39,90 zł
(-20%)

Dowiedz się, jak:

 • sprawdzić swoją umiejętność pisania dzięki ćwiczeniom i praktycznym lekcjom,
 • rozpoznawać zasadnicze różnice między językiem hiszpańskim a językiem polskim,
 • opanować sztukę efektywnej komunikacji zarówno w podróży, jak i w biznesie.

Z lekkością pisz i mów po hiszpańsku!

Chciałbyś popracować nad umiejętnością pisania w języku hiszpańskim? Ten przyjazny dla użytkownika podręcznik zawiera wiele praktycznych przykładów i przydatnych ćwiczeń, dzięki którym odkryjesz mowę rodowitych Hiszpanów. Będziesz miał okazję poznać nowe słownictwo, liczebniki i czasy, dzięki którym bardzo szybko opanujesz hiszpański styl i zaczniesz sprawnie pisać w tym języku. Ponadto znajdziesz tu wiele tabel, które wyjaśnią Ci koniugację hiszpańskich czasowników każdego typu, jak również słownik dwujęzyczny hiszpańsko-polski i polsko-hiszpański!

W książce:

 • przystępne objaśnienia zagadnień gramatycznych,
 • informacje przedstawione krok po kroku,
 • ikonki i inne pomoce w poruszaniu się po książce,
 • poręczne „ściągi”,
 • „dekalogi”,
 • szczyptę humoru i dobrą zabawę.

Gail Stein uczyła języków obcych przez ponad 30 lat. Jest autorką takich książek, jak CliffsStudySolver Spanish I i Spanish II oraz Webster’s New World Spanish Grammar Handbook.

O autorce (13)

Podziękowania od autorki (15)

Wstęp (17)

 • O książce (17)
 • Konwencje zastosowane w książce (18)
 • Naiwne założenia (19)
 • Jak podzielona jest ta książka (19)
  • Część I: Przegląd podstawowych informacji (19)
  • Część II: Tu i teraz, czyli czas teraźniejszy (20)
  • Część III: Piszemy w sposób jasny i konkretny (20)
  • Część IV: To, co było, i to, co będzie, czyli czasy przeszłe i przyszłe (20)
  • Część V: Dekalogi (20)
  • Dodatki (20)
 • Ikony użyte w książce (21)
 • Co dalej (21)

CZĘŚĆ I: PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH INFORMACJI (23)

Rozdział 1: Liczebniki w życiu codziennym (25)

 • Liczebniki (25)
  • Liczebniki główne (26)
  • Liczebniki porządkowe (29)
 • Tworzymy daty (32)
  • Dni tygodnia (32)
  • Miesiące (33)
  • Zapisywanie dat (34)
 • Podajemy czas (36)
 • Klucz odpowiedzi (39)

Rozdział 2: Wybieramy odpowiednią część mowy (41)

 • Identyfikujemy i stosujemy różne części mowy (41)
  • Rzeczowniki (42)
  • Zaimki (43)
  • Czasowniki (44)
  • Przymiotniki (45)
  • Przysłówki (46)
 • Korzystamy ze słownika dwujęzycznego (47)
 • Klucz odpowiedzi (50)

CZĘŚĆ II: TU I TERAZ, CZYLI CZAS TERAŹNIEJSZY (53)

Rozdział 3: Odkrywamy tajemnice rodzaju (55)

 • Związek rodzaju z rodzajnikiem określonym (55)
  • Formy rodzajników określonych (56)
  • Zastosowanie rodzajników określonych (56)
  • Pomijanie rodzajników określonych (58)
  • Łączenie rodzajnika określonego z przyimkiem (58)
  • Nijakie lo (58)
 • Związek rodzaju z rodzajnikiem nieokreślonym (59)
  • Formy rodzajników nieokreślonych (59)
  • Pomijanie rodzajników nieokreślonych (59)
 • Przymiotniki i zaimki wskazujące (61)
  • Przymiotniki wskazujące (61)
  • Zaimki wskazujące (62)
 • Rodzaj męski i rodzaj żeński rzeczowników w liczbie pojedynczej (64)
  • Rzeczowniki "na opak" (64)
  • Jedna forma dla obu rodzajów (65)
  • Różne znaczenia w zależności od rodzaju (65)
  • Wyjątki (66)
 • Liczba mnoga rzeczowników (67)
 • To moje! Określanie przynależności (69)
  • Przyimek de (69)
  • Przymiotniki dzierżawcze (70)
  • Zaimki dzierżawcze (71)
 • Klucz odpowiedzi (73)

Rozdział 4: Piszemy w czasie teraźniejszym (77)

 • Zaimki podmiotowe (77)
  • Zaimki podmiotowe w praktyce (78)
  • Pomijanie zaimków podmiotowych (80)
 • Pisanie (i mówienie) w czasie teraźniejszym trybu oznajmującego (81)
  • Czasowniki regularne (81)
  • Czasowniki ze zmianami w pisowni (84)
  • Czasowniki ze zmianami w temacie (85)
  • Czasowniki ze zmianami zarówno w pisowni, jak i w temacie (88)
  • Czasowniki nieregularne (89)
  • Zwroty z czasownikami nieregularnymi (93)
 • Klucz odpowiedzi (96)

Rozdział 5: Uzyskiwanie odpowiedzi na poprawnie zadane pytania (99)

 • Zadawanie pytań w języku hiszpańskim (99)
  • Pytania ogólne, czyli odpowiedzi "tak" lub "nie" (100)
  • Pytania szczegółowe, czyli uzyskiwanie informacji (101)
 • Odpowiedzi "tak" lub "nie" w języku hiszpańskim (106)
  • Odpowiadamy "tak" (106)
  • Odpowiadamy "nie" (106)
  • Udzielanie bardziej szczegółowych odpowiedzi (110)
 • Klucz odpowiedzi (113)

Rozdział 6: Wyrażanie czynności wykonywanej w danej chwili (115)

 • Gerundio, czyli dodając -ąc lub -ący (115)
 • Tworzenie gerundio dla czasowników regularnych (116)
 • Tworzenie gerundio dla czasowników ze zmianami w temacie i czasowników nieregularnych (117)
 • Wyrażanie czynności trwającej (118)
  • Czasownik estar (119)
  • Inne czasowniki (120)
 • Klucz odpowiedzi (123)

Rozdział 7: Wyrażanie siebie poprzez tryb łączący (125)

 • Tworzenie form czasu teraźniejszego trybu łączącego (126)
  • Czasowniki regularne (126)
  • Czasowniki nieregularne w pierwszej osobie liczby pojedynczej (127)
  • Czasowniki ze zmianami w pisowni (129)
  • Czasowniki ze zmianami w temacie (130)
  • Czasowniki ze zmianami w pisowni i w temacie (131)
  • Czasowniki nieregularne (132)
 • Zastosowanie trybu łączącego (134)
  • Po konstrukcjach bezosobowych (135)
  • Po czasownikach wyrażających życzenia, emocje, potrzeby, rozkazy i wątpliwości (138)
  • Po przymiotnikach wyrażających uczucia i wrażenia (140)
  • W zdaniach względnych (141)
 • Klucz odpowiedzi (143)

CZĘŚĆ III: PISZEMY W SPOSÓB JASNY I KONKRETNY (147)

Rozdział 8: Kolorowanie zdań przymiotnikami i przysłówkami (149)

 • Opisywanie osób i przedmiotów za pomocą przymiotników (149)
  • Związek zgody między przymiotnikiem a rzeczownikiem lub zaimkiem (150)
  • Miejsce przymiotnika w zdaniu (155)
  • Formy skrócone przymiotników (156)
 • Opisywanie czasowników za pomocą przysłówków (158)
  • Tworzenie przysłówków od przymiotników (158)
  • Wyrażenia przyimkowe (con + rzeczownik) (159)
  • Przysłówki pierwotne i wyrażenia przysłówkowe (159)
  • Miejsce przysłówka w zdaniu (162)
 • Porównania: bardziej, mniej, tak samo (162)
  • Zdania porównawcze: stopień równy przymiotników i przysłówków (162)
  • Zdania porównawcze: stopień wyższy przymiotników i przysłówków (163)
  • Zdania porównawcze: stopień najwyższy przymiotników i przysłówków (163)
  • Przymiotniki nieregularne w stopniu wyższym i najwyższym (164)
  • Stopień najwyższy bezwzględny ? absolutnie naj! (166)
 • Klucz odpowiedzi (168)

Rozdział 9: Wedle rozkazu! (171)

 • Tryb rozkazujący (171)
 • Formułowanie poleceń w sposób formalny (172)
  • Czasowniki regularne (173)
  • Czasowniki częściowo i całkowicie nieregularne (174)
 • Formułowanie poleceń w sposób nieformalny (177)
  • Polecenia dla drugiej osoby liczby pojedynczej (tú) (178)
  • Polecenia dla drugiej osoby liczby mnogiej (vosotros) (183)
 • Klucz odpowiedzi (189)

Rozdział 10: Krótko i na temat: zaimki dopełnienia (193)

 • Stosowanie zaimków dopełnienia bliższego (194)
  • Zaimki dopełnienia bliższego (194)
  • Bliższe spotkanie z przyimkiem a (195)
 • Stosowanie zaimków dopełnienia dalszego (197)
 • Dopełnienie bliższe czy dalsze? (198)
  • Czasowniki wymagające dopełnienia bliższego (199)
  • Czasowniki wymagające dopełnienia dalszego (199)
 • Miejsce zaimków dopełnienia bliższego i dalszego w zdaniu (200)
 • Podwójne dopełnienie ? podwójny obowiązek (202)
 • Gustar i inne czasowniki tego typu (204)
 • Klucz odpowiedzi (207)

Rozdział 11: Czasowniki i zaimki zwrotne (209)

 • Stosowanie czasowników zwrotnych ? czynności zwrotne (209)
 • Stosowanie czasowników zwrotnych ? czynności wzajemne (212)
 • Zmiana znaczenia przy użyciu zwrotnej formy czasownika (213)
 • Stosowanie zaimków zwrotnych (215)
 • Miejsce zaimka zwrotnego (217)
 • Klucz odpowiedzi (220)

Rozdział 12: Spotkanie z przyimkami (223)

 • Często używane przyimki (223)
 • Stosowanie przyimków (225)
  • A (225)
  • Con (226)
  • De (226)
  • En (226)
  • Hasta (227)
  • Para (227)
  • Por (227)
 • Stosowanie przyimków z bezokolicznikami (228)
  • Czasowniki wymagające przyimka a (229)
  • Czasowniki wymagające przyimka de (230)
  • Czasowniki wymagające przyimka en (230)
  • Czasowniki wymagające przyimka con (231)
  • Czasowniki, które nie wymagają żadnego przyimka (231)
 • Stosowanie zaimków przyimkowych (233)
 • Klucz odpowiedzi (236)

CZĘŚĆ IV: TO, CO BYŁO, I TO, CO BĘDZIE, CZYLI CZASY PRZESZŁE I PRZYSZŁE (239)

Rozdział 13: Zostaw przeszłość za sobą (241)

 • Tworzenie form czasu przeszłego dokonanego prostego (241)
  • Czasowniki regularne (242)
  • Czasowniki ze zmianami w pisowni (243)
  • Czasowniki ze zmianami w temacie (245)
  • Czasowniki nieregularne (247)
 • Stosowanie czasu przeszłego dokonanego prostego (251)
 • Klucz odpowiedzi (254)

Rozdział 14: Spoglądając w przeszłość bez końca (257)

 • Tworzenie form czasu przeszłego niedokonanego (258)
  • Czasowniki regularne (258)
  • Czasowniki nieregularne (259)
 • Stosowanie czasu przeszłego niedokonanego (260)
 • Czas przeszły dokonany a czas przeszły niedokonany (262)
  • Określenia czasu charakterystyczne dla czasu przeszłego dokonanego prostego (263)
  • Określenia czasu charakterystyczne dla czasu przeszłego niedokonanego (264)
 • Klucz odpowiedzi (268)

Rozdział 15: Spójrz w przyszłość (273)

 • Wyrażanie przyszłości (273)
  • Wyrażanie przyszłości za pomocą czasu teraźniejszego (274)
  • Wyrażanie przyszłości za pomocą konstrukcji ir a + bezokolicznik (274)
  • Czasowniki regularne w czasie przyszłym prostym (275)
  • Czasowniki nieregularne w czasie przyszłym prostym (276)
 • Stosowanie czasu przyszłego: przewidywania i przypuszczenia (278)
 • Klucz odpowiedzi (281)

CZĘŚĆ V: DEKALOGI (283)

Rozdział 16: Najczęściej popełniane błędy podczas pisania po hiszpańsku (285)

 • Mylenie rodzaju (286)
 • Tłumaczenie słowo w słowo (286)
 • Pomijanie "osobowego" a (287)
 • Stosowanie rodzajnika nieokreślonego przed rzeczownikiem oznaczającym zawód (287)
 • Następstwo czasów w czasie przeszłym (287)
 • Mylenie dopełnienia bliższego z dopełnieniem dalszym (288)
 • Błędne stosowanie czasownika gustar i innych czasowników tego typu (289)
 • Nieznajomość związków frazeologicznych z czasownikiem tener (290)
 • Mylenie czasów przeszłych (czas przeszły dokonany prosty i czas przeszły niedokonany) (290)
 • Bagatelizowanie trybu łączącego (291)

Rozdział 17: Dziesięć sposobów na lepsze pisanie w języku hiszpańskim (293)

 • Pisz pełnymi zdaniami (293)
 • Stosuj poprawną interpunkcję (294)
 • Unikaj języka potocznego (295)
 • Nie przyjmuj błędnych założeń (295)
 • Pamiętaj o zgodności podmiotu z orzeczeniem (296)
 • Wybór odpowiedniego trybu i czasu (296)
 • Stosuj właściwe przyimki (297)
 • Używaj odpowiednich zaimków (297)
 • Poszukaj pomocy w internecie (297)
 • Sprawdzaj swoje prace (298)

Rozdział 18: Dziesięć par czasowników (299)

 • Ser i estar (299)
 • Saber i conocer (300)
 • Tomar i coger (301)
 • Deber i tener que (301)
 • Jugar i tocar (301)
 • Ponerse i suponer (302)
 • Decir i hablar (302)
 • Ir i venir (302)
 • Llegar i venir (302)
 • Llevar i traer (303)

DODATKI (305)

Dodatek A: Tabele koniugacyjne (307)

 • Czasowniki regularne (307)
  • Czasowniki -ar (307)
  • Czasowniki -er (308)
  • Czasowniki -ir (308)
 • Czasowniki ze zmianami w temacie (309)
  • Czasowniki -ar (309)
  • Czasowniki -er (309)
  • Czasowniki -ir (310)
  • Czasowniki -uir (z wyjątkiem -guir) (311)
  • Czasowniki -eer (311)
  • Czasowniki -iar (311)
  • Czasowniki -uar (312)
 • Czasowniki ze zmianami w pisowni (312)
  • Czasowniki -car (312)
  • Czasowniki -gar (312)
  • Czasowniki -zar (313)
  • Czasowniki spółgłoska + -cer/-cir (313)
  • Czasowniki -ger/-gir (313)
  • Czasowniki -uir (314)
 • Czasowniki nieregularne (314)

Dodatek B: Słownik polsko-hiszpański (319)

Dodatek C: Słownik hiszpańsko-polski (329)

Skorowidz (351)

Najczęściej kupowane razem ebooki:

Hiszpański dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany plus Rozmówki niemieckie dla bystrzaków plus Rozmówki rosyjskie dla bystrzaków
Cena zestawu: 67,73 zł 79,70 zł
Oszczędzasz: 11,97 zł ( 15% )
Dodaj do koszyka
check Hiszpański dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany
6
(1)
5
(0)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(1)

Liczba ocen: 2

Średnia ocena
czytelników

  


  okladka
    Ocena : 6 
  2018-12-21

  oceniona przez: Olga Miarowska - tłumacz, 2018-12-21

  W odniesieniu do komentarza Pani Moniki Wierzbickiej: jest Pani w absolutnym błędzie - określenie czasu preterito perfecto simple jest zamiennie używane z określeniem preterito indefinido - jest to jeden czas o dwóch zamiennie używanych nazwach - proszę poszerzyć swoją wiedzę choćby wpisując to w google. Warto się zapoznać przed publicznym wyrażaiem opinii nieopartej na faktach. (El pretérito perfecto simple también llamado pretérito absoluto, pretérito indefinido...). Pozdrawiam serdecznie.
    Ocena : 1 
  2017-10-20

  oceniona przez: Monika Wierzbicka, Marketingowiec 2017-10-20

  Pozycję tę zakupiłam skuszona opisem na stronie księgarni, przeglądałam ją także w jednej z księgarni i to wtedy właśnie postanowiłam zakupić. Hiszpańskiego uczę się już jakiś czas, ale nadal potrzebuję wsparcia gramatycznego. Z początku padło na czasy przeszłe, które właśnie przerabiam na kursie. Bystrzakiem może nie jestem, ale czy trzeba nim być, by w książce o poziomie znajomości języka średnio zaawansowanym nie zauważyć, że autorka lub tłumaczka popełniły błąd w tłumaczeniu czasu przeszłego?? Uważam ten błąd za dalece kardynalny i nie chce mi się wierzyć, że w tej książce się znalazł. Nie ukrywam, że poczułam się oszukana i okradziona przez Wydawnictwo. Powyżej nawiązuję do Rozdziału 13, strony 241, na której pogrubioną czcionką jest napisane, że omawiany czas jest czasem preterito perfecto simple, podczas gdy jest to czas preterito indefinido. Książka ma już odgięty grzbiet, więc nie przyjmą zwrotu w księgarni, niemniej jednak to właśnie zwrotu pieniędzy bym oczekiwała. Nie mam zaufania do pozycji, która na etapie czasów wprowadza czytelnika w błąd. A przecież są w niej także zagadnienia, które będą dla mnie nowe, i wolałabym uniknąć uczenia się błędnych konstrukcji. Monika Wierzbicka
  logotypy