Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022
144 najważniejsze angielskie cza...

144 najważniejsze angielskie czasowniki (ebook)

Autorzy:   ,

2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Wydawca: Poltext
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 7,28 zł
32,62 zł 39,90 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka
+ do przechowalni

Język angielski
Poziom A1–B2

Poznaj najczęściej używane w języku angielskim czasowniki, by z łatwością wykorzystywać je w codziennej komunikacji.

Ta książka pozwoli ci na szybką i efektywną naukę angielskich rzeczowników. Dlaczego akurat tej części mowy? Ponieważ w języku angielskim jest ona najliczniej reprezentowana. W końcu im szybciej opanuje się to, co jest w języku obcym najczęściej używane, tym szybciej można zacząć się w nim komunikować.

Cały materiał został przygotowany na podstawie słownika A Frequency Dictionary of Contemporary American English, który zawiera listę kilku tysięcy najczęściej używanych wyrazów w mówionym i pisanym współczesnym języku angielskim. Poznanie tych słów wraz z najczęstszym kontekstem ich występowania to pierwszy krok do znajomości angielskiego. Na opracowanie każdego rzeczownika składają się cztery sekcje:

ŁATWE zawiera najprostsze zdania i najpopularniejsze znaczenia omawianego hasła. Służy jako wprowadzenie lub powtórzenie wiadomości na temat danego słowa.

TRUDNE zawiera przykłady użycia prezentujące słowa w bardziej skomplikowanych konstrukcjach gramatycznych, jak np. rzeczowniki złożone.

IDIOMY, w których występuje dany rzeczownik

CIEKAWE to zbiór wybranych myśli znanych osób czy dowcipów, w których znalazły się omawiane rzeczowniki.

Oprócz listy 144 najczęściej spotykanych w języku angielskim rzeczowników w podręczniku znajdziesz część ogólną, poświęconą zagadnieniom gramatycznym potrzebnym przy nauce rzeczowników, takim jak zasady tworzenia liczby mnogiej, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne czy rzeczowniki odczasownikowe.

Okładka

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Spis treści

Wstęp

Jak korzystać z tej książki?

Lista wg częstotliwości użycia

Lista alfabetyczna

Czasowniki

1 be – być

2 have – mieć

3 do – robić

4 will

5 say – powiedzieć

6 would

7 can – móc, potrafić

8 get – dostać

9 make – zrobić

10 go – iść

11 see – widzieć

12 know – wiedzieć

13 take – brać

14 could

15 think – myśleć

16 come – przybyć

17 give – dać

18 look – patrzeć

19 may – móc

20 should

21 use – używać

22 find – znaleźć

23 want – chcieć

24 tell – powiedzieć

25 must

26 put – położyć

27 mean – znaczyć

28 become – stawać się

29 leave – zostawić

30 work – pracować

31 need – potrzebować

32 feel – czuć

33 seem – wydawać się

34 might

35 ask – pytać

36 show – pokazać

37 try – próbować

38 call – zawołać

39 provide – dostarczać

40 keep – trzymać

41 hold – trzymać

42 turn – przekręcić

43 follow – iść za

44 begin – zaczynać

45 bring – przynieść

46 like – lubić

47 going

48 help – pomagać

49 start – zaczynać

50 run – biegać

51 write – pisać

52 set – umieścić

53 move – ruszać się

54 play – bawić się

55 pay – płacić

56 hear – słyszeć

57 include – zawierać

58 believe – wierzyć

59 allow – pozwalać

60 meet – spotkać

61 lead – prowadzić

62 live – żyć

63 stand – stać

64 happen – zdarzyć się

65 carry – nieść

66 talk – rozmawiać

67 appear – pojawić się

68 produce – produkować

69 sit – siedzieć

70 offer – zaoferować

71 consider – rozważyć

72 suggest – sugerować

73 expect – oczekiwać

74 read – czytać

75 let – pozwolić

76 require – wymagać

77 continue – kontynuować

78 lose – zgubić

79 add – dodać

80 fall – spadać

81 change – zmieniać

82 remember – pamiętać

83 remain – pozostać

84 buy – kupić

85 speak – mówić

86 stop – przestać

87 send – wysłać

88 receive – otrzymać

89 decide – zdecydować

90 win – wygrać

91 understand – rozumieć

92 develop – rozwinąć

93 describe – opisać

94 agree – zgadzać się

95 open – otwierać

96 reach – dosięgać

97 build – budować

98 involve – wymagać

99 spend – spędzać

100 return – wrócić

101 draw – rysować

102 die – umrzeć

103 hope – mieć nadzieję

104 create – stworzyć

105 walk – iść pieszo

106 sell – sprzedać

107 wait – czekać

108 shall

109 cause – spowodować

110 pass – mijać

111 lie – leżeć, kłamać

112 accept – zaakceptować

113 watch – oglądać

114 raise – podnieść

115 base – oprzeć

116 apply – zastosować

117 break – rozbić

118 learn – uczyć się

119 explain – wyjaśnić

120 increase – zwiększyć

121 cover – przykryć

122 grow – rosnąć

123 report – poinformować

124 claim – twierdzić

125 support – popierać

126 cut – kroić

127 form – utworzyć

128 stay – zostać

129 contain – zawierać

130 reduce – zmniejszyć

131 establish – założyć

132 join – dołączyć do

133 wish – chcieć

134 seek – szukać

135 achieve – osiągnąć

136 choose – wybrać

137 deal – rozdać

138 face – wychodzić na

139 fail – nie zdać

140 serve – obsługiwać

141 end – skończyć

142 occur – zdarzyć się

143 kill – zabić

144 used to

Ważny dodatek

Różne typy czasowników

Co łączy WSZYSTKIE czasowniki?

Czasowniki regularne

Lista czasowników regularnych

Czasowniki nieregularne

Lista czasowników nieregularnych

Czasowniki modalne

Czasowniki modalne w przypuszczeniach na temat teraźniejszości

Czasowniki modalne z Perfect Infinitive

Czasowniki posiłkowe

Czasowniki stanu i czasowniki akcji

Czasowniki frazowe i czasowniki z przyimkami

Czasowniki zwrotne

Bezokolicznik i bezokolicznik Perfect

Do góry nogami ;)

Idiomy i zwroty

Mądrości narodów…

Angielskie czasy

Ogólne uwagi

Porównanie wszystkich czasów

Present Simple

Present Continuous

Present Perfect Simple

Czasowniki nieregularne

Present Perfect Continuous

Past Simple

Czasowniki nieregularne

Past Continuous

Past Perfect Simple

Past Perfect Continuous

Zwyczaje przeszłe

Future Simple

Future Continuous

Future Perfect Simple

Future Perfect Continuous

Future Simple in the Past

Future Continuous in the Past

Future Perfect Simple in the Past

Future Perfect Continuous in the Past

Be going to

Inne ważne konstrukcje

Question tags

Porównania czasów

Present Simple a Present Continuous

Past Simple a Past Continuous

Past Simple a Past Perfect Simple

Past Perfect Simple a Past Perfect Continuous

Wszystkie czasy przeszłe, które mają w nazwie „Past”

Past Simple a Present Perfect Simple

Present Perfect Continuous a Past Continuous

Future Simple a Future Continuous

Wszystkie czasy przyszłe

Następstwo czasów

Mowa zależna

Strona bierna

Zdania warunkowe

Nierzeczywisty czas przeszły

logotypy