Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Czasy Angielskie

Czasy Angielskie (ebook)

Autor:  

3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Wydawca: Eprofess
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 3,40 zł
13,60 zł 17,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

PO CO UCZYĆ SIĘ WSZYSTKICH CZASÓW ANGIELSKICH? Poznaj 5 podstawowych czasów, które wystarczą Ci do sprawnej komunikacji w języku angielskim. W nauce języka bardzo potrzebne jest to, aby wyuczone zasa­dy gramatyczne ćwiczyć w mowie na bieżąco. Zro­zumienie czasów i prawidłowe zastosowanie ich w zdaniach to często prawdzi­wa zmo­ra uczniów. Nauczając na kursach językowych słuchacze często za­dają py­tania typu: Po co uczyć się wszystkich czasów angielskich? Przecież Anglicy używają tylko trzech, czterech, góra pięciu z nich? Ogólnie przyjmuje się, że czasów angielskich jest aż 13. Ale niektórzy uważają, że jest ich ponad 25. Jednak jeśli poznasz maksimum pięć z nich, w zupełności wystar­czy Ci to w komuni­kacji językowej i śmiało będziesz mógł porozumieć się w języku angielskim. Książka przeznaczona jest dla wszystkich tych, którym nauka czasów angielskich sprawia trudności. W książce wytłumaczone zostały bar­dzo prosto i praktycznie najważniejsze czasy angielskie, przykłady poprawnego ich użycia, ćwiczenia umożliwiające utrwa­lenie po­znanych reguł oraz klucz do ćwiczeń. Zawarte są tutaj rów­nież cenne wskazówki jak ćwiczyć użycie czasów w mowie. Wierzę, że "Czasy Angielskie" będzie dla Ciebie pozycją bardzo pomocną i przyczyni się do osiągnięcia lepszej pewności w mówieniu.
 • OD AUTORKI
 • Spis Treści
 • CZASY TERAŹNIEJSZE
  • I PRESENT SIMPLE
  • II PRESENT CONTINUOUS
 • CZASY PRZESZŁE
  • III PAST SIMPLE
  • IV PRESENT PERFECT
 • FORMY WYRAŻANIA PRZYSZŁOŚCI
  • V FUTURE SIMPLE / BE GOING TO
  • ZWROT BE GOING TO
 • POZOSTAŁE CZASY ANGIELSKIE
  • I PAST CONTINUOUS
  • II PRESENT PERFECT CONTINOUOUS
  • III PAST PERFECT
  • IV PAST PERFECT CONTINUOUS
  • V FUTURE CONTINUOUS
  • VI FUTURE PERFECT
  • VII FUTURE PERFECT CONTINUOUS
 • TEST SPRAWDZAJĄCY ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH CZASÓW
logotypy