Serie wydawnicze

 • Dla bystrzakow
 • Bez kantow
 • Lekarz rodzinny
 • Seriaporad.pl
 • Bezdroza
 • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2021
Alternatywne systemy chłodzenia ...

Alternatywne systemy chłodzenia i klimatyzacji - przewodnik (ebook)

Autor:  

Alternatywne systemy chłodzenia i klimatyzacji - przewodnik
PdfPDF
Wydawca: Grupa Medium
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 10,36 zł
22,82 zł 33,18 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Wstęp

Szybki wzrost konsumpcji energii na świecie powoduje kurczenie się jej zasobów naturalnych oraz wywołuje zmiany klimatyczne. Wzrost zużycia energii spowodowany jest ciągłym wzrostem liczby ludności, wzrostem ekonomicznym, rozwojem komunikacji oraz stylem życia charakteryzującym się większymi wymaganiami dotyczącymi komfortu i konsumpcji.

W ostatnich dwóch dekadach zużycie energii pierwotnej na świecie wzrosło o 49%, a emisji CO2 do atmosfery – o 43%. Wzrost tych dwóch parametrów jest już niezależny od wzrostu gospodarczego. Konsumpcja energii wzrosła o 1,1% w 2009 r., czyli w roku światowej recesji.

Z powodu wzrostu technicznej jakości budynków oraz czasu w nich spędzanego, wzrost zużycia energii w sektorze mieszkaniowym i biurowym jest bardziej dynamiczny niż w przemyśle i transporcie. Zależność ta dotyczy krajów rozwiniętych, jak kraje Unii Europejskiej i USA, których zużycie energii to 20–40% całej podaży na świecie. Według IEA zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 54% do 2025 roku.

Energia jest niezbędnym czynnikiem rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturowego ludzkości. Struktura zużycia energii w Europie to 40% dla sektora budowlanego, 30% dla transportu, a 28% dla przemysłu. W krajach rozwiniętych za 50% zużycia energii w budownictwie odpowiedzialne są ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja. Jest to 20% całego zużycia energii. W budownictwie o słabych standardach izolacyjności (np. w Polsce) udział zużycia energii na cele HVAC może wzrosnąć do 70%.

W systemach HVAC udział klimatyzacji rośnie bardzo dynamicznie. Prowadzone monitoringi rynkowe wskazują na roczny wzrost udziału w rynku systemów klimatyzacyjnych o 3,75%, a sprzedaży detalicznej o 3,0%. Wzrost udziału w rynku systemów chłodzenia pasywnego wynosi 2,5%, czyli jest mniejszy niż systemów sprężarkowych.

Zmiany klimatyczne oraz rosnące standardy w budownictwie powodują, że w gorących okresach letnich wzrasta eksploatacja systemów klimatyzacyjnych. Są to systemy o dużym zużyciu energii elektrycznej, co powoduje drastyczne chwilowe wzrosty zapotrzebowania globalnego energii elektrycznej. W aspekcie globalnym są to problematyczne zagadnienia dla dostawców tej energii.


Obecna polityka energetyczna oraz środowiskowa nakłada na kraje unijne obowiązek wprowadzania regulacji zmniejszających zużycie energii pierwotnej, a zwiększających udział energii odnawialnej. Malejące rezerwy źródeł kopalnych (węgiel, ropa, gaz) wskazują na potrzebę znalezienia alternatywnych rozwiązań.

Zgodnie z wizją energetyczną na rok 2050 studiów BMU (niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska), zakłada się (scenariusz średni):

 • zapotrzebowanie budynków na ciepło: – 80%
 • cena gazu ziemnego: +100%
 • cena ropy: +70%
 • zużycie energii końcowej budynków: – 42% (średnio)
 • zapotrzebowanie energii elektrycznej: – 25%
 • zużycie energii elektrycznej: – 20%, z tego 60% ze źródeł odnawialnych
 • udział budynków rewitalizowanych: wzrost z 1% na 2%.


Wymagania energetyczne oraz jakościowe budynków będą się dynamicznie zmieniać...

Zgodnie z wszelkimi oczekiwaniami chłodzenie budynków, czyli pełna klimatyzacja, będzie stawało się standardem. Przy rosnących wymaganiach energetycznych oraz oszczędnościowych niezbędne stanie się szukanie alternatywnych form chłodzenia.

Spis treści

1. Wstęp 5
2. Wprowadzenie i defi nicja problemu 7
2.1. Zyski ciepła 8
2.2. Podział systemów klimatyzacyjnych 9
2.3. Klimat zewnętrzny 11
2.4. Komfort w pomieszczeniu zamkniętym 11
2.5. Transport energii w pomieszczeniu 12
2.6. Procesy termodynamiczne 12
2.6.1. Chłodzenie 13
2.6.2. Nawilżanie wodą (chłodzenie adiabatyczne) 14
2.6.3. Osuszanie kondensacyjne 15
3. Materiał zmiennofazowy PCM 17
3.1. Zasada działania 17
3.2. Przykłady rozwiązań z zastosowaniem materiału zmiennofazowego 21
3.2.1. Przykład 1 21
3.2.2. Przykład 2 22
3.2.3. Przykład 3 23
3.2.4. Przykład 4 24
3.2.5. Przykład 5 25
3.2.6. Realizacje referencyjne 26
4. Chłodzenie pasywne – budynki ochronne w trudno dostępnych okolicach 30
5. Systemy chłodzenia wyparnego 33
5.1. System bezpośredniego chłodzenia wyparnego (DEC) 33
5.2. System pośredniego chłodzenia wyparnego (IEC) 39
5.3. Wieża chłodnicza 41
5.4. System kombinowanego pośredniego i bezpośredniego chłodzenia wyparnego 43
5.5. Ultracoolery adiabatyczne 45
6. Wentylacja naturalna i mechaniczna 48
6.1. Przykłady zastosowań wentylacji nocnej 50
7. Free-cooling 52
8. Wentylacja dzienna 53
9. Ograniczenie zysków ciepła 55
9.1. Zasada działania 55
9.2. Urządzenia niskoenergetyczne 55
9.3. Ruchome instalacje ochrony przeciwsłonecznej 56
9.4. Szkło przeciwsłoneczne 57
9.5. Heliostaty i systemy kierowania strumieniem światła 58
10. Masa akumulacyjna 60
10.1. Zasada działania 60
10.2. Przykłady zastosowań 61
11. Wymiennik gruntowy 62
11.1. Zasada działania 62
11.2. Powietrzny wymiennik gruntowy 65
11.2.1. Klimatyzacja komfortu 67
11.2.2. Klimatyzacja pomieszczeń 68
11.2.3. Wspomaganie chłodzenia 69
11.3. Wodny wymiennik gruntowy 70
11.3.1. Zastosowanie oraz możliwości montażu 71
11.3.2. Wodny wymiennik gruntowy do chłodzenia z wodnym systemem odbioru 71
11.3.3. Wodny wymiennik gruntowy do grzania i chłodzenia z powietrznym systemem odbioru 75
11.3.4. Chłodzenie pasywne pompy ciepła 76
11.4. Studnia powietrzna 77
12. Pasywne chłodzenie wyparne 79
13. Chłodzenie słoneczne 82
13.1. Zasobnik sorpcyjny 84
14. Architektura 86
14.1. Zazieleniona fasada 87
14.2. Zazielenianie dachów 87
14.3. Budynki earth-sheltered 88
15. Podsumowanie 90

Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:

Ekonomia dla bystrzaków. Wydanie II
Sean Masaki Flynn
Cena: 31,92 zł
Głaskologia
Miłosz Brzeziński
Cena: 25,30 zł
Metoda Lean Enterprise. W poszukiwaniu innowacji
Jez Humble, Joanne Molesky, Barry O'Reilly
Cena: 39,20 zł
logotypy