Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2021
Sztuka »
Geoliteratura. Przewodnik, bedek...

Geoliteratura. Przewodnik, bedeker, poradnik (ebook)

Autorzy:   ,

3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 8,72 zł
16,28 zł 25,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Miejsce przewodnika wśród dzisiejszych gatunków piśmiennictwa uświadamia nam zakres zmian w kulturze współczesnej. Z gatunku peryferyjnego staje się on gatunkiem centralnym. W coraz większym stopniu jest nie tylko nośnikiem treści poznawczych i użytkowych, ale bywa także swoistym instruktażem przeżywania przestrzeni – miasta i natury. Ale równocześnie obserwujemy proces dostosowania literatury do jej „przewodnikowego” rozumienia. Powieści stają się źródłem scenariuszy wędrówek po mieście. Współbieżne z tym są procesy przystosowania pisarzy do roli przewodników i profilowanie przez nich swojej twórczości w taki sposób, by mieściła się we współczesnych ramach dyskursywnych. W coraz większym stopniu współczesne poradniki nie są dziełem naukowców czy dziennikarzy, lecz „amatorów” i pasjonatów. Nie mniej zajmujące są zagadnienia narodowe i etniczne w przewodnikach. A zatem w badaniach narracji przewodnikowych istotne jest, jak my widzimy innych oraz jak inni nas postrzegają.

Ze wstępu

 

 

"Geoliteratura z pewnością okaże się kolejną ważną książką z nurtu badań związanych z rozwojem Nowego Regionalizmu. Teksty zamieszczone w tym zbiorze – jak to zwykle bywa w takich przypadkach – różni bardzo wiele, jednak łączy rzetelny namysł nad określoną w tytule, rozlegle ujmowaną problematyką. Podjęcie badań nad społeczną rolą, wspólnotową perspektywą i obieraną jednostkowo poetyką dzieł, które można przyporządkować genologicznie do zbioru przewodników (bedekerów, „spacerowników”) umożliwia rozpoznanie dużo szerzej zakrojonych zagadnień, takich jak: tożsamość lokalna, kresowość, pogranicze kulturowe, obcość/swojskość. Pozwala nadto charakteryzować współczesne sposoby pojmowania i użytkowania samego pojęcia regionalizmu oraz sprawdzać użyteczność wypracowanych w jego ramach narzędzi analitycznych i interpretacyjnych".

Z recenzji dr hab. Agnieszki Czyżak, prof. UAM

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Wstęp Przewodnik, bedeker, poradnik i geoliteratura
 • CZĘŚĆ I TEORIE I HISTORIE
  • Pisarz jako przewodnik duchowy
  • Literatura a przewodniki. Trans-akcje
  • Bedeker i spacerownik dwa modele lokalnego chronotopu
  • Spisz perypetie polonizowania w narracjach przewodnikowych
  • Filolog w podróży. O literaturoznawstwie, literaturze i tekstach kultury jako naukowych przewodnikach
  • Bóg pogranicza. Flins w literaturze historycznej, podróżniczej i krajoznawczej XIX i XX wieku
  • Przewodnik po puszczy (dwa) przykłady z Polski północno-wschodniej
  • Literatura jako bedeker w aspekcie ideologiczno-propagandowym powojenny polski reportaż literacki o Ziemiach Odzyskanych
 • CZĘŚĆ II POETYKI PRZEWODNIKA
  • Edukacja, zabawa i mit, czyli bedekery jako narzędzia praktykowania miejsca (na przykładzie doświadczeń olsztyńskich)
  • Polityka i turystyka. Przewodnik Zachodnie kresy Rzeczpospolitej Bogusława Wojciecha Różyckiego
  • Szczecin, literatura i przewodniki (w latach 60. XX wieku)
  • Po dwu stronach nieistniejącej granicy. O przewodnikach turystycznych po Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim
  • Poszukiwane centrum. Przyczynki do alternatywnego przewodnika po Katowicach w utworach Filipa Springera
  • Kolaż Helmuta Heintela jako przewodnik po nadwarciańskim Landsbergu
  • Śladami Polakożercy. Polski przewodnik o Pomorzu dla niemieckich turystów?
  • Polesie Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego jako przewodnik realizujący idee regionalizmu europejskiego
  • Przewodniki i bedekery kaszubskie. Pomiędzy ideologią a krajoznawstwem
 • CZĘŚĆ III POWIEŚĆ / OPOWIADANIE /ESEJ JAKO PRZEWODNIK
  • Mapa lektury i lektura mapy. Szczecin w prozie Artura Daniela Liskowackiego
  • Z Ignacym Karpowiczem przez świat o napięciu między mapą i słownikiem
  • Powieści o Warmii i Mazurach jako literackie bedekery
  • Narratorka prozy Marii Sidorskiej-Ryczkowskiej jako przewodniczka po modelowym miasteczku
  • Retoryka wiosłowania. Esej Marka Bieńczyka o Inflantach
  • Ile Afryki w Afryce? Krótki przewodnik po Awanturach afrykańskich Józefa Gawłowicza
logotypy