Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Ćwiczenia duchowe w odosobnieniu

Ćwiczenia duchowe w odosobnieniu (ebook)

Autor:  

2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Wydawca: Wydawnictwo M
Cena:
17,90 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Dzieło hiszpańskiej mistyczki to zachęta do rozmyślań nad męką i śmiercią Chrystusa oraz medytacji o śmierci i sądzie ostatecznym wraz z modlitwami. Po raz pierwszy wydane w języku polskim.

Ascetyczne dzieło znanej hiszpańskiej mistyczki i wizjonerki jest prawdziwym klejnotem w światowej literaturze religijnej. W swoich rozważaniach Autorka kładzie szczególny nacisk na prawdziwe, wewnętrzne życie religijne, będące fundamentem rozwoju duchowego, zarówno indywidualnego jak i wspólnotowego.

W Ćwiczeniach znajdziemy rozważania na temat pokuty, modlitwy i przygotowania do śmierci, Wyznanie wiary, jak również reguły życia wewnętrznego. Maria od Jezusa zaleca w nich rozważania Męki Pańskiej jako praktykę pokutną połączoną z rozmyślaniami nad własnym życiem i śmiercią z punktu widzenia dobra i zła, a więc tego, co przesądzi kiedyś o naszym zbawieniu lub potępieniu na życie wieczne. Takie ćwiczenie ma nieustannie przypominać wiernym, że śmierć jest nieuniknionym kresem człowieka, a życie jest tak naprawdę przygotowaniem do śmierci, która jest wielką sztuką. Motyw ten pojawia się często w objawieniach św. Brygidy Szwedzkiej, w dziełach św. Alfonsa Liguori czy nauczaniu św. ks. Jana Bosco.

Czytelnik odnajdzie na kartach Ćwiczeń naukę solidną i niezmienną, która od zarania chrześcijaństwa aż do dzisiaj stanowi fundament życia chrześcijańskiego, inspirację świętych i podwaliny cywilizacji chrześcijańskiej..

Maria od Jezusa z Agredy, XVI-wieczna franciszkanka i Służebnica Boża, doświadczała licznych wizji i objawień, posiadała też dar bilokacji.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp
  • Ćwiczenia duchowe w historii duchowości
   • O Ćwiczeniach duchowych Marii z Ágredy
  • Maria od Jezusa z Ágredy (16021665)
 • Ćwiczenia duchowe w odosobnieniu
  • Reguły ogólne
  • Reguły szczegółowe
   • Wezwanie
   • Pryma
   • Tercja i msza
   • Seksta i nona
   • Refektarz
   • Nieszpory
   • Kompleta
 • Ćwiczenie Krzyża
  • Modlitwa ofiarowania uczynków i wstęp do Ćwiczenia Krzyża
  • Akt Skruchy, którego dokonywała Czcigodna Matka, Maria od Jezusa
  • Kantyk uwielbień Boga
 • Rozważania męki Chrystusa
  • ROZWAŻANIE PIERWSZE
  • ROZWAŻANIE DRUGIE
  • ROZWAŻANIE TRZECIE
  • ROZWAŻANIE CZWARTE
   • Modlitwa, którą odmówił Pan zanim przybito Go do Krzyża
  • ROZWAŻANIE PIĄTE
   • Modlitwa adoracji Krzyża
   • Odnowienie ślubów składane przez Matkę Marię od Jezusa z Ágredy:
 • Ćwiczenie śmierci, które Czcigodna Matka Maria od Jezusa odprawiała każdego dnia
  • MEDYTACJA PIERWSZA
   • Modlitwa wypraszająca sakramenty
  • MEDYTACJA DRUGA
   • Powierzenie duszy
   • Modlitwy
  • MEDYTACJA TRZECIA
  • MODLITWY I WESTCHNIENIA SERCA
   • O dotarcie do upragnionego końca i do serdecznych uścisków Oblubieńca
   • Modlitwa o wyproszenie miłosierdzia przez zasługi naszego Pana, Jezusa Chrystusa
 • Zadanie, które Czcigodna Matka Maria od Jezusa będąc ksieni zlecała swoim zakonnicom
 • Wyznanie wiary, którego dokonywała Czcigodna Matka Maria od Jezusa
 • Modlitwa żalu za grzechy, którą odmawiała Czcigodna Matka Maria od Jezusa
 • Modlitwa uczuć i aktów zgody na wolę Bożą, którą odmawiała Czcigodna Matka Maria od Jezusa
 • Modlitwa do Najświętszej Trójcy wysławiająca jej przymioty, którą odmawiała Czcigodna Matka Maria od Jezusa
 • Niektóre postanowienia doskonałości i modlitwa odmawiana przez Czcigodną Matkę Marię od Jezusa w ciągu roku podczas wielu świąt na cześć Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Najświętszej Dziewicy i innych Świętych
 • Porządek życia, który rozpisała i powtarzała często Czcigodna Matka Maria od Jezusa
 • Trzydzieści trzy przestrogi, które ułożyła Czcigodna Matka Maria od Jezusa na 33 lata, które żył nasz Pan do zachowywania
 • Modlitwy
  • MODLITWA CODZIENNA, którą odmawiała Najświątobliwsza Dziewica Maryja, nasza Pani wg objawień, które otrzymała Matka Maria od Jezusa
   • MODLITWA DO NASZEJ PANI
   • MODLITWA ŚW. AUGUSTYNA PRZECIWKO POKUSOM
   • MODLITWA BISKUPA PALAFOXA PRZED SAKRAMENTEM SPOWIEDZI
   • MODLITWA PO SPOWIEDZI
   • MODLITWY DOKTORA ANIELSKIEGO, ŚWIĘTEGO TOMASZA PRZED I PO KOMUNII
   • Modlitwa przed Komunią
   • Modlitwa dziękczynna po Komunii
 • Przypisy
logotypy