Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Co to znaczy "umieć żyć"? (prakt...

Co to znaczy "umieć żyć"? (praktyczny przewodnik psychologiczny) (ebook)

Autorzy:   Hanna Traczyńska, Mieczysław Wojciechowski

Ocena:
   6.0/6  Opinie  (1)
3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Wydawca: SELF-PUBLISHER
Cena:
30,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Wzorce myślenia i zachowania, które w okresie dzieciństwa i dorastania przejmujemy bezkrytycznie od otoczenia, przeistaczają się z czasem w automatyczne nawyki, uważane przez nas za wrodzone i niemożliwe do zmiany.

I myślimy tak o nich nawet wówczas, gdy ewidentnie niszczą nam życie i kontakty społeczne, nie pozwalając na realizację leżących w zasięgu naszych możliwości celów życiowych, na zaspokajanie naturalnych potrzeb. Winą za te nieszczęścia najczęściej obarczamy los, niesprzyjające okoliczności bądź innych ludzi.

Z tego błędnego myślenia wyprowadza nas wiedza psychologiczna, gromadzona już od przeszło stu lat. Koncentruje się ona na poznawaniu prawidłowości rządzących ludzką psychiką i relacjami międzyludzkimi oraz odsłanianiu negatywnych konsekwencji nieliczenia się z nimi.

Książka w przystępny sposób prezentuje tę wiedzę, umożliwiając czytelnikowi samodzielne dojście do tego, skąd biorą się jego problemy, na czym polegają błędy i niedociągnięcia i jak może je wyeliminować – przestając być ofiarą okoliczności, innych ludzi i własnych szkodliwych nawyków.

Autorzy:

Hanna Traczyńska – socjolog (Uniwersytet Warszawski) i psycholog społeczny (Studium Doktoranckie Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk), dziennikarz.

Mieczysław Wojciechowski – psycholog (Uniwersytet Warszawski), psychoterapeuta i trener prowadzący psychoterapię indywidualną i grupową, warsztaty oraz treningi psychologiczne, autor książki Psychologia narkomanii.

SPIS TREŚCI

Wstęp

09
Część I. Problemy z wiedzą o sobie samym 11
Rozdział 1.1. Rodzimy się bez „instrukcji obsługi” 11
Wiedza potoczna 11
Proces nabywania umiejętności 13
Pomocne sumienie 15
Dwa światy w człowieku: świat biologii i świat psychologii 16
Czy nie wystarczy wzorować się na innych? 19
Rozdział 1.2. Dylematy życia społecznego 20
Nagłe przyspieszenie zmian warunków życia 20
Skutki głodzenia potrzeb psychicznych 21
Jak powinno funkcjonować zdrowe społeczeństwo 22
Kultura to rzeźbiarz... 24
Jak współdziałają czynniki psychologiczne i społeczne 25
Co sprzyja integracji społecznej 25
Część II. Naturalne potrzeby człowieka 29
Rozdział 2.1. Koncepcja potrzeb człowieka wg T. Kocowskiego 30
Cele nadrzędne człowieka jako gatunku i jako jednostki 30
Potrzeby egzystencjalne (biologiczne) 32
Potrzeby prokreacji i rozwoju własnego 32
Potrzeby funkcjonalne – warunkujące skuteczność działania. 33
Potrzeby społeczne 34
Rozdział 2.2. Inne koncepcje potrzeb człowieka 38
Hierarchia potrzeb ludzkich A. Maslowa 38
Koncepcja K. Jankowskiego 39
Rozdział 2.3. Wyrażanie potrzeb 41
Czym innym są potrzeby, czym innym strategie ich zaspokajania 42
Potrzeby nie są widoczne, widzimy tylko strategie 42
Co zrobić, by potrzeby były dostrzeżone 43
Kłopoty z wyrażaniem potrzeb 44
Korzyści i straty płynące z żądania 44
Wyolbrzymianie przeszkód i bagatelizowanie potrzeb 45
Lęk przed odmową – jak go pokonać 45
Technika wyrażania prośby 47
Usprawiedliwianie się, to nie to samo, co wyjaśnianie 47
Potrzeby – punkt wyjścia do negocjacji 49
Część III. Jakość naszego życia zależy od jakości naszego charakteru 50
Rozdział 3.1. Postawy wobec problemów 51
Stosunek do problemów i przeszkód 51
Optymizm a sukcesy życiowe 55
Kłopoty z samodyscypliną 57
Czy potrafisz czekać na efekty swojej pracy? 57
Stany uskrzydlenia 58
„Wyuczona bezradność” – gwarancja porażek życiowych 59
Rozdział 3.2. Postawy wobec siebie samego 60
Co to znaczy „być sobą” 60
Poznanie siebie i niesprzeniewierzanie się sobie 61
Dwie zasadnicze postawy życiowe: reaktywność – proaktywność 63
Wypieranie się odpowiedzialności za własne słowa, myśli, uczucia i działania 64
Odróżnić to, na co mamy wpływ, od tego, co nas interesuje 65
Na czym polega „bycie dorosłym” 66
Bardzo wiele zależy od tego, jak oceniamy samych siebie 67
Mechanizm tworzenia samooceny 69
Jak samoocena wpływa na nasze zachowanie 70
Jak wpływać na samoocenę 72
Rozdział 3.3. Motywacja do działania 72
Emocje a motywacja 72
Jak wykorzystać emocje do działania 73
Nie ma motywacji bez potrzeb 74
Jak psuć motywację 75
O czym mówi brak motywacji 76
Czy istnieje motywacja bez powodu? 76
Specjalizacja – sposób na motywację 77
Przypomnijmy skutki nieliczenia się z potrzebami 78
Brak umiejętności – kolejne bariery dla motywacji 79
Potrzeby społeczne w służbie motywacji 79
Część IV. Emocje i problemy emocjonalne 81
Rozdział 4.1. Po co nam emocje? 81
O co pytamy przy powitaniu 81
Zasada przyjemności 82
Słowa i czyny nie zawsze idą w parze 82
Cztery emocje podstawowe 83
Skąd się bierze radość 85
Rozdział 4.2. Baza emocji: myślenie i potrzeby 85
Kiedy pojawia się złość? 86
Lęk i smutek a potrzeby 87
Emocje to wskaźniki – czego? 88
Jak wykorzystać wiedzę o emocjach 89
Rozdział 4.3 Jak emocje odpłacają nam za złe traktowanie 91
Trzy powody blokowania emocji 92
Co się dzieje, gdy nie wyrażamy emocji 92
Pedał gazu i hamulec 93
Zasłanianie wskaźnika, aby nie psuł samopoczucia 94
Kumulowanie emocji to niezamierzone przygotowanie do ataku 94
Uzależnienie, czyli chemiczna redukcja emocji 95
Rozdział 4.4. Co to znaczy „radzić sobie z emocjami” 96
Profilaktyka uzależnień, czyli – nauczyć się rozumieć emocje 96
Klucz do zmiany emocji: umiejętności osobiste i społeczne 97
Edukacja emocjonalna. 98
Rozdział 4.5. Złość 98
Czy istnieją emocje negatywne 98
Jak wyrażać złość i gniew 99
Komunikaty typu JA 99
Odróżnić fakty od interpretacji 100
Gdy pierwszy komunikat JA nie wystarczy 101
Czy opłaca się założyć dobre intencje rozmówcy? 103
Rozdział 4.6 Agresja 104
Agresja i złość to nie to samo 104
Odmienne reakcje na zachowania agresywne i zachowania nieagresywne 105
Czy skuteczność zawsze oznacza to samo 106
Czterostopniowa skala reagowania na agresję (wg P. Butler) 106
Trzy kroki (wg M. Rosenberga) 107
Rozdział 4.7. Emocje pozytywne 107
Wyrażanie uczuć pozytywnych – trzy ważne funkcje 107
Co przeszkadza w wyrażaniu pozytywnych emocji 108
Pomocna „technika” 109
Przykłady komunikatów wyrażających pozytywne emocje 109
Część V. Inteligencja emocjonalna 111
Rozdział 5.1. Emocje i umysł 111
„Inteligencja emocjonalna” – nowy termin psychologii 111
Nasz mózg funkcjonuje inaczej, niż sądziliśmy dotychczas 113
Wychowanie: co sprzyja, a co nie sprzyja rozwojowi inteligencji emocjonalnej 114
Czy emocje rządzą nami niepodzielnie? 115
Nieświadome mechanizmy obronne – przed czym bronią i skąd się biorą 116
Mechanizm konfliktu emocjonalnego 121
Niewspółmierne reakcje emocjonalne 123
Porwanie emocjonalne 124
Rozdział 5.2. Emocje pod kontrolą 125
Jak odzyskać kontrolę? 125
Czynniki odpowiedzialne za sukcesy zawodowe 127
Rozdział 5.3. Poczucie własnej wartości 129
Różne wymiary, różna waga ocen 130
W jaki sposób otoczenie może niszczyć poczucie wartości 131
Skutki zaniżonego poczucia wartości 132
Budowanie poczucia wartości 132
Co wynika z tego, że człowiek jest istotą emocjonalną 133
Monitorowanie komunikatów 134
Jak można samemu rozwijać poczucie własnej wartości 135
Pisanie w służbie poczucia wartości 136
Autoprezentacja 136
Część VI. Umiejętności społeczne 139
Rozdział 6.1. Nasz stosunek do innych 139
Podstawy dobrych stosunków z innymi ludźmi (wg S. Coveya) 141
Wyobcowanie wobec samego siebie prowadzi do wyobcowania wobec innych 144
Stosunek do autorytetów 144
Nieświadome przekazywanie emocji 146
Rozdział 6.2. Empatia 147
Empatia – podstawa umiejętności społecznych 147
Empatyczne słuchanie 148
Korzyści z empatycznego słuchania 150
Empatyczny kontakt z samym sobą 151
Rozdział 6.3 Asertywność 152
Style zachowania 153
Korzyści i straty każdego ze stylów zachowania 154
Gdy nie możemy liczyć na wzajemność 155
Skąd biorą się przeciwnicy asertywności? 156
Błędy i nadużycia „asertywne” 157
Trudności w rozwijaniu asertywności 157
Asertywność a inteligencja emocjonalna 158
Rozdział 6.4 Jak pomagać innym 160
ieskuteczne działania niby – pomocowe 160
Lepsze sposoby pomagania 163
Czy można pomóc ignorując potrzeby psychiczne? 164
Mówić czy słuchać? 165
Podobną rolę jak parafraza spełniają pytania otwarte 166
Część VII. Skuteczne i nieskuteczne sposoby porozumiewania się 167
Rozdział 7.1. Bariery i zasady komunikacyjne 167
Dlaczego nasze rozmowy prowadzą do konfliktów i nieporozumień 167
Rady, które nie pomagają 168
Skąd wziąć odpowiednie zasady 169
Trzy bariery komunikacyjne 170
Warto mieć plan pokonywania trudności 171
Plan na wypadek fiaska…planu 172
Umiejętność komunikowania uczuć 173
Rozdział 7.2. Kilka szkodliwych i kilka pomocnych nastawień 175
Czy przyjęcie zasad naprawdę ogranicza? 176
Co zrobić, gdy nie udaje się od razu? 177
Długi cień wychowania bezstresowego 178
Ranienie drugiej osoby wcale nie jest warunkiem odreagowania 179
Ekspresja nie musi przeradzać się w agresję 180
Analiza porażki ma sens tylko wtedy, gdy pozwolimy sobie przeżyć… porażkę 181
Rozdział 7.3. Pięć przeszkód na drodze od słowa do czynu 182
Powiedziane – nie znaczy usłyszane 182
Usłyszane – nie znaczy zrozumiane 183
Zrozumiane – nie znaczy zaakceptowane 185
Zaakceptowane – nie znaczy zapamiętane 186
Zapamiętane – nie znaczy wykonane 187
Rozdział 7.4. Dialog bez walki. 188
Jak reagować na różnice w opiniach i zachowaniach. 188
Nie mylić opinii z faktami 189
Nie mylić opinii z ocenami 190
Gdy rozmówca ma prawo do odmiennej opinii 190
Czy subiektywne opinie są pozbawione wartości? 191
Pytanie zamiast ataku 191
Rozdział 7.5. Jak radzić sobie z krytyką pod naszym adresem 192
Dlaczego warto unikać ocen 192
Jak się zachowujesz, gdy cię krytykują 192
Trzy rodzaje zmian, by sobie poradzić 194
Przecenianie krytyki 195
Podważyć fałszywe przekonania 196
Technika reagowania na krytykę 196
Stosunek do siebie samego 197
Czy wartość człowieka zależy od ilości popełnianych przez niego błędów 198
Część VIII. Na czym polega rozwój osobisty 199
Rozdział 8.1. Koncepcja rozwoju wg C. Rogersa 199
Kryteria rozwoju osobistego 199
Co wspomaga rozwój osobisty 203
Etapy rozwoju osobistego 206
Rozdział 8.2. Rozwój wg S. Coveya 208
Na czym polega dojrzałość człowieka 210
Współzależność nie ma nić wspólnego z uzależnieniem 212
Jak wpływać na siebie 213
Współdziałanie – najbardziej dojrzała forma kontaktów międzyludzkich 213
Rozdział 8.3. Jak zmieniać nieskuteczne nawyki zachowania 217
Wizualizacja własnego zachowania 217
Mechanizm oporu psychicznego 218
Część IX. Wartości, normy, moralność 221
Rozdział 9.1. Wartości 221
Wartości czy antywartości 221
Wartości uświadamiane i nieuświadamiane 222
Wartości deklarowane czy realizowane 223
Wartości osobiste, grupowe czy uniwersalne 224
Rozdział 9.2. Normy 225
Do czego służą normy moralne 225
Normy naczelne znanych systemów etycznych 227
Regulatory życia społecznego 228
Rozdział 9.3. Prawa osobiste 229
Prawa osobiste w kontaktach między ludźmi 229
Prawa osobiste w kontakcie (wg A. Fensterheima) 230
Pierwsze prawo – gdzie jest granica zranienia 231
Drugie prawo – znaczenie intencji 232
Trzecie prawo – nie musisz zgadywać 233
Czwarte prawo – wolność umów 234
Piąte prawo – nie musisz, choć możesz być asertywny 235
Rozdział 9.4. Cele życiowe człowieka a wartości i normy 236
Czy cel uświęca środki? 236
Zmiana wartości i norm oznacza zmianę celu 237
Część X. Zderzenie potrzeb, czyli - konflikt i negocjacje 239
Rozdział 10.1. Co to jest konflikt? 239
Czy konflikt to kłótnia? 239
Dwa warunki istnienia konfliktu 240
Dlaczego nie zawsze korzystamy z negocjacji 241
Jakie korzyści i straty wynikają z tłumienia konfliktu 241
Jakie korzyści, a jakie straty wynikają z walki 242
Czy bezpieczniejsza jest manipulacja? 243
Rozdział 10.2. Zasady negocjacji. 243
Zasada I: poznaj potrzeby drugiej strony i daj jej poznać własne 243
Zasada II: uda ci się oddzielić problem od człowieka, gdy sformułujesz problem negocjacyjny 244
Zasada III: szukaj rozwiązań zadowalających obie strony 244
Zasada IV: oceniaj propozycje rozwiązań wg obiektywnych kryteriów 245
Ważne jest nastawienie wobec konfliktu 246
Umiejętności komunikacyjne i asertywność 246
Rozdział 10.3. Etapy negocjacji 246
Jak zrobić dobry plan negocjacji 247
Negocjacje a mediacje 248
Zanim zaproponujesz kolejny krok 249
Krok I: subiektywna, wewnętrzna rzeczywistość każdej ze stron 250
Krok II: odpowiedź każdej ze stron 252
Krok III: wzajemne oczekiwania 253
Krok IV: wreszcie prawdziwe negocjacje 254
Krok V: tworzenie pomysłów rozwiązań 256
Krok VI: kontrakt, czyli umowa (porozumienie) 256

 

6
(1)
5
(0)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)

Liczba ocen: 1

Średnia ocena
czytelników

  


  okladka
    Ocena : 6 
  2021-01-25

  potwierdzona zakupem i oceniona przez: 2021-01-25

  Rewelacyjna i cenna książka, polecam ją każdemu, zawiera cenną wiedzę psychologiczną potrzebną każdemu z nas
  logotypy