Serie wydawnicze

  • Dla bystrzakow
  • Bez kantow
  • Lekarz rodzinny
  • Seriaporad.pl
  • Bezdroza
  • Michelin

Wydawnictwo Helion

Helion.pl sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63

informacje o księgarni septem.pl
Program Partnerski
O nas
© Helion 1991-2022

Regulamin zakupów w księgarni internetowej septem.pl

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

Administrator („Helion”) - Helion.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027, email: sklep@septem.pl telefon: 32 2309863.

Sklep – prowadzona przez Helion platforma teleinformatyczna, umożliwiającą Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznawania się z Produktami i Usługami Sprzedającego, zawieranie umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług.

Produkt – rzecz ruchoma, w tym książki, audiobooki, ebooki, videokursy, akcesoria czytelnicze oferowane przez Helion za pośrednictwem Sklepu.

Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, a w szczególności ebook, audiobook, videokurs oferowane przez Helion za pośrednictwem Sklepu, w ramach świadczenia usług.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu.

Serwis - platformy należące do Helion w skład których wchodzą, m.in. helion.pl, ebookpoint.pl, biblio.ebookpoint.pl, onepress.pl, sensus.pl, septem.pl, editio.pl, bezdroza.pl, videopoint.pl, dlabystrzakow.pl, beya.pl, czytalisek.pl.

Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

2.1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome 4.0 z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Apple Safari 4.0 z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

2.2. Użytkownik, który dokonuje w Sklepie zakupów Treści cyfrowych, może korzystać z nich pod warunkiem spełnienia przez urządzenia końcowe Użytkownika następujących wymagań technicznych:

a. format MOBI – czytnik Amazon Kindle, tablet, smartfon, komputer PC/Mac z zainstalowaną aplikacją do otwierania formatów MOBI.

b. format ePUB i PDF– komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800x600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać format ePUB, PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader), lub inne urządzenie końcowe, w tym czytnik ebooków, smartfon, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania ww. formatów. Więcej informacji nt. obsługiwanych formatów i urządzeń Użytkownik znajdzie w zakładce Pomoc.

c. format Mp3 – urządzenie z zainstalowaną kartą dźwiękową i wyposażone w słuchawki, głośniki lub inne urządzenie reprodukujące dźwięk.

d. format Mp4 – urządzenie z wyświetlaczem o rozdzielczości minimalnej 800x600 pikseli z zainstalowaną kartą dźwiękową, kartą graficzną i wyposażone w słuchawki, głośniki lub inne urządzenie reprodukujące dźwięk i obraz. Niezbędny jest również dostęp do Internetu.

2.3. Dla Produktów dystrybuowanych na trwałych nośnikach typu CD/DVD/BD, pendrive, karta flash – urządzenie końcowe dodatkowo wyposażone w czytnik CD/DVD/BD, pendrive, karta flash.

 

III. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

3.1. W ramach prowadzonego Sklepu, Helion oferuje sprzedaż produktów oraz treści cyfrowych Użytkownikom, po wcześniejszym dokonaniu zamówienia przez Użytkownika.

3.2. Zawarcie umowy następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty lub poprzez kliknięcie na klawisz „Zamawiam i zapłacę”. Użytkownik w ramach dostępnej opcji tzw. „multikoszyka” może nabywać towary, usługi i treści cyfrowe oferowane przez pozostałe Serwisy prowadzone przez Helion. Użytkownik może również nabywać towary, usługi i treści cyfrowe poprzez aktywację odpowiedniego kodu na produkty.

3.3. Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3.4. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

3.5. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on na podany wcześniej adres email wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, oraz pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy lub potwierdzenie o utracie prawa do odstąpienia, w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Helion zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

3.6. Helion w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości Użytkownika).

3.7. Realizacja zamówienia dla Produktów rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

3.8. Użytkownik może zamówić Produkty oznaczone etykietą „w przedsprzedaży”. Termin realizacji takiego zamówienia zostaje wydłużony do czasu, kiedy produkt trafi do regularnej sprzedaży. Niniejszy zapis dotyczy również publikacji elektronicznych, w tym ebook, audiobook, videokursy, multibook, a także Pakietów Plus (Druk PLUS eBook), składających się z książki papierowej oraz publikacji elektronicznej. Konsument każdorazowo będzie informowany o terminie realizacji zamówienia, poprzez stosowną informację, umieszczoną na karcie produktu.

3.9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki, z którymi Konsument będzie mógł się zapoznać najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się z umową.

3.10. Cena Pakietu Plus (Druk PLUS eBook) obowiązuje wyłącznie dla całego zestawu i nie może być podzielona na poszczególne produkty wchodzące w jego skład. Z tego względu niemożliwy jest zwrot jakiejś części zakupionego Pakietu Plus (samej książki lub eBooka).

3.11. Wartość zamówienia zawierająca opusty i rabaty może zostać dodatkowo pomniejszona ze względu na zaokrąglenie wartości zamówienia, które związane jest z przeliczeniem ceny stosowanej w rozliczeniach detalicznych do ceny netto.

3.12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów i Treści cyfrowych znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3.13. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

3.14. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) w przypadku Produktów wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie (do 10 dni). W przypadku przedsprzedaży zamówienie zostanie zrealizowane z chwilą kompletacji wszystkich zamawianych książek. Datą realizacji zamówienia jest wówczas data określona „w realizacji od (dd.mm.rr)” przy konkretnym tytule. Data ta może ulec zmianie.

3.15. Realizacja zamówień Treści cyfrowych nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu przez Sklep wpłaty. Zamówiony ebook/audiobook/videokurs pojawi się w Bibliotece na koncie Użytkownika. Proces ten w zależności od wybranego modelu płatności może trwać od kilku sekund (BLIK) do kilku dni (zwykły przelew).

3.16. Helion nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika.

3.17. W przypadku wysyłki książek w wersji drukowanej oraz innych produktów fizycznych Sklep pobiera zryczałtowaną opłatę, obejmującą koszt przesłania przesyłki do Użytkownika. Koszty przesyłki Produktów, uzależnione są od sposobu dostawy, którą wybrał Użytkownik. Użytkownik informowany jest o całkowitym koszcie dostawy w chwili zawierania umowy sprzedaży. Sposoby dostawy oraz aktualne ceny dostawy, w zależności od wybranego sposobu dostawy i płatności zostały opisane w cenniku dostępnym pod adresem https://septem.pl/przewodnik/kosztywysylki.phtml. W przypadku, gdy Klient zgłosi mailowo (sklep@septem.pl ) chęć otrzymania faktury w wersji papierowej, pobierana jest zryczałtowana opłata pocztowa za wydrukowanie i wysłanie faktury w wysokości 7,90 zł.

3.18. Dla zakupów powyżej 300,00zł, zawierających przynajmniej jedną książkę drukowaną wydaną przez GW Helion, przy wyborze dowolnej formy płatności, przesyłka kurierska jest darmowa.

3.19. Sklep może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronach Sklepu.

3.20. Promocje dostępne w Sklepie nie łączą się ze sobą, chyba że Helion przewidział możliwość łączenia promocji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na stronach Sklepu, przed złożeniem zamówienia.

3.21. Koszt przesyłki, o którym mowa w pkt. 3.17, wliczony jest w kwotę pobrania.

3.22. Każda transakcja potwierdzana jest dowodem zakupu (eparagon) lub fakturą VAT. Użytkownik, dokonując zakupu wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną. Zgoda ta może zostać cofnięta w każdym czasie. Chęć otrzymania duplikatu faktury w wersji papierowej należy zgłosić na adres mailowy sklep@septem.pl wraz z informacją o adresie, na który faktura ma zostać wysłana. Koszt wysyłki duplikatu faktury w wersji papierowej określa cennik dostaw zawarty w pkt 3.17.

3.23. W zależności od rodzaju dokonanego zamówienia płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, kartą płatniczą, przelewem na konto Sklepu. W przypadku dokonania zamówień w przedsprzedaży płatność następuję wyłącznie kartą płatniczą lub przelewem na konto Helion. Bieżące formy płatności określone są na stronie https://septem.pl/info/przewodnik/platnosci.htm. W przypadku zamówień obejmujących książki w przedsprzedaży nie można wybrać formy płatności za pobraniem.

3.24. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Konsument wybierze inny sposób dostawy, o czym poinformuje Helion. Rozdzielenie jednego zamówienia na kilka dostaw może wiązać się z naliczeniem dodatkowych kosztów wysyłki, o których mowa w pkt. 3.17.

3.25. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są własnością Helion lub Helion posiada stosowne uprawnienia do korzystania z nich. Są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1062 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej z 30 czerwca 2000r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 324 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

3.26. Helion dla ochrony przed nieautoryzowaną dystrybucją Treści cyfrowych w formacie epub, MOBI, PDF, MP3, MP4 stosuje zabezpieczenie w postaci „znaku wodnego” (waterkmark). Każdy z tak zabezpieczonych plików posiada informację o Użytkowniku, który go zakupił.

3.27. Użytkownik, który nabył Produkty lub Treści cyfrowe w Sklepie, może użytkować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Sklepem. Naruszenie tego postanowienia może wiązać się z odpowiedzialnością Użytkownika za ewentualne szkody wynikłe z tego działania.

3.28. Wszelkie Produkty i Treści cyfrowe dostępne w Sklepie - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że co innego wynika z licencji, o czym Helion poinformuje w karcie produktu (np. Open source).

3.29. Użytkownik nie może udostępniać swoich danych do logowania w Sklepie innym osobom, za których działania i zaniechania jak za swoje odpowiada Użytkownik.

3.30. W razie powzięcia przez Sklep informacji o tym, że Użytkownik (lub inne osoby, którym Konto zostało udostępnione), rażąco naruszył postanowienia Regulaminu, w szczególności zapisy wynikające z pkt 3.27, Konto użytkownika może zostać zablokowane do momentu wyjaśnienia sytuacji. O blokadzie konta Użytkownik zostanie poinformowany na adres podany adres e-mail. W razie potwierdzenia informacji o naruszeniu, konto Użytkownika może zostać trwale usunięte.

3.31. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto w Sklepie wysyłając wniosek emailem na adres ido@septem.pl. Email musi być wysłany z skrzynki pocztowej użytej do zarejestrowania konta. W temacie maila użytkownik wpisuje "Usuwam konto". O usunięciu konta użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową. UWAGA! Usunięcie konta oznacza utratę dostępu do wszystkich Serwisów oraz wszystkich zakupionych pozycji elektronicznych znajdujących się w Bibliotece Użytkownika.

3.32. W związku treścią pkt 3.13 oraz 3.30 i 3.31 Sklep zaleca Użytkownikowi wykonanie kopi zapasowej Treści cyfrowych, co uchroni Użytkownika przed ewentualną utratą dostępu do jego treści na urządzeniu końcowym Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt. 3.33.

3.33. Użytkownik, który nabył Treści cyfrowe w postaci videokursów jest uprawniony do ich przeglądania wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w dedykowanej aplikacji mobilnej Sklepu na urządzeniach iOS, Android. Co do zasady dostęp do tych treści trwa do chwili usunięcia przez Użytkownika konta w Sklepie, z wyjątkiem sytuacji, w których z przyczyn niezależnych od Sklepu, np. z powodów prawnych związanych z zasadami korzystania z utworów, Sklep jest zobowiązany do wcześniejszego usunięcia treści.

 

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

4.1. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Użytkownik może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Helion niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna;

b. żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

4.2. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Helion usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Helion. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

4.3. Użytkownik może zgłaszać reklamacje za pomocą szybkiego formularza kontaktowego, drogą elektroniczną, telefoniczną lub też listownie adres: Helion.pl Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice, z dopiskiem „reklamacja”.

4.4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej rzeczy w Sklepie (np. kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, numer transakcji, etc.). Jednocześnie w przypadku reklamacji Produktów należy je przesłać na adres Helion. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy i powiadomi go o dalszym postępowaniu.

 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

5.1. Z zastrzeżeniem pkt 5.2-5.3, zgodnie z "Ustawą o prawach konsumenta" (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny.

5.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

5.3. W przypadku wyrażania przez Konsumenta zgody na rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania Treści Cyfrowych, które nie są dystrybuowane przez Sklep na trwałych nośnikach materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania go przez Helion o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Treści cyfrowej lub użycia przycisku Czytaj. Jeżeli Konsument wyraził zgodę na automatyczne wysyłanie Treści cyfrowych po ich zakupie na urządzenia mobilne, czytniki lub Dropbox oraz Google Drive traci on swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy z chwilą dokonania i opłacenia zakupu.

5.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać emailem na adres: sklep@septem.pl, lub listownie na adres: Helion.pl Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice, z dopiskiem „zwrot”.

5.5. Dla ułatwienia prawa realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy, Konsument może skorzystać z formularza lub z oświadczenia, które stanowi załącznik do Regulaminu.

5.6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. Helion nie później niż w terminie 14 dni zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Helion dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Administratora lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5.8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VI. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

6.1. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie internetowym podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres zamieszkania oraz adres dostawy w formularzu rejestracyjnym Sklepu lub też udostępnia swoje dane przy użyciu konta Facebook.com lub Google.com., przy czym adres IP Użytkowania zostaje automatycznie zapisany przez Sklep m.in. podczas składania zamówienia. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (np. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .

6.2. Administrator przetwarza również dane Użytkowników:

a. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 Ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisach i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

b. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

c. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

6.3. W przypadku rejestracji lub logowania się do Konta w Serwisie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook lub Google, Użytkownik wybierze tę formę logowania, a Serwis, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobierze z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta.

6.4. Celem realizacji zamówienia Sklep może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon osobom trzecim, w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

6.5. Administratorem danych osobowych jest Administrator (zgodnie z definicją w komparycji). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych, które zostaną wydane w jego wykonaniu.

6.6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do żądania przeniesienia swoich danych.

6.7. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.8. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.9. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie, w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.10. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Sklep wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o opinię o zakupionych Produktach. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.11. Aby ułatwić korzystanie ze Sklepu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze użytkownika. Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających Serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

6.12. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika:

a. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;

b. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu, określają stosowne przepisy.

6.13. Szczegóły ochrony danych Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności. Wszelkie pytania lub wnioski dotyczące danych osobowych prosimy kierować bezpośrednio na adres ido@septem.pl.

 

VII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 

7.1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.

7.2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

- niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
- odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu,
- prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z pkt V Regulaminu.

7.3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

7.4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

VIII. OPINIE

 

8.1 Sklep udostępnia Użytkownikom możliwość dodania opinii o Produkcie. Dodając opinię Użytkownik wyraża zgodę na jej publikację w Serwisie, a także na jej modyfikowanie w zakresie wskazanym poniżej (pkt. 8.3). Informacja o opinii będzie zawierała datę jej publikacji. Użytkownik sam ustala czy w zamieszczonej opinii widoczny będzie podpis w postaci imienia, nazwiska lub pseudonimu.

8.2 Publikowane opinie są subiektywnymi ocenami Użytkowników. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść takich wypowiedzi.

8.3 Sklep zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii w całości lub części, w niezbędnym zakresie, jeżeli zaistnieje podejrzenie, że:

- Użytkownik nie jest autorem zamieszczonej opinii, w szczególności jeśli skorzystał z opinii autorstwa osoby trzeciej;
- opinia narusza ogólnie przyjęte normy moralności, w szczególności obraża uczucia religijne, stanowi przejaw dyskryminacji, a także gdy zawiera treści sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
- opinia nie odnosi się do zakupionego Produktu;
- opinia narusza obowiązujące przepisy prawa w tym prawa podmiotów trzecich – w szczególności jeśli ma charakter zniesławiający, narusza dobra osobiste lub stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
- opinia zawiera streszczenie Produktu;
- opinia nie jest merytoryczna.

8.4 Każda opinia zamieszczona w Sklepie będzie zawierała adnotację: „zweryfikowana” lub „niezweryfikowana”. Zweryfikowane opinie pochodzą od Użytkowników, którzy nabyli Produkt w Sklepie lub innych Serwisach prowadzonych przez Helion.

8.5 Sklep może skontaktować się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia, sprostowania, zmiany lub usunięcia treści opinii.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

9.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice. Więcej informacji znajduje się na stronie http://uokik.gov.pl.

9.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

9.4. Użytkownik, rejestrując konto w Sklepie internetowym, będzie miał możliwość logowania, przy użyciu tego samego loginu i hasła, do pozostałych Serwisów prowadzonych przez Helion.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy (pobierz PDF) (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

- Adresat: Helion.pl Sp. z o.o., ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice; adres e-mail: sklep@septem.pl
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

Regulamin obowiązuje od dnia 08.09.2022.

Opinie i pytania dotyczące pracy księgarni internetowej septem.pl prosimy przesyłać na adres sklep@septem.pl.

 

 

 

logotypy