Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Ekonomia dla bystrzaków. Wydanie II

Ekonomia dla bystrzaków. Wydanie II

Autor:  

Ocena:
   5.3/6  Opinie  (9)
Stron: 368
Ksiazka drukowana Druk oprawa miękka 3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Wydawca: Dla bystrzaków
Wydawca: Dla bystrzaków
Cena:
39,90 zł
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 7,98 zł
31,92 zł 39,90 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Druk
Książka drukowana
39,90 zł
eBook
Pdf ePub Mobi
31,92 zł
39,90 zł
(-20%)

Zrozum ekonomię w teorii i stosuj jej zasady w praktyce

 

Ekonomia jeszcze nigdy nie była podana w tak klarowny i zrozumiały sposób! W tej książce znajdziesz informacje na temat historii ekonomii i reguł nią rządzących, kilka kluczowych teorii, a także wyjaśnienie skomplikowanej terminologii. Dzięki temu bardzo szybko zaczniesz swobodnie poruszać się w tematyce ekonomicznej, lepiej zrozumiesz ludzi, rząd, stosunki międzynarodowe, biznes, a nawet kwestie ochrony środowiska (o co naprawdę chodzi z globalnym ociepleniem?!). Kwestie ekonomiczne mogą mieć związek z niemal wszystkimi obszarami Twojego życia!

 

 • Pogłębiaj swoją wiedzę — opanuj podstawy ekonomii i przyjrzyj się, jak ludzie radzą sobie z niedoborem.
 • Pilnie obserwuj gospodarkę — dowiedz się wszystkiego o makroekonomii i zrozum, jaki wpływ mają podatki na gospodarkę, handel międzynarodowy i politykę handlową.
 • Dostrzegaj nowe trendy — odkryj reguły mikroekonomii i przekonaj się, jak ważne jest monitorowanie zachowań konsumentów i przedsiębiorstw.
 • Naucz się rozpoznawać nadchodzącą recesję — poznaj porady ekspertów i szczegóły związane z problemem, jakim jest wchodzenie gospodarki w okres recesji.

Peter Antonioni - kształcił się w Pembroke College w Oksfordzie oraz w Birkbeck College w Londynie. Pracował jako ekonomista w firmach działających w sektorze prywatnym oraz organizacjach akademickich. Ostatecznie przyjął stanowisko wykładowcy zarządzania na University College w Londynie.

Sean Masaki Flynn - obronił doktorat z ekonomii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Studiował pod kierunkiem noblistów w dziedzinie ekonomii, George’a Akerlofa i Daniela McFaddena. Jest członkiem American Economic Association, American Finance Association, Economic Science Association i Society for the Advancement of Behavioral Economics.

 


 

O autorach (13)

Podziękowania od autorów (15)

Wstęp (17)

 • O książce (18)
 • Konwencje zastosowane w książce (19)
 • Czego nie czytać? (19)
 • Naiwne założenia (20)
 • Jak podzielona jest książka? (20)
  • Część I: Ekonomia - nauka o tym, jak ludzie radzą sobie z niedoborem (20)
  • Część II: Makroekonomia - nauka o wzroście gospodarczym i równowadze (21)
  • Część III: Mikroekonomia - nauka o zachowaniach konsumentów i przedsiębiorstw (21)
  • Część IV: Dekalogi (21)
 • Ikony użyte w książce (21)
 • Co dalej? (22)

CZĘŚĆ I. EKONOMIA - NAUKA O TYM, JAK LUDZIE RADZĄ SOBIE Z NIEDOBOREM (23)

Rozdział 1. Czym zajmuje się ekonomia i dlaczego powinno nas to obchodzić (25)

 • Krótkie rozważania o historii ekonomii (26)
  • Rozważania o tym, jak wredne, brutalne i krótkie było dawniej ludzkie życie (26)
  • Instytucje, które odpowiadają za wzrost standardu życia (27)
  • Patrząc w przyszłość (28)
 • Odesłanie makroekonomii i mikroekonomii do przeciwnych narożników (28)
 • Ekonomia jako nauka o niedoborze (29)
 • Z oddalenia i całościowo - makroekonomia (30)
  • Analiza stanu gospodarki (30)
  • Rozpoznawanie przyczyn recesji (30)
  • Zwalczanie recesji za pomocą polityki fiskalnej i polityki pieniężnej (31)
 • Z bliska i osobiście - mikroekonomia (31)
  • Równoważenie podaży i popytu (32)
  • Rozważania o zaletach konkurencji (32)
  • Analiza problemów związanych z brakiem konkurencji (32)
  • Reformowanie praw własności (33)
  • Sposoby radzenia sobie z innymi częstymi przypadkami zawodności rynku (33)
 • Zrozumieć, w jaki sposób ekonomiści wykorzystują wykresy i modele (34)
  • Abstrahowanie od rzeczywistości jest rzeczą dobrą (34)
  • Twój pierwszy model: krzywa popytu (34)
  • Rysowanie własnej krzywej popytu (36)

Rozdział 2. Lody czy ciastka? - śledzenie wyborów konsumenckich (39)

 • Rozważania o modelu ludzkich zachowań (39)
 • Celem jest maksymalny poziom szczęścia (40)
  • Wykorzystanie użyteczności do pomiaru poziomu szczęścia (41)
  • Uwzględnienie altruizmu i hojności (41)
  • Własny interes może prowadzić do wspólnego dobra (42)
 • Czerwone światło - analiza własnych ograniczeń (42)
  • Ograniczoność zasobów (43)
  • Ograniczenia technologiczne (43)
  • Ograniczenia czasowe (44)
  • Koszt utraconych korzyści - nieuniknione ograniczenie (44)
 • Dokonywanie ostatecznego wyboru (45)
 • Analiza ograniczeń i niedoskonałości ekonomicznego modelu wyboru (47)
  • Zrozumienie procesu decyzyjnego w sytuacji braku pełnej wiedzy (47)
  • Racjonalność w obliczu nieracjonalności (48)

Rozdział 3. Właściwa droga do maksymalizacji ludzkiego zadowolenia to produkcja właściwych dóbr (51)

 • Sięgnięcie szczytu: określenie możliwości produkcyjnych (52)
  • Klasyfikacja zasobów wykorzystywanych w produkcji (53)
  • Im więcej, tym gorzej - malejące korzyści (54)
  • Trochę tu, trochę tam - alokacja zasobów (55)
  • Graficzna prezentacja możliwości produkcyjnych (56)
  • Przesunięcie krzywej GMP dzięki lepszej technologii (59)
 • Co powinniśmy produkować? (60)
  • Ocena wad i zalet systemu rynkowego i interwencjonizmu państwowego (62)
  • Głos za gospodarką mieszaną (67)
 • Pobudzanie innowacji i rozwoju technologii (70)

CZĘŚĆ II. MAKROEKONOMIA - NAUKA O WZROŚCIE GOSPODARCZYM I RÓWNOWADZE (73)

Rozdział 4. Analiza makroekonomiczna - w jaki sposób ekonomiści śledzą niemal wszystko (75)

 • PKB jako narzędzie śledzenia stanu gospodarki (76)
  • Czego PKB nie uwzględnia? (77)
  • Co składa się na PKB? (77)
  • Przepływ dochodów i aktywów (78)
  • Obieg pieniądza (80)
  • Uwzględnianie w PKB produktów i usług, kiedy zostały wyprodukowane, a nie kiedy zostały sprzedane (82)
  • Dobry, zły i brzydki - wszystko zwiększa PKB (82)
 • Równanie PKB (83)
  • C jak konsumpcja (84)
  • I jak inwestycje kapitałowe (86)
  • G jak państwo (87)
  • NX jak eksport minus import (88)
 • Handel międzynarodowy i jego wpływ na gospodarkę (89)
  • Deficyt handlowy może być korzystny! (90)
  • Uwzględnienie aktywów - liczy się nie tylko gotówka (91)
  • Wykorzystywanie przewagi komparatywnej (92)

Rozdział 5. Frustracja inflacyjna - dlaczego większa ilość pieniędzy nie zawsze jest dobra (95)

 • Kupić inflację - ryzyko związane z nadmiarem pieniędzy w obiegu (96)
  • Równoważenie podaży pieniądza i popytu na pieniądz (96)
  • Uleganie pokusie inflacji (98)
  • Podsumowanie konsekwencji inflacji (103)
 • Pomiary inflacji - indeksy cenowe (105)
  • Tworzenie własnego koszyka dóbr (106)
  • Obliczanie tempa inflacji (106)
  • Ustalanie indeksu cen (107)
  • Określanie faktycznego poziomu życia za pomocą indeksu cen (108)
  • Problemy związane z indeksami cen (109)
 • Wycenić przyszłość - nominalne i realne stopy procentowe (110)
  • Równanie Fishera (111)
  • Świadomość niedoskonałości prognoz (111)

Rozdział 6. Zrozumieć przyczyny recesji (113)

 • Analiza cyklu koniunkturalnego (114)
 • Produkcja w warunkach pełnego zatrudnienia (115)
 • Powrót do poziomu Y* - naturalna konsekwencja dostosowania się poziomu cen (116)
 • Reakcja na wstrząs gospodarczy - krótko- i długookresowe skutki (117)
  • Definicja kilku kluczowych terminów (117)
  • Istota P - dostosowywanie się cen w dłuższej perspektywie czasowej (119)
  • Wstrząs dla systemu - dostosowanie się do zmiany poziomu popytu zagregowanego (120)
  • Sztywne ceny w perspektywie krótkookresowej (121)
  • Złożenie perspektyw krótko- i długookresowej (124)
 • Droga do recesji - lepkość cen (125)
  • Obniżka wynagrodzeń lub poziomu zatrudnienia (126)
  • Sumowanie kosztów wynagrodzeń i zysków (126)
  • Powrót do Y* a interwencja ze strony państwa (127)
 • Powrót do równowagi przy lepkich cenach - model Keynesa (128)
  • Dostosowanie poziomu zapasów zamiast poziomu cen (130)
  • Pobudzanie wzrostu PKB zgodnie z modelem Keynesa (137)

Rozdział 7. Zwalczanie recesji za pomocą polityki pieniężnej i fiskalnej (141)

 • Pobudzanie popytu w celu zakończenia recesji (142)
  • Cel: poziom produkcji w warunkach pełnego zatrudnienia (142)
  • Przesunięcie krzywej AD w prawo - przywrócenie ludzi do pracy (144)
 • Generowanie inflacji - ryzyko nadmiernej stymulacji (144)
  • Ćwiczenie z bezcelowości - próba zwiększenia poziomu produkcji ponad Y* (145)
  • Chwilowy wzrost - zmiany poziomu płac realnych (146)
  • Nieudana stymulacja - co się dzieje, gdy ludzie się jej spodziewają? (148)
 • Arkana polityki fiskalnej (151)
  • Wzrost wydatków państwowych w celu przyspieszenia końca recesji (152)
  • Kwestia deficytu (153)
 • Polityka pieniężna rozebrana na czynniki pierwsze (155)
  • Korzyści z pieniądza fiducjarnego (155)
  • Można mieć za dużo pieniędzy! (157)
  • Kilka słów o obligacjach (159)
  • Związki cen obligacji i stóp procentowych (160)
  • Zmiana poziomu podaży pieniądza w celu zmiany poziomu stóp procentowych (161)
  • Obniżenie poziomu stóp procentowych w celu pobudzenia gospodarki (162)
  • Racjonalne oczekiwania a ograniczenia polityki pieniężnej (163)

CZĘŚĆ III. MIKROEKONOMIA - NAUKA O ZACHOWANIACH KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORSTW (167)

Rozdział 8. Podaż i popyt łatwo i przyjemnie (169)

 • Sensownie o rynkach (170)
 • Istota popytu (170)
  • Wyjaśnienie kilku terminów (170)
  • Wykres krzywej popytu (171)
  • Koszty utraconych korzyści - przebieg krzywej popytu (174)
  • Elastyczność cenowa popytu (175)
 • O podaży słów kilka (177)
  • Ilustracja krzywej podaży (177)
  • Skrajne przypadki podaży (180)
 • Interakcja podaży i popytu w poszukiwaniu równowagi rynkowej (182)
  • Poszukiwanie równowagi rynkowej (182)
  • Stabilność równowagi rynkowej (183)
 • Dostosowywanie się do nowych poziomów równowagi, gdy zmienia się podaż lub popyt (185)
  • Reakcja na wzrost popytu (186)
  • Reakcja na obniżenie podaży (187)
 • Wprowadzanie utrudnień dla równowagi rynkowej (188)
  • Wprowadzenie pułapu cenowego (188)
  • Wprowadzenie ceny minimalnej (190)

Rozdział 9. Homo economicus - konsument maksymalizujący użyteczność (193)

 • Optymalizacja w warunkach ograniczeń (194)
 • Użyteczność - uniwersalna skala pomiaru szczęśliwości (194)
 • Im więcej, tym mniej - malejąca użyteczność krańcowa (195)
 • Wybór między wieloma możliwościami w sytuacji dysponowania ograniczonym budżetem (198)
  • Jak najwięcej użyteczności (krańcowej) (198)
  • Alokacja pieniędzy między dwa dobra w celu maksymalizacji użyteczności całkowitej (200)
  • Wyrównywanie użyteczności krańcowej nabytej za jednostkę pieniądza dla wszystkich produktów i usług (202)
 • Wyprowadzanie krzywych popytu z malejącej użyteczności krańcowej (205)
  • Wpływ zmian cen na wielkość popytu (206)
  • Wykres zmian cen i ilości w celu stworzenia krzywej popytu (207)

Rozdział 10. Esencja kapitalizmu - przedsiębiorstwo maksymalizujące zysk (211)

 • Maksymalizacja zysku jest celem przedsiębiorstwa (212)
 • W obliczu konkurencji (213)
  • Warunki zaistnienia konkurencji doskonałej (213)
  • Biorcy cen, ale wytwórcy ilości (214)
  • Zyski księgowe a zyski ekonomiczne (216)
 • Analiza struktury kosztów przedsiębiorstwa (217)
  • Jednostkowe koszty produkcji (218)
  • Analiza średnich kosztów zmiennych (219)
  • Spadek średnich kosztów stałych (220)
  • Śledzenie zmian średnich kosztów całkowitych (221)
  • Koncentracja na kosztach krańcowych (222)
  • Punkty przecięcia się krzywej MC z krzywymi AVC i ATC (222)
 • Przychody krańcowe a koszty krańcowe (224)
  • Magiczny wzór: tam, gdzie MR = MC (225)
  • Ilustracja zysków (227)
  • Ilustracja strat (229)
 • Wyciągnięcie wtyczki - gdy najlepszym rozwiązaniem jest zaprzestanie produkcji (231)
  • Warunek wstrzymania produkcji w krótkim okresie: gdy koszty zmienne przewyższają przychody całkowite (231)
  • Warunek wstrzymania produkcji w długim okresie: gdy koszty całkowite przewyższają przychody całkowite (233)
  • Na łasce ceny rynkowej (233)

Rozdział 11. Dlaczego ekonomiści kochają wolne rynki i konkurencję? (235)

 • Piękno konkurencyjnych wolnych rynków: gwarancja przewagi korzyści nad kosztami (236)
  • Analiza warunków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania rynków (236)
  • Analiza efektywności wolnych rynków (238)
  • Wykorzystanie całkowitej nadwyżki do pomiaru uzyskiwanych korzyści (240)
 • Gdy wolne rynki tracą wolność - zbędne straty społeczne (246)
  • Pułapy cenowe a zbędne straty społeczne (246)
  • Zbędne straty społeczne spowodowane podatkiem (247)
 • Znaki szczególne konkurencji doskonałej: zerowe zyski i najniższe możliwe koszty (250)
  • Przyczyny i konsekwencje konkurencji doskonałej (251)
  • Konkurencja doskonała pod lupą (252)
  • Graficzne przedstawienie zależności między zyskami a wchodzeniem firm na rynek i wychodzeniem z niego (253)

Rozdział 12. Monopole - jak daleko byś się posunął, gdybyś nie miał konkurencji? (259)

 • Analiza maksymalizujących zysk monopoli (260)
  • Problemy powodowane przez monopole (260)
  • Źródło problemu: malejące przychody krańcowe (260)
  • Wybór poziomu produkcji maksymalizującego zysk (265)
 • Porównanie monopolistów i firm konkurencyjnych (269)
  • Wielkość produkcji i poziom cen (269)
  • Zbędne straty społeczne - obliczanie szkód spowodowanych przez monopole (271)
  • Skupienie się na efektywności (271)
 • Przykłady dobrych monopoli (272)
  • Patenty zachętą do innowacji i inwestycji (272)
  • Ograniczanie nadmiernej liczby konkurentów (273)
  • Utrzymywanie niskiego poziomu kosztów dzięki monopolom naturalnym (274)
 • Regulowanie monopoli (274)
  • Subsydiowanie monopolisty w celu zwiększenia jego produkcji (274)
  • Narzucanie minimalnych poziomów produkcji (275)
  • Regulowanie cen monopolisty (276)
  • Rozbicie monopolu na kilka konkurujących firm (278)

Rozdział 13. Oligopol i konkurencja monopolistyczna - warianty pośrednie (279)

 • Konkurencja czy zmowa? (280)
  • Strategiczne działania w ramach oligopolu (280)
  • Konsekwencje zmowy i konkurencji (281)
 • Kartele - próba naśladowania monopolistów (281)
  • Koordynacja działań kartelu to ciężka praca (282)
  • OPEC jako przykład trudności związanych ze zmową (282)
 • Dylemat więźnia (283)
  • Analiza dylematu więźnia (284)
  • Omerta rozwiązaniem dylematu więźnia (287)
 • Dylemat więźnia na przykładzie kartelu (288)
  • OPEC uwikłana w dylemat więźnia (290)
  • Wykorzystanie straszaka, aby zmusić członków OPEC do przestrzegania kwot produkcyjnych (290)
 • Regulacja oligopoli (291)
  • Postępowanie z dominującą firmą (292)
  • Ustawodawstwo antytrustowe (292)
 • Wariant hybrydowy: konkurencja monopolistyczna (293)
  • Korzyści ze zróżnicowania produktu (293)
  • W obliczu ograniczonego poziomu zysków (294)

Rozdział 14. Prawa własności i ich wady (299)

 • Pozwolić rynkom na przynoszenie społecznie optymalnych rezultatów (300)
 • Efekty zewnętrzne - odczuwane przez innych koszty i korzyści związane z jednostkowymi działaniami (301)
  • Pozytywne i negatywne efekty zewnętrzne (302)
  • Konsekwencje negatywnych efektów zewnętrznych (302)
  • Zapotrzebowanie na dodatnie ilości negatywnych efektów zewnętrznych (304)
  • Przeciwdziałanie negatywnym efektom zewnętrznym (305)
  • Konsekwencje pozytywnych efektów zewnętrznych (306)
 • Tragedia wspólnego pastwiska (308)
  • Mieć krowę - zadeptanie wspólnego pastwiska (308)
  • Wymieranie gatunków z powodu kiepsko określonych praw własności (309)

Rozdział 15. Zawodność rynku - asymetria informacji i dobra publiczne (311)

 • W obliczu asymetrii informacji (312)
  • Asymetria informacji ogranicza handel (312)
  • O kwaskowatości cytryn słów kilka - rynek samochodów używanych (313)
  • Ubezpieczanie klientów, gdy nie ma możliwości ich odróżnienia (317)
 • Dobra publiczne (320)
  • Opodatkowanie w celu sfinansowania dóbr publicznych (321)
  • Zaangażowanie filantropów w finansowanie dóbr publicznych (322)
  • Finansowanie dobra publicznego poprzez sprzedaż powiązanego dobra prywatnego (322)
  • Nowa technologia jako dobro publiczne (323)

CZĘŚĆ IV. DEKALOGI (327)

Rozdział 16. (Około) dziesięciu sławnych ekonomistów (329)

 • Adam Smith (329)
 • David Ricardo (330)
 • Karol Marks (330)
 • Alfred Marshall (331)
 • John Maynard Keynes (331)
 • Kenneth Arrow i Gerard Debreu (332)
 • Milton Friedman (332)
 • Paul Samuelson (333)
 • Robert Solow (333)
 • Gary Becker (334)
 • Robert Lucas (334)

Rozdział 17. Dziesięć atrakcyjnych błędnych tez ekonomicznych (337)

 • Błędna koncepcja stałej ilości pracy (337)
 • Świat doświadcza problemu przeludnienia (338)
 • Mylenie następstwa z przyczynowością (339)
 • Protekcjonizm najlepszym rozwiązaniem dla zagranicznej konkurencji (339)
 • Błąd uogólniania (340)
 • Jeśli coś jest warte, by to zrobić, zróbmy to w stu procentach (340)
 • Wolne rynki są niebezpiecznie niestabilne (341)
 • Niskie płace za granicą oznaczają, że bogate kraje nie są w stanie konkurować (342)
 • Stawki podatkowe nie wpływają na wkładany w pracę wysiłek (343)
 • Zapominanie o niezamierzonych konsekwencjach działań politycznych (343)

Rozdział 18. Dziesięć koncepcji ekonomicznych drogich naszym sercom (345)

 • Społeczeństwo jest zamożniejsze, jeśli wszyscy dążą do realizacji swoich własnych interesów (345)
 • Wolne rynki wymagają regulacji (346)
 • Wzrost gospodarczy zależy od postępu technologicznego (346)
 • Wolność i demokracja czynią nas bogatszymi (346)
 • Edukacja podnosi standard życia (346)
 • Ochrona prawa własności intelektualnej sprzyja innowacjom (347)
 • Źle zaprojektowane prawa własności są przyczyną wszelkich problemów ekologicznych (347)
 • Międzynarodowy handel jest korzystny (348)
 • Prywatne przedsiębiorstwa nie sprawdzają się w produkcji dóbr publicznych (348)
 • Zapobieganie inflacji jest proste (349)

Dodatek A. Słownik (351)

Skorowidz (359)

6
(4)
5
(4)
4
(1)
3
(0)
2
(0)
1
(0)

Liczba ocen: 9

Średnia ocena
czytelników

  


  okladka
    Ocena : 6 
  2015-09-22

  oceniona przez: P., 2015-09-22

  Niesamowicie ciekawa i jak na tak trudny temat, bardzo przystępna, takie podstawy.
    Ocena : 6 
  2014-10-24

  oceniona przez: student Ekonomii 2014-10-24

  Świetna książka do zrozumienia podstaw ekonomii. Polecam :)
    Ocena : 5 
  2019-11-20

  potwierdzona zakupem i oceniona przez: 2019-11-20

  Od książki oczekuję przybliżenia podstawowych pojęć ekonomicznych (nie mam takiego wykształcenia). Znajomość taka jest jednak niezbędna do egzystencji w dzisiejszym świecie.

  Oceny i opinie poprzednich wydań

    Ocena : 6 
  2010-03-02

  oceniona przez: 2010-03-02

  Bardzo przydatna książka. Czyta się niezwykle łatwo i przyjemnie. Polecam wszystkim, którzy interesują się ekonomią.
    Ocena : 6 
  2009-05-18

  oceniona przez: 2009-05-18

    Ocena : 5 
  2020-12-04

  potwierdzona zakupem i oceniona przez: 2020-12-04

  Książka uczy podstaw makro i mikro ekonomii. Jako wprowadzenie uważam, że jest dobrą pozycją na początek. Dodatkową zaletą jest to, że wszystkie rozdziały książki - w moim przypadku audiobook - można czytać w różnej kolejności.
    Ocena : 5 
  2009-05-26

  oceniona przez: 2009-05-26

  Trudno tak naprawdę ocenic, czy książka ta jest "wybitna" czy też "bardzo dobra". Napewno jest to pozycja wartościowa. Napisana językiem fachowym a zarazem przystępnym. Całość spójna logicznie. Polecałbym ją wszystkim, którzy stawiają pierwsze kroki w dziedzinie ekonomii a także nieobeznanym z tematem. Czyta się z zainteresowaniem. Cenna zwłaszcza z powodu bardzo dobrze objaśnionych pojęć fachowych oraz zjawisk i procesów ekonomicznych. Polecam!
    Ocena : 5 
  2009-05-18

  oceniona przez: Ł. Olejniczak, 2009-05-18

  książka jest napisana w przystepny sposób. Jeśli ktoś chce uzupełnić wiedze o fundamenty ekonomii to powinien siegnąć po te pozycję. Jeśli już jednak trochę wie to chyba powinien poszukać czegoś ambitniejszego. Ogólnie fajnie sie ją czyta. Każde zagadnienie poparte jest przykładami.
    Ocena : 4 
  2008-02-18

  oceniona przez: Andrzej Budzyk, 2008-02-18

  Biorąc do ręki "Ekonomię dla BYSTRZAKÓW" zadałem sobie proste pytanie: Czy współczesny CZŁOWIEK może nic nie wiedzieć o ekonomii? Po chwili namysłu zorientowałem się, że pytanie jest źle sformułowane. Niewiedza "sama w sobie" jest przeważnie szkodliwa ponieważ ogranicza nam możliwość wyboru i zamiast decydować zaczynamy zgadywać: Jak mamy postępować? "Ekonomię dla BYSTRZAKÓW" (2005.) to książka dla podobnego kręgu odbiorców jak publikacja o dwa lata młodsza (2003.) "Ekonomia dobrze przyrządzona" Davida Smitha, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007. To książka o ekonomii dla "nieekonomistów". O tym dlaczego powstała "Ekonomia dla BYSTRZAKÓW" autor napisał sam: [...] Napisałem tę książkę, aby umożliwić szybkie i łatwe zrozumienie ekonomii, takiej jaką jest - poważną nauką badającą poważne tematy, która dopracowała się kilku całkiem poważnych narzędzi wyjaśniających ludzkie zachowania w (bardzo poważnym) świecie. Po przeczytaniu tej książki zrozumiesz lepiej ludzi, rząd, stosunki międzynarodowe, biznes, a nawet kwestie ochrony środowiska, takie jak globalne ocieplenie czy gatunki zwierząt i roślin zagrożone wyginięciem. Po przeczytaniu książki pragnę potwierdzić, że się nią nie rozczarowałem. Powiem więcej - polubiłem autora, a w szczególności jego osobisty dekalog spraw ważnych dla rozumienia zasad ekonomii i uodpornienia się przed demagogią - indoktrynacją niektórych polityków: Społeczeństwo jest zamożniejsze, jeśli wszyscy dążą do realizacji swoich interesów! Wolne rynki wymagają regulacji!! Wzrost gospodarczy zależy od postępu technologicznego!!! Wolność i demokracja czynią nas bogatszymi !!!! Edukacja podnosi standard życia!!!!! Ochrona praw własności intelektualnej sprzyja innowacjom!!!!!! Źle zaprojektowane prawa własności są przyczyną wszelkich problemów ekologicznych!!!!!!! Międzynarodowy handel jest dobry!!!!!!!! Prywatne przedsiębiorstwa nie sprawdzają się w produkcji dóbr publicznych!!!!!!!!! Zapobieganie inflacji jest proste !!!!!!!!!! Do powyższych stwierdzeń pragnę dodać jeszcze jedno: DOBRO i MĄDROŚĆ powinny być intensywnie promowane !!!!!!!!!!! Książka "Ekonomia dla BYSTRZAKÓW" dobrze spełnia misję "zarażania wiedzą" - warto ją czytać i mieć. Personel i Zarządzanie, Andrzej Budzyk
  logotypy