Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2021
Biblia polsko-angielska

Biblia polsko-angielska (ebook)

Autor:   autor

2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Wydawca: LOGOS MEDIA
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 11,95 zł
27,55 zł 39,50 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Dzięki temu szczególnemu wydaniu Biblii będziesz poznawać Pismo Święte jednocześnie ucząc się języka angielskiego. Numer każdego wersetu jest tu aktywnym linkiem, dzięki któremu łatwo przeniesiesz się do tego samego fragmentu w drugiej wersji językowej.

W zależności od poziomu Twojej znajomości języka, możesz albo czytać najpierw tekst angielski, a później przechodzić do tego samego fragmentu w języku polskim, aby upewnić się, czy dobrze go zrozumiałeś, albo zaczynać od tekstu polskiego, a następnie przechodzić do wersji angielskiej i poznawać ten sam fragment w języku obcym.

Mamy nadzieję, że dzięki Biblii polsko-angielskiej Słowo Boże będzie zmieniało Twoje życie, a Twoja znajomość angielskiego będzie wzrastać.

Wykorzystane przekłady Pisma Świętego: Uwspółcześniona Biblia Gdańska (2017), World English Bible (2015).

 • Duchowy kompas
  • Najważniejsze
  • Twoja odpowiedź
  • Kompas życia
 • Stary Testament
  • Księga Rodzaju
  • Księga Wyjścia
  • Księga Kapłańska
  • Księga Liczb
  • Księga Powtórzonego Prawa
  • Księga Jozuego
  • Księga Sędziów
  • Księga Rut
  • I Księga Samuela
  • II Księga Samuela
  • I Księga Królewska
  • II Księga Królewska
  • I Księga Kronik
  • II Księga Kronik
  • Księga Ezdrasza
  • Księga Nehemiasza
  • Księga Estery
  • Księga Hioba
  • Księga Psalmów
  • Księga Przysłów
  • Księga Kaznodziei
  • Pieśń nad Pieśniami
  • Księga Izajasza
  • Księga Jeremiasza
  • Lamentacje
  • Księga Ezechiela
  • Księga Daniela
  • Księga Ozeasza
  • Księga Joela
  • Księga Amosa
  • Księga Abdiasza
  • Księga Jonasza
  • Księga Micheasza
  • Księga Nahuma
  • Księga Habakuka
  • Księga Sofoniasza
  • Księga Aggeusza
  • Księga Zachariasza
  • Księga Malachiasza
 • Nowy Testament
  • Ewangelia Mateusza
  • Ewangelia Marka
  • Ewangelia Łukasza
  • Ewangelia Jana
  • Dzieje Apostolskie
  • List do Rzymian
  • I List do Koryntian
  • II List do Koryntian
  • List do Galacjan
  • List do Efezjan
  • List do Filipian
  • List do Kolosan
  • I List do Tesaloniczan
  • II List do Tesaloniczan
  • I List do Tymoteusza
  • II List do Tymoteusza
  • List do Tytusa
  • List do Filemona
  • List do Hebrajczyków
  • List Jakuba
  • I List Piotra
  • II List Piotra
  • I List Jana
  • II List Jana
  • III List Jana
  • List Judy
  • Objawienie Jana
 • Spiritual Compass
  • The most important thing
  • Your answer
  • Lifes compass
 • The Old Testament
  • Genesis
  • Exodus
  • Leviticus
  • Numbers
  • Deuteronomy
  • Joshua
  • Judges
  • Ruth
  • 1 Samuel
  • 2 Samuel
  • 1 Kings
  • 2 Kings
  • 1 Chronicles
  • 2 Chronicles
  • Ezra
  • Nehemiah
  • Esther
  • Job
  • Psalms
  • Proverbs
  • Ecclesiastes
  • Song of Solomon
  • Isaiah
  • Jeremiah
  • Lamentations
  • Ezekiel
  • Daniel
  • Hosea
  • Joel
  • Amos
  • Obadiah
  • Jonah
  • Micah
  • Nahum
  • Habakkuk
  • Zephaniah
  • Haggai
  • Zechariah
  • Malachi
 • The New Testament
  • Matthew
  • Mark
  • Luke
  • John
  • Acts
  • Romans
  • 1 Corinthians
  • 2 Corinthians
  • Galatians
  • Ephesians
  • Philippians
  • Colossians
  • 1 Thessalonians
  • 2 Thessalonians
  • 1 Timothy
  • 2 Timothy
  • Titus
  • Philemon
  • Hebrews
  • James
  • 1 Peter
  • 2 Peter
  • 1 John
  • 2 John
  • 3 John
  • Jude
  • Revelation

Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:

logotypy