Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Filozofia religii

Filozofia religii (ebook)

Autor:   Ks. Piotr Moskal

2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Wydawca: Bernardinum

Książka powstała z racji dydaktycznych jako propozycja podręcznika do wykładu z filozofii religii. Filozofia religii, jaką autor w tej książce proponuje, jest propozycją autorską, wyrosłą na gruncie tradycji tomistycznej.

 • ZAGADNIENIA WSTĘPNE
 • Rozdział 1
 • Świat filozofii religii
  • § 1. Próba typologii nauk o religii
  • § 2. Z dziejów filozofii religii
 • Rozdział 2
 • Koncepcja filozofii religii
  • § 1. Świat religii
  • § 2. Z dziejów terminu religia
  • § 3. Problem definicji religii
  • § 4. Przedmiot filozofii religii
  • § 5. Cel i metoda filozofii religii
 • CZĘŚĆ I
 • METAFIZYKA RELIGII
  • Rozdział 1
  • Podstawowe aspekty religii
   • § 1. Istota religii
   • § 2. Religia w kontekście osobowego życia człowieka
   • § 3. Religia w kontekście kultury
   • § 4. Społeczno-dziejowe aspekty religii
   • § 5. Religia i polityka
  • Rozdział 2
  • Przedmiotowe racje religii
   • § 1. Pełniejsze sformułowania filozoficznego uzasadnienia prawdziwości tezy teistycznej
   • § 2. Krótkie sformułowania filozoficznego uzasadnienia prawdziwości tezy teistycznej
   • § 3. Konfirmacja tezy teistycznej
   • § 4. Metafizyczne określenie natury Boga
   • § 5. Metafizyczne określenie relacji światBóg
  • Rozdział 3
  • Podmiotowe racje religii
   • § 1. Duchowo-cielesna struktura osoby ludzkiej
   • § 2. Przygodność osoby ludzkiej
   • § 3. Spotencjalizowanie osoby ludzkiej
   • § 4. Pragnienie Boga
   • § 5. Eschatologiczna obietnica religii
 • CZĘŚĆ II
 • EPISTEMOLOGIA RELIGII
  • Rozdział 1
  • Wiedza religijna
   • § 1. Problem doświadczenia religijnego
   • § 2. Problem doświadczenia ludzkiej duszy
   • § 3. Wyjaśnianie rzeczywistości
   • § 4. Pozostałe rozumowania
  • Rozdział 2
  • Wiara religijna
   • § 1. Wiara w Boże objawienie
   • § 2. Wiara Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła
   • § 3. Wiara ludziom
  • Rozdział 3
  • Afektywne poznanie Boga
   • § 1. Naturalna inklinacja człowieka ku Bogu i afektywne poznanie Boga
   • § 2. Religijne ukierunkowanie człowieka ku Bogu i afektywne poznanie Boga
   • § 3. Natura afektywnego poznania Boga
  • Rozdział 4
  • Intelektualne i moralne uwarunkowania poznania prawdy religijnej
   • § 1. Uwarunkowania poznawcze
   • § 2. Uwarunkowania afektywno-moralne
  • ZAGADNIENIA DODATKOWE
   • I. Określenie genezy religii
   • II. Apologia religii
   • III. Aksjologia religii
   • IV. Diagnostyka religii
   • V. Problem nawrócenia
  • Bibliografia
logotypy