Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Cisza. Siła spokoju w świecie pe...

Cisza. Siła spokoju w świecie pełnym zgiełku (ebook)

Autor:   Thich Nhat Hanh

Ocena:
   3.0/6  Opinie  (1)
2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 5,75 zł
19,24 zł 24,99 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Cisza, która uzdrawia duszę

Uważność jest praktyką, która wycisza panujący w nas zgiełk. Gdy nam jej brakuje, wiele rzeczy może nas odciągać od nas samych.

Thich Nhat Hanh

Cisza. Siła spokoju w świecie pełnym zgiełku to ostatnia książka Thich Nhat Hanha. To pochwała uważności, skupienia na chwili obecnej, bez której łatwo stracić poczucie sensu w rzeczywistości pełnej chaosu.

Autor zaprasza nas do uwolnienia się od zgiełku zewnętrznego świata. Proponuje, by odnaleźć spokój w samym sobie i dostrzec, co oferuje niepowtarzalna, bieżąca chwila. Przekonuje, że drogą do wewnętrznej wolności jest uważność w życiu codziennym.

Wewnętrzna cisza pozwala usłyszeć głos własnego serca, by móc odważnie podążyć za swoimi najgłębszymi pragnieniami. Książka przypomina nam, że każda chwila jest cenna i warto przeżywać ją świadomie.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • cisza
  • WSTĘP
   • W CISZY RAZEM
   • JAK BRZMI BEZ­DŹ­WIĘK
   • PIĘĆ DŹWIĘ­KÓW PRAWDY
   • NAJ­GŁĘB­SZA TRO­SKA
   • NIE TRZEBA BIEC
  • KAR­MIENI NIE­USTAN­NYM HAŁA­SEM
   • LĘK PRZED CISZĄ
   • STÓŁ SZWEDZKI BODŹ­CÓW
   • JEDZE­NIE
   • WRA­ŻE­NIA ZMY­SŁOWE
   • DĄŻE­NIA
   • ŚWIA­DO­MOŚĆ JED­NOST­KOWA
   • ŚWIA­DO­MOŚĆ ZBIO­ROWA
  • RADIO MYŚLO­TOK
   • NAWYK NEGA­TYW­NEGO MYŚLE­NIA
   • NASZE MYŚLI W ŚWIE­CIE
   • UWAŻ­NOŚĆ OZNA­CZA ODZY­SKA­NIE UWAGI
   • PRZE­STRZEŃ DO REALI­ZA­CJI MARZEŃ
  • GRZMIĄCA CISZA
   • PUSZ­CZE­NIE
   • ZNAJ­DO­WA­NIE ODPO­WIE­DZI BEZ MYŚLE­NIA
   • ISTOTA BEZ­RU­CHU
   • CISZA RADO­SNA A CISZA, KTÓRA PRZY­GNIATA
   • SZLA­CHETNA CISZA
   • CICHE DZIA­ŁA­NIE
  • GŁĘ­BO­KIE SŁU­CHA­NIE
   • SŁU­CHA­NIE Z LEK­KO­ŚCIĄ
   • SŁU­CHA­NIE DŹWIĘKU DZWONKA
   • KĄCIK DO ODDY­CHA­NIA
   • SŁU­CHA­NIE Z PRZOD­KAMI
   • JAK NIE WPA­DAĆ W PUŁAPKĘ SŁÓW
   • POST DLA ŚWIA­DO­MO­ŚCI
  • SIŁA WYCI­SZE­NIA
   • UWAŻNY ODDECH
   • STWO­RZYĆ PRZE­STRZEŃ DLA UWAŻ­NO­ŚCI JEST ŁATWIEJ, NIŻ MYŚLISZ
   • PIĘĆ MINUT DLA ŻYCIA
  • ZAUWA­ŻA­NIE
   • DOSTRZE­GA­NIE CIER­PIE­NIA
   • WYSPA WŁA­SNEGO JA
   • KOKO­SOWY MNICH
   • SAMOT­NOŚĆ
   • WOL­NOŚĆ OD ENER­GII NAWY­KO­WEJ
   • ROZ­PLĄ­TAĆ DWA SUPŁY
   • ANGU­LI­MALA
  • PIE­LĘ­GNO­WA­NIE KON­TAKTU
   • POZO­STA­WA­NIE W KON­TAK­CIE DZIĘKI UWAŻ­NO­ŚCI
   • PIE­LĘ­GNO­WA­NIE MIL­CZE­NIA Z MIŁO­ŚCIĄ
   • MUZYKA CISZY
   • ANANDA A MUZYKA STO­SUN­KÓW MIĘ­DZY­LUDZ­KICH
   • RAZEM W MIL­CZE­NIU
   • KSZTAŁ­TO­WA­NIE ZBIO­RO­WYCH NAWY­KÓW
   • ODŻY­WIA­NIE INNYCH
 • Przy­pisy koń­cowe
6
(0)
5
(0)
4
(0)
3
(1)
2
(0)
1
(0)

Liczba ocen: 1

Średnia ocena
czytelników

  


  okladka
    Ocena : 3 
  2022-04-26

  oceniona przez: 2022-04-26

  Książka wzbudziła we mnie mieszane odczucia. Jednak może trafić do wybranych osób, które bardziej docenią ciszę, która jest niezwykle ważna w naszym życiu i dla naszego zdrowia (zwłaszcza psychicznego).
  logotypy