Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
Biblia Ekumeniczna. Pismo Święte...

Biblia Ekumeniczna. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z księgami deuterokanonicznymi (ebook)

Autor:   Towarzystwo Biblijne w Polsce

Ocena:
   5.3/6  Opinie  (7)
2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Wydawca: LOGOS MEDIA
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 12,25 zł
32,25 zł 44,50 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Wspólny przekład Pisma Świętego jedenastu Kościołów działających w Polsce. Ebook wyróżnia się wygodną nawigacją i zawiera ponad 30 tysięcy przypisów oraz 50 tysięcy odsyłaczy przygotowanych w formie aktywnych linków.

Biblia Ekumeniczna to owoc ponad dwudziestoletniej pracy biblistów i językoznawców z jedenastu Kościołów działających w Polsce. Ideą przewodnią tego tłumaczenia Pisma Świętego jest osiągnięcie przez wszystkie Kościoły chrześcijańskie w Polsce, partycypujące w tym dziele, wspólnego i zaakceptowanego tekstu biblijnego w języku polskim, jednocześnie wiernego treści oryginałów.

Przekład ten cechuje piękna polszczyzna – wolna od archaizmów i zrozumiała dla współczesnego Czytelnika.

Niniejsze wydanie zawiera księgi deuterokanoniczne, które przez Kościoły katolickie i prawosławne są uznawane za natchnione, na równi z księgami protokanonicznymi. Księgi te umieszczone zostały pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, zgodnie z „Wytycznymi do współpracy międzywyznaniowej w tłumaczeniu Biblii”, opracowanymi przez Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan i Zjednoczone Towarzystwa Biblijne.

Poszczególne księgi zostały poprzedzone wstępami zawierającymi informację o ich autorach, adresatach oraz środowisku historycznym. W przypisach, oprócz odnośników do tekstów paralelnych, zamieszczono informacje o charakterze tekstologicznym, filologicznym, geograficznym, historycznym oraz kulturowym.

Wydanie elektroniczne wyróżnia się wygodną i intuicyjną nawigacją, a wszystkie przypisy (których jest ponad 30 tysięcy) oraz odnośniki do miejsc paralelnych (ponad 50 tysięcy) mają formę aktywnych linków, co czyni z ebooka wyjątkowe narzędzie do studiowania Słowa Bożego.

Biblia Ekumeniczna jest wspólnym dziełem jedenastu polskich Kościołów chrześcijańskich: Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Chrystusowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Polskokatolickiego, Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Kościoła Zielonoświątkowego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Inicjatorem, realizatorem i wydawcą tego przekładu jest Towarzystwo Biblijne w Polsce, które od 1995 roku patronowało temu gigantycznemu wysiłkowi, troszcząc się o odpowiedni dobór wykwalifikowanych tłumaczy i członków komisji redakcyjnych, odzwierciedlający międzywyznaniowy charakter tego przedsięwzięcia.

 

ZE WSTĘPU DO BIBLII EKUMENICZNEJ

Cieszę się ogromnie z tego, iż pierwsze całościowe, jednotomowe wydanie Biblii Ekumenicznej doszło do skutku. Dziękuję jak najserdeczniej wszystkim, którzy brali udział w procesie tłumaczenia i redagowania tego tomu. W tym wieloletnim projekcie uczestniczyli przedstawiciele jedenastu Kościołów, które żyją w Polsce, w tym także Kościoła Rzymskokatolickiego. Polskojęzyczny czytelnik otrzymuje wreszcie jednolity tekst, na który zgadzają się te Kościoły”

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Niniejszy przekład, który jest wspólnym dziełem jedenastu polskich Kościołów chrześcijańskich, niewątpliwie posiada cechy wielkiego wydarzenia o wymiarze religijno-ekumenicznym, kulturowym oraz historycznym. Jest też swoistym kamieniem milowym w dziejach polskiej biblistyki i translatoryki biblijnej, albowiem w procesie jego powstawania brali aktywny udział przedstawiciele różnych tradycji chrześcijańskich.

+ Sawa
Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski

Biblia Ekumeniczna jest klamrą spinającą wielkie przekłady Pisma Świętego w języku polskim począwszy od Biblii Królowej Zofii poprzez Biblię Leopolity, Biblię Brzeską, Biblię Jakuba Wujka, Biblię Gdańską, a skończywszy na bardziej współczesnych tłumaczeniach Biblii, wg Przekładu Mariawickiego, Biblii Tysiąclecia, Biblii Warszawskiej (‘Brytyjka’), Biblii Warszawsko-Praskiej, Biblii Paulistów czy fragmentów Pisma w postaci Ekumenicznego Przekładu Przyjaciół.

Bp Jerzy Samiec
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej

 • SŁOWO WSTĘPNE ABP. S. GĄDECKIEGO
 • SŁOWO WSTĘPNE PRAWOSŁAWNEGO METROPOLITY SAWY
 • PRZEDMOWA DO BIBLII EKUMENICZNEJ BP. J. SAMCA
 • OD WYDAWNICTWA
 • SŁOWO WSTĘPNE REDAKCJI NAUKOWEJ
 • WYKAZ SKRÓTÓW
  • STARY TESTAMENT
  • KSIĘGI DEUTEROKANONICZNE
  • NOWY TESTAMENT
  • INNE
 • STARY TESTAMENT
  • WSTĘP DO KSIĘGI RODZAJU
  • KSIĘGA RODZAJU
  • WSTĘP DO KSIĘGI WYJŚCIA
  • KSIĘGA WYJŚCIA
  • WSTĘP DO KSIĘGI KAPŁAŃSKIEJ
  • KSIĘGA KAPŁAŃSKA
  • WSTĘP DO KSIĘGI LICZB
  • KSIĘGA LICZB
  • WSTĘP DO KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWA
  • KSIĘGA POWTÓRZONEGO PRAWA
  • WSTĘP DO KSIĘGI JOZUEGO
  • KSIĘGA JOZUEGO
  • WSTĘP DO KSIĘGI SĘDZIÓW
  • KSIĘGA SĘDZIÓW
  • WSTĘP DO KSIĘGI RUT
  • KSIĘGA RUT
  • WSTĘP DO PIERWSZEJ I DRUGIEJ KSIĘGI SAMUELA
  • PIERWSZA KSIĘGA SAMUELA
  • DRUGA KSIĘGA SAMUELA
  • WSTĘP DO PIERWSZEJ I DRUGIEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ
  • PIERWSZA KSIĘGA KRÓLEWSKA
  • DRUGA KSIĘGA KRÓLEWSKA
  • WSTĘP DO PIERWSZEJ I DRUGIEJ KSIĘGI KRONIK
  • PIERWSZA KSIĘGA KRONIK
  • DRUGA KSIĘGA KRONIK
  • WSTĘP DO KSIĘGI EZDRASZA
  • KSIĘGA EZDRASZA
  • WSTĘP DO KSIĘGI NEHEMIASZA
  • KSIĘGA NEHEMIASZA
  • WSTĘP DO KSIĘGI ESTERY
  • KSIĘGA ESTERY
  • WSTĘP DO KSIĘGI HIOBA
  • KSIĘGA HIOBA
  • WSTĘP DO KSIĘGI PSALMÓW
  • KSIĘGA PSALMÓW
  • WSTĘP DO KSIĘGI PRZYSŁÓW
  • KSIĘGA PRZYSŁÓW
  • WSTĘP DO KSIĘGI KOHELETA
  • KSIĘGA KOHELETA
  • WSTĘP DO PIEŚNI NAD PIEŚNIAMI
  • PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI
  • WSTĘP DO KSIĘGI IZAJASZA
  • KSIĘGA IZAJASZA
  • WSTĘP DO KSIĘGI JEREMIASZA
  • KSIĘGA JEREMIASZA
  • WSTĘP DO KSIĘGI LAMENTACJI
  • LAMENTACJE
  • WSTĘP DO KSIĘGI EZECHIELA
  • KSIĘGA EZECHIELA
  • WSTĘP DO KSIĘGI DANIELA
  • KSIĘGA DANIELA
  • WSTĘP DO KSIĘGI OZEASZA
  • KSIĘGA OZEASZA
  • WSTĘP DO KSIĘGI JOELA
  • KSIĘGA JOELA
  • WSTĘP DO KSIĘGI AMOSA
  • KSIĘGA AMOSA
  • WSTĘP DO KSIĘGI ABDIASZA
  • KSIĘGA ABDIASZA
  • WSTĘP DO KSIĘGI JONASZA
  • KSIĘGA JONASZA
  • WSTĘP DO KSIĘGI MICHEASZA
  • KSIĘGA MICHEASZA
  • WSTĘP DO KSIĘGI NAHUMA
  • KSIĘGA NAHUMA
  • WSTĘP DO KSIĘGI HABAKUKA
  • KSIĘGA HABAKUKA
  • WSTĘP DO KSIĘGI SOFONIASZA
  • KSIĘGA SOFONIASZA
  • WSTĘP DO KSIĘGI AGGEUSZA
  • KSIĘGA AGGEUSZA
  • WSTĘP DO KSIĘGI ZACHARIASZA
  • KSIĘGA ZACHARIASZA
  • WSTĘP DO KSIĘGI MALACHIASZA
  • KSIĘGA MALACHIASZA
 • KSIĘGI DEUTEROKANONICZNE
  • WSTĘP DO GRECKIEJ WERSJI KSIĘGI ESTERY
  • KSIĘGA ESTERY (WERSJA GRECKA)
  • WSTĘP DO KSIĘGI JUDYTY
  • KSIĘGA JUDYTY
  • WSTĘP DO KSIĘGI TOBITA
  • KSIĘGA TOBITA
  • WSTĘP DO PIERWSZEJ KSIĘGI MACHABEJSKIEJ
  • PIERWSZA KSIĘGA MACHABEJSKA
  • WSTĘP DO DRUGIEJ KSIĘGI MACHABEJSKIEJ
  • DRUGA KSIĘGA MACHABEJSKA
  • WSTĘP DO TRZECIEJ KSIĘGI MACHABEJSKIEJ
  • TRZECIA KSIĘGA MACHABEJSKA
  • WSTĘP DO KSIĘGI MĄDROŚCI
  • KSIĘGA MĄDROŚCI
  • WSTĘP DO KSIĘGI MĄDROŚCI SYRACHA
  • MĄDROŚĆ SYRACHA
  • WSTĘP DO KSIĘGI BARUCHA
  • KSIĘGA BARUCHA
  • WSTĘP DO LISTU JEREMIASZA
  • LIST JEREMIASZA
  • WSTĘP DO GRECKIEJ WERSJI KSIĘGI DANIELA
  • KSIĘGA DANIELA (WERSJA GRECKA)
 • NOWY TESTAMENT
  • WSTĘP DO EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZA
  • EWANGELIA WEDŁUG ŚW. MATEUSZA
  • WSTĘP DO EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKA
  • EWANGELIA WEDŁUG ŚW. MARKA
  • WSTĘP DO EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA
  • EWANGELIA WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA
  • WSTĘP DO EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANA
  • EWANGELIA WEDŁUG ŚW. JANA
  • WSTĘP DO DZIEJÓW APOSTOLSKICH
  • DZIEJE APOSTOLSKIE
  • WSTĘP DO LISTU DO RZYMIAN
  • LIST DO RZYMIAN
  • WSTĘP DO PIERWSZEGO LISTU DO KORYNTIAN
  • PIERWSZY LIST DO KORYNTIAN
  • WSTĘP DO DRUGIEGO LISTU DO KORYNTIAN
  • DRUGI LIST DO KORYNTIAN
  • WSTĘP DO LISTU DO GALATÓW
  • LIST DO GALATÓW
  • WSTĘP DO LISTU DO EFEZJAN
  • LIST DO EFEZJAN
  • WSTĘP DO LISTU DO FILIPIAN
  • LIST DO FILIPIAN
  • WSTĘP DO LISTU DO KOLOSAN
  • LIST DO KOLOSAN
  • WSTĘP DO PIERWSZEGO LISTU DO TESALONICZAN
  • PIERWSZY LIST DO TESALONICZAN
  • WSTĘP DO DRUGIEGO LISTU DO TESALONICZAN
  • DRUGI LIST DO TESALONICZAN
  • WSTĘP DO LISTÓW DO TYMOTEUSZA I DO LISTU DO TYTUSA
  • PIERWSZY LIST DO TYMOTEUSZA
  • DRUGI LIST DO TYMOTEUSZA
  • LIST DO TYTUSA
  • WSTĘP DO LISTU DO FILEMONA
  • LIST DO FILEMONA
  • WSTĘP DO LISTU DO HEBRAJCZYKÓW
  • LIST DO HEBRAJCZYKÓW
  • WSTĘP DO LISTU ŚW. JAKUBA
  • LIST ŚW. JAKUBA
  • WSTĘP DO PIERWSZEGO LISTU ŚW. PIOTRA
  • PIERWSZY LIST ŚW. PIOTRA
  • WSTĘP DO DRUGIEGO LISTU ŚW. PIOTRA
  • DRUGI LIST ŚW. PIOTRA
  • WSTĘP DO LISTÓW ŚW. JANA
  • PIERWSZY LIST ŚW. JANA
  • DRUGI LIST ŚW. JANA
  • TRZECI LIST ŚW. JANA
  • WSTĘP DO LISTU ŚW. JUDY
  • LIST ŚW. JUDY
  • WSTĘP DO APOKALIPSY ŚW. JANA
  • APOKALIPSA ŚW. JANA
 • PRZYPISY
  • PRZYPISY DO KSIĘGI RODZAJU
  • PRZYPISY DO KSIĘGI WYJŚCIA
  • PRZYPISY DO KSIĘGI KAPŁAŃSKIEJ
  • PRZYPISY DO KSIĘGI LICZB
  • PRZYPISY DO KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWA
  • PRZYPISY DO KSIĘGI JOZUEGO
  • PRZYPISY DO KSIĘGI SĘDZIÓW
  • PRZYPISY DO KSIĘGI RUT
  • PRZYPISY DO PIERWSZEJ I DRUGIEJ KSIĘGI SAMUELA
  • PRZYPISY DO DRUGIEJ KSIĘGI SAMUELA
  • PRZYPISY DO PIERWSZEJ I DRUGIEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ
  • PRZYPISY DO DRUGIEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ
  • PRZYPISY DO PIERWSZEJ I DRUGIEJ KSIĘGI KRONIK
  • PRZYPISY DO DRUGIEJ KSIĘGI KRONIK
  • PRZYPISY DO KSIĘGI EZDRASZA
  • PRZYPISY DO KSIĘGI NEHEMIASZA
  • PRZYPISY DO KSIĘGI ESTERY
  • PRZYPISY DO KSIĘGI HIOBA
  • PRZYPISY DO KSIĘGI PSALMÓW
  • PRZYPISY DO KSIĘGI PRZYSŁÓW
  • PRZYPISY DO KSIĘGI KOHELETA
  • PRZYPISY DO PIEŚNI NAD PIEŚNIAMI
  • PRZYPISY DO KSIĘGI IZAJASZA
  • PRZYPISY DO KSIĘGI JEREMIASZA
  • PRZYPISY DO KSIĘGI LAMENTACJI
  • PRZYPISY DO KSIĘGI EZECHIELA
  • PRZYPISY DO KSIĘGI DANIELA
  • PRZYPISY DO KSIĘGI OZEASZA
  • PRZYPISY DO KSIĘGI JOELA
  • PRZYPISY DO KSIĘGI AMOSA
  • PRZYPISY DO KSIĘGI ABDIASZA
  • PRZYPISY DO KSIĘGI JONASZA
  • PRZYPISY DO KSIĘGI MICHEASZA
  • PRZYPISY DO KSIĘGI NAHUMA
  • PRZYPISY DO KSIĘGI HABAKUKA
  • PRZYPISY DO KSIĘGI SOFONIASZA
  • PRZYPISY DO KSIĘGI AGGEUSZA
  • PRZYPISY DO KSIĘGI ZACHARIASZA
  • PRZYPISY DO KSIĘGI MALACHIASZA
  • PRZYPISY DO GRECKIEJ WERSJI KSIĘGI ESTERY
  • PRZYPISY DO KSIĘGI JUDYTY
  • PRZYPISY DO KSIĘGI TOBITA
  • PRZYPISY DO PIERWSZEJ KSIĘGI MACHABEJSKIEJ
  • PRZYPISY DO DRUGIEJ KSIĘGI MACHABEJSKIEJ
  • PRZYPISY DO TRZECIEJ KSIĘGI MACHABEJSKIEJ
  • PRZYPISY DO KSIĘGI MĄDROŚCI
  • PRZYPISY DO KSIĘGI MĄDROŚCI SYRACHA
  • PRZYPISY DO KSIĘGI BARUCHA
  • PRZYPISY DO LISTU JEREMIASZA
  • PRZYPISY DO GRECKIEJ WERSJI KSIĘGI DANIELA
  • PRZYPISY DO EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZA
  • PRZYPISY DO EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKA
  • PRZYPISY DO EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA
  • PRZYPISY DO EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANA
  • PRZYPISY DO DZIEJÓW APOSTOLSKICH
  • PRZYPISY DO LISTU DO RZYMIAN
  • PRZYPISY DO PIERWSZEGO LISTU DO KORYNTIAN
  • PRZYPISY DO DRUGIEGO LISTU DO KORYNTIAN
  • PRZYPISY DO LISTU DO GALATÓW
  • PRZYPISY DO LISTU DO EFEZJAN
  • PRZYPISY DO LISTU DO FILIPIAN
  • PRZYPISY DO LISTU DO KOLOSAN
  • PRZYPISY DO PIERWSZEGO LISTU DO TESALONICZAN
  • PRZYPISY DO DRUGIEGO LISTU DO TESALONICZAN
  • PRZYPISY DO LISTÓW DO TYMOTEUSZA I DO LISTU DO TYTUSA
  • PRZYPISY DO DRUGIEGO LISTU DO TYMOTEUSZA
  • PRZYPISY DO LISTU DO TYTUSA
  • PRZYPISY DO LISTU DO FILEMONA
  • PRZYPISY DO LISTU DO HEBRAJCZYKÓW
  • PRZYPISY DO LISTU ŚW. JAKUBA
  • PRZYPISY DO PIERWSZEGO LISTU ŚW. PIOTRA
  • PRZYPISY DO DRUGIEGO LISTU ŚW. PIOTRA
  • PRZYPISY DO LISTÓW ŚW. JANA
  • PRZYPISY DO DRUGIEGO LISTU ŚW. JANA
  • PRZYPISY DO TRZECIEGO LISTU ŚW. JANA
  • PRZYPISY DO LISTU ŚW. JUDY
  • PRZYPISY DO APOKALIPSY ŚW. JANA

Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:

Testament duchowy. Gdy noc staje się jaśniejsza...
o. Augustyn Pelanowski OSPPE
Cena: 33,82 zł
W sercu jogi. Ćwiczenia dla ciała i ducha
T. K. V. Desikachar
Cena: 31,20 zł
Factfulness. Dlaczego świat jest lepszy, niż my...
Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Rosling-Ronnlund
Cena: 24,96 zł
6
(6)
5
(0)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(1)

Liczba ocen: 7

Średnia ocena
czytelników

  


  okladka
    Ocena : 6 
  2022-07-13

  potwierdzona zakupem i oceniona przez: 2022-07-13

  Biblia jest jedna w swoim rodzaju
    Ocena : 6 
  2021-08-12

  potwierdzona zakupem i oceniona przez: 2021-08-12

  Jeszcze nie przeczytałem całej, ale bardzo mi się podoba w tej Biblii świeże i natchnione tłumaczenie Księgi Koheleta ks. prof. Krzysztofa Bardskiego - moim zdaniem najlepsze jeśli chodzi o tłumaczenia na język polski.
    Ocena : 6 
  2020-01-04

  potwierdzona zakupem i oceniona przez: Mateusz, 2020-01-04

  Najlepiej przygotowane wydanie elektroniczne Pisma świętego w Polsce, z jakiego miałem okazję korzystać. A oprócz tego współczesny język. Wyjątkowa, wspólna propozycja dla wielu różnych Kościołów w Polsce.
    Ocena : 6 
  2019-05-14

  potwierdzona zakupem i oceniona przez: 2019-05-14

  Dobry, unowocześniony przekład pomaga w przyswojeniu treści
    Ocena : 6 
  2019-05-04

  potwierdzona zakupem i oceniona przez: 2019-05-04

  Wspaniała inicjatywa, pozwalająca połączyć różne podejścia chrześcijańskie do tematu Pisma Świętego
    Ocena : 6 
  2018-12-01

  potwierdzona zakupem i oceniona przez: Marek, 2018-12-01

  Bardzo dobre wydanie !
    Ocena : 1 
  2019-01-11

  potwierdzona zakupem i oceniona przez: Piotr, 2019-01-11

  Fatalne formatowanie w epub. Mobi zawiera przynajmniej tekst justowany, który jednak wciąż nie jest dobrze sformatowany.
  logotypy