Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
ABC metodyki nauczania języka po...

ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (ebook)

Autorzy:   Anna Seretny, Ewa Lipińska

ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego Anna Seretny, Ewa Lipińska - okładka książki
PdfPDF
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 2,84 zł
14,16 zł 17,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

„ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego Anny Seretny i Ewy Lipińskiej to pierwszy podręcznik do metodyki nauczania polszczyzny jako języka obcego, uwzględniający zarówno nauczanie części systemu języka, jak też nauczanie sprawności”

(Z recenzji prof. W.T. Miodunki)

 

„ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (...) ma charakter książki metodycznej z bardzo dobrą zawartością wiedzy z zakresu systemu języka polskiego. Autorki umiały wyznaczyć właściwe proporcje między praktycznym kształtem sprawności językowej a teoretyczną wiedzą o języku, całkiem słusznie uznając prymat praktyki językowej i komunikacyjnej, redukując natomiast wiedzę teoretyczną przeznaczoną głównie dla lektorów do takiego zakresu, który stanowi niezbędne zaplecze doskonalenia praktyki. Poradnik (...) realizuje w pełni treści merytoryczne i metodyczne, jest doskonale skonstruowany i spełnia wszystkie kryteria określające jego wartość dydaktyczną.”

(Z recenzji prof. U. Żydek-Bednarczuk)


„ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego – to propozycja adresowana do nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę zawodową, oraz tych, którzy pragnęliby rozwinąć swój warsztat, dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów studiów magisterskich z zakresu metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, a także do nauczycieli polonijnych.
Dzięki ABC zainteresowani będą mogli wejść w krąg podstawowych zagadnień związanych z metodyką nauczania języka polskiego jako obcego, zapoznać się z ciekawymi technikami nauczania i różnorodnymi typami ćwiczeń językowych.”
(Ze wstępu)

Władysław Miodunka - WSTĘP
OD AUTOREK
WPROWADZENIE

CZĘŚĆ I
NAUCZANIE CZĘŚCI SYSTEMU JĘZYKOWEGO POLSZCZYZNY

NAUCZANIE WYMOWY I INTONACJI
I. Fonetyka
II. Wymowa i jej znaczenie w opanowywaniu języka obcego
III. Miejsca trudne
IV. Techniki nauczania wymowy
V. Podsumowanie

NAUCZANIE PISOWNI
I. Alfabet
II. Pismo a mowa
III. Zasady pisowni
IV. Ortografia w nauczaniu języka polskiego jako obcego
V. Techniki nauczania pisowni

NAUCZANIE SŁOWNICTWA
I. Słownictwo a kompetencja komunikacyjna
II. Kompetencja leksykalna
III. Dobór materiału leksykalnego
IV. Słownictwo w nauczaniu języka polskiego jako obcego
V. Techniki nauczania słownictwa
VI. Gęstość słownictwa
VII. Słownictwo a sprawności językowe
VIII. Słowniki użyteczne w nauce języka polskiego jako obcego
IX. Repetitio est mater studiorum

NAUCZANIE GRAMATYKI
I. Gramatyka w nauczaniu języka obcego
II. Kompetencja gramatyczna
III. Gramatyka pedagogiczna a gramatyka naukowa
IV. Pierwsze programy gramatyczne do nauczania języka polskiego jako obcego
V. Uwagi ogólne na temat nauczania gramatyki
VI. Techniki nauczania gramatyki
VII. Poprawianie błędów
VIII. Podsumowanie

CZĘŚĆ II
NAUCZANIE I ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
I. Słuchanie ze zrozumieniem
II. Słyszenie a słuchanie
III. Efektywność słuchania
IV. Słuchanie a mówienie
V. Słuchanie a czytanie
VI. Sprawność rozumienia ze słuchu
VIII. Przykładowe techniki pracy z tekstem
IX. Wskazówki praktyczne
X. Podstawowe zasady nauczania rozumienia ze słuchu

MÓWIENIE
I. Komunikowanie (porozumiewanie się)
II. Komunikacja werbalna
III. Komunikacja niewerbalna
IV. Kod mówiony a kod pisany
V. Kod mówiony - kiedy i jak go uczyć?
VI. Techniki nauczania mówienia
VII. Łączenie mówienia z innymi sprawnościami
VIII. Ocena postępów w mówieniu
IX. Podstawowe zasady nauczania mówienia

NAUCZANIE CZYTANIA
I. Czytanie
II. Akt czytania a sprawność czytania
III. Czytanie w nauczaniu języka obcego
IV. Metody nauczania języków obcych a sprawność czytania
V. Materiały do nauczania czytania
VI. Cele nauczania czytania w języku obcym
VII. Techniki nauczania czytania w języku obcym
VIII. Przykładowe techniki pracy z tekstem
IX. Podsumowanie

PISANIE
I. Komunikacja pisemna
II. Dlaczego pisanie jest trudne?
III. Pisanie a czytanie
IV. Jezyk pisany a język mówiony
V. Język pisany - czy i jak go uczyć?
VI. Techniki nauczania pisania
VII. Poprawa i ocena prac

CZĘŚĆ III
KONTROLA WYNIKÓW W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

TESTY JĘZYKOWE I ICH RODZAJE. KRYTERIA POPRAWNOŚCI TESTU JĘZYKOWEGO
I. Wstęp
II. Klasyfikacja testów
III. Kryteria poprawności testu
IV. Ewaluacja

TYPY ZADAŃ TESTOWYCH W TESTOWANIU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
I. Wstęp
II. Rodzaje zadań testowych i jednostek testu
III. Przykłady zadań testowych w testowaniu języka polskiego jako obcego

CZĘŚĆ IV
ANEKS

CERTYFIKATOWE EGZAMINY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
I. Certyfikacja
II. Ogólny opis umiejętności językowych dla poszczególnych poziomów zaawansowania

PODRĘCZNIKI I POMOCE DYDAKTYCZNE. WYBÓR.
Podręczniki ogólne
Podręczniki do nauczania wymowy polskiej
Pomoce do nauczania ortografii
Pomoce do nauczania słownictwa
Pomoce do nauczania gramatyki
Pomoce do nauczania rozumienia ze słuchu
Pomoce do nauczania mówienia
Pomoce do nauczania czytania
Pomoce do nauczania pisania
Zbiory testów
Słowniki ogólne języka polskiego (wybór)
Słowniki specjalistyczne
Słowniki ogólne dla cudzoziemców
Słowniki specjalistyczne dla cudzoziemców

BIBLIOGRAFIA

logotypy