Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Dobra Wiadomość o ratunku w Chry...

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie. Nowy Testament w Nowym Przekładzie Dynamicznym (ebook)

Autor:   praca zbiorowa

2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Cena:
80,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

DOBRA WIADOMOŚĆ O RATUNKU W CHRYSTUSIE - E-BOOK

(Nowy Testament we współczesnym języku polskim)
Nowy Przekład Dynamiczny

 

Nowy Testament NPD został wyposażony w aparat studyjny wspierający każdego czytelnika niemającego opieki eklezjalnej w samodzielnym poznawaniu przesłania Bożego Słowa. Zaliczyć do tego należy:

 • 6260 filologicznych, historycznych i teologicznych przypisów dolnych,
 • 264 rozbudowanych filologicznych, historycznych i teologicznych komentarzy bazujących na zasadach niekonfesyjnej hermeneutyki biblijnej. Zawierają one m.in.:
  • rozbudowaną tablicę przedstawiającą 350 proroctw mesjańskich z ST i ich wypełnienie w Jezusie Chrystusie,
  • zestawienie 150 Bożych imion deskrypcyjnych w odniesieniu do Chrystusa,
  • wykaz i omówienie 20 podstawowych zasad hermeneutyki biblijnej,
  • rozbudowaną tablicę przedstawiającą wykaz wszystkich przypowieści i przenośni użytych przez Jezusa,
  • omówienia wybranych atrybutów Boga

oraz wiele, wiele innych zestawień i komentarzy odnoszących się do ważnych a także często dyskutowanych kwestii teologicznych.

Ebook dostępny jest w następujących formatach: mobi, ePub2, ePub3. Ten ostatni jest dostępny w materiałach dodatkowych.

Z WYPOWIEDZI CZYTELNIKÓW:

„NPD to najbardziej niereligijny i najbardziej Chrystocentryczny przekład Biblii, jaki dotąd spotkałem.”

„NPD jest tłumaczeniem znakomicie ukazującym prawdziwy charakter Boga.”

„Po przeczytaniu NPD jestem tak zbudowany i zachęcony, że trudno mi wrócić do innych przekładów Pisma św.”

PRZEKŁAD DYNAMICZNY TO METODA TŁUMACZENIA, W KTÓREJ ZACHOWANIE WIERNOŚCI GŁÓWNEJ MYŚLI PRZEKAZU (W KONTEKŚCIE, W JAKIM WYSTĘPUJE) MA WYŻSZY PRIORYTET NIŻ LITERALNA DOSŁOWNOŚĆ SEMANTYCZNA. Z UWAGI NA TO PRZEKŁAD DYNAMICZNY MIEJSCAMI NIE MA CHARAKTERU DOSŁOWNEGO, LECZ INTERPRETACYJNY.

Wydanie pierwsze dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 • Okładka
 • Dedykacja
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp
 • Spis treści
 • Skróty
 • Wyjaśnienia metodologiczne NPD
  • Geneza przekładu
  • Źródła i literatura wspomagająca
  • Tytuł publikacji
  • Metoda przekładu
  • Stylistyka targumiczna
  • Zastosowanie zasad hermeneutyki biblijnej
  • Kontekstualność Biblii
  • Datowanie w NPD
  • Semantyka przekładu
  • Plany ksiąg, śródtytuły, spisy treści i mapy
 • Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza
  • Wstęp do Mt
  • Rozdział 1
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
  • Rozdział 4
  • Rozdział 5
  • Rozdział 6
  • Rozdział 7
  • Rozdział 8
  • Rozdział 9
  • Rozdział 10
  • Rozdział 11
  • Rozdział 12
  • Rozdział 13
  • Rozdział 14
  • Rozdział 15
  • Rozdział 16
  • Rozdział 17
  • Rozdział 18
  • Rozdział 19
  • Rozdział 20
  • Rozdział 21
  • Rozdział 22
  • Rozdział 23
  • Rozdział 24
  • Rozdział 25
  • Rozdział 26
  • Rozdział 27
  • Rozdział 28
 • Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Marka
  • Wstęp do Mk
  • Rozdział 1
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
  • Rozdział 4
  • Rozdział 5
  • Rozdział 6
  • Rozdział 7
  • Rozdział 8
  • Rozdział 9
  • Rozdział 10
  • Rozdział 11
  • Rozdział 12
  • Rozdział 13
  • Rozdział 14
  • Rozdział 15
  • Rozdział 16
 • Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza
  • Wstęp do Łk
  • Rozdział 1
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
  • Rozdział 4
  • Rozdział 5
  • Rozdział 6
  • Rozdział 7
  • Rozdział 8
  • Rozdział 9
  • Rozdział 10
  • Rozdział 11
  • Rozdział 12
  • Rozdział 13
  • Rozdział 14
  • Rozdział 15
  • Rozdział 16
  • Rozdział 17
  • Rozdział 18
  • Rozdział 19
  • Rozdział 20
  • Rozdział 21
  • Rozdział 22
  • Rozdział 23
  • Rozdział 24
 • Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana
  • Wstęp do J
  • Rozdział 1
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
  • Rozdział 4
  • Rozdział 5
  • Rozdział 6
  • Rozdział 7
  • Rozdział 8
  • Rozdział 9
  • Rozdział 10
  • Rozdział 11
  • Rozdział 12
  • Rozdział 13
  • Rozdział 14
  • Rozdział 15
  • Rozdział 16
  • Rozdział 17
  • Rozdział 18
  • Rozdział 19
  • Rozdział 20
  • Rozdział 21
 • Dzieje wysłanników Chrystusa
  • Wstęp do Dz
  • Rozdział 1
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
  • Rozdział 4
  • Rozdział 5
  • Rozdział 6
  • Rozdział 7
  • Rozdział 8
  • Rozdział 9
  • Rozdział 10
  • Rozdział 11
  • Rozdział 12
  • Rozdział 13
  • Rozdział 14
  • Rozdział 15
  • Rozdział 16
  • Rozdział 17
  • Rozdział 18
  • Rozdział 19
  • Rozdział 20
  • Rozdział 21
  • Rozdział 22
  • Rozdział 23
  • Rozdział 24
  • Rozdział 25
  • Rozdział 26
  • Rozdział 27
  • Rozdział 28
 • List do Rzymian
  • Wstęp do Rz
  • Rozdział 1
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
  • Rozdział 4
  • Rozdział 5
  • Rozdział 6
  • Rozdział 7
  • Rozdział 8
  • Rozdział 9
  • Rozdział 10
  • Rozdział 11
  • Rozdział 12
  • Rozdział 13
  • Rozdział 14
  • Rozdział 15
  • Rozdział 16
 • Pierwszy list do Koryntian
  • Wstęp do 1 Kor
  • Rozdział 1
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
  • Rozdział 4
  • Rozdział 5
  • Rozdział 6
  • Rozdział 7
  • Rozdział 8
  • Rozdział 9
  • Rozdział 10
  • Rozdział 11
  • Rozdział 12
  • Rozdział 13
  • Rozdział 14
  • Rozdział 15
  • Rozdział 16
 • Drugi list do Koryntian
  • Wstęp do 2 Kor
  • Rozdział 1
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
  • Rozdział 4
  • Rozdział 5
  • Rozdział 6
  • Rozdział 7
  • Rozdział 8
  • Rozdział 9
  • Rozdział 10
  • Rozdział 11
  • Rozdział 12
  • Rozdział 13
 • List do Galatów
  • Wstęp do Ga
  • Rozdział 1
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
  • Rozdział 4
  • Rozdział 5
  • Rozdział 6
 • List do Efezjan
  • Wstęp do Ef
  • Rozdział 1
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
  • Rozdział 4
  • Rozdział 5
  • Rozdział 6
 • List do Filipian
  • Wstęp do Flp
  • Rozdział 1
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
  • Rozdział 4
 • List do Kolosan
  • Wstęp do Kol
  • Rozdział 1
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
  • Rozdział 4
 • Pierwszy list do Tesaloniczan
  • Wstęp do 1 Tes
  • Rozdział 1
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
  • Rozdział 4
  • Rozdział 5
 • Drugi list do Tesaloniczan
  • Wstęp do 2 Tes
  • Rozdział 1
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
 • Pierwszy list do Tymoteusza
  • Wstęp do 1 Tm
  • Rozdział 1
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
  • Rozdział 4
  • Rozdział 5
  • Rozdział 6
 • Drugi list do Tymoteusza
  • Wstęp do 2 Tm
  • Rozdział 1
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
  • Rozdział 4
 • List do Tytusa
  • Wstęp do Tt
  • Rozdział 1
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
 • List do Filemona
  • Wstęp do Flm
 • List do Hebrajczyków
  • Wstęp do Hbr
  • Rozdział 1
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
  • Rozdział 4
  • Rozdział 5
  • Rozdział 6
  • Rozdział 7
  • Rozdział 8
  • Rozdział 9
  • Rozdział 10
  • Rozdział 11
  • Rozdział 12
  • Rozdział 13
 • List Jakuba
  • Wstęp do Jk
  • Rozdział 1
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
  • Rozdział 4
  • Rozdział 5
 • Pierwszy list Piotra
  • Wstęp do 1 P
  • Rozdział 1
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
  • Rozdział 4
  • Rozdział 5
 • Drugi list Piotra
  • Wstęp do 2 P
  • Rozdział 1
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
 • Pierwszy list Jana
  • Wstęp do 1 J
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
  • Rozdział 4
  • Rozdział 5
 • Drugi list Jana
  • Wstęp do 2 J
 • Trzeci list Jana
  • Wstęp do 3 J
 • List Judy
  • Wstęp do Jud
 • Apokalipsa w relacji Jana
  • Wstęp do Ap
  • Rozdział 1
  • Rozdział 2
  • Rozdział 3
  • Rozdział 4
  • Rozdział 5
  • Rozdział 6
  • Rozdział 7
  • Rozdział 8
  • Rozdział 9
  • Rozdział 10
  • Rozdział 11
  • Rozdział 12
  • Rozdział 13
  • Rozdział 14
  • Rozdział 15
  • Rozdział 16
  • Rozdział 17
  • Rozdział 18
  • Rozdział 19
  • Rozdział 20
  • Rozdział 21
  • Rozdział 22
 • Komentarz NPD
  • A
   • Aaron
   • Abraham
   • Adam
   • Amen
   • Andrzej Apostoł
   • Anioł, aniołowie
   • Antychryst
   • Apollos
   • Apostoł
  • B
   • Babilon (wielki)
   • Bałwochwalstwo
   • Barnaba
   • Bartłomiej Apostoł (Natanael?)
   • Bazar Annasza
   • Belzebub
   • Bestia
   • Biblijne metody wychowawcze
   • Błogosławieństwo
   • Boża miłość
   • Boża sprawiedliwość
   • Boża suwerenność
   • Boża świętość
   • Boża wierność
   • Boże Królestwo
   • Boże Prawo
   • Boże wybranie
   • Boży plan zbawienia
   • Boży sposób karcenia
  • C
   • Celnik
   • Cesarze rzymscy (zwani cezarami) wspomniani w NT
   • Chanuka
   • Cherubiny (cheruby)
   • Choroba
   • Chrystus
   • Chrystus w Starym Testamencie
   • Chrzest
   • Chrześcijanin w świecie
   • Ciało
   • Ciało Chrystusa
   • Cierpienie
   • Cud
   • Czasy ostateczne
   • Czyściec
  • D
   • Dary duchowe
   • Daty powstania ksiąg Nowego Testamentu
   • Demon, demony
   • Diabeł
   • Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie
   • Doketyzm
   • Droga szabatowa
   • Droga (proces) zbawienia
   • Duch Boży w człowieku
   • Duch Chrystusa
   • Duch człowieczy
   • Duch Jezusa
   • Duch Świętego Boga
   • Duch Święty
   • Duch Uświęcający (Duch Świętości)
   • Duchowa światłość i ciemność
   • Duchowe narodzenie
   • Dusza
   • Dziecięctwo Boże
   • Dzień Zagłady
   • Dziesięciny i ofiary
   • Dziesięć Przykazań
  • E
   • Eon
   • Ewangelia
   • Ewangelia sukcesu
   • Ewangelizacja
  • F
   • Faryzeusze
   • Filemon
   • Filip Apostoł
  • G
   • Gehenna
   • Gnoza
   • Greka koine
   • Grzech
   • Grzech pierworodny
   • Grzech przeciwko Duchowi Świętemu
  • H
   • Hades
   • Hermeneutyka biblijna
  • I
   • Imię Boga
   • Interpretacja Apokalipsy (różne założenia i kierunki)
   • Interpretacja Biblii
   • Izrael
  • J
   • J 3,16  Aspekty tłumaczeniowe i teologiczne
   • Jakub Apostoł (Mniejszy)
   • Jakub Apostoł (Większy)
   • Jakub (Sprawiedliwy)
   • Jan Apostoł i ewangelista
   • Jerozolima
   • Jezioro Galilejskie
   • Jezus Chrystus  Bóg i Człowiek
   • Jom Kippur
   • Juda Apostoł (Tadeusz, Lebeusz)
   • Judaizowanie
   • Judasz Apostoł
   • Judejczycy
  • K
   • Kadzidło
   • Kalendarz żydowski
   • Kapłani
   • Kobieta w kościele
   • Kohorta
   • Komunia
   • Korban
   • Kościół
   • Krew
   • Królestwo Boże
   • Kult świątynny
  • L
   • Lewici
   • List dłużny
   • Lud Boży
  • Ł
   • Łaska Boża
   • Łukasz ewangelista
  • M
   • Macedonia
   • Maciej (czy Apostoł?)
   • Małżeństwo według Bożego planu
   • Marek ewangelista
   • Masoreci
   • Mateusz Apostoł i ewangelista (Lewi)
   • Melchizedek
   • Menora
   • Mesjasz
   • Miasta lewickie i miasta ucieczki
   • Miłosierdzie
   • Miłość
   • Modlitwa
   • Mojżesz
   • Mówienie obcymi językami
  • N
   • Nadanie Bożego statusu sprawiedliwości
   • Nadzieja
   • Nakładanie rąk
   • Namaszczenie
   • Napełnienie Duchem Świętego Boga
   • Narodzenie z Bożego Ducha
   • Naród wybrany
   • Natura Boga
   • Natura Chrystusa
   • Natura człowieka
   • Nawrócenie
   • Nazireat
   • Niewolnik
   • Nowa i stara natura człowieka
   • Nowe narodzenie
   • Nowy szabat
  • O
   • Oblubienica
   • Obrzezanie
   • Oczyszczenia żydowskie
   • Odkupienie
   • Odwieczne i nieskończone Życie
   • Ofiarna Boża miłość
   • Oliwa w symbolice namaszczenia
   • Opamiętanie się
   • Opoka
   • Otchłań (Hades, Szeol)
   • Owoc Ducha
  • P
   • Papirusy
   • Paraklet
   • Pascha
   • Paweł Apostoł
   • Pewność zbawienia
   • Pewność zbawienia w Chrystusie
   • Piekło
   • Pieniądze
   • Pierwocina
   • Pięćdziesiątnica
   • Piotr Apostoł
   • Plagi biblijne
   • Poborca podatków
   • Podatki
   • Podział Biblii na wiersze i rozdziały
   • Pokuta
   • Pomazaniec
   • Pornografia
   • Poświęcenie
   • Potępienie
   • Powtórne narodzenie
   • Prawica (zasiadać po prawicy)
   • Prawo Chrystusowe
   • Prawo Mojżeszowe
   • Prawo Sumienia
   • Prawo Wykupu (Odkupu)
   • Predestynacja
   • Pretorium
   • Proces uświęcenia
   • Proroctwa mesjańskie w ST
   • Prorok, proroctwo
   • Przebaczenie
   • Przebłagalnia
   • Przybytek (symbolika i jej wypełnienie)
   • Przybytek Boży (historia)
   • Przymierze
   • Przypowieści i przenośnie użyte przez Jezusa
   • Przywilej Pawłowy
   • Przywództwo
   • Purim
  • R
   • Rabbi
   • Raj
   • Religia
   • Religia rzymska (natywna)
   • Rodowód Jezusa Chrystusa
   • Rodzina Jezusa Chrystusa (ziemska)
   • Rosz ha-Szana
   • Rozwód a kolejne małżeństwo
   • Róg
   • Różnice między relacjami ewangelicznymi
  • S
   • Saduceusze
   • Samarytanie
   • Sanhedryn (Rada Najwyższa)
   • Sąd Ostateczny
   • Septuaginta
   • Serafiny (serafy)
   • Serce człowieka
   • Smok
   • Soma i sarks
   • Społeczność wierzących w Chrystusa
   • Stara i nowa natura człowieka
   • Sukcesja apostolska
   • Sukkot
   • Sumienie
   • Syjon
   • Symonia
   • Szabat
   • Szata
   • Szatan
   • Szawuot
   • Szeol
   • Szymon Apostoł (Kananejczyk, zelota)
   • Szymon (Piotr, Kefas) Apostoł
  • Ś
   • Światłość duchowa i duchowa ciemność
   • Świątynia jerozolimska
   • Świątynny model religijności a biblijne chrześcijaństwo
   • Święci w Niebiosach
   • Świętość i uświęcenie
  • T
   • Targumy
   • Teologia sukcesu
   • Teoria predestynacji
   • Tomasz Apostoł (Didymos)
   • Trwanie w Chrystusie
   • Tymoteusz
   • Tysiącletnie Królestwo
   • Tytus
  • U
   • Uczeń
   • Uczynki
   • Ukrzyżowanie (jako forma rzymskiej egzekucji)
   • Usprawiedliwienie
   • Uzdrowienia
  • W
   • Wiara
   • Wieczerza PAŃSKA
   • Wielka wyuzdana Nieprzyzwoitość
   • Wierzący czy niewierzący
   • Wojna duchowa
   • Wola Boża
   • Wybranie Boże
   • Wytrwanie w wierze
   • Wyznanie grzechu
   • Wyżyny
  • Z
   • Zanurzenie
   • Zaślubiny w kulturze hebrajskiej
   • Zbawienie
   • Znaki i cuda
   • Znawcy Prawa
   • Zwoje (księgi)
  • Ż
   • Życie wieczne
   • Żydzi mesjańscy
 • Dodatki
  • W jaki sposób można stać się uczniem Jezusa Chrystusa
 • Przypisy
logotypy