Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
ECDL e-obywatel

ECDL e-obywatel (ebook)

Autorzy:   ,

2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 11,80 zł
47,20 zł 59,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni


Co to jest ECDL?
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Co daje ECDL e-Obywatel?
Certyfikat ECDL e-Obywatel potwierdza zdobycie umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi internetowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń.

Dla kogo jest ECDL?
Dla pracodawcy, pracownika, dla poszukującego pracy, dla ucznia i studenta.

Dzięki tej książce pomożemy Ci zdać ten egzamin!

Prezentowana książka stanowi kompletny materiał szkoleniowy przygotowujący do zdania certyfikatu. Zawiera treści z zakresu:

- posługiwania się internetem,
- korzystania z poczty elektronicznej i dostępnych usług on-line,
- wyszukiwania informacji.

Obecne wydanie zostało opracowane na podstawie najnowszego sylabusa.
Wprowadzenie                                                            7

1. Umiejętności podstawowe                                               8

1.1. Komputer                                                       10
1.1.1. Rozpoznawanie głównych części komputera                      12
Krótka charakterystyka głównych części komputera                15
Krótkie podsumowanie                                      20
1.1.2. Włączanie komputera                                        21
1.1.3. Rozpoznawanie ikon na pulpicie i poruszanie się po menu           23
Pulpit systemu MS Windows                                  23
Ikony                                                    26
Pasek zadań                                               27
Menu Start                                                 28
Podsumowanie                                             31
1.1.4. Manipulowanie oknami na pulpicie                             32
1.1.5. Używanie myszy i klawiatury do realizacji czynności               33
1.1.6. Właściwe wyłączanie komputera                               35
1.1.7. Używanie funkcji pomocy                                    37
Pierwszy przypadek – klawisz F1                              37
Drugi przypadek – pomoc w menu Start                          38
Trzeci przypadek – „Wyszukaj w Pomocy”                       39
1.2. Pliki i foldery                                                    40
1.2.1. Tworzenie i przeglądanie folderów oraz ścieżek dostępu            42
Tworzenie folderu za pomocą menu podręcznego                  42
Tworzenie folderu przy użyciu polecenia Nowy folder               44
Ścieżka dostępu do folderu                                    44
Tworzenie na pulpicie ikony skrótu do folderu                     45
1.2.2. Rozpoznawanie różnych typów plików                          46
Zapisywanie plików w folderach                               49
1.2.3. Kopiowanie, przenoszenie plików i folderów                      49
Kopiowanie i przenoszenie za pośrednictwem Schowka             49
Kopiowanie i przenoszenie przez przeciąganie myszą               51
Zaznaczenie dwóch lub więcej plików – kopiowanie i przenoszenie
grupy plików                                              52
1.2.4. Usuwanie plików i folderów                                  54
1.3. Proste programy                                                   57
1.3.1. Wykorzystywanie podstawowych programów do tworzenia nowego
dokumentu                                                 58
Notatnik                                                   58
WordPad                                                  60
Paint                                                      61
1.3.2. Otwieranie istniejących dokumentów                           63
1.3.3. Wprowadzanie tekstu i dokonywanie drobnych zmian edycyjnych    64
Wprowadzanie tekstu                                        64
Poruszanie się w obrębie dokumentu                            65
Usuwanie znaków                                          65
Ustawienie strony                                           65
Akapit                                                    66
Znak                                                     68
Wstawianie obrazu                                          68
1.3.4. Zapisywanie plików w różnych formatach                        68
1.3.5. Drukowanie                                                69
Podstawowe parametry drukowania                             70
1.3.6. Zamykanie programów                                      71
1.4. Podstawy korzystania z Internetu                                     72
1.4.1. Istota Internetu                                              72
1.4.2. Internet oraz World Wide Web (WWW)                         75
1.4.3. Podstawowe terminy                                        75
1.4.4. Adres URL                                                76
1.4.5. URL w przeglądarce internetowej                               77
1.4.6. Przemieszczanie się po stronach WWW                         79
Przeglądarki internetowe                                      79
Interaktywność stron WWW                                   80
1.5. Podstawy poczty elektronicznej                                       82
1.5.1. Zrozumienie istoty poczty elektronicznej                         82
1.5.2. Budowa adresu poczty elektronicznej                            83
1.5.3. Zakładamy konto pocztowe                                   84
1.5.4. Oprogramowanie do poczty elektronicznej                        87
Wybrane linki nawigacyjne                                    89
1.5.5. Otwieranie listu poczty elektronicznej, odpowiadanie i przesyłanie
dalej                                                      90
1.5.6. Tworzenie nowej wiadomości z załącznikiem i wysłanie jej          91
1.5.7. Tworzenie i uaktualnianie książki adresowej                      92
1.5.8. Podstawy korzystania z programu Outlook Express                 94
Dodanie nowego konta e-mail oraz jego konfigurowanie             95
Odbieranie wiadomości                                       98
Wysyłanie wiadomości                                      99
Dodanie adresów do książki adresowej                           99

2. Wyszukiwanie informacji                                              101

2.1. Wyszukiwarki                                                   101
2.1.1. Zasady wyszukiwania                                      102
2.1.2. Otwieranie witryn w nowych oknach i kartach                    105
2.1.3. Kopiowanie i wklejanie tekstu i grafiki                          106
2.1.4. Zapisywanie obrazów                                       107
2.1.5. Drukowanie wybranych informacji                             109
2.1.6. Ulubione witryny (zakładki)                                 110
2.2. Bezpieczeństwo w Internecie                                        112
2.2.1. Zagrożenia przy korzystaniu z poczty elektronicznej              112
2.2.2. Zagrożenia związane z witrynami                              114
2.2.3. Programy antywirusowe i zapory sieciowe                       115
2.2.4. Poufność informacji i ich ochrona                              119
2.2.5. Podpis elektroniczny                                       120
2.2.6. Nierzetelne oferty i propozycje                               122
2.2.7. Ochrona rodzicielska                                        123
2.3. Dostęp do informacji                                             123
2.3.1. Serwisy informacyjne                                       124
2.3.2. Serwisy administracji publicznej                               125
2.3.3. Zakupy i kontrola cen                                       128
2.3.4. Bankowość internetowa                                     131
2.3.5. Rozkłady jazdy i rezerwacje                                  132
2.3.6. Edukacja, praca, zdrowie                                     137
2.3.7. Informacje biznesowe                                       139
2.3.8. Serwisy społecznościowe                                    140
2.4. Przykłady zastosowań                                             140
2.4.1. Tanie zakupy                                             141
2.4.2. Ogłoszenie                                                145
2.4.3. Aukcje internetowe                                        147

3. Uczestnictwo w społeczeństwie sieciowym                                 150

3.1. Formularze internetowe                                           150
3.1.1. Formularz internetowy                                      150
3.1.2. Działanie formularza                                       156
3.1.3. Elementy kontroli danych                                   158
3.1.4. Sprawdzanie dostawców internetowych                         159
3.1.5. Ryzyko wypływu danych z formularza                          161
3.2. Aktywne uczestnictwo                                             162
3.2.1. Wyrażanie opinii                                          162
3.2.2. Uzyskiwanie informacji drogą elektroniczną                     164
3.2.3. Prawa konsumenta                                          166
3.2.4. Udział w grupach zainteresowań                               167
3.2.5. Kontakty na serwisach społecznościowych                       168
3.2.6. Działania w sieciach firmowych                              169
3.2.7. Praca w chmurze                                          170
3.3. Przykłady formularzy                                             171
3.3.1. Wniosek internetowy                                        171
3.3.2. Umówienie wizyty w urzędzie                                172

4. Podsumowanie                                                      174

Indeks                                                                 175
Przykładowy test                                                        179
logotypy