Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2021
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacj...

Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne (ebook)

Autor:  

2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 7,98 zł
31,92 zł 39,90 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

W ciągu dwudziestu sześciu lat pisałem medytacje ekumeniczne dla pisma "Misyjne Drogi". Ukazują się one się regularnie od 1986 roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia). Odzwierciedlają aktualne w minionych latach problemy i naświetlają sens ważnych wydarzeń ekumenicznych.

Spoglądając na minione stulecie dążeń ekumenicznych, pytamy dalej, co jest siłą ekumenii, jej mocą przetwarzającą. Jak kształtować ekumeniczną świadomość chrześcijan, a zwłaszcza ludzi młodych? Nie znajduję innej lepszej odpowiedzi niż ta, że przeobrażająca moc zawarta jest w Ewangelii jako prawdziwie Dobrej Nowinie Chrystusa o ocaleniu świata. To właśnie zwrot wszystkich chrześcijan ku Ewangelii pozwala mieć nadzieję na jutro Kościoła bardziej pojednanego, gotowego do wzajemnej akceptacji, życzliwego i przyjaznego ludziom.

(o. prof. Wacław Hryniewicz)

Wacław Antoni Hryniewicz urodził się w 1936 roku. Jest kapłanem zgromadzenia oblatów Maryi Niepokalanej, profesorem teologii katolickiej, emerytowanym profesorem KUL JP II, wieloletnim kierownikiem katedry teologii prawosławnej oraz dyrektorem Instytutu Ekumenicznego. Przez ćwierć wieku był członkiem Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem katolickim i Kościołem prawosławnym. Główne pola jego zainteresowań to eschatologia i ekumenizm. Opublikował dziesiątki prac naukowych i popularyzatorskich, przez wielu uważany jest za najwybitniejszego polskiego teologa ostatnich dziesięcioleci.

 • PRZEDMOWA
 • 1. JEDNOŚĆ I CHWAŁA (1986)
  • Wieczór wielkich pytań
  • Aby stanowili jedno
  • Podział jest w nas
  • Chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im
  • Boskie piękno ocala
  • Nawracaj nas, Panie!
 • 2. BYĆ CHRZEŚCIJANINEM DZISIAJ (1987)
  • Ubożsi z powodu podziału
  • O nowy styl bycia chrześcijaninem dzisiaj
  • Co daje ekumenizm?
  • Żeby mój świat się nie zestarzał
  • Wybiegać naprzód nadzieją
 • 3. ZIEMIA NASZEJ EUCHARYSTII (1988)
  • Eucharystia dotknięta podziałem
  • Boga nie odstrasza ludzki grzech
  • Najczulsze miejsce podziału
  • Chrześcijanin nie jest człowiekiem beznadziejności
  • Nadzieja żyje także pośród rozdarcia
 • 4. JUBILEUSZE MIJAJĄ PROBLEMY POZOSTAJĄ (1989)
  • Mądrość starotestamentowego roku szabatniego
  • Nasze podziały nie sięgają nieba
  • Uczyć się nowego myślenia
  • Ekumenia Boska i ekumenia ludzka
  • Więcej ekumenicznej wyobraźni!
  • Przemija postać Kościoła
 • 5. DUCHOWOŚĆ CAŁOŚCI (1990)
  • Pod tchnieniem łaski Ducha
  • Ku scalającej mądrości
  • Żyć to zmieniać się
  • Zwrot ku Chrystusowi i ku sobie nawzajem
  • Skazani na pomoc innych
  • Jedni drugich przynaglajmy!
 • 6. KOŚCIOŁY SIOSTRZANE (1991)
  • Wczesnochrześcijańska wizja braterstwa i wspólnoty w Kościele
  • Od oskarżeń do wzajemnego uznania
  • Dialog z prawosławiem i nowe trudności
  • Co unicestwia wizję Kościołów siostrzanych?
  • Twórzmy nową przyszłość!
 • 7. PODZIAŁ I JEDNOŚĆ (1992)
  • Jedność mimo podziału?
  • Sposoby usprawiedliwiania podziału
  • Dlaczego trzeba dążyć do jedności?
  • Zadanie nigdy nie zakończone
  • Przyzywanie daru jedności
  • Ekumeniczne błaganie modlącego się Kościoła
 • 8. JESTEŚ BOGIEM DZIAŁAJĄCYM CUDA (1993)
  • Jakubowa drabina i gniew brata
  • Bóg tworzy nowość
  • Łzy przesłaniają drogę
  • Trudni uczniowie
  • Największa niezwykłość
 • 9. TOŻSAMOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA (1994)
  • Priorytet tożsamości chrześcijańskiej
  • Niedostatki i grzechy konfesjonalizmu
  • Skutki konfesjonalizmu w dialogach międzywyznaniowych
  • Starszy brat też potrzebuje nawrócenia
 • 10. U PROGU TRZECIEGO TYSIĄCLECIA (1995)
  • Czas na rachunek sumienia
  • Wspomnienie znad Bosforu
  • WROGOŚĆ I PODZIAŁ AŻ DO DNIA ZMARTWYCHWSTANIA
  • Wierzę w sens dążeń ekumenicznych
 • 11. PAMIĘĆ I WRAŻLIWOŚĆ (1996)
  • Kultura pamięci
  • Dostrzegać i rozumieć
  • Bóg w inności innych
 • 12. NASZE POLSKIE KŁOPOTY Z EKUMENIĄ (1997)
  • Polak katolik?
  • Otwartość i zrozumienie zawsze trudne
 • 13. STAWIAĆ SIEBIE NA MIEJSCU DRUGIEGO (1998)
  • Człowiek w głębi ukryty
  • Jak tworzyć więź przyjaźni z Innymi?
  • Możemy być darem jedni dla drugich
  • Mądrość chrześcijaństwa
 • 14. EKUMENIA JEST TERAPIĄ (1999)
  • Spotkanie jest darem Boga
  • Szkoła zaufania i mądrości serca
  • Otworzyć się na duchowość innych
  • Opatrznościowy sens zróżnicowania
  • Obszary wewnętrznego ubóstwa
 • 15. USPRAWIEDLIWIENIE, IKONA I PIĘKNO (2000)
  • Człowiek nie zbawia się sam
  • Ikona uczy troski o innych
  • Ikona w świecie obrazów technologicznych
  • Czas odkrywania i czas uniżenia ikon
  • Piękno jest drogą do zbawienia
 • 16. EKUMENIA I DUCHOWOŚĆ (2001)
  • Życie może być piękniejsze
  • Zstępować w głąb siebie samego
  • Duchowość wymaga pomysłowości
  • Duchowość nadziei
  • Piękno i trud życia duchowego
 • 17. JAK BYĆ DZISIAJ CZŁOWIEKIEM DIALOGU? (2002)
  • Nowe wyzwania czasu
  • Złowrogi znak nienawiści
  • Dialog uczy
  • Kształtować postawy dialogiczne
  • Wielość religii w Boskim planie zbawienia
  • Czynienie dobra powszechny sakrament zbawienia
  • Bóg ma zawsze więcej, niż rozdał
 • 18. CHARTA OECUMENICA KOŚCIOŁÓW EUROPY (2003)
  • Podstawowy cel Karty Ekumenicznej
  • Współodpowiedzialność za losy Europy i świata
  • Współistnienie i dialog
  • Inspiracja i przynaglenie
  • Obraz sytuacji ekumenicznej w Europie
  • Jesteśmy ludźmi nadziei
 • 19. EKUMENIA I PRZYSZŁOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSTWA (2004)
  • Chrześcijaństwo dla nowej Europy
  • Chrześcijaństwo mądrzejsze o doświadczenia przeszłości?
  • Jesteśmy ludźmi nowego początku
  • Co mówią świadkowie naszych czasów?
  • Na Europę patrz z życzliwością!
  • Ewangelia nadziei nie zawodzi
  • Lekcja dla wszystkich
 • 20. WIELKIE ROCZNICE (2005)
  • 1054 symboliczna data Wielkiej Schizmy
  • 1204 dramat Konstantynopola
  • 1274 Sobór Lyoński II
  • 1964 Paweł VI i Atenagoras i w Jerozolimie
  • 2004 osiemsetna rocznica złupienia Konstantynopola
  • Ekumeniczne lekcje przeszłości
 • 21. UNIWERSALIZM BOŻYCH ZAMIARÓW (2006)
  • Czego uczy opowieść o proroku Jonaszu?
  • Wciąż aktualne przesłanie Biblii
  • Odwieczna herezja ekskluzywizmu
 • 22. PISMO ŚWIĘTE INTERPRETOWAĆ DOSŁOWNIE? (2007)
  • Wierność literze Pisma?
  • Litera zabija
  • Logika zamierzonej przesady w tekstach biblijnych
  • Słowa, które skłaniają do zmiany myślenia
 • 23. ŚWIATŁO CHRYSTUSA OŚWIECA WSZYSTKICH (2008)
  • Jak być dzisiaj chrześcijaninem?
  • Więźniowie konfesjonalizmu?
  • Ekumeniczne uczniostwo
  • Potrzebujemy siebie wzajemnie
 • 24. DO PANA NALEŻYMY (2009)
  • Przezwyciężać podział w sobie
  • Rozwijać duchowość i kulturę dialogu w sobie i w innych
  • Ekumenicznej nadziei nie porzucimy
  • Przeciwko zniechęceniu
 • 25. WIELE DRÓG DO BOGA (2010)
  • Odrodzony duch Asyżu
  • Duch Boży wśród wszystkich Korneliuszów świata
  • Umiejętność rozumienia Innych
  • Bóg pokoju
  • Droga mądrości i nadziei
 • 26. W TROSCE O LOSY STWORZENIA (2011)
  • Diagnoza naszej sytuacji
  • Błogosławieństwo dla łagodnych
  • Zrozumieć mowę i nadzieję Ziemi
  • Święto Stworzenia
  • Człowiek rozumny zarządca stworzenia
  • Słuchać głosu mądrości
 • 27. POJEDNANIE LUDZI I RADOŚĆ BOGA
  • Kiedy bolesne doświadczenia uczą
  • Zagubienie sprawiedliwego
  • Obraz radującego się Boga
  • Pojednanie wydarzeniem paschalnym
  • Dramat podziału Kościoła jest dramatem Boga
 • 28. MOJE DOŚWIADCZENIA EKUMENICZNE
  • Trud i nadzieja: O dialogu z prawosławiem
  • Jak przeżywam dialog z innymi?
  • Uważnie słuchać siebie nawzajem
  • Dialog i doświadczenie nadziei
  • Co Duch mówi do Kościołów dzisiaj?
  • Ucząca się wspólnota Kościołów
  • Szanse przed nami
  • Góry mogą ustąpić?
  • Oglądanie Ziemi Obiecanej z oddali
 • EPILOG
  • Gdy o nic już pytać nie będziemy

Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:

Factfulness. Dlaczego świat jest lepszy, niż my...
Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Rosling-Ronnlund
Cena: 24,96 zł
Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy
John Eldredge
Cena: 26,51 zł
W sercu jogi. Ćwiczenia dla ciała i ducha
T. K. V. Desikachar
Cena: 31,20 zł
logotypy