Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Sztuka »
Historia filozofii muzułmańskiej

Historia filozofii muzułmańskiej (ebook)

Autor:   Henry Corbin

2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 7,92 zł
36,08 zł 44,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Henry Corbin (zm. 1978), wybitny arabista i iranista, doskonały znawca islamu, jako pierwszy badacz uwzględnił w swojej pracy nie tylko znaną już sunnicką falsafę, czyli filozofię muzułmańską powstałą pod wpływem myśli greckiej, lecz także filozofię szyicką i prądów wywodzących się z szyizmu. Czytelnik znajdzie tu przegląd najważniejszych nurtów filozofii muzułmańskiej: falsafy, filozofii szyickiej i isma’ilickiej, filozofii przyrody, filozofii mistycznej z okresu przed Ibn Ruszdem (Awerroesem) oraz po jego śmierci (1198) aż do XX wieku -tu Autor koncentruje się przede wszystkim na szyizmie.
Corbin omawia kolejno sylwetki czołowych twórców i ich najważniejsze dzieła. Wspomina źródła inspiracji myślicieli muzułmańskich oraz wpływ, jaki wywarli oni na filozofię łacińskiej Europy. Historia filozofii muzułmańskiej pozostaje jednym z najlepszych opracowań w tej dziedzinie.

Warszawa 2009, wydanie II poprawione

 • Część pierwsza
  • OD POCZĄTKÓW DO ŚMIERCI IBN RUSZDA (595-1198)
   • Uwagi wstępne
  • I Źródła refleksji teozoficznej w islamie
   • 1. Egzegeza duchowa Koranu
   • 2. Tłumaczenia
  • II Szyizm i filozofia profetyczna
   • Uwagi wstępne
   • A. Szyizm imamicki
    • 1. Okresy i źródła
    • 2. Ezoteryzm
    • 3. Profetologia
    • 4. Imamologia
    • 5. Gnozeologia
    • 6. Hierohistoria i metahistoria
    • 7. Ukryty imam i eschatologia
   • B. Ismailizm
    • Okresy i źródła. Wczesny ismailizm
    • I. Ismailizm fatymidzki
     • 1. Dialektyka tauhidu
     • 2. Dramat w niebie i narodziny czasu
     • 3. Czas cykliczny: hierohistoria i hierarchie
     • 4. Imamologia i eschatologia
    • II. Reformowany ismailizm Alamutu
     • 1. Okresy i źródła
     • 2. Pojęcie imama
     • 3. Imamologia i filozofia Zmartwychwstania
     • 4. Ismailizm i sufizm
  • III Sunnicki kalam
   • A. Mutazylici
    • 1. Początki
    • 2. Doktryna
   • B. Abu al-Hasan al-Aszari
    • 1. Życie i dzieła Al-Aszariego
    • 2. Doktryna Al-Aszariego
   • C. Aszaryzm
    • 1. Zmienne koleje szkoły aszaryckiej
    • 2. Atomizm
    • 3. Rozum i wiara
  • IV Filozofia i nauki naturalne
   • 1. Hermetyzm
   • 2. Dżabir Ibn Hajjan i alchemia
   • 3. Encyklopedia Ichwan as-Safa
   • 4. Razes (Ar-Razi), lekarz i filozof
   • 5. Filozofia języka
   • 6. Al-Biruni
   • 7. Al-Chuwarizmi
   • 8. Ibn al-Hajsam
   • 9. Szah Mardan ar-Razi
  • V Filozofowie hellenizujący
   • Uwagi wstępne
   • 1. Al-Kindi i jego uczniowie
   • 2. Al-Farabi
   • 3. Abu al-Hasan al-Amiri
   • 4. Awicenna i jego następcy
   • 5. Miskawajh. Ibn Fatik. Ibn Hindu
   • 6. Abu al-Barakat al-Baghdadi
   • 7. Abu Hamid al-Ghazali i krytyka filozofii
  • VI Sufizm
   • Uwagi wstępne
   • 1. Abu Jazid al-Bistami
   • 2. Dżunajd
   • 3. Hakim at-Tirmizi
   • 4. Al-Halladż
   • 5. Ahmad al-Ghazali i czysta miłość
  • VII As-Suhrawardi i filozofia światła
   • 1. Wskrzeszenie mądrości dawnej Persji
   • 2. Wschód świateł (iszrak)
   • 3. Hierarchia wszechświatów
   • 4. Wygnanie zachodnie
   • 5. Iszrakijjun
  • VIII Andaluzja
   • 1. Ibn Masarra i szkoła z Almerii
   • 2. Ibn Hazm z Kordoby
   • 3. Ibn Badżdża (Awempace) z Saragossy
   • 4. Ibn as-Sid z Badajoz
   • 5. Ibn Tufajl z Kadyksu
   • 6. Ibn Ruszd i awerroizm
   • 7. Stadium przejściowe
 • Część druga
  • OD ŚMIERCI IBN RUSZDA DO NASZYCH CZASÓW
   • Rzut oka na całość
  • I Myśl sunnicka
   • A. Filozofowie
    • 1. Al-Abhari
    • 2. Ibn Sabin
    • 3. Katibi al-Kazwini
    • 4. Raszid ad-Din Fazl Allah
    • 5. Kutb ad-Din ar-Razi
   • B. Teologowie kalamu
    • 1. Fachr ad-Din ar-Razi
    • 2. Al-Idżi
    • 3. At-Taftazani
    • 4. Al-Dżurdżani (Gorgani)
   • C. Przeciwnicy filozofów
    • 1. Ibn Tajmijja i jego uczniowie
   • D. Encyklopedyści
    • 1. Zakarijja al-Kazwini
    • 2. Szams ad-Din Muhammad al-Amuli
    • 3. Ibn Chaldun
  • II Metafizyka sufizmu
   • 1. Ruzbihan al-Bakli asz-Szirazi
   • 2. Attar z Niszapuru
   • 3. Umar as-Suhrawardi
   • 4. Ibn al-Arabi i jego szkoła
   • 5. Nadżm ad-Din Kubra i jego szkoła
   • 6. As-Simnani
   • 7. Ali Hamadani
   • 8. Dżalal ad-Din Rumi i maulawijja
   • 9. Mahmud Szabistari i Szams ad-Din Lahidżi
   • 10. Abd al-Karim al-Dżili (Gili)
   • 11. Nimat Allah Wali Kirmani (Kermani)
   • 12. Hurufici i bektaszyci
   • 13. Dżami
   • 14. Hosajn Kaszefi (Husajn al-Kaszafi)
   • 15. Abd al-Ghani an-Nabulusi
   • 16. Nur Ali-Szah i odnowienie sufizmu pod koniec XVIII wieku
   • 17. Zahabijja
  • III Myśl szyicka
   • 1. Nasir ad-Din at-Tusi i kalam szyicki
   • 2. Ismailici
   • 3. Nurt iszraki
   • 4. Szyizm i alchemia: Al-Dżaldaki (Al-Dżildaki)
   • 6. Sadr ad-Din ad-Dasztaki i szkoła z Szirazu
   • 7. Mir Damad i szkoła z Isfahanu
   • 8. Mir Fendereski i jego uczniowie
   • 9. Mulla Sadra Szirazi i jego uczniowie
   • 10. Radżab Ali Tabrizi i jego uczniowie
   • 11. Kazi Said Kummi (Kumi)
   • 12. Od szkoły z Isfahanu do szkoły z Teheranu
   • 13. Szajch Ahmad al-Ahsai i szkoła szajchicka w Kirmanie
   • 14. Dżafar Kaszfi
   • 15. Szkoły z Chorasanu
    • Perspektywa
 • Bibliografia
  • Część pierwsza
   • I, 1.
   • I, 2.
   • II, A.
   • II, B1.
   • II, B2.
   • III, A.
   • III, B.
   • IV.
   • IV, 1.
   • IV, 2.
   • IV, 3.
   • IV, 4.
   • IV, 5.
   • IV, 6.
   • IV, 7.
   • IV, 8.
   • V.
   • V, 1.
   • V, 2.
   • V, 3.
   • V, 4.
   • V, 5.
   • V, 6.
   • V, 7.
   • VI.
   • VII.
   • VIII, 1.
   • VIII, 2.
   • VIII, 3.
   • VIII, 4.
   • VIII, 5.
   • VIII, 6.
  • Część druga
   • I.
   • II, 1.
   • II, 2.
   • II, 3.
   • II, 4.
   • II, 5.
   • II, 6.
   • II, 7.
   • II, 8.
   • II, 9.
   • II, 10.
   • II, 11.
   • II, 13.
   • II, 16.
   • III.
logotypy